SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

Menu

Keluar
SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

BAB 3 : Persediaan Fizikal

Depan

Belakang

Menu

Keluar
SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
BAB 3 : Persediaan Fizikal
 Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan
 Pemboleh Ubah Periodisasi
 Persediaan Untuk Pertandingan
 Pengenalan Dan Memanaskan Badan
 Pemantauan Latihan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
BAB 3 : Persediaan Fizikal
 Komposisi Badan
 Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular
 Kekuatan Otot
 Daya Tahan Otot
 Ketangkasan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
BAB 3 : Persediaan Fizikal
 Kuasa
 Imbangan
 Koordinasi
 Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan
 Kecederaan Sukan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan

D

is i :
efin
Proses pembahagian pelan latihan
tahunan kepada beberapa fasa
latihan dan bahagian-bahagian
kecil.

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan

Fasa Persediaan
 Persediaan umum
• Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan
fizikal menyeluruh dalam aspek daya tahan
kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas
sebelum atlet menjalani latihan pembinaan
komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu
jenis sukan yang diceburi

 Persediaan khusus
• Memberi penekanan kepada komponen-komponen
fizikal yang lebih dominan
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan

Fasa Pertandingan
 Prapertandingan
• Memberi penekanan kepada komponen fizikal yang
terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih

 Pertandingan
• Memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan
optimum yang diperlukan

Fasa Transisi (Peralihan)
 Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10
minggu untuk pemulihan fisiologi dan psikologi
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pemboleh Ubah Periodisasi

Isi padu
 Prasyarat kuantitatif untuk meningkatkan faktorfaktor teknikal, taktikal, dan fizikal dalam sesuatu
latihan sukan
 Isi padu adalah gabungan:
► Jangka masa latihan
► Jarak yang diliputi atau beban yang diangkat
► Kekerapan sesuatu latihan
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pemboleh Ubah Periodisasi

Isi padu
 Komponen kualitatif kerja oleh atlet bagi satu jangka
masa yang diberi dalam sesuatu latihan sukan
 Lebih banyak kerja yang dilakukan atlet dalam satu
jangka masa, maka lebih tinggi intensiti

Prestasi
 Tahap pencapaian perlakuan atau persembahan atlet
dalam pertandingan sukan
 Prestasi atlet mempunyai hubungan positif dengan
intensiti
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pemboleh Ubah Periodisasi

'Super Compensation'
 Apabila beban latihan dihentikan, terjadi
proses pemulihan daripada kelesuan dan
penyesuaian terhadap beban latihan
 Pemulihan dan penyesuaian mengakibatkan
atlet mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Persediaan Untuk Pertandingan

Persediaan Fizikal

Persediaan Taktikal

Persediaan Untuk
Pertandingan

Persediaan Teknikal

Persediaan Psikologi
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Persediaan Untuk Pertandingan

Persediaan Fizikal
• Aspek yang penting dalam program latihan
• Bertujuan meningkatkan potensi atlet dan memperkembangkan
keupayaan biomotor atlet ke tahap optimum
Persediaan Taktikal
• Satu perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa
pertandingan
• Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan
sesuatu perancangan atau strategi
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Persediaan Untuk Pertandingan

Persediaan Teknikal
• Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan
sesuatu kemahiran
Persediaan Psikologi
• Melibatkan kemahiran seperti penepatan matlamat,
mengawal kebimbangan, motivasi, imageri, dan stimulasi
• Melibatkan kemahiran seperti penepatan matlamat,
mengawal kebimbangan, motivasi, imageri dan stimulasi
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pengenalan Dan Memanaskan Badan

Pengenalan
► 3 hingga 15 minit
► Menjelaskan aktiviti yang akan dilakukan,
kepentingannya, dan objektif yang ingin
dicapai
Memanaskan badan
► 10 hingga 30 minit
► Menyediakan atlet secara fisiologi dan
psikologi
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pengenalan Dan Memanaskan Badan

