Strategi for min egen bedrift

423 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strategi for min egen bedrift

  1. 1. Strategi Sosiale media For Min bedrift
  2. 2. Hvem er vi Vi er en gårdsbedrift som benytter lokale matvarer. Skaper tidsriktig mat i tradisjonelle omgivelser. Gir et skreddersydd helhetstilbud med mat, gode omgivelser og aktiviteter. Hvor finnes vi digitalt ? Har en nettside og en Facebook profil. Nettsiden benyttes til generell informasjon om tilbud og åpningstider, og det er mulig å bestille bord og omvisning gjennom denne. Facebook profilen benyttes til direkte kommunikasjon med kunder og markedsføring av aktiviteter.
  3. 3. Å bli synlige i markedet Å skape interesse, og tiltrekke nye kunder Å være tilgjengelig for kundene ( 24/7) Å markedsføre tradisjonelle og spesielle aktiviteter og tilbud som lutefiskaftener, akevittkurs ,julebord mfl. Å kommunisere direkte med nye og gamle kunder Mål : Øke markedsandel gjennom en levende markedsføring. Øke kundegrunnlag og få muligheten til å ekspandere • Mål : 40 % oppgang i antall besøkende 1.året Mål med bruk av sosiale media
  4. 4. Målgruppe - - Alle som er opptatt av gode mat og aktivitets opplevelser - - Større og mindre bedrifter som ønsker skreddersydd aktivitets og mat tilbud - Turister som ønsker en spesiell og/ eller tradisjonell opplevelse. - Reiselivsbedrifter - Dette betyr at målgruppen aldersmessig ligger mellom 18 og 75 år ( eller eldre) – voksne, og omfatter andre bedrifter og organisasjoner.
  5. 5. Egen webside (skal oppgraderes) På grunn av økende interesse for våre oppskrifter og våre produkter skal det etableres en blogg Vi skal fremdeles være tilgjengelig på FB og aktiviteter skal i større grad annonseres der, og det skal være fokus på mest mulig direkte kommunikasjon Andre kanaler som instagram og twitter skal vurderes som en del av en oppdatert strategi Hvor skal vi finnes
  6. 6. Hvem er vi Åpningstider og bestillingsmuligheter Eksisterende tilbud, meny og priser Muligheter for å skreddersy – hva kan vi gjøre/ hva har vi gjort Om det enkelte produkt som benyttes – hvor kommer matvarene fra og hvordan tilvirkes matrettene Bilder av mat, fra aktiviteter og fra kurs Positive tilbakemeldinger og erfaringer Eventuelle endringer eller avklaringer. Annet : - det er viktig at vi engasjerer oss i samarbeidspartnere og leverandører og lar dem være synlige på være websider og i blogg. Hva skal vi kommunisere
  7. 7. Kommentarer og spørsmål skal besvares på en god måte. Korrekt, høflig og med godt språk. Henvises til bedriftens blogg og webside når det gjelder spørsmål relatert til bestilling og tilbud. Alle ansatte kan besvare spørsmål og kommentarer. Svaret underskrives slik : navn/bedriftsnavn Aktuelle spørsmål og kommentarer skal besvares innen rimelig tid. Med rimelig tid menes samme dag på dagtid og senest neste morgen på kveld/natt. I helg ansees første arbeidsdag som rimelig. Webside oppdateringer og Blogginnlegg /kommentarer til denne ivaretas for tiden av daglig leder. Vi saksbehandler eller diskuterer ikke saker knyttet til bedriften på nett. Dette henvises til andre kanaler ( telefon el.lign.) Hvordan skal det kommuniseres og hvem har ansvar
  8. 8. Om mål oppfylles måles ut fra antall besøkende før og etter at tiltaket startes Aktivitet på bedriftens blogg Aktivitet på bedriftens webside Aktivitet på bedriftens FB side Utgangspunkt for målingene bruk av Google analytics og egne besøksstatistikker. Målekriterier

×