Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
и-іяїитшїяя-цъъткпшпжгазїдшиіптдз' ШтъїпзштіпїіпїїгігїйїгІїґґґіґґггіди" "П 'ЩКБНДтІЯЬБІціІъзІІІґІДІъЫщ'

Ф „г Г' д Ї ї `...
щ цій і. . жкдммпдцуыі
иддпаєщкімґщыцлямґпдгдпъгадгділідгдґй спїізшґпгґвїшотїщиаддвдеїлжцїъєїлжц'цидьяішьчдгшцгщцг шїгйдґізшгтаґіяіт

Ч 27/ ' ...
ич1І$цчл$ґъґщЫІяНцвдгаІъшж1гд1дящгд3'І їпітітіґзззїїткґіэії ттґззїпгґпїґгіічд-'аілїт*Іяігъґщшїкіґцїпдъзпідчдгвгиалгдзїг їп...
і . ДіагностичнІо-концептуальний етап (вересень жовтень 2ШІ2 року)

-НггґІм-чп: 'ппьґдпіччл пь-. ь-игь-пц : г.-п: .-. ч:-...
г. -а: ь-. .-. :н-. ч:: .ч: цп: мы. :-: г.-ь: :.- Іг-*гпь-. рг п . п . 

чг-. -є: :.-, .-. ::ъ-. -:: :.-. ::ц-. ч: пи, ...
г-. -.: ь.-. .-. д:. -.-ч: :.ц: -п: мы. І'іг. -ьІґ. :г. ч:. _-_лц. .п п. .

г-. ыць-„цнмдк-. чы. чвыь-. цгп-. ыь- Іпо...
--чг. -пь-ьмп-дцьчинъчн ппьиъ-Ігґґіьг. цпыцм- пан . . 7,. .

ггпь-„чнэтим-вин пн. :: :п-пи Іґ-*ьіь-. уъч г- -п -. ц. .
...
Забезпечення умов проведення експерименпіу й

 

. пам-д.1ныь-. ьгцььцьи-г. 

_ 
. .ты й
„ „
 „ту
„ „
Щ „

Ь'ІІ. 'пІЬ'. ...
ії

 

іагностичні методики та технолог
Марстен В. Л «Який ви птах? » самодіагностика; 

 о „
, мити . 
*т . 

о л . 
„ї „...
над ґтшїпвыґгсґшїя ґпіїтзїїц Наташа г ття*

Результати моніторингу експериментальних і контрольних груп

Рівень адаптації ...
.. ..-. ..г. ч.. .г. -.. -.-. .ипчдытпр. .„чрдддч-„ддд. .д. .`. _.. ,._„. „_. ,Нд, ... г.. д._. .г. х.. .., ._. _,чини-ц ...
Висновки і перспективи подальшої роботи

Проведено навчальну роботу і в межах підготовчого та діагностато-концептуального
...
У чителями розробляються презентації; фрагменти уроків, уроки з використанням
інтерактивно-діяльнісного підходу у навчал...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pr gryn

