Tungkol sa katamaran ng mga pilipino

46,805 views

Published on

Tungkol sa katamaran ng mga pilipino

  1. 1. BUYA, SHIELA JANE A. H-381“TUNGKOL SA KATAMARAN NG PILIPINO” Nakakatamad basahin ang sanaysay ang haba, patunay nga na tamad akohahaah joke lang Sir tawa ka muna. Game! Naalala ko ang mga kwento ng nanay konoon, kung gaano kasipag ang lolo at lola ko kaya namana niya ito maging ang tatay koay ganoon din. Sa palagay ko ang katamaran ay dulot din ng ibang mga magulang naayaw maranasan ng kanilang mga anak kung gaano kahirap ang buhay na sinapit nilanoon kaya ang mga kabataan ngayon madalas ay hindi na marunong sa gawaingbahay at dahil doon ay nasanay na walang ginagawa. Kung tutuusin ay ang mga kastilaang tamad at ang mga Pilipino ang inaalipin nila tulad nalang nga mga imprastrakturasa Maynila ngayon ang Intramuros noong panahon ng mga Espanyol na binuo ng daandaang Pilipino at ang mga Espanyol na masisipag sa pagpapahirap at panglalamang. Paunti-unti nang nagging tamad ang mga Pilipino at sa katunayan ang mgaPilipino ay tamad hanggang ngayon. Naalala ko ang sabi ng kaklase ko noon samataas na paaralan “Kung nabubuhay lang si Rizal ay madaming Pilipino na angbinatukan niya dahil sa katamaran.” Totoo naman talaga na tamad ang Pilipino atparang sayang lang ang mga pinaghirapan ni Rizal na makamit noon para sa mgaPilipino kung hindi uunlad ang Pilipinas. Bagama’t tunay ngang tama ang pagiging tamad ng mga Pilipino ay pinakitanaman ni Rizal sa sanaysay na ito ang mga dahilan kung bakit nagiging tamad angmga Pilipino. Pinatunayan ni Rizal sa sanaysay na ito ang pagbibintang ng mga Kastilasa mga Pilipino sa pagiging tamad. Ipinakita ni Rizal na ang mga Kastila ang sanhi ng
  2. 2. ganoong kaasalan sapagkat higit pa silang tamad kaysa sa kanilangpinagbibintangan. Ngunit para sa akin ang mga Kastila ay hindi din dapatmasisi sa dahil sa aking opinyon ay ang bawat nilalang ang binigyan ngsariling kaisipan at pagpili sa nais nilang gawin. May sariling pag-iisip anglahat ng tao kahit Espanyol man o Pilipino. Para sa akin ay hindi sapat nadahilan ang mga nasabi ni Rizal. Maraming klase ang katamaran at madami ding dahilan kung bakitnagiging tamad. Hindisapat na rason para sa katamaran ang pagbabago ngpanahon o di kayay ang pagbagong lugar na kinalakihan. Pagkawala ng ikabubuhay atkawalan ng pampasigla ay hindi din dahilan. Marahil kaya sila ganito ay wala silangtapang. Tapang na harapin ang problema at magsimula muli kung ano ang nawala.Walang tapang o lakas ng loob kaya pinababayaan nalang ang ganitong sitwasyon.Impluwensya ng sugal tulad ng sabong ay hindi naman sumisimbolo sa katamaranbagkus para sa akin ito ay sa dahilang hindi nila mapigilan ang “desire” nila. Sapanahon ngayon ay isang pinaka-magandang halimbawa ay ang pagkalulong ngkabataan sa Facebook at iba pang “social networks” kaya’t hindi nakakapag-aral ngmabuti at bumabagsak sa pagsusulit. Ang katamaran sa Pilipinas ay isang katamarang pinasagwa,lalong lumalahabang tumatagal ang panahon. Ang kasamaan ay wala sa pagkakaroonng katamaranngunit sa walang-tigil na paghikayat ng ganitong ugali. Ang katamaran ay bunga, athindi sahi, ng kasamaan. Habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo dapatnawawalan ng pag-asa para sa pagbabago. Hindi dapat ibuntong ang lahat ng sisi sakay batman este sa mga Pilipino. Ito ang nais na ipakita ni Rizal sa sanaysay na ito.

×