10G Cameron     3
Florence, Yana &     Katinka          Yana was nog nooit zo gelukkig geweest in haar leven als nu. Alles zat ...
Yana’s relatie met Florence was sinds de geboorte van hun dochtertjeKatinka sterker dan ooit geworden. Niets of niemand ko...
Florence was helemaal dol op Katinka. Als hij aandacht aan zijn dochtertjegaf, vergat hij de rest van de wereld.
Ineens rook Florence iets vreemds, namelijk dat Katinka iets in haar luierhad gedaan.“Oh nee, moet dat nu echt?” zuchtte F...
Wanneer hij keek hoe laat het was, drong het tot hem door dat hij naar zijncollege moest gaan. Toen hij Yana tegenkwam, ga...
“Natuurlijk.” Vol liefde keek Yana naar haar dochtertje.“Oké, geweldig! Tot straks, lieve schatten.” Florence gaf zoentjes...
Nadat Florence uit de deur was en Katinka heerlijk haar middagdutje lag tedoen, wist Yana niet echt wat ze moest doen. Ine...
Yana vond dat ze lang genoeg had geoefend en kleedde zich in deslaapkamer om. Juist op dat moment kwam Florence op dezelfd...
Yana draaide zich om en voor ze het wist, kon ze wel doodvallen van deschok. Ze had niet verwacht dat Florence naar haar s...
“Sorry, schat.” onderbrak Florence haar, “het was niet de bedoeling om joute laten schrikken. Maar ik moet zeggen…” Hij gi...
Het smaakte naar meer en daardoor belandden de twee weer in bed…
Ook vandaag in de avond vierden Yana en Florence de verjaardag van eenheel speciaal iemand. Die iemand mocht zich Katinka ...
Uiteindelijk groeide Katinka op. Ze was geen kleine baby meer van gisteren,wel een schattige peuter van morgen en vandaag.
Katinka was een zeer leerrijk meisje. Ze zag haar speelgoedkonijn al meteenstaan of ze klopte ermee meteen op los.
Katinka haar ouders waren al meteen verkocht en stoeften er dan ook mee.“Kijk eens wat voor een schattige dochter we hebbe...
“Ik kan al haast niet meer wachten.” hoorde Yana hem zeggen. Ze trok eenraar gezicht.“Voor wat?”Ineens knielde Florence op...
En hij ging maar ermee door. “Lieverd, we kennen elkaar al zo lang en het isallemaal raar begonnen. Jouw broer en jouw moe...
Daarom…” Florence hield een zwart doosje tevoorschijn en opende het. Erzat een diamanten ring in, die zeker duur was, “Yan...
Maar Yana aarzelde al zeker niet en nam de ring aan, als teken dat ze wélmet Florence het huwelijksbootje wou instappen. Z...
Samen vierden ze hun verloving in het bubbelbad. Yana herinnerde zich nogheel goed: hun eerste kus was in deze bubbelbad g...
“Ik voel me weer een tiener.” zuchtte Yana, met een big smile op haargezicht.“Oh ja? Ah, onze eerste kus…” Florence gaf ha...
Meer dan een kus was er niet gekomen. Het was al laat en ze dachten ookaan Katinka die op dat moment nog wakker was, toch ...
Eindelijk kreeg Florence het klaar om Katinka op haar bedje te leggen. Snelgaf hij een zoentje op haar voorhoofd.“Nu slape...
Florence kreeg meteen medelijden. Arme Katinka keek haar vader zo lief ensmekend aan, in de hoop dat ze niet moest slapen ...
Toch kreeg Florence zover om Katinka te sussen en eindelijk sliep het kleinmeisje eindelijk in slaap.“Wat ben je toch een ...
Op een moment dat het koppel wakker werd, konden ze haast niet geloven.Katinka wou niet wachten tot iemand haar kwam halen...
“Hoe? Heeft ze het zelf gedaan, ofzo?” Florence geeuwde zo’n paar keer, hijwas niet zo goed wakker.“Natuurlijk. Ik hoop da...
Je leert heel je leven lang. Dat bewees Katinka samen met haar vader, diehaar graag wou leren praten. Het lukte tot nu toe...
Yana hielp een handje mee met het leren van Katinka’s vaardigheden. Yanaleerde haar dochtertje lopen en het klein meisje w...
Op het einde was het heel aardig gelukt!
De examens van Florence en Yana hadden voor de deur gestaan en dat washeel vruchtbaar geëindigd. Allebei hadden ze een 10 ...
Een groot voordeel van een nieuw semester: de collegeuren veranderdenook. Nu hoefden Florence en Yana niet tegelijk naar h...
Deze avond was het ook tijd voor Katinka om weer op te groeien. Wat gingde tijd heel snel…
Dat vond Yana ook. Het leek wel alsof ze gisteren van Katinka wasbevallen, toen was Katinka ook echt klein. Nu was haar do...
Katinka had haar vader als eerste opgemerkt en liep er heel snel naar toe.“Papa!” riep het meisje dolenthousiast en vloog ...
“Wat ben je zo groot, zeg! Straks ben je nog groter dan ik.” lachte Florence,“en zo mooi, zoals je moeder.”Katinka was ech...
Het was al meteen bedtijd voor Katinka. Ze was best moe dus heelgemakkelijk viel ze in slaap. Haar slaapkamer was niet zo ...
Terwijl Katinka naar dromenland was vertrokken, bleven haar ouders nogwakker maar hadden hun slaapkledij al aan.“Wat gaat ...
“Tegen dat we afgestudeerd hebben, zal Katinka tiener moeten zijn. Denkik, ik ben niet zo goed in zo’n dingen berekenen.” ...
“Natuurlijk.” grinnikte ze en boog over Florence heen, “ik hou heel veel vanje.”Hij kon niets meer uitbrengen of Yana snoe...
