Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

13,044 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

RPT KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 (KSSR)MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1 MINGGU TRANSISI 2 MINGGU TRANSISI 3 Kesedaran Tubuh Konsep Pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian / Badan melibatkan kesedaran tubuh dari Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai segi bentuk dan imbangan. Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep 2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh Permainan kecil: 1. Membentuk badan pergerakan. dari segi bentuk, imbangan, Bentuk perkataan 2. Aktiviti imbangan pemindahan berat badan dan 3. Pemindahan berat layangan. EMK: badan 5.1.1 Membuat persediaan diri Kreativiti & Inovasi 4. Aktiviti layangan sebelum, semasa dan selepas melakukan Modul: aktiviti Pendidikan Jasmani. m/s : 1 - 4 Kesedaran Ruang Konsep Pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian / melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang 1. Bergerak dalam fizikal berpandukan konsep dalam pelbagai arah dan aras Permainan kecil: ruang besar pergerakan. yang berbeza. Burung dalam sangkar 2. Bergerak dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri. ruang kecil 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. EMK: 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. Modul: m/s : 5 - 8 4 Kesedaran Ruang Konsep Pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian / melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang 1. Berlari zig-zag fizikal berpandukan konsep dalam pelbagai arah dan Permainan kecil: 2. Pergerakan ke pergerakan. aras yang berbeza. Burung dalam sangkar pelbagai arah 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok dan zig EMK:
 2. 2. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK zag. Kreativiti & Inovasi 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri. 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. Modul: 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 5 - 8 melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. Arah Pergerakan dan Konsep Pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian / Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep isyarat. Persembahan : 1. Memandu kereta pergerakan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan 2. Bergerak dalam F kiri, kanan, hadapan, belakang, bergerak gelung besar atas dan bawah. 3. Anak kanggaru 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK: 4. Halangan semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 9 - 11 5 Arah Pergerakan dan Konsep Pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian / Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep isyarat. Persembahan: 1. Anak kanggaru pergerakan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan 2. Halangan F kiri, kanan, hadapan, belakang, bergerak atas dan bawah. 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK: semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 9 - 11 Pelbagai Kelajuan Konsep Pergerakan 1.1.6 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian / berbeza kelajuan berdasarkan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan tempo, irama dan isyarat.
 3. 3. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1. Bergerak perlahan dalam pelbagai kelajuan. 1.1.7 Melakukan pergerakan yang EMK: dan pantas berbeza antara perlahan dengan Kreativiti & Inovasi 2. Bergerak ringan dan pantas, ringan dengan berat dan berat lembut dengan kuat. Modul: 3. Bergerak lembut dan 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan m/s : 12 - 14 kuat kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. 6 Berjalan Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan. Pemerhatian / 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kiri, kanan, hadapan, belakang, 1. Melakukan berjalan. atas dan bawah. Permainan kecil: pergerakan berjalan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Berjalan melepasi secara bebas melakukan aktiviti baru dalam halangan Pendidikan Jasmani. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan EMK: dan kekalahan dalam permainan. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 15 - 17 Berlari Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berlari Pemerhatian / dalam pelbagai arah, aras, laluan, Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran satah dan kelajuan dengan rakan 1. Berlari bebas berlari dengan betul. dan alatan. Permainan kecil: 2. Berlari dengan 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Berlari melepasi pelbagai cara kiri, kanan, hadapan, belakang, pelbagai halangan 3. Berlari pelbagai arah atas dan bawah. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok EMK: melakukan aktiviti baru dalam Kreativiti & Inovasi Pendidikan Jasmani. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Modul: dan kekalahan dalam permainan. m/s : 18 - 20