Tumpuan utama
► 35 minit hingga 2 jam
► Bertujuan mencapai objektif latihan
Menyejukkan badan
► 10 hingga 20 minit
► Bertujuan menurunkan suhu badan dan
mengurangkan risiko kejang otot
Perbincangan
► 2 hingga 5 minit
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pemantauan Latihan

Masa
Ω Pengurangan masa untuk sesuatu aktiviti akan
meningkatkan intensiti

Peratusan Kadar Denyutan Jantung (KDJ)
Ω KDJ boleh dikira dengan meletakkan jari pada arteri
karotid atau arteri radial
Ω KDJ maksimum boleh dikira dengan rumus:

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Pemantauan Latihan

Peratusan Daripada Bebanan Maksimum (1 RM)
Ω Intensiti latihan bebanan dipantau melalui peratusan
daripada bebanan maksimum
Ω Rintangan maksimum yang dapat digerakkan dikenali
sebagai satu ulangan maksimum (1 RM - Repetition
Maximum)
Ω Peratusan 1 RM yang digunakan semasa latihan
bergantung kepada objektif latihan
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Komposisi Badan

Ω Menjelaskan peraturan lemak badan dalam tubuh
Ω Cara mengukur komposisi badan:
► Indeks Jisim Badan (BMI)
► Lipatan kulit

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Komposisi Badan

Ω Ujian ini membandingkan berat
badan dengan tinggi individu
Ω Peralatan yang digunakan ialah
mesin penimbang dan pita
pengukur

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Komposisi Badan

Ω Rumus :
Indeks Jisim
Badan

=

Berat badan (kg)
Tinggi (m)2

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Komposisi Badan

Ω Pengukuran ketebalan lipatan
kulit di beberapa tempat pada
badan
Ω Jumlah bacaan boleh
menjangkakan jumlah
kandungan lemak badan
dibuat
Ω Peralatan yang diperlukan
ialah kaliper lipatan kulit
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular

Fleksibiliti

¥ Keupayaan individu melentur badan
¥ Ujian duduk dan jangkau yang diubah suai
• Duduk dan kaki diunjurkan lurus
• Tumit kaki diletakkan pada tanda 25 cm pita pengukur
• Kaki dibuka seluas bahu
• Lunjurkan tangan sejauh mana yang boleh ke atas
pita pengukur dan bacaan terbaik daripada tiga
percubaan diambil
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular

Daya Tahan Kardiovaskular

¥ Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular
seseorang
¥ Larian 2.414 km:
• Peserta memanaskan badan sebelum berlari
• Peserta mula berlari apabila mendapat isyarat mula
• Penguji membaca masa catatan setelah peserta
sampai ke garisan penamat
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular

Daya Tahan Kardiovaskular

¥ Larian ulang-alik pelbagai tahap secara progresif
meningkat:
• Peserta lari ulang-alik sejauh 20 meter mengikut
isyarat 'bleep' dari pita audio
• Kelajuan larian hendaklah ditingkatkan kerana masa
antara isyarat 'bleep' akan berkurangan setiap minit
• Peserta perlu lari sehingga ke tahap kelesuan
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kekuatan Otot

Ujian Kekuatan Otot
• Ujian ini menguji kecergasan individu terutamanya
kekuatan otot rectus abdominis
Ujian Bangkit Tubi Pelbagai Tahap
• Ujian bangkit tubi ini merangkumi tujuh tahap
Langkah
• Peserta bermula dalam kedudukan berbaring di atas tikar
dengan lutut dibengkokkan 90°
• Kaki peserta tidak disokong atau dipegang oleh penyokong
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kekuatan Otot

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kekuatan Otot

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Daya Tahan Otot

Daya Tahan Otot
• Ujian ini menguji keupayaan otot mengekalkan
penguncupan dalam tempoh masa yang lama
1. Ujian bangkit tubi satu minit
Ujian ini menilai daya tahan otot abdomen dan ia
dijalankan selama satu minit

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Daya Tahan Otot

1. Ujian tekan tubi tanpa henti
► Menilai daya tahan otot lengan atas (triseps) dan otot
bahu (deltoid)
► Ujian ini memerlukan peserta melakukan tekan tubi
sehingga peserta tersebut sendiri berhenti

