Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prelegerea 5

852 views

Published on

 • Be the first to comment

Prelegerea 5

 1. 1. Comenzi de desenare autor Suletea A. Prelegerea 5
 2. 2. Comenzi de desenare XLine Arc revcloud ELlipse Insert block POint gradient table Line POLygon PLine RECtangle Circle SPLine ellipse arc make Block Hatch REGion MText
 3. 3. Line ( L ) – desenează segmente de dreaptă prin indicarea extremităţilor lui. Permite desenarea consecutivă a mai multor segmente, fiecare ,însă, constituind un obiect aparte . First point – punctul de start al segmentului; Next point– punctul final al segmentului; C lose ( C ) –închide conturul (plasează ultimul punct în punctul de start); U ndo ( U ) – şterge ultimul segment; <Enter > – la start - fixează capătul ultimului segment sau arc desenat; <Enter > – ca răspuns la cererea punctului următor încheie comanda. Command: _line Specify first point: Specify next point or [Undo]:
 4. 4. XLine ( X L ) – desenează drepte infinite, care, de obicei, servesc drept linii de ordine. P oint ( P ) – punctul prin care vor trece dreptele; H or ( H ) – indică opţiunea de trasare a dreptelor orizontale; V er ( V ) –opţiunea de trasare a dreptelor verticale; A ng ( A ) – opţiunea de trasare a dreptelor înclinate sub un unghi dat; B isect ( B ) – opţiunea de construire a bisectoarei unui unghi existent; O ffset ( O ) – opţiunea de construire a unei drepte paralele, situate la distanţa specificată Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point: T hrough point : Hor izontal Ver tical Ang le Anglestart Angle vertex Angle end Bisect Offset distance
 5. 5. ray – desenează semidrepte infinite . Command: _RAY Specify start point: Specify through point: T hrough point T hrough point T hrough point T hrough point T hrough point T hrough point Start point
 6. 6. PLine ( PL ) – desenează polilinii compuse din segmente de dreaptă şi arce de cerc. C lose – pentru închiderea poliliniei. H alfwidth – pentru specificarea jumătăţii de grosime. L enght – prelungirea segment ului la o lungime stabilită. W idth – pentru specificarea grosimii. U ndo – pentru anularea ultimei operaţii a comenzii. A rc – pentru trecerea în regimul de construire a unui arc. Command: pline Specify start point: ( se indică punctul ) Current line-width is 0.0000 Specify next point or  Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width  : Arc S tart point 2 ( W=2) S tart point Next point Next point 4 ( H=2) Lenght=15
 7. 7. În cazul trecerii în regimul de construire a unui arc ( A ) este propus următorul set de opţiuni : A ngle – determinarea unghiul la centru al arcului. CE nter – stabilirea centrului arcului. CL ose – închiderea poliliniei printr-un arc. D irection – indicarea tangentei arcului. R adius – stabilirea razei arcului. S econd pt – indicarea punct ului 2 la costruirea arcului prin trei puncte. L ine – trecerea în regimul de construire a unui segment. L enght – lungimea arcului Specify endpoint of arc or  Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width  Start point Direction Lenght CEnter Angle Rad End point Second point End point
 8. 8. POLygon ( POL ) – desenează poligoane regulate cu 3  1 024 laturi E dge – indică pe ecran segmentul ce constituie latura poligonului. I nscribed in circle – poligonul va fi înscris în circumferinţă C ircumscribed about circle – poligonul va fi circumscris unei circumferinţe Command polygon Enter number of sides  …  : ( se indică numărul de laturi ) Specify center of polygon or  Edge  : ( se indică centrul poligonului ) Enter an option  Inscribed in circle / Circumscribed about circle   …  : ( se indică I sau C ) Specify radius of circle : ( se tastează valoarea razei sau se indică punctul ) Edge R Inscribed Circumscribed
