Prelegerea 7

865 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prelegerea 7

 1. 1. Prelegerea 7 Autor A.Şuletea Modelarea 3D
 2. 2. Avantajele utiliz ã rii obiectelor tridimensionale <ul><li>vastele posibilităţi de vizualizare ale obiectului, </li></ul><ul><li>generarea vederilor ortogonale standard; </li></ul><ul><li>crearea profilului plan al obiectului; </li></ul><ul><li>analiza interacţiunii obiectelor; </li></ul><ul><li>determinarea unui şir de parametri inginereşti. </li></ul>
 3. 3. S istem e de coordonate <ul><li>Crearea diferitelor obiecte ale spaţiului 3D deseori necesită utilizarea Sistemelor de Coordonate ale Utilizatorului ( Uzer Coordinate System – UCS ). </li></ul><ul><li>Sistemele de coordonate carteziene noi (UCS) se capătă prin repoziţionarea şi reorientarea lor faţă de Sistemul de Coordonate Mondial ( World Coordinate System – WCS ). </li></ul><ul><li>Controlul afişării UCS-ului este accesibil din: </li></ul><ul><li>View  Display  UCS Icon </li></ul><ul><li>Comanda permite : </li></ul><ul><li>ON /OFF - afişarea sau eliminarea simbolului UCS-ului </li></ul><ul><li>Origin / Noorigin - afişarea simbolului UCS în originea/în afara axelor de coordonate </li></ul><ul><li>Properties - modificarea aspectului UCS-ului (stilului, grosimii, mărimii, culorii) </li></ul>
 4. 4. Modificarea sistemelor de coordonate ale utilizatorului Posibilităţile de redeterminare a UCS-ului pot fi accesate din bara de instrumente UCS. UCS – propune diverse metode pentru definirea unui nou sistem World –stabileşte unUCS identic cu cel al lumii UCS Previous –reven la UCS-ul anterior. Face UCS –alinieriază UCS-ul feţei selectate a unui solid OBject –defineşte noul sistem asociat unui obiect 3D selectat View –stabileşte planul XY al noului sistem de coordonate paralel cu ecranul; Origin – deplasează originii, lăsând neschimbate direcţiile axelor; Z Axis – deplasează originea în direcţia pozitivă a axei Z; 3 Point –indică trei puncte ne-colineare: originea, un punct pe axa X şi un punct pe axa Y; X,Y,Z – roteşte UCS-ul curent în jurul axei specificate; Apply – aplică setările UCS-ului curent unui viewport
 5. 5. Vizualizarea static ã a obiectelor tridimensionale Pentru a obţine o proiecţie ortogonală sau izometrică se foloseşte bara View sau opţiunea 3DViews a meniului View.
 6. 6. Vizualizarea dinamic ã a obiectelor tridimensionale O serie de opţiuni de vizualizare sunt înserate în bara de instrumente Orbit Ele permit vizualizarea spaţială în timp real a unuia sau mai multor obiecte considerate ţinte staţionare de o cameră ce se deplasează în jurul ţintei. 1. Constrained Orbit roteşte camera de-a lungul planului XY sau axei Z 2. Free Orbit permite rotirea în orice direcţie 3. Continuous Orbit lansează rotirea continuă
 7. 7. Nuantarea Comenzile barei Visual Styles permite colorarea şi nuanţarea obiectelor 2D Wierframe - modul prestabilit de afişare a obiectelor 2D şi 3D . Afişează liniile ce reprezintă marginile (carcasa) modelului. 3D Wierframe - suplimentar la modul precedent afişează o pictogramă umbrită a sistemului de coordonate în spaţiul tridimensional. ‚ 3D Hidden - ascunde liniile aparţinând feţelor din spate. Realistic - umbreşte obiectele aflate între feţele poligonale şi rotunjeşte muchiile. Conceptual – umbreşte obiectele şi netezeşte muchiile dintre feţe, contururile avînd aspect de de linii desenate cu creionul, iar culorile reprezintă o trecere de la culori calde la cele reci.