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Ketangkasan

Ujian ketangkasan
 Terdapat dua cara untuk menguji ketangkasan iaitu:
• Ujian larian ulang-alik 10 meter
• Ujian lompat kuadran
Ujian larian ulang-alik 10 meter
 Menilai keupayaan seseorang menukar arah dengan pantas
 Peserta berdiri di belakang garisan permukaan
 Perserta lari dengan pantas hingga ke garisan
kedua yang berada 10 meter dari garisan permukaan
 Individu berlari di antara 10 meter dengan
mengambil bongkah kayu
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Ketangkasan

Ujian lompat kuadran
 Menilai kebolehan seseorang menukar posisi
badannya dengan pantas dengan melompat ke arah
yang berlainan
 Peserta mula di belakang garisan permulaan
 Melompat dengan dua kaki ke kuadran 1, kuadran 2,
kuadran 3 dan kuadran 4 sebelum kembali ke
kuadran 1

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kuasa

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kuasa

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Imbangan

Ujian ini mengukur kebolehan peserta mengimbang diri atas
sebelah kaki secara statik
Berdiri dengan sebelah kaki dengan mencekak pinggang
Sebelah kaki yang lain di sisi lutut kaki berdiri
Isyarat bermula, angkat tumit kaki berdiri sebelah seberapa
lama yang mampu
Tumit mencecah lantai atau turun dianggap aktiviti tamat
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Imbangan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Imbangan

Ujian ini mengukur keupayaan mengekalkan imbangan
semasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain
Melompat ke arah tanda dibuat dengan mendarat sebelah
kaki
Lompatan ke tanda seterusnya, pendaratan sebelah kaki
yang lain
Isyarat dimulakan dengan kaki kanan
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Imbangan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Koordinasi

Menggelecek Bola Sepak
Ujian ini mengukur koordinasi kaki
Ujian ini mengukur koordinasi kaki

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Koordinasi

Menggelecek Bola Sepak

Peserta dikehendaki menggelecek bola keliling
kon dan membuat hantaran dinding (wall pass)
sebelum menggelecek semula untuk
menamatkan litar

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Koordinasi

Menggelecek Bola Keranjang
Ujian ini mengukur koordinasi tangan
Ujian ini mengukur koordinasi tangan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Koordinasi

Menggelecek Bola Keranjang

A. Peserta mula menggelecek dari garisan
permulaan selepas isyarat 'mula' dengan
tangan bukan dominan (guna tangan kiri
sekiranya tangan yang selalu digunakan ialah
tangan kanan)
B. Peserta dikehendaki menggelecek bola
mengelilingi kon mengikut gambar rajah di
atas.
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan

Memanaskan
Badan

• Sebelum memulakan aktiviti
• Persediaan fizikal dan mental
• Meningkatkan suhu badan dan dalam
otot
• Memudahkan adaptasi jantung
• Menyebabkan otot menjadi "releks"

Menyejukkan
Badan

• Mengembalikan fungsi fisiologi
• Mengurangkan kelesuan otot
• Meningkatkan keanjalan otot, tendon
dan ligamen
• Mempercepatkan pengaliran darah ke
jantung
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kecederaan Sukan

Tisu lembut

Lebam akibat kontusi

Ketegangan otot/strain

Tisu keras

Sengal-sengal otot

Dislokasi

Luka

Kepala
Depan

Belakang

Menu

Keluar
Bab 3 : Persediaan Fizikal

Kecederaan Sukan

Depan

Belakang

Menu

Keluar
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 3

More Related Content

What's hot (20)

Sistem tenaga sains sukan
Sistem tenaga sains sukanSistem tenaga sains sukan
Sistem tenaga sains sukan
 
Bab 4 kecergasan kardiovaskular
Bab 4  kecergasan kardiovaskularBab 4  kecergasan kardiovaskular
Bab 4 kecergasan kardiovaskular
 
1.7 kaedah latihan
1.7 kaedah latihan 1.7 kaedah latihan
1.7 kaedah latihan
 
1 pengenalan kecergasanl-tingkatan-4
1 pengenalan kecergasanl-tingkatan-41 pengenalan kecergasanl-tingkatan-4
1 pengenalan kecergasanl-tingkatan-4
 
