Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folio mikroekonomi

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folio mikroekonomi

  1. 1. BAB 1 : MASALAH ASAS DALAM SISTEM EKONOMI<br /> Definisi ilmu ekonomi – Satu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber-sumber ekonomi bagi memenuhi kehendak-kehendak manusia yang tidak terhad.<br /> Sumber-sumber ekonomi – Tanah-: a) sumber semulajadi.<br /> b) meliputi tumbuhan , galian , petroleum , dan lain-lain logam.<br /> c) penawaran terhad berbanding dengan permintaan.<br /> d) ganjaran kepada faktor tanah -> SEWA.<br /> Buruh-: a) tenaga kerja secara mental dan fizikal yang digunakan dalam proses pengeluaran sesuatu barang / perkhidmatan.<br /> b) ganjaran kepada faktor buruh -> UPAH.<br /> c) buruh berumur 16-64 tahun (produktif) , 16-65 tahun (tak produktif).<br /> d) penawaran buruh terhad berbanding permintaannya.<br /> e) upah buruh dibayar adalah berbeza-beza kerana bersifat tidak homogen (tidak sama dari segi kemahiran / kecekapan). <br /> Modal-: a) barang yang digunakan oleh pengeluar untuk mengeluarkan barang-barang lain yang dapat menghasilkan pulangan. <br /> b) pulangan faktor modal -> BUNGA / FAEDAH.<br /> c) terdapat 3 jenis modal:<br /> i) modal tetap – barang modal yang tak ubah bentuk fizikalnya selepas digunakan dalam proses pengeluaran.<br /> ii) modal kerja – barang modal / input yang ubah bentuknya selepas digunakan.<br /> iii) modal sosial – barang modal yang melicinkan proses pengeluaran.<br /> Usahawan-: a) gabung semua input yang digunakan (T+M+B+U) untuk mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan.<br /> b) ganjaran kepada usahawan -> UNTUNG.<br />Definisi kehendak manusia – Keinginan individu untuk memiliki barang-barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa.<br />Jenis-jenis barang dan perkhidmatan:- i) barang percuma – barang anugerah semulajadi , tiada kos pengeluaran , tiada harga.<br /> ii) barang ekonomi – ada harga kerana ada kos pengeluaran.<br /> iii) barang awam – tidak mempunyai sifat kekecualian -> semua orang boleh guna bersama , bayaran harga sangat rendah , bertujuan meningkatkan kebajikan masyarakat , dikeluarkan oleh kerajaan.<br /> iv) barang pengeluar – digunakan oleh pengeluar untuk mengeluarkan perkhidmatan yang boleh menghasilkan pendapatan.<br /> v) barang perantaraan – diguna sebagai input untuk mengeluarkan barang akhir , permintaannya bergantung kepada permintaan barang siap.<br /> vi) barang pengguna – barang siap yang dibeli oleh pengguna , tidak perlu diproses lagi sebelum digunakan.<br /> vii) barang persendirian – mempunyai sifat kekecualian , hanya orang yang mampu bayar dapat guna, disediakan untuk memaksimumkan untung.<br />Masalah ekonomi : Kekurangan – faktor terhad (T+B+M+U) , kehendak menjadi tak terhad<br /> ↓<br /> Pilihan – berdasarkan keutamaan dan matlamat / objektif unit-unit ekonomi (I / R , F , KERAJAAN)<br /> ↓<br /> Kos lepas – barang kedua terbaik yang dilepaskan akibat pemilihan barang yang terbaik.<br />Masalah-masalah asas ekonomi:- 1) Apa dan berapa hendak dikeluarkan?<br /> - berkaitan dengan jenis dan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan.<br /> 2) Bagaimana hendak dikeluarkan?<br /> - pengeluar harus memilih cara atau teknik pengeluaran yang meminimumkan kos supaya untung dapat dimaksimumkan.<br /> - pengeluar boleh pilih cara intensif buruh atau cara intensif modal bergantung kepada harga faktor masing-masing.<br /> 3) Untuk siapa dikeluarkan?<br /> - berkaitan dengan pengagihan barang dan perkhidmatan kepada masyarakat.<br /> - agihan barang dan perkhidmatan bergantung kepada kuasa beli dan kemampuan serta agihan pendapatan dikalangan masyarakat.<br />Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP) – maksud : satu keluk yang menunjukkan keluaran maksima boleh dikeluarkan apabila semua telah digunakan cekap (guna tenaga penuh).<br /> - andaian-andaiannya : a) hanya dua jenis barang dikeluarkan.<br /> b) kuantiti tetap.<br /> c) kemajuan teknologi tetap.<br /> d) keadaan guna tenaga penuh dalam ekonomi.<br />2 jenis kos lepas : a) kos lepas malar<br /> - barang kedua terbaik dilepaskan dengan jumlah yang sama bagi setiap tambahan 1 unit barang lain yang dikeluarkan.<br /> - ia ditunjukkan oleh KKP berbentuk lurus cerun ke bawah dari kiri ke kanan.<br /> b) kos lepas menaik<br /> - barang kedua terbaik dilepaskan dengan jumlah yang semakin bertambah bagi setiap tambahan 1 unit barang lain yang dikeluarkan.<br /> - ditunjukkan KKP yang berbentuk cembung / keluk. <br /> <br /> <br />

×