 4. 4. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 7 Mencongklang Pergerakan Lokomotor 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian / (Galloping) laluan lurus, bengkok dan zig zag. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Melakukan pergerakan Contoh aktiviti: mencongklang dengan lakuan yang mencongklang. Permainan kecil: 1. Mencongklang bebas betul. 2.2.1 Menyatakan pergerakan Menembak kuda 2. Meniru pergerakan lokomotor ketua dan bukan lokomotor. EMK: 3. Mencongklang laluan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi zig-zag semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Modul: m/s : 21 - 23 Berskip Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berskip. Pemerhatian / 2.2.3 Membezakan tempo dalam Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan pergerakan lokomotor dan bukan 1. Berskip bebas berskip dengan betul. lokomotor. Permainan kecil: 2. Skip mengikut tempo 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Skip mencari harta 3. Berskip mengikut semasa melakukan aktiviti fizikal. ketua EMK: Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 24 - 26 8 Melompat Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat. Pemerhatian / 1.2.2 Melakukan pergerakan melompat Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan dengan menggunakan kedua-dua 1. Melompat dan melompat dengan lakuan yang betul. belah kaki atau sebelah kaki dan Permainan kecil: mendarat mendarat menggunakan kedua- Lompat isyarat 2. Melompat pelbagai dua belah kaki dengan lutut arah difleksi. Modul: 3. Melompat sungai 2.2.1 Menyatakan pergerakan m/s : 27- 30 lokomotor dan bukan lokomotor. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
 5. 5. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Melompat sebelah kaki Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian / (Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil: 1. Laga ayam 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti- 2. Lompat setempat melakukan aktiviti baru dalam ganti Pendidikan Jasmani. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara EMK: berpasangan. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 31 - 34 9 UJIAN PENILAIAN PRESTASI 1 10 Melompat sebelah kaki Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian / (Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil: 1. Lompat tinggi 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti- 2. Lompat satu kaki melakukan aktiviti baru dalam ganti melepasi tali Pendidikan Jasmani. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul: berpasangan. m/s : 31 - 34 Melonjak (Leaping) Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak. Pemerhatian / 2.2.1 Menyatakan pergerakan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan lokomotor 1. Melonjak melepasi tali melonjak dengan lakuan yang betul. dan bukan okomotor. Permainan kecil: 2. Melonjak melepasi 1, 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Menyeberang sungai 2 dan 3 tali melakukan aktiviti baru dalam 3. Melonjak melepasi tali Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul: berturur-turut menerima cabaran. m/s : 35 - 37 11 Menggelongsor Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian / menggelongsor. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
 6. 6. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1. Bergerak dalam menggelongsor dengan lakuan yang lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan Kecil: bulatan betul. 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Galah panjang 2. Menggelongsor lokomotor dan bukan lokomotor. ubahsuai individu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 3. Menggelongsor melakukan aktiviti baru dalam EMK: kumpulan Pendidikan Jasman. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s : 38 - 40 Lokomotor berirama Pergerakan Berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian / (1) mengikut irama. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo dalam Contoh aktiviti: pergerakan lokomotor dengan lakuan pergerakan lokomotor dan bukan Persembahan: 1. Bergerak mengikut yang betul mengikut irama. lokomotor. Rangkaian lokomotor detik 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 2. Berpasangan melakukan aktiviti baru dalam mengikut detik Pendidikan Jasmani dan bersedia EMK: 3. Bulatan besar menerima cabaran. Kreativiti & Inovasi 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Modul: semasa melakukan aktiviti fizikal. m/s : 41 - 43 12 Lokomotor berirama Pergerakan Berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian / (2) mengikut irama. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan pergerakan Contoh aktiviti: pergerakan lokomotor asas dengan lokomotor dan bukan lokomotor Persembahan: 1. „Cabaran Tali‟ lakuan yang betul mengikut irama. mengikut tempo. Bentuk tali dan 2. Lokomotor berirama 5.1.2 Menggunakan alatan bersama- bergerak sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti. EMK: 5.4.1 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi berpasangan. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul: melakukan aktiviti dalam m/s : 44 - 47 kumpulan. Meregang, menolak Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan meregang, Pemerhatian /