Bab 5 - Kecergasan Fizikal & Kesejahteraan (2).pdf
Bab 5 - Kecergasan Fizikal & Kesejahteraan (2).pdfBab 5 - Kecergasan Fizikal & Kesejahteraan (2).pdf
Bab 5 - Kecergasan Fizikal & Kesejahteraan (2).pdf
 
Kaedah latihan suaian fizikal
Kaedah latihan suaian fizikalKaedah latihan suaian fizikal
Kaedah latihan suaian fizikal
 
Pemakanan sukan
Pemakanan sukanPemakanan sukan
Pemakanan sukan
 
Kekuatan otot
Kekuatan otot Kekuatan otot
Kekuatan otot
 
3 kaedah-latihan-fizikal
3 kaedah-latihan-fizikal3 kaedah-latihan-fizikal
3 kaedah-latihan-fizikal
 
Pengenalan kepada pendidikan pergerakan
Pengenalan kepada pendidikan pergerakanPengenalan kepada pendidikan pergerakan
Pengenalan kepada pendidikan pergerakan
 
2 pembelajaran-kemahiran-motor
2 pembelajaran-kemahiran-motor2 pembelajaran-kemahiran-motor
2 pembelajaran-kemahiran-motor
 
2 latihan-fizikal
2 latihan-fizikal2 latihan-fizikal
2 latihan-fizikal
 
Intensiti
IntensitiIntensiti
Intensiti
 
Koordinasi dan ,kuasa
Koordinasi dan ,kuasaKoordinasi dan ,kuasa
Koordinasi dan ,kuasa
 
Prosedur Ujian tekan tubi
Prosedur Ujian tekan tubiProsedur Ujian tekan tubi
Prosedur Ujian tekan tubi
 
1 fungsi sistem biologi kawalan motor
1 fungsi sistem biologi kawalan motor1 fungsi sistem biologi kawalan motor
1 fungsi sistem biologi kawalan motor
 
chegu abbas - Latihan fartlek
chegu abbas - Latihan fartlekchegu abbas - Latihan fartlek
chegu abbas - Latihan fartlek
 
Bab 6 fleksibiliti dan kecergasan
Bab 6  fleksibiliti dan kecergasan Bab 6  fleksibiliti dan kecergasan
Bab 6 fleksibiliti dan kecergasan
 
2.1 psikologi sukan
2.1 psikologi sukan 2.1 psikologi sukan
2.1 psikologi sukan
 
Bateri Ujian
Bateri UjianBateri Ujian
Bateri Ujian
 

Similar to Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 3

Assingment segak
Assingment segakAssingment segak
Assingment segakWmh Hanel
 
1 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp01
1 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp011 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp01
1 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp01gundadan
 
1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan
1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan
1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihanMohamad Ihtifazuddin
 
Soalan pjpk ting1
Soalan pjpk ting1Soalan pjpk ting1
Soalan pjpk ting1aznidaawang
 
Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)
Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)
Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)Nor Amalina Che ZamZan
 
14 kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan
14  kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan14  kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan
14 kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasanJimmy Siow
 
Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)
Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)
Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)Zul Fadli
 
Lumba jalan kaki
Lumba jalan kakiLumba jalan kaki
Lumba jalan kakitinachua2
 
3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx
3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx
3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docxSONGHWEECHEEMoe
 
Ceramah Pemakanan SIhat.pptx
Ceramah Pemakanan SIhat.pptxCeramah Pemakanan SIhat.pptx
Ceramah Pemakanan SIhat.pptxMohdAbdulHalim1
 

Similar to Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 3 (20)

Assingment segak
Assingment segakAssingment segak
Assingment segak
 
1 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp01
1 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp011 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp01
1 periodisasilatihandanfasa-fasalatihan-140521062137-phpapp01
 
1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan
1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan
1 periodisasi latihan dan fasa-fasa latihan
 