275 views

Published on

Pr gryn

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr gryn

 1. 1. и-іяїитшїяя-цъъткпшпжгазїдшиіптдз' ШтъїпзштіпїіпїїгігїйїгІїґґґіґґггіди" "П 'ЩКБНДтІЯЬБІціІъзІІІґІДІъЫщ' Ф „г Г' д Ї ї ` ` я „ ц ад *ЧИ агїчоосн пп школа М 99 Дніпровського району міста Києва Заступник директора з НВР Гринь Любов Іванівна
 2. 2. щ цій і. . жкдммпдцуыі
 3. 3. иддпаєщкімґщыцлямґпдгдпъгадгділідгдґй спїізшґпгґвїшотїщиаддвдеїлжцїъєїлжц'цидьяішьчдгшцгщцг шїгйдґізшгтаґіяіт Ч 27/ ' гг* у Ї ©` *їм/ г' "'* = 'т вт г і “ ' , у. т У* ` “ А у с 1 Т ема дослідна-експериментах: ьної роботи «Вплив інтегративного та діяльнісного підходів на розкриття та розвиток обдарованості дитини на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»
 4. 4. ич1І$цчл$ґъґщЫІяНцвдгаІъшж1гд1дящгд3'І їпітітіґзззїїткґіэії ттґззїпгґпїґгіічд-'аілїт*Іяігъґщшїкіґцїпдъзпідчдгвгиалгдзїг їпШШ-їізїйііпїізїї Науковий керівник: Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук її О. Пушкарьова
 5. 5. і . ДіагностичнІо-концептуальний етап (вересень жовтень 2ШІ2 року) -НггґІм-чп: 'ппьґдпіччл пь-. ь-игь-пц : г.-п: .-. ч:-* ч' д Їтчіх фв` _ , Ї, , . ; 5,2: д. а: і. . * _ Ы. : Завдання етапу: І. Стимулювання зусиль педагогічного, учнівського, батьківсько-го колективів на розвиток обдарованості. 2. Розробка та впровадження інноваційних технологій особис-тісно-зорієнтованого навчання і виховання, спрямованих на розвиток особистості. 3. Відпрацювання діагностичних методик, принципів іх аналізу, розробка анкет, тестів, інших матеріалів. 4. Проведення семінару для вчителів школи «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток обдарованості дитини». 5. Забезпечення умов проведення експерименту: а) штатний розпис відповідно до вимог експериментальної роботи; б) Наповненість класів; в) фінансування досліджень за програмою експерименту; г) матеріально-технічне забезпечення. : ь.-. .-. А|- .1|д. -.д: ц-. :Іі: и. маг. - . нь-. цььць-. м-п . ... .. . . ... ч.. .-. ... .. ..„-. .„_. ,._. „_. ,_, ._, „_. д,_ ' у, Ага >.1:м: .-, ь>: г.>ь: ь-. ::. ІІ`ІІЕІ`. "'Ц, ..'І'. '.І. .`&. '|
 6. 6. г. -а: ь-. .-. :н-. ч:: .ч: цп: мы. :-: г.-ь: :.- Іг-*гпь-. рг п . п . чг-. -є: :.-, .-. ::ъ-. -:: :.-. ::ц-. ч: пи, ъ-Ігґііш. :г. -ь: ь.-. н- -т-г- - . дд . .д , .„. .д, . п. Стимулювання зусиль педагогічного, учнівського, батьківського колективів на розвиток обдарованості пгг-пь. - лпць-. ьм. -.. ... .г. ... ,.. « . .. -дмыпмь-. м г. ь:ґ. .-. А:-. ::: .и: ц.: :;: :.-. ->: г.*. :ь-. :г. "
 7. 7. г-. -.: ь.-. .-. д:. -.-ч: :.ц: -п: мы. І'іг. -ьІґ. :г. ч:. _-_лц. .п п. . г-. ыць-„цнмдк-. чы. чвыь-. цгп-. ыь- Іпонь-. ггппгц- „_ „ъ "х А ЇСЇЗНОСШІІЧНИХ методик, принцип ів Відпрацювання д їх аналізу, розро а . чи бка анкет, тестів, інших матеріалів І. лчА'т'АІ<. ІІ.1.'.4Іп в „ . мати . акт _ ц М . „а „ діу а І щ 4 _ . . п: „ г ь д . „т . . „ „Ї , .„ пЫГЇ , ж „м1 щ». .щ . „ хы ц. д. ; ві? „ . а „ , .м. .м„ дгбдіж. . ан ш марши. „ми „ О Л. і_у„ в мк`„ „
 8. 8. --чг. -пь-ьмп-дцьчинъчн ппьиъ-Ігґґіьг. цпыцм- пан . . 7,. . ггпь-„чнэтим-вин пн. :: :п-пи Іґ-*ьіь-. уъч г- -п -. ц. . „ д, , . , __, _., „„. “К, _; А *у - од; « 4 а " > »її - * гв школи «Вплив *ї в "іт . при інару для вчител ' іяльнісного підходу на розвиток обдарованості дитини» д Проведення сем інтегративно- г. -. -. .-. ..
 9. 9. Забезпечення умов проведення експерименпіу й . пам-д.1ныь-. ьгцььцьи-г. _ . .ты й „ „ „ту „ „ Щ „ Ь'ІІ. 'пІЬ'. ІІ-АІЬПІІИнІ-Іц- .1І: .'Аэц'. чА: Іь-. . ц ь-. м | . . п ц „ „_ „ ь д . ц щ ц ц „
 10. 10. ії іагностичні методики та технолог Марстен В. Л «Який ви птах? » самодіагностика; о „ , мити . *т . о л . „ї „ „ . іт 24.' є . іпсь _ . ґ/ ЖИ д. М, „Її Використані Аникеєва НП. «Психологічний клімат в колективи); Побирченко Н О. «Типи професійної спрямованості особистості».
 11. 11. над ґтшїпвыґгсґшїя ґпіїтзїїц Наташа г ття* Результати моніторингу експериментальних і контрольних груп Рівень адаптації до нових умов навчання І високий рівень І середній рівень О ЬА І достатній рівень
 12. 12. .. ..-. ..г. ч.. .г. -.. -.-. .ипчдытпр. .„чрдддч-„ддд. .д. .`. _.. ,._„. „_. ,Нд, ... г.. д._. .г. х.. .., ._. _,чини-ц ґьч . ..-г. тг. ».-_. .г. г. - ги-ъ-. чч-ч-. ъиц ьч-п -.1.| .гя-ь--. ц. ыщ- гц-ь-ььг. - ггг-вищими» . Зрізи контрольних робіт із математики та «Навколишнього світу» Математика І високий рівень в 0 Т с 0 Р « ъ 2 І достатній рівень «Навколишній світ» І середній рівень 2-Б «Росток» А 2 пчн-ь-. ч-п-гььмчч-ц-. ч.| .гъ-ь-ьъьвп-гиь--. .г-. чгп-ь-. ьгчт--пгг--гг--гґґ-г - в-ґ-*гг - - -- г*-
 13. 13. Висновки і перспективи подальшої роботи Проведено навчальну роботу і в межах підготовчого та діагностато-концептуального етапів ознайомлено вчителів, задіяних у роботі за проектом «Росток», з технологією діяльнісного підходу, творчих і проблемних завдань. Аналіз уроків, проведених вчителями, свідчить про позитивну динаміку сформованості творчої особистості учнів та готовність вчителів до здійснення зазначеного процесу.
 14. 14. У чителями розробляються презентації; фрагменти уроків, уроки з використанням інтерактивно-діяльнісного підходу у навчально-виховному процесі, що сприяє формуванню загальнонавчальних компетентностей, розвитку обдарованоі особистості. Учні набули базових навичок опрацювання проектних робіт. Прослідковується у роботі дітей вміння ставити перед собою цілі та досягати іх, що є результатом впровадження діяльнісного методу навчання за проектом «РОСИОК». Дякуємо за увагу!

×