 7. 7. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK dan menarik menolak dan menarik. Pentaksiran Berkebolehan melakukan aktiviti 5.3.2 Melakukan pergerakan bukan Contoh aktiviti: meregang, menolak dan menarik lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil: 1. Meregang dengan lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Putaran gelung 2. Menarik rakan dan alatan. 3. Menolak 2.2.1 Menyatakan pergerakan Modul: 4. Menolak, menarik & lokomotor m/s : 48 - 51 meregang dan bukan lokomotor. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan. 13 Membongkok dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian / mengayun membongkok dan mengayun. Pentaksiran Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan Contoh aktiviti: membongkok dan mengayun dengan lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil: 1. Membongkok lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Bola celah kaki 2. Mengayun rakan dan objek. 3. Refleksi berpasangan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Modul: lokomotor dan bukan lokomotor. m/s : 52 - 54 5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengilas dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan mengilas Pemerhatian / memusing dan memusing. Pentaksiran Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan Contoh aktiviti: mengilas dan memusing dengan lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil: 1. Mengilas tangan dan lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Siapa cepat badan rakan dan objek. 2. Mengilas 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Modul: 3. Memusing lokomotor dan bukan lokomotor. m/s : 55 - 57 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan. 14 Mengimbang dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian / meringkuk mengimbang dan meringkuk. Pentaksiran Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan Contoh aktiviti: mengimbang dan meringkuk dengan lokomotor dalam pelbagai satah,
 8. 8. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1. Mengimbang badan lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Permainan kecil: 2. Imbangan tapak luas rakan dan alatan. Meneroka peta & kecil 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan imbangan 3. Imbangan anggota lokomotor dan bukan lokomotor. badan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul: 4. Meringkuk semasa melakukan aktiviti dalam m/s : 58 - 61 kumpulan. Pergerakan bukan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.3 Melakukan pergerakan bukan Pemerhatian / lokomotor berirama lokomotor mengikut irama. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Contoh aktiviti: pergerakan bukan lokomotor dengan lokomotor dan bukan lokomotor. Persembahan: 1. Menyanyi dan lakuan yang betul mengikut irama. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Bulatan berirama menepuk tangan Lirik Lagu ‘Sentuh Kaki’. semasa melakukan aktiviti dalam 2. Pergerakan bukan kumpulan. EMK: lokomotor mengikut Kreativiti & Inovasi detik Modul: m/s : 62 - 64 15 Tarian itik Kemahiran berirama 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak Pemerhatian / mengikut irama dan muzik. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai 2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang 1. Tarian itik kemahiran pergerakan mengikut ditiru daripada pergerakan Persembahan: 2. Tari lagu irama. pelbagai watak mengikut irama. Tarian itik 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal. EMK: 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Modul: m/s : 65 - 68 ‘I Love My Body’ Kemahiran berirama 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai Pemerhatian / watak Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut irama dan muzik. 1. Menyanyi lagu kemahiran pergerakan mengikut 2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang Persembahan: 2. Tarian „I Love My irama. ditiru daripada pergerakan Cipta sendiri Body‟ pelbagai watak mengikut irama.
 9. 9. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 3. Tiru saya 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK: semasa melakukan aktiviti fizikal. TMK / Kreativiti & 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Inovasi melakukan aktiviti dalam kumpulan. Modul: m/s : 69 - 72 16 Balingan bawah Manipulasi alatan 1.4.1 Melakukan balingan bawah Pemerhatian / tangan tangan. Pentaksiran Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Contoh aktiviti: balingan bawah tangan dengan yang dilontar secara perlahan Permainan kecil: 1. Lambung dan tangkap lakuan yang betul. dengan lakuan yang betul. Lambung dan tangkap 2. Lambung dan tangkap 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan pundi kacang pundi kacang yang melibatkan kemahiran berpasangan balingan bawah tangan. Modul: 3. Lambung dan tangkap 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 76 - 78 melepasi tali semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Balingan atas kepala Manipulasi alatan 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pemerhatian / (1) 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan Pentaksiran Berkebolehan melakukan kemahiran yang melibatkan kemahiran Contoh aktiviti: balingan atas kepala dengan lakuan balingan atas kepala. Permainan kecil: 1. Mengena sasaran yang betul. 5.1.3 Mematuhi arahan guru dan Pertandingan baling 2. Berapa jauh? mengenal peraturan keselamatan pundi kacang 3. Balingan ke sasaran di tempat melakukan aktiviti. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Modul: dan kekalahan dalam permainan. m/s : 79 - 82 17 Balingan atas kepala Manipulasi alatan 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pemerhatian / (2) 1.4.3 Melakukan balingan atas kepala Pentaksiran Berkebolehan melakukan kemahiran dengan dua tangan. Contoh aktiviti: balingan atas kepala dengan lakuan 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan Permainan kecil: 1. Melantun bola kepada yang betul. yang melibatkan kemahiran „Pin ball‟ bulatan rakan balingan atas kepala. 2. Baling bola atas 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul: kepala melakukan aktiviti baru dalam m/s : 84 - 86