De volgende dag was het zover voor Katinka: haar eerste schooldag. Ze zatal te popelen van ongeduld en was zo blij als de ...
Terwijl Katinka op school zat omringd door haar nieuwe vriendjes, haddenhaar ouders examens die ze ondertussen al achter d...
Yoran & Jaqueline          Yoran en Jaqueline hadden het laatst examens gehad en na hun examens         ...
De volgende ochtend konden hun geluk nog steeds niet op. Niet alleen omde examens…“Het gaat snel. Nog één jaartje en we zi...
Jaqueline begreep niet helemaal wat Yoran zei. “Jouw… nichtje?”“Ja. Katinka, het dochtertje van mijn zus en haar verloofde...
“Ja, geloof het maar.” Yoran trok Jaqueline op zijn schoot, “en dankzij ons isfamilie Cameron één hechte familie en heeft ...
“Haha, ik dacht het al.” Yoran trok haar nog dichter bij zich en zoende haarhartstochtelijk, “we hebben geen kinderen, we ...
En Jaqueline voelde het weer hoe het was om een student te zijn…
De volgende dag kregen Yoran en Jaqueline bezoek over de vloer. Yana, detoekomstige schoonzus van Jaqueline, als alles goe...
Yoran voelde zich een beetje onprettig. Zijn zus kwam naar zijn thuis, hetdeed hem deugd… het gevoel vaagde een beetje weg...
“Dus, jullie zijn mijn tante en oom?” vroeg Katinka op een typischkinderstemmetje.“Ja natuurlijk. Ik ben de broer van je m...
“En heb ik ook een oma en een opa?” bleef Katinka nog vragen stellen.Yana kreeg wel een beetje benauwd. Hoe stom dat haar ...
“Mijn ouders zijn verhuisd naar ver weg.” Ook Florence kreeg het bijzondermoeilijk, hij had ook niet bepaald een fijne jeu...
“Dit is een familieovereenkomst en dat moet gezellig blijven. Praten we danniet meer over overleden en gevluchte familiele...
“Het is voor ons heel moeilijk geweest om Katinka zo goed mogelijk op tevoeden en we tegelijk moeten studeren. Nu is het n...
“Mama, papa, tante, oom. Ik versta dat wel allemaal. Mama en papahebben nog geen werk en moeten nog veel leren maar ik wee...
Florence sloeg zijn arm rond Katinka haar nek. “Wat kan je echt zo lief zijn,hoor. We geven heel veel om jou. Hou het nog ...
“Hey! En ik dan?” riep er iemand in de verte, het was Yana.“Haha, iemand is jaloers.” grinnikte Florence. Meteen holde Yan...
De volgende dag zaten Yoran en Jaqueline samen heerlijk aan tafel, dezekeer zonder de rest van de familie.“Gisteren was he...
“Ja, ze waren echt ontroerd. Ik hoop dat mijn kind later ook zo over mij gaatzeggen.” Ineens hield Yoran een zwart doosje ...
“Ja ja, hou maar die preek voor jezelf.” onderbrak Jaqueline hem en opendemeteen uit nieuwsgierigheid dat zwart doosje waa...
“Dat meen je echt niet.” Yoran bleef vol verbazing naar Jaqueline kijken.Wou ze echt zijn vrouw worden? Hij had eerder ver...
Deze avond hadden ze beiden hun examens achter de rug en alhoewel zenog niet afgestudeerd waren, deden ze toch hun ‘school...
Yoran had tijdens het oefenen van zijn inzicht een onbekende stergevonden en daarvoor van een of andere sterrenclub 500 si...
Natuurlijk werd er ook aan de papers gewerkt en naar colleges gegaan.
Het was best een saai semester, niets anders dan papers afwerken encolleges gaan. Er waren – jammer genoeg – weer snel exa...
Aan de deur vonden ze samen iets opmerkelijks: een gouden lamp, zoals inde film Aladdin.“Ik dacht dat zoiets alleen in Ind...
“Blijkbaar ook in La Fiesta.” grapte Yoran. Ineens bewoog de lamp enJaqueline deinsde achteruit.“Help, Yoran! Dat ding bew...
Uit de lamp kwam er een paarse damp uit, vervolgens kwam er een geesttot leven.“Oh, kijk! Het is niet waar!” Jaqueline sto...
“Ik ben een almachtige geest met de elementen van het universum ondermijn bevel. Ik zal drie wensen voor je vervullen.” sp...
Fiona, Diana, Grietje       & Otis            “Weekend!” mompelde Grietje als ze haar ogen opende en zi...
Heel stil zette Grietje kleine stapjes op de trap. Ze zag al meteen dat erniemand nog wakker was, zelfs Otis die in zijn m...
Eens Grietje zich in de badkamer bevond en voor de spiegel stond, schrokze zich dood.“Dat… dat kan niet! Ik ben zoals een ...
Grietje nam een ontspannend bezoekje aan de jacuzzi in de tuin. Even latervond Diana haar dochter maar wat ze zag…“Grietje...
“Nee, ik ben de paus van Vaticaanstad. Natuurlijk ben ik Grietje.” was zekortaf, “en ik ben ook geschrokken maar wees nu b...
Diana kon het niet geloven. Grietje had nooit geklaagd dat ze anders wasdan vele mensen, omwille van haar huidskleur. Gepe...
Eens als ze Fiona – in haar pyjama – zag, rende ze er naar toe om eenzoentje te geven…“Lieverd, je wil echt weten wat-” Ma...
Daarna nam Fiona wat afstand van Diana.“Maar wat heb jij nu, Fiona?” vroeg Diana, met een verwarde toon in haarstem, “je g...
“Nee.” ontkende Fiona dat, “maar is het normaal dat je me wil kussen? Endan nog op mijn leeftijd?”Diana kende het gevoel. ...
Fiona voelde al een misselijkheidsgolf. Getrouwd met die dame, hetgedachte alleen al! Ze ging voor het raam staan.“Maar ne...
