P E N Gumpulan 3

4,370 views

Published on

Published in: Education, Career
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
173
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P E N Gumpulan 3

 1. 1. 10.2 PENGURUSAN MERENTASI BUDAYA Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah( Elektif Sains) Seksyen 3 Kumpulan 3 NAMA PENSYARAH: PM Dr. Ahmad Bin Esa
 2. 2. Nama Ahli Kumpulan: <ul><li>Ang You Koon (Ketua) </li></ul><ul><li>Lim Siew Hui </li></ul><ul><li>Cho Siow Yeng </li></ul><ul><li>Hong Sur Chang </li></ul><ul><li>Saralah a/p Subbermaniam </li></ul><ul><li>Dalyana Binti Md Dahar </li></ul><ul><li>Nor Khari Izardi b. Ismail </li></ul><ul><li>Muhammad Nor Akbar Vildan b. Kamarudin </li></ul><ul><li>Siti Sarina bt. Md. Saril </li></ul><ul><li>Afizahayu Binti Che Azmi </li></ul>
 3. 3. PENGENALAN <ul><li>Setiap pelajar mempunyai cara pembelajaran </li></ul><ul><li>yang berbeza-beza antara satu sama lain. </li></ul><ul><li>Sebagai guru, kita perlu tahu bahawa setiap </li></ul><ul><li>individu pelajar itu mempunyai budaya, latar </li></ul><ul><li>belakang keluarga, dan tahap sosioekonomi </li></ul><ul><li>yang berbeza-beza </li></ul><ul><li>Kepelbagaian yang wujud antara pelajar perlu </li></ul><ul><li>dikaji difahami dengan sebaiknya dalam </li></ul><ul><li>membantu untuk memahami gaya pembelajaran </li></ul><ul><li>setiap orang pelajar dalam menentukan strategi </li></ul><ul><li>pengajaran yang lebih berkesan. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Definisi : </li></ul><ul><li>Istilah budaya yang digunakan oleh ahli sains sosial untuk cara hidup. </li></ul><ul><li>Budaya meliputi </li></ul><ul><li>- kesenian masyarakat </li></ul><ul><li>- kepercayaan </li></ul><ul><li>- adat resam </li></ul><ul><li>- bahasa </li></ul><ul><li>- teknologi </li></ul><ul><li>- nilai sesuatu masyarakat. </li></ul><ul><li>( Ensiklopedia Dunia Jilid 4) </li></ul>
 5. 5. Aspek-Aspek Perbezaan Individu atau Kepelbagaian Pelajar Menurut Khairul Yusri (2007), perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.
 6. 6. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA
 7. 7. Pengurusan Merentas Budaya Aspek pengurusan budaya Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya Aktiviti P&P bersifat koperatif Amalan penggunaan bahasa yang sesuai Penerapan nilai murni dan disiplin program-program di sekolah yang memupuk semangat kekitaan.
 8. 8. <ul><li>Sebagai guru, kita perlu tahu bahawa setiap individu murid itu mempunyai : </li></ul><ul><li>budaya </li></ul><ul><li>agama </li></ul><ul><li>latar belakang keluarga </li></ul><ul><li>tahap sosio ekonomi yang berbeza-beza. </li></ul><ul><li>Ia juga adalah satu impak yang sangat penting kepada murid untuk mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Layanan yang sesuai ialah layanan berbentuk sama rata tanpa ada berat sebelah kepada murid-murid tanpa mengira status dan latar belakang kehidupan seseorang murid itu . </li></ul><ul><li>Kepelbagaian murid, guru seharusnya bersikap adil dan saksama kepada murid-murid mereka. </li></ul><ul><li>Sebagai contoh, apabila seseorang guru itu berbangsa Melayu, guru tersebut tidak seharusnya melebihkan murid bangsanya sendiri daripada murid-murid berbangsa lain. </li></ul><ul><li>Ia akan memberi kesan secara langsung kepada murid-murid bangsa lain dan memberikan perspektif yang negatif terhadap guru tersebut. </li></ul><ul><li>Dengan itu, pemupukan semangat perpaduan tidak dapat dicapai dengan jayanya. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Aspek Pengurusan merentas Budaya </li></ul><ul><li>Pemahaman yang mendalam akan kepelbagaian murid </li></ul><ul><li>Kepelbagaian yang wujud antara murid perlu dikaji difahami dengan sebaiknya dalam membantu untuk memahami gaya pembelajaran dan di selitkan dengan latar belakang budaya setiap orang pelajar dalam menentukan strategi pengajaran yang lebih berkesan . </li></ul><ul><li>Hal ini adalah kerana ia saling berkait rapat antara satu sama lain untuk pembelajaran pelajar dan secara tidak langsung dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan mereka. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Dalam menghadapi kepelbagaian sosiobudaya di bilik darjah, guru seharusnya bijak mengendalikan bilik darjah. </li></ul><ul><li>Sebagai contoh dengan mewujudkan satu persekitaran psiko sosial . </li></ul><ul><li>Rapo ini bermaksud hubungan yang baik. </li></ul><ul><li>Guru tidak seharusnya memberikan layanan yang berat sebelah kepada murid-murid. </li></ul><ul><li>Ditambah pula apabila di dalam sesuatu bilik darjah itu mempunyai murid-murid yang datang dari latar belakang keluarga yang berbeza, budaya yang pelbagai, agama yang berlainan dan tahap kognitif yang berbeza. </li></ul>
