Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10G Cameron [25]

386 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10G Cameron [25]

 1. 1. Het ging van goed naar beter tussen Jasminen Zacharias. Het was al zo ver dat Zachariasbij haar introk en er was niet veel veranderdin huis, omdat hij zelf ook niet veelinkomsten had.Maar er was niets mooiers dan hun liefde.
 2. 2. De tijd vloog zo voorbij dat het toen al ‘savonds was.“Onze eerste nacht samen.” zei Jasminhoopvol en keek diep in Zacharias’ bruineogen.“Ik kijk er naar uit.” zei hij.
 3. 3. En dat Zacharias er naar uit keek… – Jasminook, natuurlijk! –Jasmin toonde hem de slaapkamer en verdersprak zelf boekdelen.
 4. 4. Jammer voor Zacharias, hij leerde ook denadelen van ‘samenwonen’ kennen; hijmoest zelf ook de vuile klusjes in huisopknappen en dat terwijl Jasmin naar hetwerk was vertrokken.
 5. 5. Maar over Zacharias zijn werk wist Jasminniets van en dat hoefde ook niet, dat vondhij zelf.
 6. 6. Even later kwam Jasmin terug thuis van haarwerk – zonder promotie dit keer en dit keermet haar collega Habiba –Net als haar collega dringend naar het toiletmoest, voelde Jasmin weer misselijk dat zezelfs naar het toilet moest rennen.“Wat is er met je, Jasmin? Je doet alonpasselijk sinds deze ochtend.” maakteHabiba zich zorgen.
 7. 7. Jasmin kon geen woorden uitbrengen, enkelwat kots dat terechtkwam in de wc.“Ik denk dat je morgen best thuisblijft,” gafHabiba goede raad mee, “en dat ik thuis welga plassen.”
 8. 8. Jasmin trok zelf niets van Habiba’scommentaar aan. Als Habiba uit debadkamer verdween, liet Jasmin het badvollopen en genoot ervan.
 9. 9. En alsof Jasmin achteraf nog niet genoegproblemen had, ging het badkuip ook stuk.Jasmin baalde als een stekker. “Ook dat nog,verdomme…” vloekte ze zachtjes terwijl zehet badkuip repareerde.Een stielman laten repareren en ook betalen,vergeet het maar!
 10. 10. Tegen dat buiten de hemel donker werd, wasZacharias nog steeds niet thuis en wasJasmin helemaal op.Al die braakneigingen en die zware klusjes inhuis, dat kon Jasmin niet combineren.“Ik denk dat ik nu al in bed kruip.”
 11. 11. En dat deed Jasmin ook.
 12. 12. Paar uurtjes later kwam Zacharias weer thuisvan zijn werk. In stilte sloop hij deslaapkamer in en probeerde hij zich om tekleden, zonder Jasmin te laten verschietenmet zijn belachelijk werkuniform.Of toch… Zacharias kwam de kamer in en zagdat Jasmin wakker was. Ze was wakkergeworden omdat ze een schop voelde inhaar buik. Wanneer ze Zacharias met zijnwerkuniform aan zag, sloeg ze paniek aan.
 13. 13. “Liefje, rustig maar!” probeerde Zachariashaar te bedaren. Toen drong het Jasmin doordat hij niet de inbreker was, maar haarZacharias.“Ik schrok me een bult. Ga je zo naar jewerk?” Jasmin viel recht in zijn armen.“Dat is jammer genoeg mijn job, ja. Ik hadhet eerder moeten vertellen,” zei hij, “en ikschrok me ook een bult. Je bent…”
 14. 14. Jasmin knikte. “Inderdaad, we wordenouders. Dat heb ik echt niet verwacht.”“Ik ook niet,” glimlachte Zacharias enstreelde over haar wang, “maar dat is eengeschenk. Onverwacht maar aangenaam.”“Ik kreeg een miskraam toen ik je zag als eeninbreker,” gniffelde Jasmin.