“Je wás getrouwd met Brian. Jullie zijn gescheiden omdat hij vreemdging.Hij is niet zo lang geleden gestorven.” legde Dian...
“Wat?” schreeuwde Fiona, met een boze ondertoon en een heffestem, “hoe kan je zo’n verzinsels maken? Ben je ziek in je kop...
“Problemen?” klonk er een jonge stem. Diana hoefde zich niet om tedraaien. Ze herkende Grietje haar stem al meteen.“Nee, n...
“Niets te maren! Ga naar jouw kamer en kleed je om! Of wil je misschienziek worden?” begon Diana haar stem te heffen en zo...
Grietje deed wat Diana van haar verwachtte en kleedde haar meteen om:een doorsnee wit t-shirt met zwarte strepen en haar b...
Ze schrok zich als een bult als ze het resultaat in haar eigen ogen zag. Ditwas Grietje niet, met zwart haar en knalrode l...
Tegen de middag stond de verjaardagskaart voor Diana al klaar, ze washelemaal klaar om oudere te worden.“Daar gaan we dan....
Nadat Diana zichzelf een make-over had gekregen, kwam Fiona onverwachtuit de hoek: ze nam Diana in haar armen.“Sorry voor ...
“Ach, maakt niet uit.” gaf Diana haar een schouderklopje als aanvaardingvan Fiona’s excuses, “het zal mij ook overkomen, v...
“Ik weet heus wel dat Brian dood is en dat wij twee samen getrouwd zijn.”zei Fiona, met een glimlachje op haar gezicht, “m...
“Yana? Ze zit op de campus, waar anders?”Fiona begreep haar vrouw niet. Hoe kon dat nu? En daarjuist… “Nee, mijmaak je nie...
“Maar… nee, dat kan niet! Yana studeert niet, ze woont nog hier. En wie isGrietje?”Diana snapte er niets meer van. Eerst d...
“Grietje, dat is óns dochter. Yana is jouw dochter met Brian, samen metYoran. Yana zit samen met Yoran op de campus, Griet...
“We stoppen het beste met discussiëren voor alles nog erger wordt.”besloot Diana en verliet de eetkamer, om Fiona in haar ...
Na Grietjes werk – op dat moment was de zon al lang verdwenen – trok zesnel mogelijk de stad in. Ze stond voor ‘Griezelige...
En men sprak nog niet over het interieur vanbinnen, even eng als hetgebouw vanbuiten. Als Grietje binnenkwam, gaf ze haar ...
Aan de bar bestelde Grietje een mixdrankje. In een wip hiel ze 15 simdollarsboven en gaf het aan de barman vooraleer ze va...
Grietje had al genoeg aan haar drankje en ging de dansvloer op. Zeschaamde zich dood, op de dansvloer dansten alleen ouder...
Alhoewel, ze liet zich te veel gaan en viel juist op de grond. Met veel moeiteprobeerde Grietje toch op te staan.
Het publiek die naar Grietje stond te kijken, lagen natuurlijk in het lachen,inclusief de DJ.“Je moet voorzichtig zijn hè ...
Grietje trok niet aan met de gebeurtenis van daarjuist en liet zich weergaan. Ze stak haar beide armen op en begon gek te ...
Daarna stond ze weer in een normale positie en keken veel mensen haaraan.“Ja, ik heb toch gelijk? Zie die oude dametjes ro...
Ineens had Grietje een knappe man op het oog. Een knappe viriele manrond de dertig.“Hmmm…” begon ze te grommen als een tij...
Grietje had geen enkel woord tegen de man gezegd of ze kreeg al een goedteken.“Zo? Iedereen mag weten dat ik volgens jou e...
Ze leerden elkaar nog beter kennen en er werd ook heel openhartig geflirttussen de twee mensen.
De volgende ochtend stond Grietje met moeite op. Met een barstendekoppijn en niet in haar eigen bed, wel op een bank in de...
Grietje wreef in haar ogen en wist meteen dat ze in de realiteit leefde.“Oh ja, natuurlijk. Ik ging naar de nachtclub, lee...
Grietje dacht dat een bad het ‘perfecte’ middel tegen haar hoofdpijn wasen vulde het bad zonder enige twijfel met water.
Na haar bad had Grietje geen zin om zich op te tutten. Nonchalant stak zehaar haren op en ging make-uploos blijven, ze tro...
Even later ging Diana mee aan tafel zitten en net op dat moment wasGrietje haar kom leeg.“Och, ik maak me zorgen om jouw m...
“Huh? Wat is er gebeurd?” werd Grietje meteen nieuwsgierig.“Ze verwijt me allerlei dingen, bijvoorbeeld dat Brian nog leef...
“Oh nee…” stond Grietje daar verbijsterd bij, “ik heb nu al zo’nvermoedens. Ik denk dat ze aan dementie lijdt, dat komt he...
10G Cameron
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10G Cameron [16]

671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10G Cameron [16]

 1. 1. 10G Cameron 3
 2. 2. Florence, Yana & Katinka Yana was nog nooit zo gelukkig geweest in haar leven als nu. Alles zat weer goed in elkaar sinds Fiona’s goedkeuring, familie Cameron was weer één hecht gezinnetje.
 3. 3. Yana’s relatie met Florence was sinds de geboorte van hun dochtertjeKatinka sterker dan ooit geworden. Niets of niemand kon daar aan tippen.Ze waren te gelukkig met zijn drietjes dat ze niet uit elkaar waren te krijgen.
 4. 4. Florence was helemaal dol op Katinka. Als hij aandacht aan zijn dochtertjegaf, vergat hij de rest van de wereld.
 5. 5. Ineens rook Florence iets vreemds, namelijk dat Katinka iets in haar luierhad gedaan.“Oh nee, moet dat nu echt?” zuchtte Florence en vreesde het al. Maar eensdat hij Katinka een badje deed, was niet alleen zij dat er plezier aan had…“Vader zijn is in feite wel leuk…” dacht hij.