 12. 12. Interaksi dua hala yang bersifat ramah mesra dan produktif <ul><li>menimbulkan satu </li></ul><ul><li>persekitaran yang </li></ul><ul><li>mesra antara guru-murid </li></ul><ul><li>mengeratkan serta </li></ul><ul><li>merapatkan jurang </li></ul><ul><li>perpaduan dalam kalangan </li></ul><ul><li>mereka mudah dicapai </li></ul>semangat motivasi yang tinggi <ul><li>pemupukan perpaduan </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Dalam memupuk satu persekitaran psiko sosial yang baik di dalam bilik darjah, seseorang guru itu seharusnya mempunyai kemahiran dalam hubungan dengan manusia, khususnya murid-murid. </li></ul><ul><li>Sebagai contoh, beramah mesra, bersikap positif, mendengar masalah murid, dan kebolehan memberi kata-kata pujian secara ikhlas . </li></ul><ul><li>Ia merupakan satu tret yang penting bagi seorang guru. </li></ul><ul><li>Lebih-lebih lagi apabila terpaksa menguruskan bilik darjah yang mempunyai kepelbagaian sosiobudaya, guru seharusnya menunjukkan sikap ramah sama ada dengan memberikan senyuman atau dalam memberikan ucapan apabila berselisih dengan murid-murid dan lain-lain. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Dengan kata lain, disini terdapatnya unsur-unsur kurikulum tersirat , di mana guru cuba untuk mendidik murid supaya menghormati antara satu sama lain serta memupuk sikap yang baik dalam kalangan mereka. </li></ul><ul><li>Apabila mereka melihat guru yang berperwatakan mesra, secara tidak langsung memberikan mereka motivasi dalaman untuk menunjukkan sikap seperti guru itu. </li></ul>
 15. 15. 13 Panduan Untuk Proses Pengajaran Pelajar Pelbagai Budaya <ul><li>Kepelbagaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Guru perlu mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik. </li></ul><ul><li>Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas. </li></ul><ul><li>Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik. </li></ul><ul><li>Guru perlu sensitif dengan bangsa dan tabiat etnik pelajar dan jangan menilai pelajar melalui luaran sahaja. </li></ul><ul><li>Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar. </li></ul><ul><li>Mendalami budaya dan warisan etnik sendiri. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Mengetahui sensitiviti setiap etnik dengan lebih mendalam untuk mencapai objektif pengajaran. </li></ul><ul><li>Sensitif dengan tahap perkembangan pelajar apabila terlibat dengan aktiviti bangsa, etnik, budaya dan bahasa. </li></ul><ul><li>Tonjolkan pelajar kamu sebagai pemenang. </li></ul><ul><li>Guru memainkan peranan yang penting dalam kejayaan pelajar. </li></ul><ul><li>Gunakan teknik belajar bekerjasama dan kerja berkumpulan untuk memperkenalkan bangsa dan integrasi kaum di dalam sekolah dan kelas. </li></ul><ul><li>Semua aktiviti di sekolah mestilah melibatkan pelbagai bangsa, agama dan etnik. </li></ul>
 17. 17. KESIMPULAN <ul><li>kepelbagaian sosio budaya murid, secara tidak lansung menjadi cabaran utama dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. </li></ul><ul><li>Guru perlu kreatif serta peka dengan aspek ini kerana ia akan berubah mengikut peredaran masa. </li></ul><ul><li>Guru yang berjaya merealisasikan perkara-perkara ini merupakan guru yang berkesan dan cemerlang. </li></ul><ul><li>Kepekaan guru terhadap kepelbagaian sosio budaya ini adalah sangat penting dalam dunia pendidikan. </li></ul><ul><li>Apa jua cabaran yang mendatang, inilah dunia pendidikan yang sebenar dalam usaha menyatukan kepelbagaian pelajar yang pelbagai budaya seiring dengan konsep 1 Malaysia. </li></ul>

×