Periodisasi
PeriodisasiPeriodisasi
Periodisasi
 
Soalan pjpk ting1
Soalan pjpk ting1Soalan pjpk ting1
Soalan pjpk ting1
 
Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)
Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)
Pjm 3115 pengukuran dan penilaian dalam pendidikan jasmani (2)
 
Tambah beban
Tambah bebanTambah beban
Tambah beban
 
Lontar peluru
Lontar peluruLontar peluru
Lontar peluru
 
48078893 latihan-1-minggu-bola-tampar
48078893 latihan-1-minggu-bola-tampar48078893 latihan-1-minggu-bola-tampar
48078893 latihan-1-minggu-bola-tampar
 
14 kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan
14  kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan14  kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan
14 kssr-pj-tahun4 - modul kecergasan - konsep kecergasan
 
Pjk tahun 5
Pjk tahun 5Pjk tahun 5
Pjk tahun 5
 
2
22
2
 
Pjk year 5
Pjk year 5Pjk year 5
Pjk year 5
 
Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)
Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)
Slide proposal penyelidikan gru60104 (b)
 
Hbbe1203conceptmap
Hbbe1203conceptmapHbbe1203conceptmap
Hbbe1203conceptmap
 
Asas biomekanik
Asas biomekanikAsas biomekanik
Asas biomekanik
 
4 asas-biomekanik
4 asas-biomekanik4 asas-biomekanik
4 asas-biomekanik
 
Lumba jalan kaki
Lumba jalan kakiLumba jalan kaki
Lumba jalan kaki
 
3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx
3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx
3.3 Pengurusan Aspek Kesihatan Murid.docx
 
Ceramah Pemakanan SIhat.pptx
Ceramah Pemakanan SIhat.pptxCeramah Pemakanan SIhat.pptx
Ceramah Pemakanan SIhat.pptx
 

More from Sheeyrha

Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2Sheeyrha
 
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4Sheeyrha
 
.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2
.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2
.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2Sheeyrha
 
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2Sheeyrha
 
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1Sheeyrha
 

More from Sheeyrha (6)

Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1 dan 2
 
. Bab 1 2
. Bab 1 2. Bab 1 2
. Bab 1 2
 
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4
Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4
 
.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2
.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2
.Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 1-2
 
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 2
 
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1
Sains Sukan Tingkatan 4 Bab 1
 

Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 3

 • 2. SAINS SUKAN TINGKATAN 5 BAB 3 : Persediaan Fizikal Depan Belakang Menu Keluar
 • 3. SAINS SUKAN TINGKATAN 5 BAB 3 : Persediaan Fizikal  Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan  Pemboleh Ubah Periodisasi  Persediaan Untuk Pertandingan  Pengenalan Dan Memanaskan Badan  Pemantauan Latihan Depan Belakang Menu Keluar
 • 4. SAINS SUKAN TINGKATAN 5 BAB 3 : Persediaan Fizikal  Komposisi Badan  Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular  Kekuatan Otot  Daya Tahan Otot  Ketangkasan Depan Belakang Menu Keluar
 • 5. SAINS SUKAN TINGKATAN 5 BAB 3 : Persediaan Fizikal  Kuasa  Imbangan  Koordinasi  Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan  Kecederaan Sukan Depan Belakang Menu Keluar
 • 6. Bab 3 : Persediaan Fizikal Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan D is i : efin Proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian-bahagian kecil. Depan Belakang Menu Keluar
 • 7. Bab 3 : Persediaan Fizikal Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan Fasa Persediaan  Persediaan umum • Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh dalam aspek daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlet menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi  Persediaan khusus • Memberi penekanan kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan Depan Belakang Menu Keluar
 • 8. Bab 3 : Persediaan Fizikal Periodisasi Latihan Dan Fasa-fasa Latihan Fasa Pertandingan  Prapertandingan • Memberi penekanan kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih  Pertandingan • Memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan Fasa Transisi (Peralihan)  Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu untuk pemulihan fisiologi dan psikologi Depan Belakang Menu Keluar
 • 9. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pemboleh Ubah Periodisasi Isi padu  Prasyarat kuantitatif untuk meningkatkan faktorfaktor teknikal, taktikal, dan fizikal dalam sesuatu latihan sukan  Isi padu adalah gabungan: ► Jangka masa latihan ► Jarak yang diliputi atau beban yang diangkat ► Kekerapan sesuatu latihan Depan Belakang Menu Keluar
 • 10. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pemboleh Ubah Periodisasi Isi padu  Komponen kualitatif kerja oleh atlet bagi satu jangka masa yang diberi dalam sesuatu latihan sukan  Lebih banyak kerja yang dilakukan atlet dalam satu jangka masa, maka lebih tinggi intensiti Prestasi  Tahap pencapaian perlakuan atau persembahan atlet dalam pertandingan sukan  Prestasi atlet mempunyai hubungan positif dengan intensiti Depan Belakang Menu Keluar
 • 11. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pemboleh Ubah Periodisasi 'Super Compensation'  Apabila beban latihan dihentikan, terjadi proses pemulihan daripada kelesuan dan penyesuaian terhadap beban latihan  Pemulihan dan penyesuaian mengakibatkan atlet mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi Depan Belakang Menu Keluar
 • 12. Bab 3 : Persediaan Fizikal Persediaan Untuk Pertandingan Persediaan Fizikal Persediaan Taktikal Persediaan Untuk Pertandingan Persediaan Teknikal Persediaan Psikologi Depan Belakang Menu Keluar
 • 13. Bab 3 : Persediaan Fizikal Persediaan Untuk Pertandingan Persediaan Fizikal • Aspek yang penting dalam program latihan • Bertujuan meningkatkan potensi atlet dan memperkembangkan keupayaan biomotor atlet ke tahap optimum Persediaan Taktikal • Satu perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa pertandingan • Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi Depan Belakang Menu Keluar
 • 14. Bab 3 : Persediaan Fizikal Persediaan Untuk Pertandingan Persediaan Teknikal • Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran Persediaan Psikologi • Melibatkan kemahiran seperti penepatan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, imageri, dan stimulasi • Melibatkan kemahiran seperti penepatan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, imageri dan stimulasi Depan Belakang Menu Keluar