 6. 6. Wanneer hij keek hoe laat het was, drong het tot hem door dat hij naar zijncollege moest gaan. Toen hij Yana tegenkwam, gaf hij haar Katinka sneldoor.“Kun je op haar letten? Ik moet zo weg.”
 7. 7. “Natuurlijk.” Vol liefde keek Yana naar haar dochtertje.“Oké, geweldig! Tot straks, lieve schatten.” Florence gaf zoentjes aan Yanaen Katinka en beende naar de slaapkamer om zich aan te kleden en daarnanaar zijn college te gaan.
 8. 8. Nadat Florence uit de deur was en Katinka heerlijk haar middagdutje lag tedoen, wist Yana niet echt wat ze moest doen. Ineens merkte ze haar barréop. Het hing al sinds haar begin in de universiteit en ze had hem hier nooitgebruikt. Dus… snel haar balletpak aantrekken en opnieuw oefenen!
 9. 9. Yana vond dat ze lang genoeg had geoefend en kleedde zich in deslaapkamer om. Juist op dat moment kwam Florence op dezelfde plaatsopdagen en schrok zich als hij Yana in haar aantrekkelijkste lingerie zag. Hijkreeg het weer benauwd… “Yana?”
 10. 10. Yana draaide zich om en voor ze het wist, kon ze wel doodvallen van deschok. Ze had niet verwacht dat Florence naar haar stond tekijken, alhoewel daar niets verkeerd aan was.“Eikel! Kon je me niet eerder zeggen dat-”
 11. 11. “Sorry, schat.” onderbrak Florence haar, “het was niet de bedoeling om joute laten schrikken. Maar ik moet zeggen…” Hij ging paar stappen dichter bijzijn vriendin en bekeek haar van top tot teen, “je bent best aantrekkelijkzo.”Yana giechelde. “Ach, typisch mannen.” Florence nam haar in zijn armen enzoende haar.
 12. 12. Het smaakte naar meer en daardoor belandden de twee weer in bed…
 13. 13. Ook vandaag in de avond vierden Yana en Florence de verjaardag van eenheel speciaal iemand. Die iemand mocht zich Katinka heten en mocht haarkaarsjes uitblazen. Of dat deed Yana…
 14. 14. Uiteindelijk groeide Katinka op. Ze was geen kleine baby meer van gisteren,wel een schattige peuter van morgen en vandaag.
 15. 15. Katinka was een zeer leerrijk meisje. Ze zag haar speelgoedkonijn al meteenstaan of ze klopte ermee meteen op los.
 16. 16. Katinka haar ouders waren al meteen verkocht en stoeften er dan ook mee.“Kijk eens wat voor een schattige dochter we hebben.” Florence sloeg zijnarm om Yana haar nek.“Even schattig als jij.” grinnikte Yana.
 17. 17. “Ik kan al haast niet meer wachten.” hoorde Yana hem zeggen. Ze trok eenraar gezicht.“Voor wat?”Ineens knielde Florence op zijn knie. Wat bezielde hem?“Ik weet dat je dit moet vragen op speciale gelegenheden. Maar datinteresseert me niet, zolang ik jou dat kan vragen.”
 18. 18. En hij ging maar ermee door. “Lieverd, we kennen elkaar al zo lang en het isallemaal raar begonnen. Jouw broer en jouw moeder hadden er moeilijkmee maar dat is allemaal gelukkig opgelost. Het belangrijkste is dat ik vanjou hou en dat ik onze dochter niet kan missen.
 19. 19. Daarom…” Florence hield een zwart doosje tevoorschijn en opende het. Erzat een diamanten ring in, die zeker duur was, “Yana Cameron, wil je mijnvrouw worden?”Yana schrok zich een bult. Ze kon het niet geloven, vroeg hij haar nu tenhuwelijk?
 20. 20. Maar Yana aarzelde al zeker niet en nam de ring aan, als teken dat ze wélmet Florence het huwelijksbootje wou instappen. Ze vloog om zijn nek.“Ja, ik wil je vrouw worden!” riep ze dolenthousiast door het heel huis enals het kon, door heel de buurt. Ja, iedereen mocht dat weten!
 21. 21. Samen vierden ze hun verloving in het bubbelbad. Yana herinnerde zich nogheel goed: hun eerste kus was in deze bubbelbad gebeurd, en juist daaromwou ze het zo vieren.
 22. 22. “Ik voel me weer een tiener.” zuchtte Yana, met een big smile op haargezicht.“Oh ja? Ah, onze eerste kus…” Florence gaf haar een klein zoentje, “maarabsoluut niet de laatste en zeker nu niet.”Yana lachte en zo gingen ze weer verder.
 23. 23. Meer dan een kus was er niet gekomen. Het was al laat en ze dachten ookaan Katinka die op dat moment nog wakker was, toch niet meer voor lang.Toen Florence haar naar bed wou brengen, deed ze behoorlijk lastig, welzonder woorden…
 24. 24. Eindelijk kreeg Florence het klaar om Katinka op haar bedje te leggen. Snelgaf hij een zoentje op haar voorhoofd.“Nu slapen, kleine meid. Morgen is er weer een dag en dan mag je weermet je konijntje spelen.”Maar daar was Katinka niet mee eens en trok aan zijn arm.
 25. 25. Florence kreeg meteen medelijden. Arme Katinka keek haar vader zo lief ensmekend aan, in de hoop dat ze niet moest slapen en dat ze verder methaar speelgoedkonijntje mocht spelen. Maar Florence moest strengblijven, dat hoorde bij de opvoeding.“Nee, nu ga je slapen.” zuchtte hij heel diep, “morgen mag je weerspelen, is het goed?”
