slideshow_name

441 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

slideshow_name

  1. 1. Ing. Peter Kovalčík, Slovenská Ves 411, 059 02 Slovenská VesPODNIKATEĽSKÝ ZÁMERPočítačové služby – Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru3. 6. 2013, Slovenská Ves
  2. 2. 1. ÚDAJE O ŢIADATELOVIMeno, priezvisko, titul: Peter Kovalčík, Ing.Dátum narodenia: 18. júl 1986Miesto narodenia, okres, kraj: Kežmarok, Kežmarok, Prešovský krajNárodnosť, štátna príslušnosť: slovenská, SRŠkolské vzdelanie:1992 – 2001 ZŠ Slovenská Ves1996 – 2002 Základná umelecká škola2001 – 2005 Obchodná akadémia Poprad2005 – 2007 Fakulta informatiky a informačných technológiíSTU Bratislava, bakalárske štúdium2007 – 2010 Fakulta elektrotechniky a informatikySTU Bratislava, bakalárske štúdium2010 – 2012 Fakulta elektrotechniky a informatikySTU Bratislava, inžinierske štúdiumJazykové znalosti: anglický jazyk písmom/slovom – aktívne/pasívnenemecký jazyk písmom/slovom – pasívne/pasívnePriebeh zamestnaní:6/2005 – 9/2005 Pasell Slovakia, Matejovce, pracovník4/2007 – 6/2012 Wüstenrot poisťovňa, Bratislava, účtovník9/2009 – 6/2010 FEI STU Bratislava, správa webového portáluOdborné vedomosti a prax:Ekonomické znalosti, ovládanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, písanie na písacomstroji a PC, práca s PC, programovanie v PHP, Nette Framework, HTML, HTML5, XHTML,JavaScript, jQuery, AJAX, CSS, CSS3, SQL, UNIX, C, C++, JAVA, ovládanie systémuWindows, Linux (Debian), držiteľ vodičského preukazu skupiny B, C, T, tvorbainternetových stránok:2006 – http://varime.fei.sk – transformácia zo statickej do dynamickej stránky s využitímskriptovacieho jazyka PHP s možnosťou editácie receptov.
  3. 3. 2010 – http://idem.na.fei.stuba.sk – správa stránky vytvorenej v CMS Joomla, inštaláciakomponentov, správa užívateľov, vytváranie rôznych PHP podstránok podľaaktuálnej potreby, t.j. profil študenta a učiteľa, zobrazovanie a hlasovanie zasúťažné príspevky, hromadné posielanie emailov s možnosťou filtrácie užívateľovpodľa informácií v profile užívateľa.2011 – kompletné vytvorenie webovej aplikácie (hra Rubikova kocka) s využitímmoderných prvkov CSS3, HTML5 a Web SQL Database.2012 – tvorba rezervačného systému pre školu lyžovania a snowbordingu.Záujmy a záľuby:Práca s PC, internet, vývoj softvéru, tvorba web aplikácií, turistika, šport, hudba, spev, hraniena klavíri, gitare, verejné dianie v spoločnosti, odborná literatúra.2. CHARAKTERISTIKA ZÁMERUPredmetom mojej podnikateľskej činnosti sú počítačové služby zamerané na softvérovéporadenstvo a dodávku softvéru, predovšetkým spracovanie grafických návrhov webovýchstránok a ich aktualizácia. Zameriam sa hlavne na vývoj internetových, mobilných adesktopových aplikácií, vývoj inovatívnych produktov v oblasti internetových služieb aposkytnem aj odborné poradenstvo v oblasti hardvéru a softvéru. Týmto zámerompredpokladám vytvorenie vlastného pracovného miesta, aby som vyriešil súčasný stavnezamestnaného. Dôležitým predpokladom pre úspešný rozbeh môjho podnikania jetechnické vybavenie pre výkon podnikateľskej činnosti. Keďže moje vlastné zdroje na rozbehnepostačujú, žiadam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vykonávaniesamostatne zárobkovej činnosti zo zdrojov ÚPSVaR v Kežmarku. Tento príspevok chcempoužiť predovšetkým na nákup notebooku, tlačiarne, stola, stoličky, softvéru na evidenciuúčtovníctva a softvéru pre vývoj aplikácií. Veľkou výhodou pre začatie podnikania je vysokýdopyt po službách môjho zámeru.