 15. 15. “Oh tof, ik kom inbreken in mijn eigen huis,”lachte Zacharias, “maar als ik moet inbreken,dan zal dat in je hartje zijn.”Jasmin bloosde. “Dat heb je al gedaan,slimmerik.”“Oh verdomme, hoe kan ik dat vergeten?”Samen begonnen ze lachen, “ik denk dat hettijd wordt om te gaan slapen, ik heb eenzware dag achter de rug gehad.”
 16. 16. “En ik niet, zeker?” zei Jasmin, “maar kom,vooruit!”Alleen Zacharias moest zich nog omkledenvoor hij in bed zou kruipen. Het viel op dathij iets aan zijn haren gedaan had. “EnJasmin, wat vind je ervan?”Jasmin vond het tof bij hem staan. “Ik vonddie dreads leuk, maar nu staat je ook super.”Daarna… genoeg gebabbeld, nu op naardromenland!
 17. 17. De volgende ochtend tijdens het ontbijt ginger heel romantisch aan toe tussen Jasmin enZacharias.
 18. 18. “Zeg schat, je moet eens raden wat ik bij mijheb.” begon Zacharias.Jasmin keek hem even raar en nieuwsgierigaan en kon even niet raden wat hij bedoelde.Even later verscheen er een zwart doosjetevoorschijn.“Wat moet dat voorstellen?” zei Jasmin.
 19. 19. “Ik weet dat we niet zo lang bij elkaar zijn,maar dat boeit me niet, mijn liefde voor eenvrouw is nooit zo sterk geweest. Daarom wilik jou iets vragen,” zei Zacharias, “JasminCameron, wil je mijn vrouw worden?”
 20. 20. Jasmin kon niet geloven wat Zacharias vanhaar vroeg, alsof ze dacht dat ze in eendroom leefde.Wou hij echt met haar trouwen? Jasmin konhet helemaal niet geloven, totaal niet.“Oh, schat…” kon Jasmin niet veeluitbrengen.
 21. 21. Jasmin opende het doosje en zag eendiamanten ring. Heel voorzichtig haalde zedat er uit.“I-is dat voor mij?” stotterde ze, terwijlZacharias vol hoop haar aankeek, “ma-maarnatuurlijk…”Ze deed de ring rond haar vinger om.
 22. 22. “Dus je wilt het?” vroeg Zacharias nog eenkeer. Jasmin legde haar hand met de ring opzijn hand.“Dat spreekt voor zich, hè? Anders heb ik jering niet aan,” zei Jasmin, “dus ik wil je vrouwworden, absoluut!”
 23. 23. Buiten hun verloving was er verder nietsspeciaals gebeurd in huize Cameron. Er werdalleen gewerkt bij Zacharias, terwijl Jasminalleen thuis moest zitten, wat niet leuk voorhaar was.Uiteindelijk lagen ze deze nacht toch samenonder de lakens.
 24. 24. De volgende dag hield het gezin een korterenovatie in het huis. Roze viel nergens tebespeuren, behalve in de slaapkamer dan.Geld voor een kinderkamer was er nietmeer…
 25. 25. Terwijl Zacharias op zijn werk zat, roofdeJasmin heel de koelkast leeg; zo grote hongerdat ze had.
 26. 26. Even later hield Jasmin even niet meer vol enviel in slaap, haar gezicht recht in haarsalade.
 27. 27. Maar meteen werd Jasmin al wakker enbesefte dat ze gewoon pardoes in slaap wasgevallen, recht in haar salade. Hoe stom vanhaar…
 28. 28. Tegen de avond – Jasmin lag dan al in bed –kwam Zacharias weer thuis en zeker keerniet echt met lege handen, wel met eenpromotie!
 29. 29. Maar net als Zacharias in bed goed in slaapwas gedommeld, werd Jasmin wakker omdater harde stoten in haar buik ontstonden.
 30. 30. “Zac!” gilde Jasmin zo hard als ze kon, “debaby is op komst! Word wakker, Zac!”Zacharias wist niet zo goed wat er kongebeuren en als hij wakker werd, was hij nietecht bewust.
