Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School 152

125 views

Published on

School 152

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School 152

 1. 1. ЗВІТ про результати експериментально-дослідницької діяльності за 2012 ннааввччааллььнниийй рріікк спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва
 2. 2. Тема експериментальної програми: «Вплив інтегративно - діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним ппррооееккттоомм «РРооссттоокк». Терміни проведення експерименту: вересень 2009 року – травень 2014 року.
 3. 3. Здійснення науково-дослідницької та експериментальної роботи знаходиться на третьому організаційно-ппррооггннооззууююччооммуу ееттааппіі (червень 2010 - червень 2013 року)
 4. 4. Завдання експериментальної діяльності: • Продовження вивчення теоретико-методологічної основи експерименту; • Організація моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток інтелектуальних здібностей учнів; • Розробка методичних рекомендацій навчання учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу; • Розробки сучасних моделей уроків на ооссннооввіі ііннттееггррааттииввнноо- діяльнісного підходу; • Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з предметів, які викладаються за програмою «Росток»; • Оцінка прогнозованих результатів експериментальної роботи; • Проведення семінару: «Формування психолого-педагогічної компетентності вчителів, щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу в навчанні та вихованні».
 5. 5. Очікувані результати: Дослідження процесу розвитку основних здібностей відповідних віку учнів, виявлення позитивного впливу інтегративно - діяльнісного ппііддххооддуу ннаа формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості в ході навчально - виховного процесу.
 6. 6. Результати проведеної психодіагностики і визначення інтелектуальних здібностей учнів
 7. 7. Моніторинг рівня психоемоційного ккооммффооррттуу учнів
 8. 8. Психодіагностичне дослідження вчителів
 9. 9. Ефективність ннааввччаанннняя ууччнніівв
 10. 10. Рівень навчальних досягнень учнів 8А і 9А класів. якість знань , % Клас К-ть учнів Алгебра % Хімія % Біологія % Інформатика % Елементи теорії ймовірності % 8А 22 58 51 55 86 80 9А 20 50 50 70 40 60
 11. 11. Якість знань за результатами зрізу знань з біології у 8-А та 8-Б класах
 12. 12. Участь учнів експериментальних класів у НТУ «Ерудит» • Кількість учнів 8-А та 9-А класів, які є членами НТУ – 9 • Переможці районних олімпіад ІІ ммііссццьь –– 2 ІІ місць – 3 ІІІ місць – 4 • Учасників І туру конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт МАН – 4 Переможців - 2
 13. 13. План семінару Тема: «Формування психолого-педагогічної компетентності вчителів, щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів на основі інтегративно-діяльнісного підходу в навчанні та вихованні» • Початок засідання. Ознайомлення з порядком роботи семінару. • Відкритий урок з хімії в 8-А класі «Значення окисно-віднових реакцій у природі, техніці та житті людини» за технологією діяльнісного методу навчання ( вчитель хімії Єлько А.І.). • Обговорення уроку. • Доповідь «Формування психолого-педагогічної компетентності вчителів, щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів на основі ііннттееггррааттииввнноо- діяльнісного підходу в навчанні та вихованні» (заступник директора з навчальної роботи Фунікова В.М.). • Виступ «Сутність особистісно орієнтованого підходу в навчально- виховному процесі як одного із засобів розвитку інтелектуальних та творчих здібностей школярів» (заступник директора з виховної роботи Макаревич Н.В.). • Виступ «Результати дослідження індивідуально-психологічних особливостей вчителів школи, які викладають в 8-А та 9-А класах» (шкільний психолог Татарченко О.П.). • Підведення підсумків роботи семінару.
 14. 14. Оцінка прогнозованих результатів експериментальної роботи: Педагогічний процес побудований на засадах інтегративно-діяльнісного підходу до організації навчання і виховання в межах науково-педагогічного проекту «Росток»: 1. Сприяє розвитку інтелектуальних здібностей особистості, всебічного розвитку учнів. 2. Дає високий результат знань, розвиває творче мислення. 3. Забезпечує позитивне ставлення школярів до навчання. 4. Накопичує та систематизує соціальний та пізнавальний досвід школярів, забезпечує глибокий міжпредметний зв’язок.

×