Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr perehejda

247 views

Published on

Pr perehejda

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr perehejda

 1. 1. ПЕРЕХЕЙДА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ директор гімназії “Ерудит” м. Києва, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, кандидат філософських наук, Відмінник освіти України
 2. 2. Метою даного експерименту є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі системного моніторингу якості освіти навчального закладу, який функціонує в режимі повного дня.
 3. 3. Завдання: •Визначення й наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи. •Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науковий супровід дослідно- експериментальної роботи. •Стратегічне планування дослідно-експериментальної роботи зі службами гімназії у співпраці з районними, міськими структурами. •Визначення складу творчої групи вчителів-дослідників, психологічної служби для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи. •Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи. •Проведення комплексної діагностики готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи в експериментальному режимі. •Створення системи підвищення освітнього рівня педагогічних працівників. •Нормативно-правове забезпечення роботи інформаційно-технологічного центру з осередком мультимедійної комунікації. •Проведення установчого семінару-практикуму “Інноваційна діяльність педагогічних працівників в умовах дослідно-експериментальної роботи”. •Визначення об’єктів моніторингу. •Визначення основних критеріїв і параметрів моніторингу, необхідних для об'єктивної оцінки якості навчання. •Розробка інструментарію моніторингових досліджень й механізмів його впровадження. •Розробка системи статистичної обробки даних, створення моделі внутрішньогімназійного моніторингу якості освіти, яка включає критерії, методи й засоби моніторингу. •Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.
 4. 4. Діагностика професійної готовності педагогічного колективу до роботи в експериментальному режимі за такими напрямками: • вивчення труднощів у роботі вчителя; • оцінка сформованості конструктивно-змістових і конструктивно-оперативних умінь учителя; • володіння дослідницькими вміннями; • ставлення до дослідницької діяльності; • мотивація дослідницької діяльності; • вивчення професійної готовності вчителів до дослідно- експериментальної роботи; • визначення ступеня переорієнтації спеціаліста на нове педагогічне мислення; • володіння науковими основами вивчення, узагальнення й упровадження (створення) передового педагогічного досвіду; • анкета професійної готовності педагога; • анкета “Удосконалення професійної діяльності педагога”.
 5. 5. Метою діагностичних досліджень було виявлення: •ознак підготовленості педагогів до освоєння інновацій; •мотивації щодо участі в пошуковій діяльності; •досвіду пошукової інноваційної діяльності й визначення характеру цього досвіду; •потреби уведення педагогічних інновацій на рівні власної педагогічної практики; •рівня інформованості про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи; •готовності до подолання змістовних та організаційних труднощів; •наявності практичних умінь з освоєння існуючих та створення нових педагогічних технологій.
 6. 6. Об’єктом експериментального дослідження є якість освіти в гімназії, яка функціонує в режимі повного дня. Предметом моніторингових досліджень якості освіти в гімназії визначено: • навчальну діяльність; • виховну діяльність; • діяльність педагогічного колективу; • здоров’язберігаючу діяльність; • діяльність із психологічного супроводу навчально- виховного процесу; • ресурси забезпечення.
 7. 7. Мета та основні завдання моніторингу: • одержання об’єктивної і достовірної інформації про стан якості освіти в гімназії; • відстеження динаміки якості освітніх послуг, які надаються гімназією; • визначення ефективності управління якістю освіти. Основними завданнями суб’єктів системи моніторингу є: • довгострокові систематичні спостереження за станом якості освіти; • аналіз стану якості освіти та прогнозування його змін; • розробка й упровадження ефективної системи контролю, оцінки й аналізу навчальних досягнень учнів; • оцінка рівня організації навчального процесу; • порівняльний системний аналіз якості освітніх послуг, які надаються гімназією, з іншими навчальними закладами району; • оцінка рівня ефективності використання навчальних програм, методик, технологій; • інформаційне обслуговування педагогічного, батьківського та учнівського колективів, а також громадськості; • залучення громадськості до зовнішньої оцінки якості освіти в гімназії на всіх рівнях і ступенях освітнього процесу; • прийняття обґрунтованих управлінських рішень, прогнозування освітньої системи гімназії; • оцінка ефективності й повноти науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
 8. 8. Ключові моменти організації моніторингових досліджень: • напрямки моніторингу; • параметри моніторингу; • діагностичні заходи; • діагностичний інструментарій, методи збору інформації; • періодичність збору інформації; • організатори; • механізми обробки й надання інформації; • терміни подання аналітичних звітів, результатів; • основні користувачі інформації.
 9. 9. У ході реалізації підготовчого етапу педагогічного експерименту можна зробити такі висновки: •Організація педагогічного експерименту в сучасній гімназії – це наукова проблема, що потребує спеціального дослідження науковців і педагогів. •Суттєвою є проблема поєднання педагогічної і дослідницької діяльності вчителів. Адже пошук психолого-педагогічної методичної літератури з проблеми експериментального дослідження потребує значних часових і фінансових витрат (придбання літератури, виготовлення дидактичного матеріалу, оформлення результатів експерименту тощо). У зв’язку з цим існує проблема морального й матеріального стимулювання вчителів-учасників педагогічного експерименту, яку слід вирішувати не тільки на внутрішньогімназійному рівні. •Дослідницька діяльність впливає на професійно-кваліфікаційне зростання вчителів гімназії. У педагогів: ¾підвищується кваліфікація в галузі методології та технології досліджень; ¾зростають ініціатива й бажання брати участь у різних творчих починаннях; ¾збільшується роль самоосвіти; ¾розширюється сфера узагальнення та поширення досвіду роботи. Це створює умови для розвитку професійної компетентності педагога, його реалізації “горизонтальної” кар’єри, і, отже, сприяє підвищенню його кваліфікаційної категорії. •Участь у педагогічному експерименті сприяє посиленню спрівпраці вчителів- практиків із вченими, психологами.
 10. 10. Друковані праці за темою експериментального дослідження

×