Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

уранцэцэг

383 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

уранцэцэг

 1. 1. Анализ№ Овог Нэр анги бүлэг Нас 1 0 Энэрэл 8б 14 Энэрэл 2 0 Саруул 7a 11 Саруул 3 0 0 9в 15 Нямдорж 4 0 0 8в 15 Төгсөө 5 0 0 10 в 17 Мөнгөнзаяа 6 0 0 8б 12 Гантулга 7 0 0 15 б 15 Батзориг 8 0 0 10 в 16 Сумьяа 9 0 0 10 в 17 Отгонцэцэг10 0 0 10 б 17 Анударь Нийт Хуудас 1
 2. 2. АнализСудалгаа 1 2 3 4 5 Би хичээлдээ Багшийн тавьсан Манай багш Би манлайлагч Өдөр бүр A үнэлгээ ирэхдээ өдөр бүр үнэлгээ бүр миний хичээлээ болохыг хүсдэг авдаг баяртай ирдэг үнэлгээтэй нийцдэг ойлгомжтой заадагХүйс b. Ихэвчлэн b. Ихэвчлэн b. Ихэвчлэн b. Ихэвчлэн d. Огт үгүй d. Огт үгүй d. Огт үгүй d. Огт үгүй a. Байнга a. Байнга a. Байнга a. Байнга a. Байнга c. Хааяа c. Хааяа c. Хааяа c. Хааяа c. Хааяаэм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0эм 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0эр 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1эр 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0эм 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0эр 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0ЭР 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1эм 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1эм 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1эм 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 5 3 2 3 2 2 0 1 6 2 1 0 4 Хуудас 2
 3. 3. Анализ 5 6 7 8 9 10 Би өөрөө бие Ангийхаа Манай багш Даалгавараа Мэддэг зүйлээ Шалгалтаа би дааж хүүхдүүдтэй хичээлээ хийхдээ хүнээс хүнд зааж өгөх амжилттай өгч даалгавараа үзэл бодоллгомжтой заадаг тусламж авдаг дуртай чаддаг хийж чаддаг нийлдэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн b. Ихэвчлэн b. Ихэвчлэн b. Ихэвчлэн b. Ихэвчлэн d. Огт үгүй d. Огт үгүй d. Огт үгүй d. Огт үгүй d. Огт үгүй a. Байнга a. Байнга a. Байнга a. Байнга c. Хааяа c. Хааяа c. Хааяа c. Хааяа c. Сайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 3 4 0 0 0 3 4 2 0 0 4 5 5 2 1 1 3 1 0 6 Хуудас 3
 4. 4. АнализХуудас 4
 5. 5. АнализХуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. АнализХуудас 7
 8. 8. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 2 2 2 1.8 1.6 1.4 a. Байнга b. 1.2 Ихэвчлэн 1 c. Хааяа d. Огт үгүй 0.8 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 2: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 1 0 5 4.5 4 3.5 a. Байнга 3 b. Ихэвчлэн c. Хааяа 2.5 d. Огт үгүй 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 3: 0 Хуудас 8
 9. 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 2 3 3 2.5 a. Байнга 2 b. Ихэвчлэн 1.5 c. Хааяа d. Огт үгүй 1 0.5 0Асуулт 4: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 0 1 6 5 4 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа 3 d. Огт үгүй 2 1 0Асуулт 5: Манай багш хичээлээ боломжийн ойлгомжтой заадаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 1 0 Хуудас 9
 10. 10. График 4 3.5 3 a. Байнга 2.5 b. Ихэвчлэн 2 c. Хааяа d. Огт үгүй 1.5 1 0.5 0Асуулт 6: Би өөрөө бие дааж даалгавараа хийж чаддаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 3 4 4 3.5 3 a. Байнга 2.5 b. Ихэвчлэн c. Хааяа 2 d. Огт үгүй 1.5 1 0.5 0Асуулт 7: Би даалгавараа хийхдээ хүнээс тусламж авдаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 0 3 Хуудас 10