  4. 4. 3. POSTUP REALIZÁCIE ZÁMERUSvoju podnikateľskú činnosť podľa charakteristiky zámeru môžem začať vykonávať od1.9.2013 a to založením voľnej živnosti. V súčasnej dobe som evidovaný na Úrade práce,sociálnych veci a rodiny v Spišskej Belej a prípadným získaním príspevku pre začatiesamostatne zárobkovej činnosti dokážem svoj plán realizovať v čo najkratšom čase. Veľkýdôraz kladiem na vývoj internetových aplikácií. Vďaka mojím kontaktom získaných už počasštúdia si viem dohodnúť stretnutia s potenciálnymi klientmi a prerokovať ich individuálnepožiadavky, pripraviť cenovú kalkuláciu a naplánovať realizáciu. Stručný plán realizáciezámeru je nasledovný:Rok 2013 – začiatok podnikateľskej činnosti, založenie živnosti, zriadenie vlastnéhopracovného miesta pre výkon činnosti, vývoj vlastnej webovej prezentácie, získanie prvýchzákazníkov so záujmom o webové aplikácie, realizácia a predaj prvých produktov.Rok 2014 – spustenie vlastnej webovej prezentácie, získanie nových klientov.Rok 2015 – nárast zákaziek, nové priestory, spolupráca s externými firmami zameranými navývoj aplikácií, prípadné prijatie šikovných odborníkov v oblasti programovania dopracovného pomeru.Plánovaný termín začatia podnikateľskej činnosti: 1. 9. 20134. MIESTO REALIZÁCIE ZÁMERUSvoj zámer budem zo začiatku realizovať z miesta môjho trvalého bydliska na adreseSlovenská Ves 411, 059 02. Ide o rodinný dom vo vlastníctve mojich rodičov, ktorí ma vtejto veci podporia. Tu si zriadím miestnosť pre vlastné pracovné miesto. Na prvé dva rokypodnikania predpokladám tieto priestory za postačujúce. Veci obstarané z príspevkuÚPSVaR budú uložené v miestnosti na 2. poschodí tohto rodinného domu, kde budem svojučinnosť realizovať. Nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy.Technické vybavenie – notebook, monitor, multifunkčné kopírovacie zariadenie, mobilnýtelefón, potrebné softvérové vybavenie, kancelársky stôl, kancelárska stolička, wifi router sinternetovým pripojením a kancelárske potreby. Niektoré z týchto veci chcem zabezpečiť zpožadovaného finančného príspevku z ÚPSVaR. Jeho bližšiu špecifikáciu uvádzam v časti 9.tohto podnikateľského plánu.