 8. 8. Crearea obiectelor tridimensionale <ul><li>prin muchii (wireframe) </li></ul>2. prin suprafeţe (surface) Fiecare dintre aceste tipuri posedă tehnici de creare şi redactare specifice, de aceea nu se recomandă combinarea metodelor de modelare în cadrul unui proiect. AutoCAD acceptă trei tipuri de modelare spaţială: 3. prin solide (solid)
 9. 9. Modelarea Wireframe Modelul de tip wireframe , numit şi cadrul de sârmă al unui obiect, reprezintă “scheletul” obiectului tridimensional. Acest model poate fi format din puncte, linii drepte şi curbe care reprezintă muchiile obiectului. Entităţile bidimensionale pot fi plasate în orice punct al spaţiului tridimensional. Însă entităţile2D pot fi plasate doar în plane paralele cu planul xOy curent. Pot fi utilizate o parte din comenzile de redactare 2D: Trim, Break, Extend, Fillet, Chamfer, Array, Move, Copy , etc. Linii spaţiale pot fi desenate doar cu comenzile Line, 3DPolyline şi Helix . Comenzile specifice redactării în spaţiul 3D sunt: 3D Move, 3D Rotate, 3D align, 3D Mirror, 3D Array
 10. 10. Modelarea prin suprafete Modelarea prin suprafeţe este o metodă mai complexă de modelare, care defineşte atât muchiile obiectelor, cât şi feţele lor. Suprafeţele curbe sunt aproximate unor plane determinate de o reţea poligonală (spre deosebire de Mechanical Desktop care crează suprafeţe curbe adevărate). Modelele create prin suprafeţe permit ascunderea feţelor invizibile, umbrirea şi randarea (crearea imaginilor foto-realiste). Suprafeţele pot fi obţinute prin explodarea modelelor solide. ‚ ‚
 11. 11. Modelarea solidelor Modelarea spaţială poate fi realizată dinamic , din primitive , prin operaţii booleene , sau prin combinarea acestora Metoda dinamică conţine: 1 extruziunea – translarea unei mulţimi de puncte de-a lungul unei traiectorii, cu sau fără unghi de înclinare 2 revoluţia – rotaţia unei mulţimi plane de puncte în jurul unei axe
 12. 12. Modelarea solidelor Metoda dinamic ã Extrude extrudarea obiectului plan în direcţie normală, sau după o traiectorie, cu posibilitatea de a crea conicitate. Operaţia de extrudare poate fi aplicată numai obiectelor “închise” ca feţe plane 3D, polilinii închise, poligoane, cercuri, elipse, curbe spline închise, regiuni, etc. Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects to extrude: 1 found Select objects to extrude: Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <15.3875>: P Select extrusion path or [Taper angle]: T Specify angle of taper for extrusion <0>: .2 Select extrusion path: Height of extrusion - înălţimea extrudării Direction - lungimea şi direcţia extrudării (prin indicarea 2 puncte) Path - traiectoria extrudării (linie dreaptă sau curbă 2D sau 3d) Taper angle - unghiul de îngustare a conturului
 13. 13. Modelarea solidelor Metoda dinamic ã Command: _revolve Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects to revolve: 1 found Select objects to revolve: Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>: Specify axis endpoint: Specify angle of revolution or [STart angle] <360>: Revolve rotirea unui profil bidimensional închis, cu unghi de revoluţie cuprins între 0 şi 360 ° , în jurul unei axe. Profilul poate fi format din polilinii închise, cercuri, elipse poligoane, dreptunghiuri, regiuni, etc. STart angle – unghiul de start Axis start / endpoint – puncte ce definesc axa de rotaţie Angle of revolution - unghiul de revoluţie
 14. 14. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor AutoCAD permite crearea primitivelor solide care pot constitui blocuri ale viitorului solid: Polysolid – polisolid; Box – paralelipiped; Wedge – pană; Cone – con; Sphere – sferă; Cylinder – cilindru; Torus – tor; Pyramide – piramidă sau trunchi de piramidă Lansarea poate fi efectuată prin: a) linia de comandă; b) meniu: Draw  Modeling  … c) bara de instrumente Modeling
