Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sharing is caring

1,161 views

Published on

Published in: Education

Sharing is caring

  1. 1. Sharing is Caring
  2. 2. Att dela med sig! Så här gör jag! Så här tänker jag! Det här är viktigt!
  3. 3. Berätta för varandra!
  4. 4. Dra nytta av varandra!
  5. 5. Hjälp varandra!
  6. 6. Tillsammans lär vi oss!
  7. 7. Alla bilder är hämtade från flickr.com om ej annatanges.I anteckningsdelen till varje bild finnsupphovsrättsinformation kring de fotografier somanvänts.Denna presentation ligger under Creative Commonslicensvillkor - Erkännande (BY) - Icke kommersiell(NC) - Dela lika (SA)

×