 26. 26. Toch kreeg Florence zover om Katinka te sussen en eindelijk sliep het kleinmeisje eindelijk in slaap.“Wat ben je toch een goede vader.” fluisterde Yana hem toe, toen ze ooksamen met haar toekomstige man in bed lag.“Ik wens het echt niemand toe, een kind in de studententijd.” mompeldehij.
 27. 27. Op een moment dat het koppel wakker werd, konden ze haast niet geloven.Katinka wou niet wachten tot iemand haar kwam halen – als ze wakker was– en klauterde dus zelf uit haar bedje.“Maar wat heb je toch gedaan, stouterik?” Giechelend pakte Yana haardochter op.
 28. 28. “Hoe? Heeft ze het zelf gedaan, ofzo?” Florence geeuwde zo’n paar keer, hijwas niet zo goed wakker.“Natuurlijk. Ik hoop dat ze geen pijn heeft.”“Waarschijnlijk niet.” Florence maakte zo’n wegwerpgebaar, “anderskonden we horen dat ze geschreeuwd had van de pijn, dus.”
 29. 29. Je leert heel je leven lang. Dat bewees Katinka samen met haar vader, diehaar graag wou leren praten. Het lukte tot nu toe prima.
 30. 30. Yana hielp een handje mee met het leren van Katinka’s vaardigheden. Yanaleerde haar dochtertje lopen en het klein meisje was wel bang maar…
 31. 31. Op het einde was het heel aardig gelukt!
 32. 32. De examens van Florence en Yana hadden voor de deur gestaan en dat washeel vruchtbaar geëindigd. Allebei hadden ze een 10 gehaald.
 33. 33. Een groot voordeel van een nieuw semester: de collegeuren veranderdenook. Nu hoefden Florence en Yana niet tegelijk naar het college gaan, watdus niet kon omdat één van hun voor Katinka moest thuisblijven. Yanamoest in de namiddag naar het college gaan, Florence in de avond. Dusiemand kon er altijd voor Katinka zijn!
 34. 34. Deze avond was het ook tijd voor Katinka om weer op te groeien. Wat gingde tijd heel snel…
 35. 35. Dat vond Yana ook. Het leek wel alsof ze gisteren van Katinka wasbevallen, toen was Katinka ook echt klein. Nu was haar dochter bijna groterals Yana zelf. Samen maakten de meisjes plezier tot Florence binnenviel, hijwas naar zijn college geweest. Hij kon wel neervallen… het meisje waarmeeYana danste, was ze echt zijn dochter?
 36. 36. Katinka had haar vader als eerste opgemerkt en liep er heel snel naar toe.“Papa!” riep het meisje dolenthousiast en vloog in zijn armen. Het deedFlorence deugd, als zijn eigen dochter zelf naar hem kon toe rennen enomhelzen.
 37. 37. “Wat ben je zo groot, zeg! Straks ben je nog groter dan ik.” lachte Florence,“en zo mooi, zoals je moeder.”Katinka was echt zo blij dat ze zijn complimentjes kon nemen.
 38. 38. Het was al meteen bedtijd voor Katinka. Ze was best moe dus heelgemakkelijk viel ze in slaap. Haar slaapkamer was niet zo groot maar hetsprak voor zich: slaapkamer, een kamer om te slapen. Katinka was altevreden met haar bed en haar kleerkast…
 39. 39. Terwijl Katinka naar dromenland was vertrokken, bleven haar ouders nogwakker maar hadden hun slaapkledij al aan.“Wat gaat de tijd toch snel.” vond Florence.
 40. 40. “Tegen dat we afgestudeerd hebben, zal Katinka tiener moeten zijn. Denkik, ik ben niet zo goed in zo’n dingen berekenen.” dacht Yana heel diep na.“Kan je wel berekenen hoeveel je van mij houdt?” fluisterde Florence inhaar oor.
 41. 41. “Natuurlijk.” grinnikte ze en boog over Florence heen, “ik hou heel veel vanje.”Hij kon niets meer uitbrengen of Yana snoerde hem al letterlijk bij de mond.Hopelijk kon hij ook zo tonen dat het wederzijds was…
 42. 42. De volgende dag was het zover voor Katinka: haar eerste schooldag. Ze zatal te popelen van ongeduld en was zo blij als de schoolbus voor de deurstond.
 43. 43. Terwijl Katinka op school zat omringd door haar nieuwe vriendjes, haddenhaar ouders examens die ze ondertussen al achter de rug hadden. Weerhadden ze beiden het maximum gehaald!
 44. 44. Yoran & Jaqueline Yoran en Jaqueline hadden het laatst examens gehad en na hun examens wisten ze beiden de uitslag al: allebei het maximum.
 45. 45. De volgende ochtend konden hun geluk nog steeds niet op. Niet alleen omde examens…“Het gaat snel. Nog één jaartje en we zijn afgestudeerd!” zei Jaqueline.“Ja. Mijn nichtje is ook best groot geworden. Ik heb haar gezien toen zenaar de schoolbus liep.”
 46. 46. Jaqueline begreep niet helemaal wat Yoran zei. “Jouw… nichtje?”“Ja. Katinka, het dochtertje van mijn zus en haar verloofde.”Ze trok een verrast gezicht. “Wow, zijn ze ook al verloofd? Hoe leuk!”
 47. 47. “Ja, geloof het maar.” Yoran trok Jaqueline op zijn schoot, “en dankzij ons isfamilie Cameron één hechte familie en heeft mijn moeder Florenceaanvaard.”“Wat ben ik zo trots op mezelf.” zuchtte ze diep, “en ook op jou!”
 48. 48. “Haha, ik dacht het al.” Yoran trok haar nog dichter bij zich en zoende haarhartstochtelijk, “we hebben geen kinderen, we zijn niet verloofd. Toch zijnwe heel gelukkig.”Jaqueline vond dat hij gelijk had. Alhoewel, ze wou ook dolgraag kinderenen trouwen met Yoran maar nu niet, ze waren tenslotte nog studenten.