 31. 31. Voor Jasmin het wist, was haar eerste kindjemeteen geboren. Jasmin zag meteen dat heteen meisje was; de vijfde stamhoudster dus!“Oh Zac, het is een meisje!” gilde Jasmindolblij uit.
 32. 32. “Een meisje?” herhaalde Zac.Jasmin knikte zeker met haar hoofd. “Ik hebzelfs een naam, ik ga haar naar mijntweelingbroer noemen.”Zacharias trok een vreemd gezicht. “Het iseen meisje, Jasmin, dan ga je haar toch geenjongensnaam geven, toch?”
 33. 33. “Nee, gek!” lachte Jasmin, “in eenvrouwelijke vorm, hè. Ik noem haar Milana.”Ineens moest Jasmin hoogdringend naar hettoilet en gaf haar dochter aan de vader.Zacharias smolt van zijn dochter; dehuidskleur was tussenin, de haarkleur van devader en de oogkleur van de moeder.
 34. 34. Voor Zacharias zijn dochter Milana in haarwiegje zou leggen, had ze eerst een flesjenodig.
 35. 35. Een kind opvoeden was niet zo simpel, datondervonden de ouders van Milana al heeleerder.
 36. 36. Maar sinds Jasmin niet meer inzwangerschapsverlof was, moest ze weergaan werken voor het eerst in vele maanden.
 37. 37. Papa Zacharias vond niet zo erg dat hij alleenthuis met zijn dochter Milana wasopgescheept, hij zorgde al met liefde voorzijn dochter.
 38. 38. De eerste wat Jasmin deed na het werk, washaar pyjama aantrekken en meteen onder delakens kruipen.Zo doodmoe was ze; eerst het vermoeiendezwangerschap, dan nog een jong meisje inhuis en dan nog haar werk. Geen wonder datze kapot was.
 39. 39. Zowat bijna elke dag zocht Jasmin naar eenbaan in carrière onderwijs. Haar levenswenswas de top in die carrière bereiken. Bijnaelke dag niets…Tot nu. Er stond eindelijk een vacature openen Jasmin twijfelde geen moment om de jobaan te nemen.
 40. 40. Nog een hoogtepunt vandaag…Kleine kindjes werden snel groot en dat wasook zo bij Milana, ze mocht vandaag naarpeuter groeien. Het was een emotioneelmoment voor de ouders.
 41. 41. Al was Milana als peuter een pak lastiger dantoen ze een baby was, ze had ‘s nachts zelfsveel aandacht nodig.En net terwijl Zacharias moest werken, dusstond Jasmin er alleen voor.
 42. 42. Gelukkig negeerde Jasmin de signalen vanhaar dochter niet, dat kon ze als moeder nietpermitteren. Iets geven aan Milana wat zenodig had, daarna was alles in orde enJasmin kon zichzelf weer nuttigen.Zacharias deed na zijn werk geen moeite omeen kijkje bij Milana te nemen. Niet omdathij dacht: “Ze redt het wel.” maar hij was zomoe dat hij meteen wou slapen.
 43. 43. Maar Milana redde het wel, hoor. Voor derest van de nacht was ze heel stil…
 44. 44. De ouders toonden nog altijd liefde – dezekeer iets meer – voor Milana en als peuterkon Milana dat beter waarnemen. Praten enlopen kon ze nog niet goed, maar Zachariashielp wel een handje bij.
 45. 45. Voor de rest was de dag zoals gewoonlijkgelopen.Alleen deze nacht kwam Zacharias weerthuis met een vette promotie. Toch lag zijnwerk op zijn lever, dat was iets wat hij nietmet plezier deed.
 46. 46. Zacharias wou geen slechte naam krijgen.Stel voor dat Milana groot was en op schoolover de beroep van haar ouders moestvertellen: “Mijn mama zit in het onderwijsen mijn papa zit in de criminaliteit.” Heteerste klonk wel belovend maar na hettweede stopte het…Zacharias had altijd gedroomd in degezondheidszorg te werken en die droomkwam vandaag ook uit.

×