Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10G Cameron [27]

420 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10G Cameron [27]

 1. 1. 10G Cameron
 2. 2. Deze week bleef maar heel ‘drukjes’ en datwas nog zacht uitgedrukt ook…
 3. 3. Terwijl Milana al de boeken opruimde voorze naar school vertrok, viel het haar op datZacharias de hele tijd aan het bellen was.Hadden haar ouders daarom ruzie?
 4. 4. Terwijl Milana zich bezighield met eencomputerspel, werkten haar ouders hard aanhun vaardigheden zodat ze volgende keermeer kans hadden op een promotie.
 5. 5. “Zo, ik ben klaar.” zei Jasmin ineens en sloeghaar boek dicht.Zacharias vond dat al raar. “Hoe? Zo snel? Jebent pas bezig.”Maar daar reageerde Jasmin niet op.
 6. 6. De volgende dag was Zacharias als enigethuis; Milana ging naar school en Jasminnaar het werk. Zacharias dacht een potjerustig te wandelen.Helaas was dat niet afgelopen zoals gehoopt.
 7. 7. Zacharias had geen moment rust. Om deminuut moest hij krassen.
 8. 8. Gelukkig zag Zacharias één van de voordelenvan ‘home alone’ in; hij kon met iemandongestoord bellen, zonder op zijn vingersdoor Jasmin of Milana gekeken te worden.
 9. 9. Vandaag bleef het niet alleen bij bellen.Zacharias nodigde de persoon ook bij zijnthuis uit.“Kon dat niet op een ander moment? Nu benik helemaal nat door die klote regen.”gromde Christine.Zacharias gaf haar een knuffel. “Kom dansnel binnen.”
 10. 10. Christine werd al hartelijk ontvangen in dewoonkamer.“Moet ik iets doen voor jou en Jasmin?”vroeg ze,“moet mijn vader misschien descheidingspapieren in orde maken?”“Haha, grappig,” zuchtte Zacharias,“of nou ja, Jasmin en ik zijn niet zo gelukkignu, we leiden precies een geïsoleerdleventje.”
 11. 11. “Dat is vreselijk. Ik weet hoe dat voelt,”meende Christine,“daarom dat ik van mijn ex-man benweggegaan. Na twintig jaar huwelijk…”Zacharias beet op zijn onderste lip. “Dat zalhet zijn. Onze liefde is na zoveel jarenverdwenen, sinds de geboorte van Milana.En seks, dat gaat niet meer zo vlot.”
 12. 12. “Euh, dit onderwerp niet,” Christine sprongop zijn schoot,“en ik weet wat je voor me voelt. Je belt meelke dag.”“Dat wil toch niets zeggen?” vond Zacharias.“In het begin dacht ik dat ook. Maar je zeurtaldoor om Jasmin, hoe het niet goed gaat.Ga toch in huwelijkstherapie, mannen.”
 13. 13. Zacharias kreeg al meteen een afkeer. “Ach,men heeft me geleerd dat ik nooit magliegen over mijn gevoelens.”“Precies,” knikte Christine,“volg dan ook jouw hart.”“Zal ik doen.” stemde Zacharias in en gafChristine vluchtig een kus. Het ijs wasgebroken of dat dacht hij.
 14. 14. “Dat… dat meen je niet,” stamelde Christinebeschaamd, maar toch kon er een lachje vanaf,“ben je verliefd op mij?”“Ik moet bekennen. Al jaren,” verteldeZacharias,“maar omdat je toen zo gelukkig was met jeex, had ik maar opgegeven en toenontmoette ik Jasmin. Daarna jouw scheiding,ik had zo met jou te doen dat-”
 15. 15. “Ach, laat dat verleden maar,” onderbrakChristine hem meteen,“we zullen er meteen aan beginnen.”“Huh? Met wat? Ik bedoel, kunnen we diteven laten tot het beter gaat met Jasmin? Ikbedoel-”“Ik wil het nu, Zac. Ik wil niet dat jeteleurgesteld bent om mijn prestaties.”
 16. 16. Toen leidde Christine hem naar deslaapkamer en werd hun vrijpartijvoortgezet.Zacharias moest zeggen, dit voelde goed aanmet een ander vrouw. Aan de andere kantvoelde hij zich enorm schuldig, voor Jasminen Milana. Toch kon hij dit niet even laten…“Snel. Voor Jasmin of Milana thuis zijn en weproblemen krijgen.” joeg Zacharias haar op.
 17. 17. Maar helaas liep alles niet van het leiendakje. Zacharias hoopte dat Christineopkraste voor Jasmin thuiskwam, maarJasmin zelf had alles door.Aan de ene kant zag ze dit aankomen, maaraan de andere kant was ze zo woedend opZacharias. ‘De eeuwige trouw’, ja, haar gat.
 18. 18. “Jij klootzak!” schreeuwde Jasmin kwaad nahaar huilpartij en wou Zacharias een hardelap recht in zijn gezicht verkopen,“je dacht waarschijnlijk: Jasmin is weg,Milana is weg en ik kan mijn willetje doen?
 19. 19. Verdomme, denk je dat ik achterlijk ben, ofzo?” Jasmin gaf ook een klap, recht inZacharias zijn gezicht, zo hard als ze kon,“hier! Dat komt ervan, door mij zo kwetsen!”
 20. 20. Christine wou er snel mogelijk van af maken,maar daar dacht Jasmin niet over.“Je bent toch niet die hoerendochter van deburgerlijke strand?” riep Jasmin haar na engaf haar een ferme duw,“wel, zeg hem dat hij de scheidingspapierensnel mogelijk in orde moet maken!”
 21. 21. Had Zacharias dat goed gehoord? Jasminmaakte Christine uit voor ‘hoerendochter’en ze wou scheiden.“Jasmin, kalmeer even!” Zacharias wou haarin zijn armen hebben, maar Jasmin dacht ernog niet aan.“Niets te kalmeren! Het is godverdommeover tussen ons, meneer!
 22. 22. Daar is de deur en loop achter die trut! Laatje hier voor de rest van je leven nooit meerzien en je krijgt geen enkel contact metMilana!” schreeuwde Jasmin alles achterelkaar.Zacharias stond er verbijsterd bij. “Jasmin,dat kun je niet-”“Oprotten!” hief Jasmin haar stem naar dehoogste volume.
 23. 23. Milana was op alles goed op de hoogte. Zezag hoe haar vader met paar koffers de deuruitliep en dat hij haar zelfs niet omkeek.Milana zag dit één en het ander alaankomen, hij toonde al geen interesse meervoor haar mama, noch voor haar.Natuurlijk was Milana daar kapot van, ookJasmin. Maar dit was het leven; ze moestenhierdoor.
 24. 24. “Waarom?” schreeuwde Milena het uit,“waarom kiest papa voor die stomme trut enniet voor mijn lieve mama?”Dat vroeg Jasmin zich ook af, maar dat wasnu zo. Misschien omdat het huwelijk eendikke sleur was geworden. Dat kwamen zetoch niet meer te weten.“Denk daar niet meer aan, meid. We zijnsterk, we zijn toch Camerons?”
 25. 25. “Ik wil niet dat hij nog terug komt.” snikteMilana in nog meer tranen.“Ik ook niet.” fluisterde Jasmin.
 26. 26. 10G Cameron

×