Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga istratehiya sa araling panlipunan

1,706 views

Published on

Napapaloob dito ang mga istratehiya o pamamaraan na pwedeng gamitin sa pagturo ng Araling Panlipunan. Kalakip din dito ang mga punto na kailangang pagnilay-nilayan ng mga mag-aaral upang mas mapaganda pa ang kanilang pamamaraan sa pagtuturo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mga istratehiya sa araling panlipunan

 1. 1. Mga Istratehiya sa Araling Panlipunan: Ang Paggamit ng mga Kanta, Arkiterktura, Literatura at Obrang Pilipino sa Pagtuturo Pananaliksik at Aplikasyon Leksyon sa Baitang 7-10
 2. 2. RESEARCH (Pagsasaliksik) Istratehiya: Pananaliksik at Pag-uugnay ng mga Kanta, Arkitektura, Literatura at Obrang Pilipino upang mapalalim ang mga leksyon sa Araling Panlipunan Baitang 10- “Kanta “at “Mga Kontemporaryong Isyu” Baitang 9-”Arkitektura” at “Ekonomiks” Baitang 8-”Literatura” at “Kasaysayan ng Daidig” Baitang 7- “Obra” at “Araling Asyano”
 3. 3. Paggamit ng Kanta upang mapalalim ang Pag-unawa sa mga Kontemporaryong Isyu: 1. Pagkasira ng Kapaligiran 2. Pagkahumaling sa kulturang banyaga at ang pagkawala ng sariling pagkakakilanlan 3. Kahirapan at kawalan ng edukasyon 4. Kahirapan at pagkalulon sa masasamang gawain ng kabataan (juvenile delinquency) 5. Kahirapan at ang pangingibang bansa
 4. 4. Mga kinakailangang gawin: • Magsaliksik ng kanta na angkop sa iyong isyu. • Alamin kung sino ang sumulat, konteksyo nito at ang iba pang mga importanteng detalye ukol sa kanta, • I-download ang napiling kanta at ipatugtog ito sa klase habang sabay- sabay ninyo itong kantahin. Bigyan ng kopya ng liriko ang mga mag-aaral. • Ipaliwanag ang kaugnayan ng kanta sa inyong isyu. Palalimin ang kaunawaan ng mag-aaral gamit ang kanta.
 5. 5. Baitang 9-”Arkitektura” at “Ekonomiks” • Irish: “Konsepto ng kakapusan at kaugnayan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay” • Arvin: “Iba’t ibang istraktura ng pamilihan” • Mark: “Paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas” • Kristian: “Bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya” • Aizen: “Ang kalakarang sa kalakalang Panlabas ng Pilipinas”
 6. 6. Mga kinakailangang gawin: • Magsaliksik ng mga arkiterktura/pisikal na istraktura sa ating kapaligiran na angkop sa iyong isyu. • Alamin kung sino ang gumawa nito, kelan ito ginawa, at ang iba pang mga importanteng detalye ukol sa kanta, • I-download ang napiling larawan at ipakita ito sa klase. Maari ring ikaw ang kumuha ng litrato gamit ang iyong kamera. • Ipaliwanag ang kaugnayan ng arkitekturang ito sa inyong leksyon. Palalimin ang kaunawaan ng mag- aaral gamit ang larawang ito.
 7. 7. Baitang 8-”Literatura” at “Kasaysayan ng Daidig” • Irish: “Ang Pag-usbong at Kontribusyon ng Bourgeoisie” • Arvin: “Ang Pag-usbong at Kontribusyon ng Renaissance” • Mark: “Ang Pag-usbong at Kontribusyon ng Simbahang Katoliko” • Kristian: “Ang Pag-usbong at Epekto ng Rebolusyong Siyentipiko at Industriya” • Aizen: “Ang Pag-usbong at Epekto ng Kolonisasyon”
 8. 8. Mga kinakailangang gawin: • Magsaliksik ng mga litaraturang Pilipino (tula, maikling kwento, pabula, etc.) na makakatulong sa pagtuturo sa inyong leksyon. • Alamin kung sino ang sumulat nito, kelan ito isinulat at bakit, at ang iba pang mga importanteng detalye ukol sa sulat na ito. • Kumuha ng kopya ng napiling literatura at bigyan ang iyong mga kaklase tatlong araw bago mo ito ituturo upang mabasa na nila ito at makapaghanda. • Ipaliwanag ang kaugnayan ng literaturang ito sa inyong leksyon. Palalimin ang kaunawaan ng mag-aaral gamit ang materyal na napili mo.
 9. 9. Baitang 7- “Obra” at “Araling Asyano” • Irish: “Kolonyalismo sa Pilipinas” • Arvin: “Imperyalismo sa Pilipinas” • Mark: “Nasyonalismo at Paglaya ng Pilipinas” • Kristian: “Epekto ng Digmaang Pandaidig sa Pilipinas” • Aizen: “Relihiyon sa Pilipinas”
 10. 10. Mga kinakailangang gawin: • Magsaliksik ng mga obrang Pilipino na angkop sa iyong leksyon. • Alamin kung sino ang gumawa nito, kelan ito ginawa at bakit, at ang iba pang mga importanteng detalye ukol sa materyal na ito. • I-download ang napiling obra at ipakita ito sa klase. • Ipaliwanag ang kaugnayan ng obrang ito sa inyong leksyon. Palalimin ang kaunawaan ng mag- aaral gamit ang larawang ito.
 11. 11. Reflection Paper (Pinagnilay-nilayan na Sanaysay) 1. Ano ang mga katangiang kinakailangan ng guro upang maging epektibo sa paggamit ng istratehiyang ito? Sa tingin mo ba tinataglay mo ang mga katangiang ito? Ipaliwanag ng maigi. 2. Ano naman ang mga katangiang kinakailangan na nasa mga mag-aaral upang maging epektibo ang pamamaraang ito? Sa tingin mo ba mahirap o madali lang nila itong taglayin? Ipaliwanag ang iyong sagot. 3. Sa kabuuan, sa tingin mo ba, epektibo ang pamamaraang ito upang matuto ang mga estudyante sa iyong leksyon? Suportahan ang iyong sagot.
 12. 12. Format: Gumamit ng recycled short bond paper Times New Roman 12 Font Size Single-spaced Isang talata sa bawat numero, huwag ng isulat pa ang numero Lagyan ng pamagat o “title” ang iyong reflection paper

×