 10. 10. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Pendidikan Jasmani. Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Pemerhatian / yang dilontar secara perlahan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau dengan lakuan yang betul. 1. Menangkap bola menerima objek yang dilontar 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Permainan kecil: 2. Menangkap bola yang perlahan dengan lakuan yang betul. tangan yang betul semasa Anak monyet digolek menangkap atau menerima alatan. Modul: 5.4.1 Melakukan aktiviti secara m/s : 87 - 91 berpasangan. 18 Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Pemerhatian / yang dilontar secara perlahan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau dengan lakuan yang betul. 1. Menangkap bola yang menerima objek yang dilontar 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Permainan kecil: dilantun perlahan dengan lakuan yang betul. tangan yang betul semasa Anak monyet 2. Menangkap bola yang menangkap atau menerima dilambung alatan. Modul: 5.4.1 Melakukan aktiviti secara m/s : 87 - 91 berpasangan. Saya lambung dan Manipulasi alatan 1.4.4 Menangkap bola yang dilambung Pemerhatian / tangkap sendiri. Pentaksiran Menangkap bola yang dilambung. 2.3.2 Menyatakan kedudukan badan Contoh aktiviti: semasa melambung alatan. Permainan kecil: 1. Lambung dan tangkap 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Bola lambung bola pelbagai saiz tangan yang betul semasa 2. Melambung dan menangkap atau menerima bola. Modul: berjalan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 92 - 94 3. Melambung dan semasa melakukan aktiviti dalam berlari kumpulan. 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 Menendang bola (1) Manipulasi alatan 1.4.6 Menendang bola dan seterusnya Pemerhatian / berlari ke hadapan. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan tendangan 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. 1. Menendang bola bola. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Permainan kecil:
 11. 11. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK statik ke sasaran dan kekalahan dalam permainan Golf sepak 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam Modul: kumpulan. m/s : 95 - 97 Menendang bola (2) Manipulasi alatan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian / laluan lurus berlengkok dan zig Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran zag. 1. Menendang bola menendang bola. 1.4.5 Menendang bola yang digolek. Permainan kecil: bergolek 2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki Zig-zag semasa menendang. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul: berpasangan. m/s :98 - 100 21 Memukul belon Manipulasi alatan 1.4.7 Memukul belon ke atas Pemerhatian / menggunakan tangan,lengan dan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kaki berterusan. 1. Memukul belon memukul belon menggunakan 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau Permainan kecil: 2. Belon angkasa anggota badan. sentuh pada objek yang dipukul. Belonminton 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Modul: Pendidikan Jasmani. m/s :101 - 103 Memukul belon dengan Manipulasi alatan 1.4.8 Memukul belon ke atas Pemerhatian / alatan menggunakan alatan. Pentaksiran Berkebolehan melakukan kemahiran 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau Contoh aktiviti: memukul belon dengan alatan. sentuh pada objek yang dipukul. Permainan kecil: 1. Menimang belon 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Dengar dan pukul dengan tangan melakukan aktiviti baru dalam 2. Memukul belon Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul: dengan pemukul menerima cabaran. m/s :104 - 107 3. Menghantar kepada 5.3.1 Berkomunikasi antara murid rakan dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal. 22 Kelecek bola dengan Manipulasi alatan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian / tangan lurus, berlengkok dan zig zag. Pentaksiran Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola berterusan Contoh aktiviti: mengelecek bola menggunakan satu menggunakan satu tangan. Permainan kecil:
 12. 12. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1. Melantun setempat tangan. 2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari Kelecek dan tuju 2. Mengelecek tangan semasa mengelecek sasaran mengelilingi bulatan bola. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul: melakukan aktiviti baru dalam m/s :108 - 110 Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. 5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal. Kelecek bola dengan Manipulasi alatan 1.4.9 Mengelecek bola ke depan Pemerhatian / kaki menggunakan bahagian dalam Pentaksiran Berkebolehan kemahiran kaki. Contoh aktiviti: mengelecek bola dengan kaki. 2.3.7 Mengenal pasti kedudukan kaki Permainan kecil: 1. Kelecek dalam semasa mengelecek. Kelecek dan sentuh kawasan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 2. Kelecek ke gelung melakukan aktiviti baru dalam Modul: 3. Kelecek bola antara Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :111 - 113 gelung menerima cabaran. 5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal. 23 Sokongan badan Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan dan Pemerhatian / sokongan dengan bahagian Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kawalan badan 1. Sokongan hadapan badan dan sokongan badan dalam secara statik dan dinamik. Persembahan: 2. Sokongan belakang pergerakan. 1.7.2 Melakukan imbangan dengan Bergerak seperti 3. Sokongan sisi tiga, haiwan 4. Sokongan “V” dua dan satu tapak sokongan bahagian badan. Modul: 2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan. m/s :114 - 118 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
 13. 13. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. Kawalan badan dan Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan dan Pemerhatian / sokongan sokongan dengan bahagian Pentaksiran Berkebolehan melakukan kawalan badan Contoh aktiviti: badan dan sokongan badan dalam secara statik. 1. Dirian di atas bebola pergerakan. 2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan. Persembahan: kaki 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Imbangan mengikut 2. Berdiri satu kaki melakukan aktiviti baru dalam muzik 3. Ayunan kaki Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. Modul: m/s :119 - 122 24 Hambur dan Gimnastik Asas 1.6.1 Melakukan hambur menggunakan Pemerhatian / pendaratan kaki. Pentaksiran Berkebolehan melakukan hambur 1.6.2 Melakukan hambur pelbagai arah Contoh aktiviti: dan pendaratan. menggunakan kaki dan tangan. Permainan kecil: 1. Melompat aksi haiwan 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan serta Arnab dan lobak merta. merah 2.5.2 Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul. EMK: 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi melakukan aktiviti dalam kumpulan. Modul: m/s :123 - 125 Guling balak Gimnastik Asas 1.8.2 Melakukan guling balak Pemerhatian / berterusan. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran 2.7.2 Mengenal pasti kedudukan badan 1. Menelentang dan guling balak. semasa melakukan guling balak. Persembahan: meniarap 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Guling balak 2. Lengan sentuh telinga melakukan aktiviti baru dalam berterusan 3. Tukar posisi dan Pendidikan Jasmani dan bersedia mengguling menerima cabaran. Modul: m/s :126 - 128 25 Putaran gasing Gimnastik Asas 1.8.1 Melakukan putaran menegak. Pemerhatian /
 14. 14. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 2.7.1 Menyatakan bahagian anggota Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran badan yang boleh digunakan 1. Demontrasi putaran putaran gasing dengan lakuan yang untuk Persembahan: gasing betul. melakukan putaran menegak. Putaran pelbagai aras 2. Putaran badan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 3. Putaran dengan melakukan aktiviti baru dalam Modul: alatan Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :129 - 131 menerima cabaran. Putaran telur Gimnastik Asas 1.8.3 Melakukan putaran telur. Pemerhatian / 2.7.3 Menyatakan kedudukan badan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran untuk menghasilkan putaran telur. 1. Jongkang-jongket putaran telur. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 2. Oleng kiri kanan melakukan aktiviti baru dalam Persembahan: 3. Bola besar Pendidikan Jasmani dan bersedia Oleng telur menerima cabaran. Modul: m/s :132 - 134 26 Pukul berapa ‘Datuk Kesenggangan 1.10.1 Menggunakan kemahiran berlari Pemerhatian / Harimau’ dan mengelak semasa Pentaksiran Berkebolehan mengaplikasi melakukan permainan tradisional Contoh aktiviti: kemahiran motor kasar untuk „Pukul Berapa Datuk Harimau‟. Permainan kecil: 1. Lari dan mengelak melakukan permainan tradisional 2.9.1 Mengenal pasti cara bermain Pukul berapa „Datuk 2. Lari dan masuk „Pukul berapa Datuk Harimau‟. permainan tradisional. Harimau‟ gelung rotan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam Modul: kumpulan. m/s :135 - 138 ‘Batu Seremban’ Rekreasi 1.10.1 Menggunakan kemahiran Pemerhatian / melambung dan menyambut Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan bermain permainan semasa melakukan permainan 1. Penerangan tradisional ‛Batu Seremban‟. tradisional „Batu Seremban‟. Modul: permainan „Batu Mengenal pasti cara bermain m/s :139 - 143 Seremban‟ permainan tradisional. 2. Bermain „Batu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Seremban‟ mengikut melakukan aktiviti baru dalam kumpulan dan dalam Pendidikan Jasmani dan