 11. 11. График 4 3.5 3 a. Байнга 2.5 b. Ихэвчлэн 2 c. Хааяа d. Огт үгүй 1.5 1 0.5 0Асуулт 8: Би найздаа мэддэг зүйлээ зааж өгөх дуртай Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 0 0 5 4.5 4 3.5 a. Байнга 3 b. Ихэвчлэн c. Хааяа 2.5 d. Огт үгүй 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 9: Шалгалтаа би амжилттай өгч чаддаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Байнга b. Ихэвчлэн 0 5 2 Хуудас 11
 12. 12. График 5 4.5 4 3.5 a. Байнга b. 3 Ихэвчлэн 2.5 c. Хааяа d. Огт үгүй 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 10: Би ангийхаа хүүхдүүдтэй үзэл бодол нийлдэг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 3 1 6 5 a. Тааруухан 4 b. Дунд зэрэг c. Сайн 3 d. Маш сайн 2 1 0Асуулт 11: Хуудас 12
 13. 13. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 13
 14. 14. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 14
 15. 15. ГрафикАсуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 15
 16. 16. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 16
 17. 17. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 19: Хуудас 17
 18. 18. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 18
 19. 19. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 19
 20. 20. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 20
 21. 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K 0.5 Column L Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 22
 23. 23. ГрафикАсуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 23
 24. 24. ГрафикАсуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 24
 25. 25. Графикы нэгтгэл c. Хааяа d. Огт үгүй 2 1 c. Хааяа d. Огт үгүй 5 3 Хуудас 25
 26. 26. График c. Хааяа d. Огт үгүй 2 2 c. Хааяа d. Огт үгүй 6 2ойлгомжтой заадаг c. Хааяа d. Огт үгүй 4 4 Хуудас 26
 27. 27. Графикаа хийж чаддаг c. Хааяа d. Огт үгүй 0 0 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйс тусламж авдаг c. Хааяа d. Огт үгүй 4 2 Хуудас 27
 28. 28. Графикаж өгөх дуртай c. Хааяа d. Огт үгүй 4 5 өгч чаддаг c. Хааяа d. Огт үгүй 1 1 Хуудас 28
 29. 29. Графикбодол нийлдэг c. Сайн d. Маш сайн 0 6 Хуудас 29
 30. 30. График0 00 00 00 0 Хуудас 30
 31. 31. График0 00 0 Хуудас 31
 32. 32. График0 00 00 00 0 Хуудас 32
 33. 33. График0 00 00 00 0 Хуудас 33
 34. 34. График0 00 0 Хуудас 34
 35. 35. График0 00 00 00 0 Хуудас 35
 36. 36. График0 00 0 Хуудас 36
 37. 37. График0 00 0 Хуудас 37
 38. 38. График0 00 0 Хуудас 38
 39. 39. График0 00 00 00 0 Хуудас 39
 40. 40. График0 00 00 00 0 Хуудас 40
 41. 41. График0 00 00 00 0 Хуудас 41
 42. 42. 1 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 14Нэр Энэрэл Хүйс эмАсуулт 1: Би манлайлагч болохыг хүсдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Өдөр бүр A үнэлгээ авдаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Багшийн тавьсан үнэлгээ бүр миний үнэлгээнд нийцдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Манай багш хичээлээ боломжийн ойлгомжтой заадаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Би өөрөө бие дааж даалгавараа хийж чаддаг Хуудас 42
 43. 43. 1 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Би даалгавараа хийхдээ хүнээс тусламж авдаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Би найздаа мэддэг зүйлээ зааж өгөх дуртай a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Шалгалтаа би амжилттай өгч чаддаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би ангийхаа хүүхдүүдтэй үзэл бодол нийлдэг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн n Хуудас 43
