Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran harian tahun 6

501 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangan pengajaran harian tahun 6

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 6 Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 6E Tarikh : 24 Februari 2014 Masa : 60 minit ( 11.10 pagi hingga 12.10 tengah hari) Tema : Seni Tradisi Kebanggaan Kita Tajuk : Indahnya Seni Tari Kita Objektif :Pada akhir pengajaran, murid dapat 1. Membaca petikan dengan dengan lancar , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. Membina 5 ayat daripada gambar yang di paparkan. Penggabungjalinan :Kemahiran membaca, menulis Huraian Sukatan Pelajaran: 5.1( membaca) membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.1( menulis) membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) i membina ayat majmuk dengan kata hubung.
  2. 2. Penerapan Nilai : i) Nilai : Rasional ii) Ilmu : Kebudayaan iii) KBKK/KBAT :membanding dan membeza Alat Bahan Mengajar : Papan hijau, radio Bahan Bantu Mengajar: Gambar tarian tradisional, , Pengetahuan Sedia ada: Murid pernah melihat tarian singa
  3. 3. Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Masa Bahan dan Pembelajaran Induksi set - lagu tarian singa dimainkan 1. Murid diperdengarkan dengan lagu tarian singa ( 5 minit) - bersoal jawab dengan murid 2.Murid cuba meneka bunyi tersebut.  soal jawab 3.Guru bertanya kepada murid “Bilakah lagu ini  sumbangsaran Teknik dimainkan? 4.Guru mengaitkan tajuk pengajaran hari ini iaitu Sini Tari Kita Langkah 1 -Gambar tarian tradisional 1. Guru melekatkan gambar ke papan hijua ( 15 minit) 1. tarian kuda kepang- kaum 2.Murid meneka jenis tarian Melayu 3.Murid menamakan kaum bagi setiap tarian 2.tarian kipas- kaum Cina Bahan bantu mengajar  radio Bahan bantu mengajar  gambar 4.Guru dan murid berbincang tentang gambar tersebut 3.tarian Bhara Natyamkaum India tradisional Nilai  Rasional tarian
  4. 4. Langkah 2 (15 minit) - Petikan Buku teks - Petikan (jenis-jenis tarian di 1. Murid membaca petikan yang diberikan guru secara berkumpulan. 2.Murid dan guru bersoal jawab tentang petikan yang Bahan bantu mengajar  Petikan (Jenis-jenis tarian di dibaca. Malaysia) Malaysia) 3.Murid diminta mencari kata hubung dalam petikan yang dibaca. 4.Murid menyebut kata hubung yang terdapat dalam petikan. KBKK  Kecerdasan pelbagai 5.Guru menulis kata hubung yang disebut ke papan hijau. Langkah 3 (20 minit) - Penerangan tentang ayat majmuk. - Arahan membina ayat majmuk 1. Guru menerangkan tentang ayat majmuk kepada murid. 2.Murid diminta membina ayat majmuk dengan Bahan bantu mengajar  Petikan ( Langkah-langkah menggunakan kata hubung dari petikan. di papan hijau. memelihara alam 3. Murid diminta membina ayat majmuk ke dalam buku latihan. 4.Beberapa orang murid diminta menulis ayat majmuk ke papan hijau. 5.Guru membetulkan kesalahan ayat majmuk yang sekitar) Nilai  Keyakinan
  5. 5. ditulis oleh murid. 5.Murid membuat pembetulan ayat majmuk di dalam buku latihan. Penutup Rumusan 1.Guru dan murid bersoal jawab tentang pelajaran pada Bahan bantu mengajar ( 5 minit) - Tarian tradisional hari ini. - menghantar buku latihan 2.Guru membuat rumusan tentang tarian tradisional bagi setiap kaum  Gambar tarian tradisional Teknik  Soal jawab  Sumbangsaran

×