 15. 15. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Polysolid creează pereţi cu grosime şi înălţime pornind de la un segment, o polilinie 2D, arc sau cerc; Command: _Polysolid Height = 10.0000, Width = 3.0000, Justification = Right Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: Specify next point or [Arc/Close/Undo]: A Specify endpoint of arc or [Close/Direction/Line/Second point/Undo]: Object – permite specificarea obiectului ce va fi convertit în polisolid Height / Width – specifică înălţimea/lăţimea polisolidului Justify – specifică poziţia polisolidului faţă de linia specificată Arc / Line – comută la construirea unui arc/inii Close – închide polisolidul cu un arc sau linie Direction/Second point – specifică direcţia/al doilea punct al arcului
 16. 16. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Box creează un paralelipiped solid, definit prin 2 colţuri opuse ale bazei (situată într-un plan paralel cu planul xOy) şi înălţime (îndreptată în direcţia axei Oz) Command: _box Specify first corner or [Center]: Specify other corner or [Cube/Length]: Specify height or [2Point] <9 0 . 000 >: First / Other corner – primul / alt col ţ Center point – centrul bazei Cube – cub Length – lungimea (x) Width – lăţimea (y) Height – înălţimea prismei (h) Length Height Width
 17. 17. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Wedge creează un  solid 3D pentalateral cu o faţă înclinată de-a lungul axei X Algoritmul este identic cu algoritmul comenzii Box: Command: _wedge Specify first corner or [Center]: Specify other corner or [Cube/Length]: Specify height or [2Point] <9 0 . 000 >: First / Other corner – primul / alt col ţ Center point – centrul bazei Cube – cub Length – lungimea (x) Width – lăţimea (y) Height – înălţimea prismei (h) Length Height Width
 18. 18. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Cone modelează conuri sau trunchiuri de conuri, de rotaţie sau eliptice C enter point for base – centrul bazei 3P/2P/Ttr – opţiuni de desenare a cercului bazei Elliptical – con eliptic Base r adius – ra za conului Diameter – diametrul conului Height – înalţimea conului Axis endpoint – vârful conului Command: _cone Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: Specify base radius or [Diameter] <18.4608>: Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <60.0000>: t Specify top radius <0.0000>: Specify height or [2Point/Axis endpoint] <60.0000>:
 19. 19. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Sphere modelează sfere Command: _sphere Specify center point or [3P/2P/Ttr]: Specify radius or [Diameter] <7. 0000 >: Center point – centrul sferei R adius – ra za Diameter – diametrul 3P/2P/Ttr – opţiuni de desenare a sferei (analogic cercului)
 20. 20. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Cilinder creează cilindri de rotaţie şi cu bază eliptică Command: _cylinder Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: Specify base radius or [Diameter] <37. 0000 >: Specify height or [2Point/Axis endpoint] <55. 0000 >: C enter point for base – centrul bazei 3P/2P/Ttr – opţiuni de desenare a cercului bazei Elliptical – cilindru cu baza eliptică Base r adius – ra za conului Diameter – diametrul conului Height – înalţimea conului Axis endpoint – vârful conului
 21. 21. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Torus modelează toruri Command: _torus Specify center point or [3P/2P/Ttr]: Specify radius or [Diameter] <18.3912>: 15 Specify tube radius or [2Point/Diameter] <23.8237>: 20 C enter point – centrul torului 3P/2P/Ttr – opţiuni de desenare a cercului bazei R adius – ra za axei torului (R) Diameter – diametrul axei torului Tube r adius – ra za tubului torului (r) R > r R < r R < 0
 22. 22. Modelarea solidelor Utilizarea primitivelor Pyramide construieşte piramide şi trunchiuri de piramide Command: _pyramid 4 sides Circumscribed Specify center point of base or [Edge/Sides]: s Enter number of sides <4>: 6 Specify center point of base or [Edge/Sides]: Specify base radius or [Inscribed] <186.3875>: Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <-257.1568>: t Specify top radius <84.7408>: Specify height or [2Point/Axis endpoint] <257.1568>: Edge – muchia bazei Sides – numărul de laturi al poligonului regulat al bazei Top radius – raza cercului circumscris/înscris al bazei de sus