 44. 44. 1Хуудас 44
 45. 45. 1Хуудас 45
 46. 46. 1Бие бялдарынхим судалгаа 14 анги 8 эм бүлэг б Хариулт c Хариулт d Хариулт a Хариулт c Хариулт d Хуудас 46
 47. 47. 1 Хариулт Хариулт d Хариулт c Хариулт ad. Маш сайн Хариулт d Хуудас 47
 48. 48. 1Хуудас 48
 49. 49. 1Хуудас 49
 50. 50. 1Хуудас 50
 51. 51. 1Хуудас 51
 52. 52. 1Хуудас 52
 53. 53. 1Хуудас 53
 54. 54. 2 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 11Нэр Хүйс эмАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 54
 55. 55. 2 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 55
 56. 56. 2Хуудас 56
 57. 57. 2Хуудас 57
 58. 58. 2Бие бялдарынхим судалгаа 11 анги 7 эм бүлэг a Хариулт c Хариулт d Хариулт d Хариулт c Хариулт d Хуудас 58
 59. 59. 2 Хариулт d Хариулт b Хариулт c Хариулт ad. Маш сайн Хариулт d Хуудас 59
 60. 60. 2Хуудас 60
 61. 61. 2Хуудас 61
 62. 62. 2Хуудас 62
 63. 63. 2Хуудас 63
 64. 64. 2Хуудас 64
 65. 65. 2Хуудас 65
 66. 66. 3 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 15Нэр Хүйс эрАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 66
 67. 67. 3 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 67
 68. 68. 3Хуудас 68
 69. 69. 3Хуудас 69
 70. 70. 3Бие бялдарынхим судалгаа 15 анги 9 эр бүлэг в Хариулт a Хариулт a Хариулт d Хариулт c Хариулт d Хуудас 70
 71. 71. 3 Хариулт a Хариулт c Хариулт c Хариулт ad. Маш сайн Хариулт d Хуудас 71
 72. 72. 3Хуудас 72
 73. 73. 3Хуудас 73
 74. 74. 3Хуудас 74
 75. 75. 3Хуудас 75
 76. 76. 3Хуудас 76
 77. 77. 3Хуудас 77
 78. 78. 4 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 15Нэр Хүйс эрАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 78
 79. 79. 4 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 79
 80. 80. 4Хуудас 80
 81. 81. 4Хуудас 81
 82. 82. 4Бие бялдарынхим судалгаа 15 ангт 8 эр бүлэг в Хариулт b Хариулт c Хариулт b Хариулт c Хариулт d Хуудас 82
 83. 83. 4 Хариулт b Хариулт d Хариулт c Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 83
 84. 84. 4Хуудас 84
 85. 85. 4Хуудас 85
 86. 86. 4Хуудас 86
 87. 87. 4Хуудас 87
 88. 88. 4Хуудас 88
 89. 89. 4Хуудас 89
 90. 90. 5 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 17Нэр Хүйс эмАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 90
 91. 91. 5 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 91
 92. 92. 5Хуудас 92
 93. 93. 5Хуудас 93
 94. 94. 5Бие бялдарынхим судалгаа 17 анги 10 эм бүлэг в Хариулт d Хариулт c Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хуудас 94
 95. 95. 5 Хариулт a Хариулт b Хариулт c Хариулт ad. Маш сайн Хариулт d Хуудас 95
 96. 96. 5Хуудас 96
 97. 97. 5Хуудас 97
 98. 98. 5Хуудас 98
 99. 99. 5Хуудас 99
 100. 100. 5Хуудас 100
 101. 101. 5Хуудас 101
 102. 102. 6 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 12Нэр Хүйс эрАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 102
 103. 103. 6 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд авирах зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут гэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 103
 104. 104. 6Хуудас 104
 105. 105. 6Хуудас 105
 106. 106. 6Бие бялдарынхим судалгаа 12 анги 8 эр бүлэг б Хариулт c Хариулт d Хариулт a Хариулт c Хариулт d Хуудас 106
 107. 107. 6 Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хариулт ad. Маш сайн Хариулт d Хуудас 107
 108. 108. 6Хуудас 108
