Strategi Pemasaran Online

10,758 views

Published on

Gambaran keseluruhan strategi pemasaran di internet.

Published in: Marketing
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,132
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Suatumasadahulu, ada 3 sekawan yang kerjanyamengambilupahmenebangpokokbalak.Merekamenggunakankapak. Setiapharimerekaakanmengasahkapakmerekadanmulamenebangpokokseawalpukul 7 pagidanberakhir 7 petang.Sehari, merekamampumenebangantara 5-8 pokokbalak.Setelahbeberapatahunberlalu, teknologimesingergajitelahdicipta.Maka, ramaipengusahapenebangpokokbalak lain yang telahmenggunakanmesingergajitersebut.Beritakehebatanmesingergajitersebutmulatersebardikalanganpenebang-penebangpokokbalak.Dikatakan, denganmenggunakanmesintersebut, seorangpenebangmampumenebanghingga 20 pokoksehari.Mendengarberitakehebatanmesingergajiitu, makasalahseorangdaripenebangpokoktersebuttelahmencadangkanuntukmerekaturutmembelidanmenggunakanmesingergajitersebut.Maka, pergilahmerekakekedai yang menjualmesingergajitersebut,Dan membelimesingergaji yang paling canggihdan paling mahal.Sebelummembayarhargamesingergajitersebut,merekabertanyakepadapenjualtersebut, “Benarkahmesininimampumenebang 20 pokokbalaksehari?”Denganpantassipenjualtersebutkata.. “Ya!”Makapulanglah 3 sekawantadikerumahdanmembawamesingergajimasing-masindenganPerasaan yang gembiradanberbunga-bunga.Dipendekkancerita…Selepassemingguberlalu, ketiga-tigasekawantaditelahdatangsemulakekedaisipenjualmesingergajitadidenganperasaan yang sangatmarahmembawamesingergaji yang telahMerekabelisebelumini.Dengan nada yang marahmerekaberkata..“Si penjualpenipu! Kamukata, denganmesininikamibolehmenebang 20 batangpokokbalak!Tetapi, sudahseminggu.. 1 pokokbalak pun tidakdapatkamitebangmenggunakanmesinini!”Si penjualberasahairan…. Laluberkata..“Benarkah? Jikabegitu, biarsayalihatmesingergajitersebut.. mungkinkahianyasudahrosak?”.Lalusipenjual pun memeriksamesintersebut…Untukmengujimesingergajitersebut, beliau pun menariktalipicu motor untukmenghidupkanmesingergajitersebut.Dengantidaksemena-mena.. 3 sekawanpenebangpokoktaditerkejutdanberkata..“Bunyiapakahitu?”-----------------------------Pengajaran….Sebagaiusahawan, kitaperlusentiasa “aware” denganperkembanganteknologisemasa, lebih-lebihlagidenganteknologi yang berkaitandenganindustriperniagaankita. Jikakitatidak aware denganteknologiini, perniagaankitakemungkinanbesarakanketinggalandanakhirnyaakanmatiMemilikiteknologi yang canggihsahajajugabelummencukupijikacaramenggunakannyadengantepatdanberkesan, tidakkitaketahui. Contohnya, website danfacebook, ianyaadalahmerupakansatu tool pemasaran yang sangat “powerful” jikakitatahumenggunakannyadengantepat. Jadi, kitaperlusentiasabelajardan update pengetahuankita.
 • Adahampir 7 billion pengguna internet didunia..Di malaysiasahaja 17 jutaorang.. Pasaransangatbesar..Ianyamembolehkanorangmembeliprodukandapadabila-bilamasa, darimana-manasahaja.Berbandingkedai/pejabat.. Pelangganhanyabolehmembelipadawaktuoperasisahaja..
 • Gambar web -> lead/sale
 • Software untuk capture leads
 • Terdapat 40billion website diduniahariini..Jadi, bagaimanaorangramaibolehmenjumpai website anda?Sebnarnya, andatidakperlurisautentangbilangan website tersebut..Apa yang perluandafikirka.. Dimana2 orang/pelawat2 iniberada?
 • Tentangbagaimanamendapatkan ranking yang tertinggidihalamankeputusancariangoogle.
 • Tentangbagaimanamendapatkan ranking yang tertinggidihalamankeputusancariangoogle.
 • Strategi Pemasaran Online

  1. 1. STRATEGI PEMASARAN ONLINE Mohd Suhaimy a.k.a Shuth www.mohdsuhaimy.com www.facebook.com/mohdsuhaimy
  2. 2. Over 75,000 members with 7,000 visitor daily
  3. 3. STRATEGI PEMASARAN ONLINE Pelanggan (Customer) Platform (Website) Pemasaran (Marketing)
  4. 4. CHANGE OR DIE
  5. 5. 1990 NOW
  6. 6. 7 Billion Pengguna Internet 17 Juta Pengguna Internet di Malaysia
  7. 7. “In today's world, if they can't find your website, your company doesn't exist.”
  8. 8. EVOLUSI WEBSITE (TUJUAN & FUNGSI WEBSITE)
  9. 9. 1998 Website = Company Profile
  10. 10. 2004 Website = Brochure
  11. 11. 2008 Website = Sales Channel
  12. 12. 2012 Website = Bisnes (sales point, leads, promotion, customer support)
  13. 13. KENALPASTI TUJUAN WEBSITE ANDA! Dapatkan Prospek (Lead Generation) Khidmat Sokongan (Customer Support) Saluran Jualan (Sales Channel)
  14. 14. 8 ELEMEN “WAJIB” UNTUK BIZ WEBSITE
  15. 15. 1. POWER HEADLINE/TAJUK
  16. 16. 2. ABOUT US
  17. 17. 3. CONTACT US
  18. 18. 4. LEAD CAPTURE
  19. 19. 5. TRUSTED LOGO
  20. 20. 6. CALL TO ACTION BUTTON
  21. 21. 7. MAIN OBJECTIVE-ABOVE THE FOLD
  22. 22. 8. RECEIVE ORDER & PAYMENT
  23. 23. Pada Tahun 2011 ..dianggarkan 40billion website wujud di internet
  24. 24. PERSOALANNYA… BOLEHKAH WEBSITE ANDA DIJUMPAI?
  25. 25. ANDA PERLU PROMOSIKAN WEBSITE ANDA! BAGAIMANA?
  26. 26. Keyword Based S.E.O ADWORD Search Engine Optimization (Percuma) (Berbayar)
  27. 27. Paid / Adwords Free / SEO
  28. 28. S.E.O Search Engine Optimization (Percuma) On-page Off-page
  29. 29. ONPAGE SEO • • • • • • • Tajuk Webpage Meta Tag (keyword & Description) Body/Content Keyword bold, italic Sitemap Navigation Internal Link
  30. 30. OFFPAGE SEO • Link other website – Forum , direktori, blog, artikel • Link from social media/network – Facebook , youtube, twitter, instagram, linkedin, google +
  31. 31. ADWORDS http://www.google.com/adwords/
  32. 32. Interest Based FANPAGE FB ADS (Percuma) (Berbayar)
  33. 33. THE BIG PICTURE
  34. 34. BANTUAN? Perlukan bantuan untuk kempen pemasaran online bagi website perniagaan anda? Hubungi saya di shuth@mohdsuhaimy.com

  ×