 23. 23. Modelarea solidelor Operatii booleene Solidele primitive şi solidele obţinute prin Extrude şi Revolve pot fi combinare prin intermediul operatorilor booleeni: 1) UNION – reuniune; 2) SUBTRACT – scădere; 3) INTERSECT – intersecţie; ‚ Lansarea poate fi efectuată prin: a) linia de comandă; b) meniu: Modify  Solids Editings  … c) barele de instrumente Modeling şi Solids Editings
 24. 24. Modelarea solidelor Operatii booleene Union uneşte mai multe solide distincte în unul Command: _union Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total ‚
 25. 25. Modelarea solidelor Operatii booleene Subtract scade din prima mulţime de puncte pe cea de-a doua Command: _subtract Select solids and regions to subtract from .. Select objects: 1 found Select objects: Select solids and regions to subtract .. Select objects: 1 found ‚
 26. 26. Modelarea solidelor Operatii booleene Intersect găseşte mulţimea comună de puncte a două sau mai multe entităţi. Command: _intersect Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total ‚
 27. 27. Obtinerea proiectiilor 2D dup ã modele 3D Comenzi specializate pentru crearea desenelor de execuţie: ‚ ‚ Draw  Modeling (Solids)  Setup  Drawing View Profile
 28. 28. Obtinerea proiectiilor 2D dup ã modele 3D SOLView permite crearea automată a viewport-urilor mobile afişând vederi sau secţiuni ortogonale ‚ ‚ Command: _solview Regenerating layout. Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: u Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: Enter view scale <1>: Specify view center: Specify view center <specify viewport>: Specify first corner of viewport: Specify opposite corner of viewport: Ucs – restaurează sistemul de coordonate solicitat: Named/World/?/Current Ortho – permite crearea automată a vederii ortogonale indicând direcţia privirii Auxiliary – permite crearea automată a vederii auxiliare indicând 2 puncte ale planului auxiliar şi direcţia privirii Section – permite crearea automată secţiunii ortogonale prin indicarea a 2 puncte ale planului secant şi direcţia privirii
 29. 29. Obtinerea proiectiilor 2D dup ã modele 3D SOLDraw permite generarea profilurilor în viewport -urile create prin selectarea contururilor viewport -urilor solicitate ‚ ‚ Command: _soldraw Select viewports to draw.. Select objects: 1 found Select objects: 10 solids selected.
 30. 30. Obtinerea proiectiilor 2D dup ã modele 3D SOLProf permite crearea unor imagini, formate din muchiile vizibile şi marginile suprafeţelor în vederea curentă ‚ ‚ Command: _solprof Select objects: 1 found, 4 total Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No] <Y>: Project profile lines onto a plane? [Yes/No] <Y>: Delete tangential edges? [Yes/No] <Y>: Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: _N Enter name(s) of new layers frozen in all viewports: PV-164 Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: _T Enter layer name(s) to thaw: PV-164
 31. 31. Obtinerea proiectiilor 2D dup ã modele 3D MVSETUP permite generarea profilurilor în viewport -urile create prin selectarea contururilor viewport -urilor solicitate ‚ ‚ Command: mvsetup Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: Align – aliniază viewport -urile create anterior pe orizontală ( Horizontal ), verticală ( Vertical ), sub un unghi ( Angled ), roteşte un obiect din viewport ( Rotate ) Create – permite anularea viewport -urilor selectate şi crearea unor viewport -uri noi Scale viewports – ajustează factorul de scalare al obiectelor viewport -urilor Options – permite alegerea stratului pentru indicator, stabilirea limitelor desenului, unităţilor de măsură Title – permite înserarea indicatoarelor din bibliotecă

×