Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr dolmatova

149 views

Published on

Pr dolmatova

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pr dolmatova

  1. 1. навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу в умовах проекту «Школа повного року навчання» змістово-методичне забезпечення навчально – виховного процесу в умовах «Школи повного року навчання»
  2. 2. І етап – діагностичний: Січень 2013 року – серпень 2014 року ІІ етап – практичний: вересень 2014 року – серпень 2016 року ІІІ етап – узагальнюючий: вересень 2016 року – серпень 2017 року
  3. 3. Повна зайнятість учнів у позаурочний час та канікулярні періоди Вдосконалення системи розвитку одарованих дітей Зменшення перевантаженості дітей за рахунок єдиного розкладу першої та другої половини дня; Творчий розвиток учнів у системі додаткової освіти та позаурочної діяльності; Організація спільної роботи з батьками; Проектно-дослідницька діяльність в початковій школі та середній і старшій ланці; Організація відпочинку і дозвілля дітей у другій половині дня та у канікулярний період; Об'єднання навчально-виховної роботи за рахунок інтеграції основної, профільної та додаткової освіти; Зниження захворюваності дітей.
  4. 4. Науковий керівник:
  5. 5. УУччаассннииккии ееккссппееррииммееннттуу ::

×