Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Videokampane na propagáciu knižníc

152 views

Published on

Prezentácia k magisterskej práci "Videokampane na propagáciu knižníc" obhájenej 5.9. na KISK MUNI.
Plný text práce: is.muni.cz/th/342406/ff_m/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Videokampane na propagáciu knižníc

 1. 1. KNIŽNICE + VIDEÁ • Videotutoriály, prehliadky budov... • Propagačné videá knižníc s virálnym potenciálom • Využívame ich v Českej a Slovenskej republike? • Aká je situácia v porovnaní so zahraničím?
 2. 2. PROPAGAČNÉ VIDEÁ V TRADIČNÝCH MÉDIÁCH Reklama v televízii, kine... • Drahá a náročná produkcia, vysoké sumy za vysielanie = nedostupná pre malé inštitúcie • V poslednom čase ústup na úkor nových médií, resp. transformácia • Posun k službám, v ktorých si zákazník môže obsah vyberať tak, ako na internete – video on demand
 3. 3. PROPAGAČNÉ VIDEÁ V NOVÝCH MÉDIÁCH Internet, web 2.0, online sociálne siete... Propagačné videá: • videoreklamy (nedobrovoľne prehrané divákovi) • videá, ktoré si divák prehrá dobrovoľne (môžu byť virálne) Vďaka dostupnosti digitálnych technológií dnes môže propagačné video vytvoriť prakticky každý.
 4. 4. VIRÁLNE VIDEÁ Viralita = rýchle, epidemické šírenie objektu. Internet je ideálnym médiom. • Zložky virálneho objektu: obsah, virálna spúšť/hák, body šírenia, šíritelia • Virálny hák: humor, ohromenie diváka, námet k zamysleniu, nezvyčajnosť, dramatickosť, roztomilosť, tabu = emócie • Virálne videá v marketingu: potlačenie značky, šírenie často nebýva organické, autori mu pomáhajú umiestnením objektu na sledované portály, zaplatia za šírenie a podobne • Zahraničie: KONY 2012 • Česká republika: Debilní kecy, propagačné videá VŠ • Umiestnenie virálnych videí: videoportály YouTube, Vimeo, Stream.cz
 5. 5. VIDEOKAMPANE V MARKETINGOVOM MIXE KNIŽNÍC Videospoty spadajú v marketingovom mixe pod propagáciu, teda komunikačný mix. Podľa koncepcie klipu môžu byť reklamou, alebo podporovať public relations knižnice. Ďalšie druhy spotov, ktoré môže knižnica využiť: • Informatívne videá – prehliadky, tutoriály... • Videoblogy
 6. 6. • 20 videí, sledovanosť > 1000 zhliadnutí, anglofónne zahraničie a ČR/SR, výber dobrej praxe, rôznorodé videá • Hodnotenie technického spracovania, obsahovej stránky, reakcií divákov, propagačných aspektov videí • Porovnanie stavu v ČR a
 7. 7. MIESTNE VIDEOKAMPANE Za Slovenskú republiku bohužiaľ žiadny zástupca dobrej praxe (pokusy Vzlietni a čítaj a spot Akademickej knižnice UK) Vybrané videospoty z Českej republiky:
 8. 8. ZAHRANIČNÉ VIDEOKAMPANE
 9. 9. SLEDOVANOSŤ A DĹŽKA SKÚMANÝCH VIDEÍ
 10. 10. ANALÝZA SENTIMENTU KOMENTÁROV
 11. 11. VYHODNOTENIE VÝSKUMU • Diváci sa nevyjadrovali negatívne k horšiemu technickému spracovaniu videí (Librarians Do Gaga, Tour The library) • Najsledovanejšími spotmi sú Nightwork – Kniha knih (ČR) a The New York Public Library: Who You Gonna Call? (zahraničie) • Najsledovanejšie spoty pracujú s humorom • Priemerná dĺžka videí vybraných do vzorky je 1:43 • Hlavné rozdiely medzi videospotmi z ČR a zo zahraničia vychádzali hlavne z rozdielnych veľkostí trhu (v ČR chýbali horšie technicky spracované spoty, videá boli menej rozmanité, všetky využívali humor) • Najvyšší počet negatívnych komentárov (9%) vo vzorke mali hudobné klipy
 12. 12. ZÁVER • V Českej republike sa objavilo niekoľko vydarených propagačných videí s tématikou čítania a knižníc, ktoré by sme mohli označiť za virálne, alebo si aspoň získali na internete určitú pozornosť • Videá, ktoré vznikli na Slovensku bohužiaľ zatiaľ nie sú vo všetkých smeroch vydarené • Miestni knihovníci by mohli vyskúšať rôznorodejšie typy videí (paródia, kreatívna videoprehliadka, kreatívna žiadosť o pomoc knižnici, animácia…) • Virálny marketing je problematický, pretože jeho úspech nie je zaručený, nízke náklady však z neho robia dostupný nástroj aj pre knižnice • Technický pokrok umožnil, že výroba videospotov je dnes dostupná širokej verejnosti Plný text diplomovej práce je Vám k dispozícii na: is.muni.cz/th/342406/ff_m/

×