 9. 9. RECtangle ( REC ) – desenează dreptunghiuri prin indicarea capetelor diagonalei Command: _rectang Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: C hamfer – indică mărimea teşiturii F illet – indică raza racordării Wi dth – indică grosimea liniei dreptunghiului E levation – ridică dreptunghiul la o înălţime z T hickness – indică înălţimea z a suprafeţei prismatice A rea – desenează dreptunghiuri cu suprafaţa şi o latură stabilită D imensions – desenează dreptunghiuri cu dimensiunile laturilor stabilite R otation – desenează dreptunghiuri rotite F irst corner Other corner Rad Fillet Chamfer Rotation Rotation angle C hamfer distance
 10. 10. Circle ( C ) – desenează cercuri Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: C enter point for circle – indică centrul cercului R adius – indică raza cercului D iameter – indică diametrul cercului 3P – se indică 3 puncte ce aparţin cercului 2 P – se indică 2 puncte de pe d diametrul cercului TTR – construieşte cerc de rază dată tangent la 2 linii TTT – construieşte cerc tangent la 3 linii TTT TTR R
 11. 11. Arc ( A ) – desenează arcuri de cerc Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: Specify second point of arc or [Center/End]: Specify end point of arc: C enter – indică centrul arcului L enght – indică lungimea arcului S tart – indică Începutul arcului A ngle – indică unghiul inclus E nd – indică capătul arcului D irection – indică direcţia tangentei în I punct C ontinue – continuă ultimul arc sau dreaptă cu un arc (Angle) Lenght Direction Start point End point Center point
 12. 12. SPLine ( SPL ) – desenează o linie curbă prin punctele date Command: _spline Specify first point or [Object]: Specify next point: Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Specify start tangent: Specify end tangent: C lose – închide linia curbă F it tolerance – indică toleranţa de trecere prin puncte Start/end tangent – indică direcţia tangentelor primului şi ultimului arc O bject – preface o polilinie în spline First point Next point End tangent Start tangent Next point Next point Tolerance ≠ 0
 13. 13. Ellipse ( EL ) – desenează elipse Command: _ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Specify other endpoint of axis: Specify distance to other axis or [Rotation]: A xis endpoint – capătul axei C enter – punctul de intersecţie a axelor R otation – proiecţia cercului pe un plan înclinat A rc – indică opţiunea de desenare a arcului eliptic Start / end angle – unghiul de start / de capăt al arcului I ncluded angle – unghiul inclus Rotation Included angle End angle Start angle Endpoint Center
 14. 14. Make Block ( B ) – asociază obiecte dîndu-le un nume Name – numele blocului Base point – punctul de înserare Objects – obiectele incluse în bloc Description – textul descriptiv
 15. 15. Insert Block ( I ) – înserează un bloc în desen Name – numele blocului Insertion point – punctul de înserare Scale – scara de mărire sau micşorare Rotation – unghiul de rotaţie
 16. 16. Point ( I ) – desenează un punct Command: _point Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.0000 Specify a point: Measure – plasează puncte e-a lungul obiectelor la intervale specificate Command: _measure Select object to measure: Specify length of segment or [Block]: Format  Point Style Divide – împarte un obiect în părţi egale Command: _divide Select object to divide: Enter the number of segments or [Block]: 8 L ength of segment N umber of segments 8
 17. 17. Donut ( I ) – desenează inele Command: DONUT Specify inside diameter of donut <0.5000>: Specify outside diameter of donut <1.0000>: Specify center of donut or <exit>: I nside diameter of donut – diametrul interior O utside diameter of donut – diametrul exterior C enter of donut – centrul Region ( I ) – crează regiuni – arii limitate de contururi închise Command: _region Select objects: Specify opposite corner: 7 found Select objects: 7 loops extracted. 7 Regions created.
 18. 18. Hatch ( H ) – haşurează o suprafaţă mărginită de un contur Modelul haşurei Şablonul haşurei Unghiul de rotaţie a modelului Scara de modificare a modelului Posibilitate de indicare a originii haşurei Originea haşurei faţă de contur Copierea haşurei unui alt obiect Selectarea obiectelor Punct în interior

×