Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jerusalem Excavations

652 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jerusalem Excavations

 1. 1. מהפקולטה לחקלאות אל מנהרות הכותל
 2. 2. דמדומים בהר הזיתים וחלקו הדרומי של הכותל
 3. 3. לכל אחד בקשה משלו ודרך משלו לכתוב
 4. 4. בנוסף לפתק צריך גם להיות נוכח
 5. 5. כל קבוצה וייחודה
 6. 6. כל העולם כולו גשר צר מאד
 7. 7. בכניסה לאתר נכנסים בקבוצות של 25 איש , אפשר לקחת תוכניה ורצוי לנשק את המזוזה הענקית
 8. 8. הר המוריה כפי שהיה לפני 3000 שנה
 9. 9. 4 חומות ענק הוקמו סביבו ועליו הוקם בית המקדש . הדגם מתאר את קורות הר הבית
 10. 10. המצב כיום , לצד החומה הבניה המוסלמית שמתחתיה נחשפו המנהרות
 11. 11. <ul><li>מעבר סתרים </li></ul><ul><li>מדרגות רחוב מימי בית שני </li></ul><ul><li>האולם הגדול </li></ul><ul><li>קטע מהכותל המערבי </li></ul><ul><li>שער כניסה להר הבית </li></ul><ul><li>מנגד אבן השתייה </li></ul><ul><li>בור מים מימי הביניים </li></ul><ul><li>מנהרת הכותל המערבי </li></ul><ul><li>תחילת הסלע </li></ul><ul><li>בור מים חשמונאי </li></ul><ul><li>מעקה קדום </li></ul><ul><li>רחוב מימי בית שני </li></ul><ul><li>מחצבה </li></ul><ul><li>תעלת המים החשמונאית </li></ul><ul><li>בריכה קדומה </li></ul>1 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 4
 12. 12. מעבר סתרים מסדרון תת קרקעי מתחת לרחוב השרשרת החופרים הם ערבים
 13. 13. קמרון הגשר שהוביל מהעיר התחתונה להר הבית
 14. 14. מעברים בין קירות צלבנים , קמרונות ושרידים ביזנטיים שנבנו על חורבות בית שני תגליות בעומק 9 מ '
 15. 15. ממצאים שנתגלו בחפירות
 16. 16. האולם הגדול
 17. 17. דגם גלגולי הר הבית מאז בית שני אותו בנה הורדוס
 18. 18. הר הבית בתקופת הורדוס בתי המוסלמים היום
 19. 19. כשצופים בדגם התהליכים ההיסטוריים מתבהרים
 20. 20. האזור שנחשף מואר . עתה ברור כיצד גלגלו את האבנים הגדולות במורד מצפון לדרום
 21. 21. על הסלע ישבתי וחשבתי כמה זה מדהים
 22. 22. האבן הגדולה שוקלת 570 טון אורכה 14 מ ' ורוחבה 4 מ '. החורים הם מהתקופה הביזנטית כשלכותל הוצמד קיר נוסף
 23. 23. האבן נועדה לייצב את הכותל המערבי . זו אבן שעומדת כבר 2000 שנה הרומים לא הצליחו להרסה
 24. 24. נותרנו חסרי מילים
 25. 25. שער וורן אחד מ -4 שערי הכניסה להר הבית מנהרה באורך 150 מ ' של אבני הכותל . ניתן לזהות אותם עפ &quot; י הסיתות כל אבן יושבת על קודמתה במרחק של 2 סמ ' למנוע את התמוטטות הקיר
 26. 26. מעבר לקיר זוהי הנקודה הקרובה ביותר למקדש אל מול קודש הקודשים . 90 מ ' מכאן נמצאת אבן השתייה
 27. 27. מבעד לפיר אפשר לראות את הרחוב ההרודיאני וחנויותיו האבנים שהופלו ע &quot; י הרומאים בזמן החורבן עדיין מונחות קיר בלי מלט או טיח ועדיין שנים עומד על תילו
 28. 29. תחילת הסלע המהווה מסד לשורת האבנים הראשונות של הכותל
 29. 30. המשך הסלע למעלה גרים המוסלמים
 30. 31. רחוב הרודיאני
 31. 32. הרחוב נסלל בתקופת בית שני סלילתו לא הושלמה . מלבד אבני המדרכה נותרו גם שני עמודים איזה דבר גדול הולכים על אבני מדרכת שסותתו והונחו לפני כ -2000 שנה
 32. 33. המחצבה , מפעלי הבניה של הורדוס . מכאן נלקחו האבנים והאנשים רואים בסרט כיצד הובלו האבנים הגדולות
 33. 34. אבן שנשארה לבד
 34. 35. תעלת המים נבנתה ע &quot; י החשמונאים כדי להוביל מים לירושלים מהצפון . הורדוס חסם אותה והביא מים מהדרום
 35. 36. המים ממשיכים לזרום על הר המוריה
 36. 37. התעלה נחפרה באבן הגיר הרכה ללכת בואדי מתחת לאדמה זו חוויה יוצאת דופן
 37. 38. בריכת מים לכאן מתנקזים המים
 38. 39. בריכת הסטרותיון - תעלת המים החשמונאית מסתיימת בבריכה .
 39. 40. הבריכה היא חלק מחפיר שבנה הורדוס כדי להגן על הר הבית מצפון . הבריכה נסתמה ע &quot; י טיטוס בזמן חורבן ירושלים אך נחפרה שוב ע &quot; י אדריאנוס
 40. 41. אדריאנוס כיסה אותה בקשתות . מה שאנחנו רואים הוא רק שמינית מגודל הבריכה
 41. 42. מדרגות מאותה תקופה
 42. 43. פתח היציאה מהחוויה המדהימה
 43. 44. כנסיית הקבר הקדוש
 44. 45. ויה דולורוזה הרחוב והחנויות ריקים ....
 45. 46. שעה 1900 אין כמעט אנשים אנחנו לווינו ע &quot; י אבטחה
 46. 47. מאחר והמשכנו למסעדה לא טעמנו מהמאפה , נלך לאבולאפיה
 47. 48. הצבע מוסיף עניין
 48. 49. מבחר מגרשי &quot; עין רעה &quot; , מרפאי מחלות ועוד מרעין בישין
 49. 50. תזכורת על הקיר
 50. 51. עוד קשת ואנחנו יוצאים לרחבת הכותל
 51. 52. ירח מלא האיר את שמי ירושלים
 52. 53. כיפת הסלע מבצבצת מבעד לענפי הזית . אם הייתה פה יונה ....
 53. 54. עוד מבט על החומה
 54. 55. סיימנו את הסיור המדהים במסעדת אווזי
 55. 56. צילמה ערכה ומצדיעה לכל אלה שחשפו בפנינו את ההיסטוריה רחל אלגום [email_address]

×