Successfully reported this slideshow.

аравтын бутархай

6,242 views

Published on

  • Be the first to comment

аравтын бутархай

  1. 1. Аравтын бутархайн үйлдлийг дүгнэх
  2. 2.    Хичээлийн зорилго    Хичээлийн зорилт     Өмнөхийг бататгах     Тоймлох      Илэрхийлэл      Тэгшитгэл      Тэгш өнцөгтийн бодлого      Даалгавар
  3. 3. Хичээлийн зорилго Аравтын бутархайн үйлдлийг зөв гүйцэтгэх
  4. 4. Хичээлийн зорилго:     Аравтын бутархайн үйлдлийг зөв гүйцэтгэх Бодлого жишээ бодох Ахуйн жижиг тооцоо хийх
  5. 5. 813,275 тоог зууны хувиар  тоймлооройА.813,28 Б.813,2 В.813,3
  6. 6. Илэрхийллийн утгыг олоорой72,35­(8,45­6,275)х8+1,728:64= 17,4 0,02 2,175 7 54,95 54,977
  7. 7. Тэгшитгэлийн шийдийг олоорой. (х­47,28)+148,42=204 55,58 102,86
  8. 8. Кв­тын приметрийг олоорой Р=4*а S`=? Р=7,2
  9. 9. Гэрийн даалгавар өгөх Сурах бичгээс№654

×