 15. 15. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK kawasan masing- bersedia masing menerima cabaran. 27 ‘Istana pasir’ Rekreasi 1.10.2 Menggunakan kemahiran motor Pemerhatian / halus dalam permainan rekreasi Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan mereka cipta „Istana yang melibatkan membina Istana 1. Persembahan Pasir‟. Pasir. EMK: kumpulan 2.9.2 Menjana idea kreatif semasa Kreativiti & Inovasi melakukan aktiviti membina ‛Istana Pasir‟. Modul: 5.1.3 Mematuhi arahan guru dan m/s :144 - 145 mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. Mereka cipta objek Rekreasi 1.10.2 Menggunakan kemahiran motor Pemerhatian / halus dalam permainan mereka Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan mengaplikasi cipta objek menggunakan 1. Mengasingkan kemahiran motor halus untuk plastisin atau blok mainan. EMK: plastisin atau blok melakukan aktiviti blok mainan atau 2.9.2 Menjana idea kreatif semasa Kreativiti & Inovasi mainan mengikut saiz plastisin. melakukan aktiviti mereka cipta dan bentuk objek menggunakan plastisin Modul: 2. Membentuk perkataan atau blok mainan. m/s :146 - 148 3. Mereka cipta objek 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok pilihan melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. 28 Memanaskan badan (1) Konsep kecergasan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian / seperti berjalan, berlari dan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai regangan yang boleh
 16. 16. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1. Pengesan kadar jenis aktiviti yang boleh meningkatkan suhu badan dan Permainan kecil: denyutan nadi meningkatkan otot, kadar pernafasan dan kadar Ikut ketua 2. Denyutan nadi dan kadar nadi. nadi. aktiviti memanaskan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti Modul: badan memanaskan dan menyejukkan m/s :164 - 166 badan. 4.1.4 Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. Memanaskan badan (2) Konsep kecergasan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian / seperti berjalan, berlari dan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai regangan yang boleh 1. Capai awan jenis aktiviti yang boleh meningkatkan suhu badan dan Persembahan: 2. Patung kain meningkatkan suhu badan dan otot, otot, kadar pernafasan dan kadar „Jantung ku‟ 3. Lunges ke sisi kadar pernafasan dan kadar nadi. nadi. 4. Separa cangkung 4.1.2 Mengetahui kedudukan dan Modul: 5. Kipas kapal terbang urutan m/s :167 - 170 aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dalam melakukan aktiviti fizikal. 4.1.3 Mengetahui keperluan memanaskan dan menyejukkan badan. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. 29 Jantungku sihat Kapasiti aerobik 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pemerhatian / dalam jangka masa yang Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ditetapkan. 1. Permainan kejar- yang membina kapasiti aerobik. 4.2.1 Mengetahui jantung sebagai Permainan kecil: mengejar organ Memukat ikan
 17. 17. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 2. Pergerakan beralun yang penting dalam badan. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok EMK: melakukan aktiviti dalam Kreativiti & Inovasi kumpulan. Modul: m/s :171 - 173 Jantungku aktif Kapasiti aerobik 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pemerhatian / dalam jangka masa yang Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ditetapkan. 1. Berlari ikut bentuk yang meningkatkan kapasiti aerobik. 4.2.2 Menyatakan hubungan antara Permainan kecil 2. Melompat jantung dengan paru-paru Tiga serangkai 3. Lari dan membentuk semasa formasi melakukan aktiviti fizikal. Modul: 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s :174 - 177 melakukan aktiviti dalam kumpulan. 30 UJIAN PENILAIAN PRESTASI 2 31 Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian / diayun Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti berulang-ulang oleh dua orang 1. Berlari dan lompat yang membina kapasiti aerobik. rakan. Permainan kecil: bintang 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Jantungku cergas dalam jangka masa yang ditetapkan. Modul: 4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh m/s :178 - 181 menguatkan jantung. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian / diayun Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti berulang-ulang oleh dua orang 1. Cuit sakit yang membina kapasiti aerobik. rakan. Permainan kecil: 2. Lompat putaran tali 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Jantungku cergas dalam jangka masa yang
 18. 18. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK ditetapkan. Modul: 4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh m/s :178 - 181 menguatkan jantung. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. 32 Kelenturan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian / dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti utama. 1. Regangan statik kelenturan. 4.3.1 Mengetahui teknik regangan yang Permainan kecil: 2. Regangan dinamik betul. Kucing masuk berpasangan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok terowong melakukan aktiviti dalam kumpulan. Modul: m/s :182 - 185 Kelenturan dengan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian / bola dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran Berkebolehan melakukan aktiviti utama. Contoh aktiviti: kelenturan dengan bola. 4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan Permainan kecil: 1. Regangan dinamik yang betul untuk meningkatkan Regangan rahsia dan statik kelenturan pada sesuatu 2. Regangan kumpulan Modul: berpasangan otot. m/s :186 - 189 4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan kecekapan fungsi otot. 5.1.3 Mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. 33 Saya kuat Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan Pemerhatian / tubi dalam suatu jangka masa. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti 3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan 1. Posisi sedia tekan tubi meningkatkan daya tahan dan meniti pada palang menggunakan Permainan kecil: 2. Bergayut statik pada kekuatan otot. tangan. Sang rangkak kejar palang 4.4.1 Menyatakan otot yang kuat biawak