 49. 49. En Jaqueline voelde het weer hoe het was om een student te zijn…
 50. 50. De volgende dag kregen Yoran en Jaqueline bezoek over de vloer. Yana, detoekomstige schoonzus van Jaqueline, als alles goed zou gaan… Natuurlijkook de rest van het gezin – Florence en Katinka – kwamen mee…
 51. 51. Yoran voelde zich een beetje onprettig. Zijn zus kwam naar zijn thuis, hetdeed hem deugd… het gevoel vaagde een beetje weg als de rest van haargezin ook meekwam. Zijn nichtje Katinka was al zo’n grote meid en zijnschoonbroer Florence… Yoran hoopte nog altijd dat hij zijn zus geen pijn zoudoen.
 52. 52. “Dus, jullie zijn mijn tante en oom?” vroeg Katinka op een typischkinderstemmetje.“Ja natuurlijk. Ik ben de broer van je mama.” knikte Yoran zelfzeker.“En ik ben de vriendin van de broer van je mama.” vulde Jaqueline zijn zinen legde haar hand op zijn been. Iedereen moest lachen.
 53. 53. “En heb ik ook een oma en een opa?” bleef Katinka nog vragen stellen.Yana kreeg wel een beetje benauwd. Hoe stom dat haar moeder Fionanooit haar kleindochter had gezien…“Euh, ja hoor.” stamelde Yana.“Opa is er helaas niet meer. Maar er is wel een oma, twee oma’s.” vuldeYoran haar zin.
 54. 54. “Mijn ouders zijn verhuisd naar ver weg.” Ook Florence kreeg het bijzondermoeilijk, hij had ook niet bepaald een fijne jeugd gehad, “en ik heb ampercontact met mijn zus. Maar Yana, je hebt nog een zus hè?”“Grietje heet ze, mijn adoptiezus. Dan is Grietje ook jouw tante, Katinka.”Katinka bleef maar verrast kijken, het klonk allemaal veelbelovend enspannend voor haar.
 55. 55. “Dit is een familieovereenkomst en dat moet gezellig blijven. Praten we danniet meer over overleden en gevluchte familieleden, oké?” stelde Jaquelinevoor, waarbij iedereen mee akkoord gingen.“Je hebt gelijk. Dan is er nog Katinka, ze is nog maar zo jong.” zei Yoran.
 56. 56. “Het is voor ons heel moeilijk geweest om Katinka zo goed mogelijk op tevoeden en we tegelijk moeten studeren. Nu is het nog steeds moeilijk. Wezouden blij zijn als we rustig afgestuurd naar huis kunnen gaan…” verteldeYana.
 57. 57. “Mama, papa, tante, oom. Ik versta dat wel allemaal. Mama en papahebben nog geen werk en moeten nog veel leren maar ik weet dat ze veelom mij geven en alles voor mij willen doen. Ze waren echt jong toen ik eenbaby was. Ik geef ook veel om mijn mama en papa. Maar ik hoop dat ik snelnaar huis kan gaan.” vertelde Katinka.Yana kreeg tranen in haar ogen door wat haar dochter allemaal verteld, ookbij Florence was dat het geval.
 58. 58. Florence sloeg zijn arm rond Katinka haar nek. “Wat kan je echt zo lief zijn,hoor. We geven heel veel om jou. Hou het nog even vol hier en we kunnenheel snel naar huis.”Met een big smile legde Katinka haar hoofd op zijn schouder.
 59. 59. “Hey! En ik dan?” riep er iemand in de verte, het was Yana.“Haha, iemand is jaloers.” grinnikte Florence. Meteen holde Yana naar debank en ging er naast zitten.“Nu zijn we pas een happy familie.” gaf ze speels een knipoog.
 60. 60. De volgende dag zaten Yoran en Jaqueline samen heerlijk aan tafel, dezekeer zonder de rest van de familie.“Gisteren was het echt gezellig, hè?” begon Yoran.“Ja, dat is waar. Het was wel een ontroerend moment toen Katinka aan hetwoord was. Heb je de gezichten van Yana en Florence toen gezien?”
 61. 61. “Ja, ze waren echt ontroerd. Ik hoop dat mijn kind later ook zo over mij gaatzeggen.” Ineens hield Yoran een zwart doosje op tafel waarbij Jaquelineeven raar keek, “ik ga nu niet even preken, het even kort houden. Ik houvan je, ik zie je graag, ik wil je nooit meer kwijt. Dus Jaqueline Bleek-”
 62. 62. “Ja ja, hou maar die preek voor jezelf.” onderbrak Jaqueline hem en opendemeteen uit nieuwsgierigheid dat zwart doosje waar er een diamanten ringin zat, “ik wil mevrouw Cameron worden, ik weet het heel zeker!”
 63. 63. “Dat meen je echt niet.” Yoran bleef vol verbazing naar Jaqueline kijken.Wou ze echt zijn vrouw worden? Hij had eerder verwacht dat ze dit zouafslaan of zo.“Toch wel.” Ze legde haar hand op de zijne.
 64. 64. Deze avond hadden ze beiden hun examens achter de rug en alhoewel zenog niet afgestudeerd waren, deden ze toch hun ‘schoolyell’. Het einde wasbijna nabij…
 65. 65. Yoran had tijdens het oefenen van zijn inzicht een onbekende stergevonden en daarvoor van een of andere sterrenclub 500 simdollarsgekregen.
 66. 66. Natuurlijk werd er ook aan de papers gewerkt en naar colleges gegaan.
 67. 67. Het was best een saai semester, niets anders dan papers afwerken encolleges gaan. Er waren – jammer genoeg – weer snel examens en gelukkigvoor Yoran en Jaqueline dat ze weer het maximum haalden.“NOG HEEL EVEN!” riepen ze beiden dolenthousiast.