 • 15. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pengenalan Dan Memanaskan Badan Pengenalan ► 3 hingga 15 minit ► Menjelaskan aktiviti yang akan dilakukan, kepentingannya, dan objektif yang ingin dicapai Memanaskan badan ► 10 hingga 30 minit ► Menyediakan atlet secara fisiologi dan psikologi Depan Belakang Menu Keluar
 • 16. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pengenalan Dan Memanaskan Badan Tumpuan utama ► 35 minit hingga 2 jam ► Bertujuan mencapai objektif latihan Menyejukkan badan ► 10 hingga 20 minit ► Bertujuan menurunkan suhu badan dan mengurangkan risiko kejang otot Perbincangan ► 2 hingga 5 minit Depan Belakang Menu Keluar
 • 17. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pemantauan Latihan Masa Ω Pengurangan masa untuk sesuatu aktiviti akan meningkatkan intensiti Peratusan Kadar Denyutan Jantung (KDJ) Ω KDJ boleh dikira dengan meletakkan jari pada arteri karotid atau arteri radial Ω KDJ maksimum boleh dikira dengan rumus: Depan Belakang Menu Keluar
 • 18. Bab 3 : Persediaan Fizikal Pemantauan Latihan Peratusan Daripada Bebanan Maksimum (1 RM) Ω Intensiti latihan bebanan dipantau melalui peratusan daripada bebanan maksimum Ω Rintangan maksimum yang dapat digerakkan dikenali sebagai satu ulangan maksimum (1 RM - Repetition Maximum) Ω Peratusan 1 RM yang digunakan semasa latihan bergantung kepada objektif latihan Depan Belakang Menu Keluar
 • 19. Bab 3 : Persediaan Fizikal Komposisi Badan Ω Menjelaskan peraturan lemak badan dalam tubuh Ω Cara mengukur komposisi badan: ► Indeks Jisim Badan (BMI) ► Lipatan kulit Depan Belakang Menu Keluar
 • 20. Bab 3 : Persediaan Fizikal Komposisi Badan Ω Ujian ini membandingkan berat badan dengan tinggi individu Ω Peralatan yang digunakan ialah mesin penimbang dan pita pengukur Depan Belakang Menu Keluar
 • 21. Bab 3 : Persediaan Fizikal Komposisi Badan Ω Rumus : Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m)2 Depan Belakang Menu Keluar
 • 22. Bab 3 : Persediaan Fizikal Komposisi Badan Ω Pengukuran ketebalan lipatan kulit di beberapa tempat pada badan Ω Jumlah bacaan boleh menjangkakan jumlah kandungan lemak badan dibuat Ω Peralatan yang diperlukan ialah kaliper lipatan kulit Depan Belakang Menu Keluar
 • 23. Bab 3 : Persediaan Fizikal Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular Fleksibiliti ¥ Keupayaan individu melentur badan ¥ Ujian duduk dan jangkau yang diubah suai • Duduk dan kaki diunjurkan lurus • Tumit kaki diletakkan pada tanda 25 cm pita pengukur • Kaki dibuka seluas bahu • Lunjurkan tangan sejauh mana yang boleh ke atas pita pengukur dan bacaan terbaik daripada tiga percubaan diambil Depan Belakang Menu Keluar
 • 24. Bab 3 : Persediaan Fizikal Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular Daya Tahan Kardiovaskular ¥ Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular seseorang ¥ Larian 2.414 km: • Peserta memanaskan badan sebelum berlari • Peserta mula berlari apabila mendapat isyarat mula • Penguji membaca masa catatan setelah peserta sampai ke garisan penamat Depan Belakang Menu Keluar
 • 25. Bab 3 : Persediaan Fizikal Fleksibiliti Dan Daya Tahan Kardiovaskular Daya Tahan Kardiovaskular ¥ Larian ulang-alik pelbagai tahap secara progresif meningkat: • Peserta lari ulang-alik sejauh 20 meter mengikut isyarat 'bleep' dari pita audio • Kelajuan larian hendaklah ditingkatkan kerana masa antara isyarat 'bleep' akan berkurangan setiap minit • Peserta perlu lari sehingga ke tahap kelesuan Depan Belakang Menu Keluar
 • 26. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kekuatan Otot Ujian Kekuatan Otot • Ujian ini menguji kecergasan individu terutamanya kekuatan otot rectus abdominis Ujian Bangkit Tubi Pelbagai Tahap • Ujian bangkit tubi ini merangkumi tujuh tahap Langkah • Peserta bermula dalam kedudukan berbaring di atas tikar dengan lutut dibengkokkan 90° • Kaki peserta tidak disokong atau dipegang oleh penyokong Depan Belakang Menu Keluar
 • 27. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kekuatan Otot Depan Belakang Menu Keluar
 • 28. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kekuatan Otot Depan Belakang Menu Keluar
 • 29. Bab 3 : Persediaan Fizikal Daya Tahan Otot Daya Tahan Otot • Ujian ini menguji keupayaan otot mengekalkan penguncupan dalam tempoh masa yang lama 1. Ujian bangkit tubi satu minit Ujian ini menilai daya tahan otot abdomen dan ia dijalankan selama satu minit Depan Belakang Menu Keluar
