Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10G Cameron [26]

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10G Cameron [26]

 1. 1. 10G Cameron
 2. 2. Het was zeer druk in huis met Milana alspeuter. Het klein meisje was een pak lastigeren had meer aandacht nodig dan toen ze eenbaby was.
 3. 3. Net op het moment dat Jasmin dacht aanrust, smeekte Milana weer om aandacht; diekeer moest ze iets op haar potje doen.Het was druk voor Jasmin, maar als moederdeed ze dit met liefde voor haar dochter.
 4. 4. Niet alleen met Milana had ze last, maar ookde inkomsten moesten door de velerekeningen eraan geloven.
 5. 5. En als het bleek dat de koelkast ook leegwas, kon Jasmin wel de hele wereld bij elkaarschreeuwen, ze wist echt niet meer waarhaar hoofd stond.
 6. 6. Nog een hele hap uit het budget, maar haargezin moest eten hebben dus ze besteldemaar de boodschappen. Van het budgetbleef er dan niet veel meer over.
 7. 7. Jasmin nam nog een kijkje bij Milana die allang in haar slaap was gedommeld.
 8. 8. “Kan je het nog aan?” vroeg Zacharias als hijzijn verloofde tegen het lijf kwam.“Serieus,” blies Jasmin uit, “ik heb geenmoment rust met Milana. Dan zijn errekeningen die ons bommen geld kosten enik moet eten bestellen, maar er is niet meerveel van ons budget meer over.”Zacharias glimlachte. “Dat denk je. Ik hebpromotie gemaakt, we overleven het wel.”
 9. 9. Jasmin kon wel boffen met Zacharias. Zonderhem had ze nu niet overleefd.“Oh, wat ben je toch een schat!” Jasmindrukte zich nog dichter tegen hem aan.“Weet ik toch.” grinnikte Zacharias en gafhaar vele zoenen.
 10. 10. Net als Zacharias weer uit zijn slaap wasontwaakt, stond de carpool voor zijn deur.Hij was stomverbaasd. “Moet ik vandaag ooknog werken?”Juist, hij had promotie gemaakt en stond numet de late. Een tweede promotie voorvandaag maken, dat zou wel leuk zijn…
 11. 11. Jasmin stond dus weer alleen met Milanaover…Zelfs ‘s nachts was Milana zeer actief.
 12. 12. Maar haar moeder zelf had haar slaap ooknodig. Als Milana genoeg aan haar aandachthad, kon Jasmin zichzelf weer nuttigen.
 13. 13. Tegen de ochtend was Milana alweer uithaar slaap ontwaakt en had ze weer ietsnodig, haar luier moest verschoond wordenomdat ze er iets in had gedaan.
 14. 14. Eindelijk na een hard weekend – natuurlijkhard, met Milana en haar aandachtacties –was Jasmin weer bekwaam om te gaanwerken.Ja, ze was al heel lang bekwaam om te gaanwerken, maar ze had een weekend vrijgehad.Maar goed, Jasmin was in ieder geval blij datze een tijdje van huis was.
 15. 15. Ook Zacharias had zo’n eenzame momentenmet zijn dochter en hij toonde daar ookliefde voor. Maar toch…“Ik ben blij dat je vandaag jarig bent.”
 16. 16. Ja, inderdaad. Milana was vandaag jarig,vandaag was de dag dat ze al een knappejongedame mocht worden.
 17. 17. Maar feesten zat voor Milana niet echt in, zewas heel erg moe en wou meteen haarnieuw bed testen.
 18. 18. Milana voelde al meteen het ‘harde’schoolleven.Voor haar viel de eerste schooldag wel mee;ze had al veel vrienden en vriendinnetjesgemaakt, alleen het spijtige was hethuiswerk.
 19. 19. Deze avond stond het macaroni metkaassaus op het menu als avondmaal. Aantafel verliep niet zoals gehoopt.“Met wie bel je dikwijls?” vroeg Jasmin opeen nieuwsgierige toon.“Oh, euh…” aarzelde Zacharias, “waarom wilje dat weten?”“Mag ik niet weten wat er gaande is metmijn verloofde?”
 20. 20. Zacharias legde zijn lepel neer en stond oppunt om te vertrekken.“Je moet niet alles weten, Jasmin,” bitsteZacharias mee toe, “het zijn jouw zakenniet!”“Zacharias, kom terug!” riep Jasmin hemachterna, maar hij hoorde haar niet. Jasminrichtte zich tot Milana toe met eenglimlachje, “daar moet je niets vanaantrekken.”
 21. 21. Ondanks het discussie tijdens het avondeten,kon Jasmin toch niet laten om bij Zachariasonder de lakens te kruipen.Hij zou wel zeggen: “Niet bij mij, ga maarergens slapen.” Maar dat zou Jasmin in deplaats zeggen, dit huis stond op haar naamen dus had ze het recht ook om in haar eigenbed te slapen.
 22. 22. Milana maakte zich ongerust over haarouders. De ouders van haar vriendjestoonden altijd liefde voor elkaar, en ook voorhun kinderen.Maar bij haar ouders was dat niet het geval.Wat zou er aan de hand zijn?
 23. 23. Jasmin zat volgende avond niets te doen inde slaapkamer, tot Zacharias opeens in deslaapkamer binnen viel.“Wat kom jij hier doen?” bitste Jasminmeteen toe.“Ik woon ook hier. Mag ik?”
 24. 24. “Zo. Kom je mijn vraag van gisterenbeantwoorden of gaan we een jaar bot tegenelkaar doen?”Zacharias had het wel moeilijk met Jasmin’sgedrag. “Wel, dat was een vriendin die bijeen juwelier werkt en ze zorgt voortrouwringen.
 25. 25. Haar vader werkt bij de burgerlijke stand enheeft onze huwelijkspapieren in ordegebracht. Dus…”“Officieel zijn we getrouwd?” vulde Jasminzijn zinnetje verder aan.“Precies. Sorry dat ik dat heb gedaan zondermet jou te bespreken, maar ik weet zeker datje dat wilt.”
 26. 26. “Ik wil ook nog trouwen. Met jou natuurlijk,”stemde Jasmin toe, “dus kom maar op metdie ringen!”Zacharias haalde de ringen boven en éénring schoof hij rond de vinger van Jasmin.
 27. 27. Daarna was het Jasmin haar beurt om deandere ring rond Zacharias’ vinger teschuiven.“Tot de dood ons scheidt.” fluisterde Jasminstilletjes.Zacharias had haar toch gehoord, hoe stil zeook klonk. “Wat? De dood kan zelfs ons nietscheiden. Niets of niemand.”
 28. 28. “Ja, daar heb je een punt,” lachte Jasmin, “engaan we nu normaal tegen elkaar doen?Hebben we geen geheimen meer voorelkaar?”“Oké,” stemde Zacharias toe, “tenzij je eengeheim hebt voor mij.”“Ben je gek? Zo genieperig ben ik niet zoalsjij, sukkel.”En wat de rest afspeelde, sprak zelfboekdelen.
 29. 29. 10G Cameron

×