 68. 68. Aan de deur vonden ze samen iets opmerkelijks: een gouden lamp, zoals inde film Aladdin.“Ik dacht dat zoiets alleen in India bestond?” vroeg Jaqueline zich af.
 69. 69. “Blijkbaar ook in La Fiesta.” grapte Yoran. Ineens bewoog de lamp enJaqueline deinsde achteruit.“Help, Yoran! Dat ding beweegt!” panikeerde ze.
 70. 70. Uit de lamp kwam er een paarse damp uit, vervolgens kwam er een geesttot leven.“Oh, kijk! Het is niet waar!” Jaqueline stond vol ongeloof.“Haha. Ik ben Aladdin en jij Jasmine.” bleef Yoran grapjes maken. Ze kon erniet mee lachen en gaf hem een duw, ze was steeds in schok.
 71. 71. “Ik ben een almachtige geest met de elementen van het universum ondermijn bevel. Ik zal drie wensen voor je vervullen.” sprak de geest. Yoran wistdat hij in de realiteit leefde, het was dus toch waar. De twee stonden er volongeloof.
 72. 72. Fiona, Diana, Grietje & Otis “Weekend!” mompelde Grietje als ze haar ogen opende en zich uit de lakens wurmde. Toen ze haar hand zag, trok ze een vies gezicht, “huh, ik ben toch blauw? Of ik ben misschien niet goed wakker.”
 73. 73. Heel stil zette Grietje kleine stapjes op de trap. Ze zag al meteen dat erniemand nog wakker was, zelfs Otis die in zijn mand lag te slapen.
 74. 74. Eens Grietje zich in de badkamer bevond en voor de spiegel stond, schrokze zich dood.“Dat… dat kan niet! Ik ben zoals een gewoon mens!”
 75. 75. Grietje nam een ontspannend bezoekje aan de jacuzzi in de tuin. Even latervond Diana haar dochter maar wat ze zag…“Grietje, ben jij dat?”
 76. 76. “Nee, ik ben de paus van Vaticaanstad. Natuurlijk ben ik Grietje.” was zekortaf, “en ik ben ook geschrokken maar wees nu blij, ik ben nu normaal.”
 77. 77. Diana kon het niet geloven. Grietje had nooit geklaagd dat ze anders wasdan vele mensen, omwille van haar huidskleur. Gepest en geplaagd werdGrietje ook niet. Nu was ze gewoon beige getint en zei ze daar achter:“Wees blij want ik ben nu normaal.”
 78. 78. Eens als ze Fiona – in haar pyjama – zag, rende ze er naar toe om eenzoentje te geven…“Lieverd, je wil echt weten wat-” Maar net op dat moment sloeg ze Dianaaf.
 79. 79. Daarna nam Fiona wat afstand van Diana.“Maar wat heb jij nu, Fiona?” vroeg Diana, met een verwarde toon in haarstem, “je gedraagt je zo vreemd.”
 80. 80. “Nee.” ontkende Fiona dat, “maar is het normaal dat je me wil kussen? Endan nog op mijn leeftijd?”Diana kende het gevoel. Maar speelde de leeftijd dan een rol in hunhuwelijk? “Ja natuurlijk, we zijn getrouwd.”
 81. 81. Fiona voelde al een misselijkheidsgolf. Getrouwd met die dame, hetgedachte alleen al! Ze ging voor het raam staan.“Maar nee, ik ben niet met jou getrouwd. Ik ben getrouwd met Brian.”Diana stond er stom van…
 82. 82. “Je wás getrouwd met Brian. Jullie zijn gescheiden omdat hij vreemdging.Hij is niet zo lang geleden gestorven.” legde Diana uit, “en nu zijn wijgetrouwd en we hebben samen een adoptiedochtertje.”
 83. 83. “Wat?” schreeuwde Fiona, met een boze ondertoon en een heffestem, “hoe kan je zo’n verzinsels maken? Ben je ziek in je kop? Je kuntmisschien dromen dat wij samen een gezin hebben maar dit, dit moet ikecht niet weten!”
 84. 84. “Problemen?” klonk er een jonge stem. Diana hoefde zich niet om tedraaien. Ze herkende Grietje haar stem al meteen.“Nee, niet echt. Ga liever naar je kamer en kleed je om.” beval Diana.“Ja maar-”
 85. 85. “Niets te maren! Ga naar jouw kamer en kleed je om! Of wil je misschienziek worden?” begon Diana haar stem te heffen en zo klonk het als eenschreeuw, die nogal kwaadaardig klonk. Grietje verschoot daarvan, zo booswas Diana volgens haar nooit geweest. Maar toch, tegenspreken had geenzin…
 86. 86. Grietje deed wat Diana van haar verwachtte en kleedde haar meteen om:een doorsnee wit t-shirt met zwarte strepen en haar broek was ongewoon:een leren paarse broek met sneakers. In de badkamer vond Grietje iets ineen kastje en experimenteerde ermee…
 87. 87. Ze schrok zich als een bult als ze het resultaat in haar eigen ogen zag. Ditwas Grietje niet, met zwart haar en knalrode lippen.“Dan moesten ze dat potje haarverf niet laten staan.” grijnsde ze.
 88. 88. Tegen de middag stond de verjaardagskaart voor Diana al klaar, ze washelemaal klaar om oudere te worden.“Daar gaan we dan.” dacht ze.
 89. 89. Nadat Diana zichzelf een make-over had gekregen, kwam Fiona onverwachtuit de hoek: ze nam Diana in haar armen.“Sorry voor daarjuist. Ik wist niet wat me bezielde.”
 90. 90. “Ach, maakt niet uit.” gaf Diana haar een schouderklopje als aanvaardingvan Fiona’s excuses, “het zal mij ook overkomen, vrees ik.”“Wel nee.” maakte Fiona een wegwerpgebaar, “je bent sterker dan ik.”