 • 30. Bab 3 : Persediaan Fizikal Daya Tahan Otot 1. Ujian tekan tubi tanpa henti ► Menilai daya tahan otot lengan atas (triseps) dan otot bahu (deltoid) ► Ujian ini memerlukan peserta melakukan tekan tubi sehingga peserta tersebut sendiri berhenti Depan Belakang Menu Keluar
 • 31. Bab 3 : Persediaan Fizikal Ketangkasan Ujian ketangkasan  Terdapat dua cara untuk menguji ketangkasan iaitu: • Ujian larian ulang-alik 10 meter • Ujian lompat kuadran Ujian larian ulang-alik 10 meter  Menilai keupayaan seseorang menukar arah dengan pantas  Peserta berdiri di belakang garisan permukaan  Perserta lari dengan pantas hingga ke garisan kedua yang berada 10 meter dari garisan permukaan  Individu berlari di antara 10 meter dengan mengambil bongkah kayu Depan Belakang Menu Keluar
 • 32. Bab 3 : Persediaan Fizikal Ketangkasan Ujian lompat kuadran  Menilai kebolehan seseorang menukar posisi badannya dengan pantas dengan melompat ke arah yang berlainan  Peserta mula di belakang garisan permulaan  Melompat dengan dua kaki ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 sebelum kembali ke kuadran 1 Depan Belakang Menu Keluar
 • 33. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kuasa Depan Belakang Menu Keluar
 • 34. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kuasa Depan Belakang Menu Keluar
 • 35. Bab 3 : Persediaan Fizikal Imbangan Ujian ini mengukur kebolehan peserta mengimbang diri atas sebelah kaki secara statik Berdiri dengan sebelah kaki dengan mencekak pinggang Sebelah kaki yang lain di sisi lutut kaki berdiri Isyarat bermula, angkat tumit kaki berdiri sebelah seberapa lama yang mampu Tumit mencecah lantai atau turun dianggap aktiviti tamat Depan Belakang Menu Keluar
 • 36. Bab 3 : Persediaan Fizikal Imbangan Depan Belakang Menu Keluar
 • 37. Bab 3 : Persediaan Fizikal Imbangan Ujian ini mengukur keupayaan mengekalkan imbangan semasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Melompat ke arah tanda dibuat dengan mendarat sebelah kaki Lompatan ke tanda seterusnya, pendaratan sebelah kaki yang lain Isyarat dimulakan dengan kaki kanan Depan Belakang Menu Keluar
 • 38. Bab 3 : Persediaan Fizikal Imbangan Depan Belakang Menu Keluar
 • 39. Bab 3 : Persediaan Fizikal Koordinasi Menggelecek Bola Sepak Ujian ini mengukur koordinasi kaki Ujian ini mengukur koordinasi kaki Depan Belakang Menu Keluar
 • 40. Bab 3 : Persediaan Fizikal Koordinasi Menggelecek Bola Sepak Peserta dikehendaki menggelecek bola keliling kon dan membuat hantaran dinding (wall pass) sebelum menggelecek semula untuk menamatkan litar Depan Belakang Menu Keluar
 • 41. Bab 3 : Persediaan Fizikal Koordinasi Menggelecek Bola Keranjang Ujian ini mengukur koordinasi tangan Ujian ini mengukur koordinasi tangan Depan Belakang Menu Keluar
 • 42. Bab 3 : Persediaan Fizikal Koordinasi Menggelecek Bola Keranjang A. Peserta mula menggelecek dari garisan permulaan selepas isyarat 'mula' dengan tangan bukan dominan (guna tangan kiri sekiranya tangan yang selalu digunakan ialah tangan kanan) B. Peserta dikehendaki menggelecek bola mengelilingi kon mengikut gambar rajah di atas. Depan Belakang Menu Keluar
 • 43. Bab 3 : Persediaan Fizikal Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan Memanaskan Badan • Sebelum memulakan aktiviti • Persediaan fizikal dan mental • Meningkatkan suhu badan dan dalam otot • Memudahkan adaptasi jantung • Menyebabkan otot menjadi "releks" Menyejukkan Badan • Mengembalikan fungsi fisiologi • Mengurangkan kelesuan otot • Meningkatkan keanjalan otot, tendon dan ligamen • Mempercepatkan pengaliran darah ke jantung Depan Belakang Menu Keluar
 • 44. Bab 3 : Persediaan Fizikal Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan Depan Belakang Menu Keluar
 • 45. Bab 3 : Persediaan Fizikal Aktiviti Memanaskan Badan Dan Menyejukkan Badan Depan Belakang Menu Keluar
 • 46. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kecederaan Sukan Tisu lembut Lebam akibat kontusi Ketegangan otot/strain Tisu keras Sengal-sengal otot Dislokasi Luka Kepala Depan Belakang Menu Keluar
 • 47. Bab 3 : Persediaan Fizikal Kecederaan Sukan Depan Belakang Menu Keluar