 19. 19. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 3. Bergayut pada palang mampu menghasilkan daya yang tinggi. Modul: 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s :190 - 192 melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran. Ototku bekerja lama Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.2 Mengekalkan posisi separa Pemerhatian / cangkung (half squat) dalam Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti suatu 1. Posisi separa meningkatkan daya tahan dan jangka masa. Permainan kecil: cangkung kekuatan 3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa. Pertandingan 2. Melakukan ringkuk otot. 4.4.2 Menyatakan bahawa melakukan menghantar bola tubi separa aktiviti secara berulang-ulang dapat meningkatkan daya tahan Modul: otot. m/s :193 - 195 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan otot. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. 34 Ototku kuat Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.3 Melakukan pergerakan dari duduk Pemerhatian / ke berdiri tanpa sokongan. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti 3.4.4 Melakukan pergerakan dari baring 1. Duduk berdiri ke meningkatkan daya tahan dan ke duduk tanpa sokongan. Permainan kecil: berdiri tanpa kekuatan otot. 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada Lumba melompat sokongan bahagian badan semasa kanggaru berganti- 2. Duduk di lantai ke melakukan aktiviti kekuatan dan ganti berdiri tanpa daya tahan otot. sokongan 5.3.1 Berkomunikasi antara murid Modul: 3. Baring dan membuai dengan murid semasa melakukan m/s :196 - 198 badan ke posisi duduk aktiviti fizikal. tanpa sokongan 4. Baring, duduk dan berdiri tanpa sokongan tangan
 20. 20. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Otot kuat dan bekerja Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.7 Melakukan aktiviti untuk membina Pemerhatian / lama otot teras badan (core muscle). Pentaksiran Berkebolehan melakukan aktiviti 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada Contoh aktiviti: meningkatkan daya tahan dan bahagian badan semasa Modul: 1. Mengawal pergerakan kekuatan otot. melakukan aktiviti kekuatan dan m/s :199 - 201 kaki yang ditolak daya tahan otot. 2. Berpasangan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok mengawal pergerakan melakukan aktiviti baru dalam tangan yang ditolak Pendidikan Jasmani dan bersedia 3. Berpasangan menerima cabaran. mengawal pergerakan 5.3.1 Berkomunikasi antara murid bahu yang ditolak dengan murid semasa melakukan 4. „Kluangman terbang‟ aktiviti fizikal. 35 Badan saya Komposisi badan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan Pemerhatian / menimbang berat. Pentaksiran Contoh aktiviti: Mengenal pasti komposisi dan 4.5.1 Mengenal pasti komponen dalam 1. Cara mengukur berat bentuk badan. badan iaitu tulang, otot, organ, Permainan kecil: dan tinggi tisu Siapa tinggi, siapa 2. Mengukur dalam dan lemak. berat kumpulan 4.5.2 Mengenal bentuk badan kurus, sederhana dan berlebihan berat Modul: badan. m/s :202 - 204 5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Melakukan aktiviti dalam kumpulan. Kesedaran ruang Konsep pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian / melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang 1. Bergerak dalam fizikal berpandukan konsep dalam Permainan kecil: ruang besar pergerakan. pelbagai arah dan aras yang Burung dalam sangkar 2. Bergerak dalam berbeza. ruang kecil 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri. Modul:
 21. 21. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. m/s : 5 - 8 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. 36 Kesedaran ruang Konsep pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian / melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang 1. Berlari zig-zag fizikal berpandukan konsep dalam pelbagai arah dan aras Permainan kecil: 2. Pergerakan ke pergerakan. yang berbeza. Burung dalam sangkar pelbagai arah 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok dan zig Modul: zag. m/s :5 - 8 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri. 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. Arah Pergerakan dan Konsep pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian / Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep isyarat. Persembahan: 1. Memandu kereta pergerakan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan 2. Bergerak dalam F kiri, kanan, hadapan, belakang, bergerak gelung besar atas dan bawah. 3. Anak kanggaru 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK: semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s :9 - 11 37 Mencongklang Pergerakan lokomotor 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian / (Galloping) laluan lurus, bengkok dan zig zag. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Melakukan pergerakan Contoh aktiviti: mencongklang dengan lakuan yang mencongklang. Permainan kecil:
 22. 22. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 1. Mencongklang bebas betul. 2.2.1 Menyatakan pergerakan Menembak kuda 2. Meniru pergerakan lokomotor ketua dan bukan lokomotor. EMK: 3. Mencongklang laluan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi zig-zag semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Modul: m/s :21 - 23 Berskip Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berskip. Pemerhatian / 2.2.3 Membezakan tempo dalam Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan pergerakan lokomotor dan bukan 1. Berskip bebas berskip dengan betul. lokomotor. 2. Skip mengikut tempo 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Permainan kecil: 3. Berskip mengikut semasa melakukan aktiviti fizikal. Skip mencari harta ketua Modul: m/s :24 - 26 38 Melompat sebelah kaki Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian / (Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil: 1. Lompat tinggi 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti- 2. Lompat satu kaki melakukan aktiviti baru dalam ganti melepasi tali Pendidikan Jasmani. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul: berpasangan. m/s :31 - 34 Melonjak (Leaping) Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak. Pemerhatian / 2.2.1 Menyatakan pergerakan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan lokomotor 1. Melonjak melepasi tali melonjak dengan lakuan yang betul. dan bukan lokomotor. Permainan kecil: 2. Melonjak melepasi 1, 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Menyeberang sungai 2 dan 3 tali melakukan aktiviti baru dalam 3. Melonjak melepasi tali Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul: berturut-turut menerima cabaran. m/s :35 - 37
 23. 23. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK 39 Menggelongsor Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian / menggelongsor. Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan 1. Bergerak dalam menggelongsor dengan lakuan yang lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil: bulatan betul. 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Galah panjang 2. Menggelongsor lokomotor dan bukan lokomotor. ubahsuai individu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 3. Menggelongsor melakukan aktiviti baru dalam Modul: kumpulan Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :38 - 40 menerima cabaran. Lokomotor berirama Pergerakan berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian / (1) mengikut irama. Pentaksiran Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo dalam Contoh aktiviti: pergerakan lokomotor dengan lakuan pergerakan lokomotor dan bukan Persembahan: 1. Bergerak mengikut yang betul mengikut irama. lokomotor. Rangkaian lokomotor detik 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok 2. Berpasangan melakukan aktiviti baru dalam Modul: mengikut detik Pendidikan Jasmani. m/s :41 - 43 3. Bulatan besar 5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal. 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 41 Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Pemerhatian / yang dilontar secara perlahan Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau dengan lakuan yang betul. 1. Menangkap bola menerima objek yang dilontar 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Permainan kecil: yang dilantun perlahan dengan lakuan yang betul. tangan yang betul semasa Anak monyet 2. Menangkap bola menangkap atau menerima yang dilambung alatan. Modul: 5.4.1 Melakukan aktiviti secara m/s :87 - 90 berpasangan. Memukul belon Manipulasi alatan 1..4.7 Memukul belon ke atas Pemerhatian / menggunakan tangan,lengan dan Pentaksiran
 24. 24. MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kaki berterusan. 1. Memukul belon memukul belon menggunakan 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau Permainan kecil: 2. Belon angkasa anggota badan. sentuh pada objek yang dipukul. Belonminton 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam EMK: Pendidikan Jasmani. Kreativiti & Inovasi Modul: m/s :101 - 103 42 Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian / diayun Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti berulang-ulang oleh dua orang 1. Berlari dan lompat yang membina kapasiti aerobik. rakan. Permainan kecil: bintang 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Jantungku cergas dalam jangka masa yang ditetapkan. Modul: 4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh m/s :178 - 180 menguatkan jantung. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang Pemerhatian / diayun Pentaksiran Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti berulang-ulang oleh dua orang 1. Cuit sakit yang membina kapasiti aerobik. rakan. 2. Lompat putaran tali 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Permainan kecil: dalam jangka masa yang Jantungku cergas ditetapkan. 4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh Modul: menguatkan jantung. m/s :178 - 180 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

×