 91. 91. “Ik weet heus wel dat Brian dood is en dat wij twee samen getrouwd zijn.”zei Fiona, met een glimlachje op haar gezicht, “maar nu even over ietsanders. Waar is Yana naartoe?”Diana fronste haar wenkbrauwen.
 92. 92. “Yana? Ze zit op de campus, waar anders?”Fiona begreep haar vrouw niet. Hoe kon dat nu? En daarjuist… “Nee, mijmaak je niets wijs. Ik heb haar net tien minuten geleden gezien, ze heefteen leren paarse broek aan.”“Maar dat was Grietje. Yana komt pas over twee jaar naar hier.”
 93. 93. “Maar… nee, dat kan niet! Yana studeert niet, ze woont nog hier. En wie isGrietje?”Diana snapte er niets meer van. Eerst die bewering dat Fiona nog met Briangetrouwd was, nu Yana die hier nog woonde en het ergste: dat ze Grietjezelfs niet kende.
 94. 94. “Grietje, dat is óns dochter. Yana is jouw dochter met Brian, samen metYoran. Yana zit samen met Yoran op de campus, Grietje woont nog hier.”probeerde Diana op een correctie manier uit te leggen maar Fiona ‘bewees’steeds het tegendeel.“Ga je weer fantaseren? Ik heb er genoeg van.” klonk Fiona geërgerd.
 95. 95. “We stoppen het beste met discussiëren voor alles nog erger wordt.”besloot Diana en verliet de eetkamer, om Fiona in haar eentje te laten.“Ja, loop maar weg!” riep Fiona haar nog achterna.Het deed Diana serieus pijn…
 96. 96. Na Grietjes werk – op dat moment was de zon al lang verdwenen – trok zesnel mogelijk de stad in. Ze stond voor ‘Griezelige Gezellige Nachtclub’. Derillingen liepen over haar rug. Het gebouw alleen al zag er eng uit…
 97. 97. En men sprak nog niet over het interieur vanbinnen, even eng als hetgebouw vanbuiten. Als Grietje binnenkwam, gaf ze haar jas aan de portieren keek in het rond. De rillingen over haar rug werden groter.
 98. 98. Aan de bar bestelde Grietje een mixdrankje. In een wip hiel ze 15 simdollarsboven en gaf het aan de barman vooraleer ze van haar drankje konproeven…
 99. 99. Grietje had al genoeg aan haar drankje en ging de dansvloer op. Zeschaamde zich dood, op de dansvloer dansten alleen oudere vrouwen diedezelfde leeftijd hadden als haar moeders. Toch liet ze zich gaan…
 100. 100. Alhoewel, ze liet zich te veel gaan en viel juist op de grond. Met veel moeiteprobeerde Grietje toch op te staan.
 101. 101. Het publiek die naar Grietje stond te kijken, lagen natuurlijk in het lachen,inclusief de DJ.“Je moet voorzichtig zijn hè jongedame!” riep hij haar toe. Grietjedaarentegen trok er niets van aan en kon toch rechtstaan.
 102. 102. Grietje trok niet aan met de gebeurtenis van daarjuist en liet zich weergaan. Ze stak haar beide armen op en begon gek te zingen: “Dit is debejaardenclub!”
 103. 103. Daarna stond ze weer in een normale positie en keken veel mensen haaraan.“Ja, ik heb toch gelijk? Zie die oude dametjes rond mij.” Daarna lachteGrietje uitbundig.
 104. 104. Ineens had Grietje een knappe man op het oog. Een knappe viriele manrond de dertig.“Hmmm…” begon ze te grommen als een tijger, “sorry oude dametjes maarmijn hottie-alarm gaat af!” Daarna stapte ze op de man af.
 105. 105. Grietje had geen enkel woord tegen de man gezegd of ze kreeg al een goedteken.“Zo? Iedereen mag weten dat ik volgens jou een hottie ben?” zei de man.
 106. 106. Ze leerden elkaar nog beter kennen en er werd ook heel openhartig geflirttussen de twee mensen.
 107. 107. De volgende ochtend stond Grietje met moeite op. Met een barstendekoppijn en niet in haar eigen bed, wel op een bank in de woonkamer.“Goh, wat een vreselijke hoofdpijn.” kreunde ze.
 108. 108. Grietje wreef in haar ogen en wist meteen dat ze in de realiteit leefde.“Oh ja, natuurlijk. Ik ging naar de nachtclub, leerde een Ferrari-typekennen.” zette ze alles op een rijtje, “we hadden zoveel plezier gemaakt enop het einde bracht hij me naar huis. Dat is het.”
 109. 109. Grietje dacht dat een bad het ‘perfecte’ middel tegen haar hoofdpijn wasen vulde het bad zonder enige twijfel met water.
 110. 110. Na haar bad had Grietje geen zin om zich op te tutten. Nonchalant stak zehaar haren op en ging make-uploos blijven, ze trok wel haar lievelingsoutfitaan. Later zag ze in de keuken een doos corn flakes staan en ging haar maagook mee vullen.
 111. 111. Even later ging Diana mee aan tafel zitten en net op dat moment wasGrietje haar kom leeg.“Och, ik maak me zorgen om jouw moeder.” zuchtte Diana bedroefd.
 112. 112. “Huh? Wat is er gebeurd?” werd Grietje meteen nieuwsgierig.“Ze verwijt me allerlei dingen, bijvoorbeeld dat Brian nog leeft en dat jijYana bent.”
 113. 113. “Oh nee…” stond Grietje daar verbijsterd bij, “ik heb nu al zo’nvermoedens. Ik denk dat ze aan dementie lijdt, dat komt heel dikwijls voorbij oudere mensen.”Diana keek haar even verward aan. “Denk je?”Grietje knikte.
 114. 114. 10G Cameron

×