slide proposal kt

3,818 views

Published on

slide proposal kt

 1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PULAU KETAM, PULAU KETAM 42940 PELABUHAN KELANG, SELANGOR
 2. 4. PETIKAN TEMUBUAL Pengkaji Cikju Arni
 3. 5. <ul><li>Berdasarkan kepada beberapa analisis keputusan peperiksaan Bahasa Melayu yang telah dijalankan, didapati 80% pelajar kelas peralihan tidak lulus. Senarai markah pelajar . </li></ul><ul><li>Kelas peralihan ini didominasikan oleh pelajar Cina yang berlatar belakangkan SJK (C). </li></ul><ul><li>Punca : sikap pelajar yang suka bertutur dalam bahasa ibunda, tidak berminat dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan hanya bergaul sesama sendiri tanpa berkawan dengan pelajar berbangsa lain </li></ul>KOKKK…hayai, wa tak taw la apa mau bikin ini ali….kokkkkokkk Kuek..kuekk…apa yang dia cakap ek?..kuek..kuek..
 4. 6. <ul><li>Meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dikalangan pelajar-pelajar kelas peralihan dengan menggunakan pendekatan penceritaan berdasarkan kad bergambar yang diberikan. </li></ul><ul><li>Pelajar dapat memperbaiki penguasaan Bahasa Melayu dalam pertuturan harian. </li></ul><ul><li>Meningkatkan perbendaharaan kosa kata dalam Bahasa Melayu. </li></ul><ul><li>Membina keyakinan dikalangan pelajar berkomunikasi dalam Bahasa Melayu. </li></ul><ul><li>Memupuk minat dan cintakan Bahasa Melayu. </li></ul><ul><li>Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Melibatkan 25 pelajar kelas peralihan yang terdiri daripada 8 pelajar perempuan dan 17 pelajar lelaki. </li></ul>Ni yao chu na li? Wo yao chu mai dongxi.
 6. 10. <ul><li>Diperolehi melalui ujian pra yang bakal dijalankan oleh guru Bahasa Melayu kepada kumpulan sasaran akan dikumpul bagi melaksanakan penilaian tahap dan prestasi kumpulan sasaran dalam penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan </li></ul><ul><li>Contoh Soalan Pra </li></ul><ul><li>P engkaji akan menganalisisnya bagi mengetahui tahap penguasaan Bahasa Melayu pelajar </li></ul>
 7. 11. <ul><li>Pengkaji telah memilih pendekatan penceritaan berdasarkan kad bergambar bagi sesi latihan utama untuk meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Melayu mereka </li></ul><ul><li>Pendekatan ini dipilih adalah kerana lebih berkesan disamping memberi keseronokan kepada pelajar untuk mempelajari Bahasa Melayu </li></ul>
 8. 12. <ul><li>Aktiviti kumpulan yang melibatkan pendekatan dua dalam satu iaitu belajar sambil bercerita dalam satu masa. </li></ul><ul><li>Aktiviti ini dilaksanakan mengikut konsep penceritaan di mana pelajar diwajibkan membina skrip berdasarkan kepada kad bergambar yang telah diberikan. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan dibahagikan kepada 3 orang dimana pelajar dikehendaki membincangkan segala maklumat bagi menghasilkan sebuah cerita berdasarkan kepada kad bergambar yang telah diberikan. </li></ul><ul><li>Pelajar tidak dibenarkan berkomunikasi dalam bahasa selain daripada Bahasa Melayu. Sekiranya didapati penggunaan bahasa lain dalam perbincangan, maka guru akan mengenakan denda dimana pelajar dikehendaki berpantun, mendeklamasikan sajak, dan bersyair. </li></ul><ul><li>Dijalankan selama 2 jam setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat dan dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P). </li></ul>BERKELAH KERETA HAIWAN PELIHARAAN BUAH-BUAHAN
 9. 13. <ul><li>Pergi mendaki Gunung Daik Hendak menjerat kancil dan rusa Bergotong-royong amalan yang baik Elok diamalkan setiap masa </li></ul><ul><li> Pakai baju warna biru Pergi ke sekolah pukul satu Murid sentiasa hormatkan guru Kerana guru pembekal ilmu </li></ul>
 10. 14. <ul><li>Petikan yang sama digunakan daripada ujian pra. </li></ul><ul><li>Data akan dikumpul berdasarkan kepada ujian pra tersebut. </li></ul><ul><li>D ata yang diperolehi daripada ujian pos akan digunakan bagi menilai tahap perubahan selepas tindakan yang akan dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Selain itu, pemerhatian dan penilaian juga akan dilakukan oleh guru bagi melihat keberkesanan kaedah yang bakal dijalankan. </li></ul>
 11. 15. <ul><li>Pengkaji akan menilai sama ada terdapat perubahan dalam pelaksanaan aktiviti tersebut. </li></ul><ul><li>Sekiranya tidak terdapat sebarang peningkatan, maka langkah-langkah ini akan diperbaiki bagi mencapai tahap yang lebih memuaskan. </li></ul>
 12. 16. <ul><li>A) S oalan ujian : ujian pra & ujian pos berkaitan dengan masalah komunikasi dan perbendaharaan kata pelajar. </li></ul><ul><li>B) Pemerhatian : pemerhatian juga akan dilakukan oleh guru Bahasa Melayu terhadap aktiviti penceritaan dan perbandingan antara ujian pos dan ujian pra. </li></ul>
 13. 17. <ul><li>Ujian pra dan ujian pos : analisis markah pencapaian pelajar. </li></ul><ul><li>Pemerhatian : analisis secara perbincangan tentang tindak balas pelajar semasa aktiviti dijalankan. </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Dapatan kajian ini diharap dapat dikongsi bersama dengan ahli jawatankuasa KT, guru-guru sekolah melalui aktiviti perkembangan staf dan juga guru-guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Ketam. </li></ul>
 15. 19. Bil Jenis Bahan Kuantiti X harga seunit Jumlah kos 1 Kertas A4 10 X RM 8.00 RM 80.00 2 Printer catridge 1 X RM 65.00 RM 65.00 3 Potostat bahan dan laporan kajian 1 X RM 45.00 RM 45.00 4 Kad bergambar 1 X RM 25.00 RM 25.00 5 Kamus Dewan 1 X RM45.00 RM 45.00 6 Buku catatan guru 1 X RM 2.00 RM 2.00 JUMLAH RM 262.00
 16. 20. Bil. Aktiviti Tarikh Pelaksanaan 1. Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal. 5 Februari 2011 2. Penulisan kertas cadangan. 13 Februari 2011 3. Mesyuarat perancangan. 18 Februari 2011 4. Mesyuarat pembinaan aktiviti simulasi watak, ujian pra dan ujian pos. 23 Februari 2011 5. Pelaksanaan ujian pra. 5 Mac 2011 6. Memproses data ujian pra. 6 Mac 2011 7. Pelaksanaan aktiviti simulasi watak. 1 April 2011 8. Pelaksanaan ujian pos. 1 Mei 2011 9. Refleksi dan penilaian. 7 Mei 2011 10. Penulisan laporan kajian. 20 Mei 2011

×