Szkolnictwo w Polsce

32,553 views

Published on

Szkolnictwo w Polsce

Published in: Education, Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
32,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
421
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szkolnictwo w Polsce

 1. 1. System szkolnictwa w Polsce Joanna Pilas
 2. 2. Spis treści <ul><li>Schemat szkolnictwa w Polsce </li></ul><ul><li>Szkoła podstawowa </li></ul><ul><li>Gimnazjum </li></ul><ul><li>Szkoły średnie </li></ul><ul><ul><li>liceum ogólnokształcące </li></ul></ul><ul><ul><li>liceum profilowane </li></ul></ul><ul><ul><li>technikum </li></ul></ul><ul><ul><li>zasadnicza szkoła zawodowa </li></ul></ul><ul><li>Liceum uzupełniające </li></ul><ul><li>Technikum uzupełniające </li></ul><ul><li>Szkoła policealna </li></ul><ul><li>Szkoła wyższa - studia </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
 3. 4. Szkoła podstawowa <ul><li>Czas nauki w szkole podstawowej podzielony jest na 2 etapy: </li></ul><ul><ul><li>klasy I-III </li></ul></ul><ul><ul><li>klasy IV-VI </li></ul></ul><ul><ul><li>W sumie szkoła podstawowa trwa 6 lat </li></ul></ul><ul><li>Uczniowie klas szóstych przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu </li></ul><ul><li>Absolwent szkoły podstawowej, uzyskuje wykształcenie podstawowe </li></ul><ul><li>Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjum </li></ul>
 4. 5. Gimnazjum <ul><li>Do gimnazjum uczęszcza młodzież w wieku 13-16 lat </li></ul><ul><li>Trwa 3 lata </li></ul><ul><li>Kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły </li></ul>
 5. 6. Szkoły średnie <ul><li>liceum ogólnokształcące </li></ul> Liceum profilowane technikum zasadnicza szkoła zawodowa
 6. 7. Liceum ogólnokształcące <ul><li>Liceum ogólnokształcące trwa 3 lata </li></ul><ul><li>Jest zakończone maturą </li></ul><ul><li>Przygotowuje do dalszej nauki </li></ul><ul><li>Absolwenci liceum ogólnokształcącego dalej mogą pójść na studia lub do szkoły policealnej </li></ul>
 7. 8. Liceum profilowane <ul><li>Szkoła ta trwa 3 lata i kończy </li></ul><ul><li>się egzaminem maturalnym </li></ul><ul><li>Jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu </li></ul><ul><li>Uczniowie odbywają praktyki </li></ul><ul><li>Egzamin maturalny zdaje się tylko w zakresie podstawowym </li></ul><ul><li>Absolwenci liceum profilowanego mogą pójść do szkoły policealnej na bazie liceum profilowanego </li></ul>
 8. 9. Liceum profilowane <ul><li>Nauka w liceum profilowanym jest rozłożona na nauczanie ogólne i nauczanie profilowane: </li></ul><ul><ul><li>80% czasu nauki - nauczanie ogólne </li></ul></ul><ul><ul><li>20% czasu nauki - nauczanie profilowane </li></ul></ul><ul><ul><li>(np..: 32 godziny nauki i 6 godzin nauczania profilowanego) </li></ul></ul><ul><li>Profilowane mogą być : </li></ul><ul><ul><li>szkoły </li></ul></ul><ul><ul><li>klasy od I do III </li></ul></ul>
 9. 10. Technikum <ul><li>Nauka w technikum trwa 4 lata </li></ul><ul><li>Uczniowie odbywają praktyki </li></ul><ul><li>Kończy się egzaminem maturalnym i zawodowym, który nadaje tytuł technika </li></ul><ul><li>Absolwenci technikum mogą pójść na studia lub do pracy </li></ul>
 10. 11. Zasadnicza szkoła zawodowa <ul><li>Szkoła zawodowa trwa 2 lata </li></ul><ul><li>Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo lub dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe </li></ul><ul><li>Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum uzupełniającym, które trwa 2 lata lub w technikum uzupełniającym, które także trwa 2 lata </li></ul>
 11. 12. Zasadnicza szkoła zawodowa <ul><li>Zadaniem szkoły zawodowej, jest </li></ul><ul><ul><li>podniesienie poziomu wykształcenia ogólnego (35% czasu nauki) </li></ul></ul><ul><ul><li>zdobycie zawody (65% czasu nauki) </li></ul></ul><ul><ul><li>(np.: 22 godziny zdobywania zawodu i 12 godzin nauczania ogólnego) </li></ul></ul>
 12. 13. Liceum uzupełniające <ul><li>Liceum uzupełniające trwa 2 lata </li></ul><ul><li>Może być dzienne lub wieczorowe </li></ul><ul><li>Zakończone jest maturą </li></ul>
 13. 14. Technikum uzupełniające <ul><li>Technikum uzupełniające trwa 2 lata </li></ul><ul><li>Absolwenci uzyskują tytuł technika </li></ul><ul><li>Uczniowie zdobywają dodatkowo wiedzę na zajęciach teoretycznych oraz podczas 2-tygodniowych praktyk </li></ul><ul><li>Technikum uzupełniające zakończone jest maturą </li></ul>
 14. 15. Matura <ul><li>Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych. </li></ul><ul><li>Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, i technikum uzupełniającego jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca </li></ul><ul><li>Egzamin składa się z dwóch części: </li></ul><ul><ul><li>ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny </li></ul></ul><ul><ul><li>pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej </li></ul></ul><ul><li>Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości. </li></ul>
 15. 16. Matura
 16. 17. Matura
 17. 18. Szkoła policealna <ul><li>Matura nie jest wymagana </li></ul><ul><li>Nauka na większości kierunków trwa 2 lata, jednak w niektórych szkołach nauka trwa jeden rok </li></ul><ul><li>Program nauczania ukierunkowany na zdobycie umiejętności zawodowych </li></ul><ul><li>Szkoła policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich </li></ul>
 18. 19. Szkoła wyższa - studia <ul><li>Jest to uczelnia kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny </li></ul><ul><li>Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu licencjata lub inżyniera, II stopnia - magistra. Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra lub lekarza, lekarza dentysty, czy weterynarii ... </li></ul>
 19. 20. Szkoła wyższa - studia <ul><li>Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich pozwalających uzyskać tytuł doktora </li></ul><ul><li>Poszczególne wydziały szkoły wyższej mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego </li></ul><ul><li>Szkoły wyższe prowadzą studia podyplomowe, a także działalność naukową </li></ul>
 20. 21. Podsumowanie
 21. 22. Bibliografia <ul><li>Program: Microsoft PowerPoint 97 SR-1 </li></ul><ul><li>www . google . pl </li></ul><ul><li>www . wikipedia . pl </li></ul><ul><li>www .gim7.net/ informace /system. gif </li></ul><ul><li>www .matura. servis . pl </li></ul>
 22. 23. Dziękuję za obejrzenie prezentacji Joanna Pilas Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi

×