 109. 109. 6Хуудас 109
 110. 110. 6Хуудас 110
 111. 111. 6Хуудас 111
 112. 112. 6Хуудас 112
 113. 113. 6Хуудас 113
 114. 114. 7 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 15Нэр Хүйс ЭРАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 114
 115. 115. 7 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 115
 116. 116. 7Хуудас 116
 117. 117. 7Хуудас 117
 118. 118. 7Бие бялдарынхим судалгаа 15 анги 9 ЭР бүлэг б Хариулт a Хариулт d Хариулт c Хариулт c Хариулт c Хуудас 118
 119. 119. 7 Хариулт b Хариулт d Хариулт d Хариулт bd. Маш сайн Хариулт a Хуудас 119
 120. 120. 7Хуудас 120
 121. 121. 7Хуудас 121
 122. 122. 7Хуудас 122
 123. 123. 7Хуудас 123
 124. 124. 7Хуудас 124
 125. 125. 7Хуудас 125
 126. 126. 8 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 16Нэр Хүйс эмАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 126
 127. 127. 8 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 127
 128. 128. 8Хуудас 128
 129. 129. 8Хуудас 129
 130. 130. 8Бие бялдарынхим судалгаа 16 анги 10 эм бүлэг в Хариулт b Хариулт c Хариулт c Хариулт d Хариулт c Хуудас 130
 131. 131. 8 Хариулт b Хариулт c Хариулт d Хариулт ad. Маш сайн Хариулт a Хуудас 131
 132. 132. 8Хуудас 132
 133. 133. 8Хуудас 133
 134. 134. 8Хуудас 134
 135. 135. 8Хуудас 135
 136. 136. 8Хуудас 136
 137. 137. 8Хуудас 137
 138. 138. 9 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 17Нэр Хүйс эмАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 138
 139. 139. 9 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 139
 140. 140. 9Хуудас 140
 141. 141. 9Хуудас 141
 142. 142. 9Бие бялдарынхим судалгаа 17 анги 10 эм бүлэг в Хариулт d Хариулт c Хариулт d Хариулт d Хариулт c Хуудас 142
 143. 143. 9 Хариулт b Хариулт c Хариулт d Хариулт bd. Маш сайн Хариулт a Хуудас 143
 144. 144. 9Хуудас 144
 145. 145. 9Хуудас 145
 146. 146. 9Хуудас 146
 147. 147. 9Хуудас 147
 148. 148. 9Хуудас 148
 149. 149. 9Хуудас 149
 150. 150. 10 Бие бялда Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 17Нэр Хүйс эмАсуулт 1: Байнга зөв цэх суудаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 2: Өдөр бүр сунгалт болон биеийн хүчний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 3: Би 2-3 хоногт нэгээс дээс удаа хөлдөө гартал гүйдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 4:Өглөө босонгуут бие уян болох дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 5: Өдөр бүр хөлний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 6: Ямар ч өвчингүй эрүүл саруул биетэй Хуудас 150
 151. 151. 10 a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 7: Өдөрт 1 ээс дээш удаа бэлхүүсний дасгал хийдэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 8: Сард нэг удаа өндөр ууланд аврих зэрэг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 9: Өөрийнхөө ариун цэврийг байнга сахидаг a. Байнга b. Ихэвчлэн c. Хааяа d. Огт үгүйАсуулт 10: Би 2-3 нэг удаа 30 минут хэртээ явган явдаг a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 151
 152. 152. 10Хуудас 152
 153. 153. 10Хуудас 153
 154. 154. 10Бие бялдарынхим судалгаа 17 анги 10 эм бүлэг б Хариулт b Хариулт c Хариулт b Хариулт c Хариулт d Хуудас 154
 155. 155. 10 Хариулт c Хариулт c Хариулт d Хариулт cd. Маш сайн Хариулт b Хуудас 155
 156. 156. 10Хуудас 156
 157. 157. 10Хуудас 157
 158. 158. 10Хуудас 158
 159. 159. 10Хуудас 159
 160. 160. 10Хуудас 160
 161. 161. 10Хуудас 161

×