  5. 5. Organizačné zabezpečenie realizácie podnikania bude vykonávané vo vlastnej réžií, t. j.vedenie účtovníctva, či získavanie klientov.5. MARKETINGOVÉ INFORMÁCIEProdukt – predstavuje službu, softvérovú aplikáciu, ktorá je špecifikovaná a prispôsobenáklientovi podľa jeho vlastnej potreby. Táto vyšpecifikovaná služba by mala zjednodušiťprácu klientovi, rozšíriť jeho cieľovú skupinu zákazníkov a prinášať mu väčší zisk.Predovšetkým pôjde o aplikácie, ktoré sú funkčné cez webové rozhranie a tým dostupnéširokej škále klientov. Následne bude produktom už hotová služba, ktorá sa minimálneprispôsobí potrebám nového klienta.Priestor - podľa predmetu činnosti podnikania nemusím svoj trh obmedzovať na blízkulokalitu. Jednotlivých klientov dokážem získať a s nimi aj komunikovať na globálnej úrovni.Avšak evidujem dopyt po službách môjho zámeru aj v blízkej lokalite. V prípade poklesuzákazníkov využijem na marketingové účely sociálne siete (Facebook, Linkedin), či vlastnéreferencie.Cena – pri tvorbe ceny za službu, t. j. vývoj softvérovej aplikácie, je dôležitá analýza tohtoproduktu, od ktorej sa odvíja samotná cena služby. Predpokladaný čas venovaný navyhotovenie aplikácie zohľadníme pri výpočte hodnoty v €/dielo. Následný servis sa budehodnotiť v €/h. Analýza ceny produktu je veľmi dôležitá. Výkyvy v cenách nebudú priaznivovplývať na konečného zákazníka.Ľudia -dodávatelia – budú dodávať služby potrebné na prevádzkovanie živnosti, t. j.poskytovateľ internetového pripojenie, poskytovateľ virtuálneho servera a dómenypre vlastnú webovú prezentáciu, mobilný operátor.odberatelia - budú všetky komerčné alebo nekomerčné subjekty, ktoré prejaviazáujem o danú službu. Predovšetkým ide o subjekty, ktoré používajú pri svojejčinnosti zastaralé technológie, prípadne zažiaľ nedisponujú softvérom, ktorý imuľahčí ich podnikanie. Tieto subjekty budem zo začiatku oslovovať a osobne s nimikomunikovať.zamestnanci – v prých dvoch rokov podnikania nepredpokladám potrebu prijať osobudo pracovného pomeru.
  6. 6. konkurencia - v súčasnosti neevidujem v mojom okolí silného konkurenta, avšakdopyt po službách môjho zámeru je veľký a nebude problém zohnať odberateľov.Reklama – zabezpečím ju vytvorením webovej prezentácie, ktorá bude prezentovaťinformácie o mojej činnosti s prípadnými referenciami od zákazníkov. Momentálne uževidujem potencionálnych klientov, ktorí radi moje služby využijú.6. SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY ZÁMERU (SWOT analýza)Príleţitosti: Hrozby: narastajúci počet startupov bez znalostíprogramovania vysoká cena odvodov do sociálneho azdravotného zabezpečenia rozmach informačných technológií, dopytpo službách IT vysoká daňová záťaž podpora začínajúceho podnikateľa zÚPSVaR strach z napredovania rýchlo sa šíriacíchinovácií v oblasti informačnýchtechnológií rýchlo sa vyvíjajúce služby uľahčujúcevývoj webových aplikáciíSilné stránky Slabé stránky disponovanie s existujúcimi kontaktmipotencionálnych klientov náročnosť dodržania termínu preodovzdanie realizovaného softvéru prekoncového užívateľa v prípade chybnejanalýzy nízka cena, vynikajúca distribúcia nesprávne odhadnutie ceny za dielo,podhodnotenie ceny osobný kontakt a individuálny prístup kzákazníkovi nedostatok počiatočnej investície využívanie moderných technológií dlhoročné skúsenosti v oblasti IT, širokáponuka softvérových služieb existujúca spolupráca s mentormi aprípadnými investormi
  7. 7. 7. FINANČNÁ PROGNÓZA (v €)Predpokladaný vlastný vklad vo výške 1 000 €8. DOPLŇUJÚCE ÚDAJEVďaka úspešnému absolvovaniu štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave naFakulte elektrotechniky a informatiky v odbore Aplikovaná informatika mám obrovskúpríležitosť rásť naďalej v tejto oblasti začatím vlastného podnikania.
  8. 8. 9. KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH NÁKLADOVPlánované zakúpiť z príspevkuŢiadam príspevok vo výške 4 137,08 €.Slovenská Ves, 3. júna 2013 Ing. Peter Kovalčík

×