רחובות לאנשים <br />אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />
אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />רחובות לאנשים <br />
רחובות לאנשים <br />אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />
רחובות לאנשים <br />אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />
2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br />
2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br />
2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br /...
2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br /...
עירוב אוכלוסיות<br />רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />.<br />.<br />
רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />עירוב אוכלוסיות<br />
רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />עירוב אוכלוסיות<br />
עירוב אוכלוסיות<br />רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />
נגישות מירבית<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />
תכנית עץ <br />רשת הירארכית<br />950 מ'<br />
0.85 ק"מ<br />בלפור 25<br />500 מ'<br />1.2ק"מ<br />1.0 ק"מ<br />בה<br />בה<br />2 אפשרויות בלבד 1 ק"מ מינימום<br />
נגישות מירבית<br />1.6 ק"מ<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברח...
נגישות מירבית<br />1.6 ק"מ<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברח...
0.7 ק"מ<br />0.55 ק"מ<br />0.60 ק"מ<br />500 מ'<br />Mount St.<br />15 אפשרויות – 700 מ' הליכה<br />
רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />90צמתים – 90% T<br /...
רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />130צמתים – 90% T<br ...
נגישות מירבית<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />42...
5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />...
ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />...
5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />...
5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />...
מגוון אפשרויות של תחבורה<br />מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוה...
מגוון אפשרויות של תחבורה<br />מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוה...
מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוהה. <br />מגוון אפשרויות של תחב...
מגוון אפשרויות של תחבורה<br />מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוה...
מבני ציבור פארקים וגנים בוני עיר<br />מהוים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי מגוון, מורכב ומובלט. חייבים להיות...
קנה המידה האנושי הוא קטן. אנו רגישים לחלוקה קטנה ולצבעוניות. צמחיה רבגונית ואדריכלות איכותית מעניקים את הרגעים המיוחדים ב...
מהוים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי מגוון, מורכב ומובלט. חייבים להיות מוקפים במספר רב של תושבים הנמצאים במר...
מבני ציבור פארקים וגנים בוני עיר<br />מהוים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי מגוון, מורכב ומובלט. חייבים להיות...
תהליכי תכנון משתפים<br />שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של...
שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של הקהילה בפיתוח הישוב.<br ...
שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של הקהילה בפיתוח הישוב.<br ...
תהליכי תכנון משתפים<br />שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של...
חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
THANK U !!!<br />
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism

2,504 views

Published on

Movement for Israeli Urbanism ten principles for good urbanism by Irit Solzi
www.miu.org.il
עשרה כללים לעירוניות טובה של מרחב
לראש העיר יש תפקיד משמעותי בעיצוב התפתחותה, עתידה
ויכולתה של העיר לשרת ביעילות את מטרותיהם של תושביה. המכון
לראשי ערים מציע למשתתפי הסדנא
עשרה כללים בסיסיים לתכנון עירוני אשר ימקמו את העיר שלהם
כמקום אשר טוב לחיות, לשהות ולבלות בו.
.1 רחובות לאנשים אנשים נמשכים אל העיר בשל יכולתה לשמש מאגר גדול לקשרים עם אנשים אחרים.
קשרים אלה מהווים הזדמנויות – חברתיות, עסקיות ותרבותיות. קשרים נוצרים בעיקר במרחב הציבורי
והרחוב הוא המרכיב היסודי של מרחב זה. זאת משום שבעיר טובה הרחוב משמש למעבר מקרי של בני
אדם. הנמצא ברחוב יראה אנשים סביבו ולא יידע עליהם דבר.
.2 שימושים מעורבים מבטיחים נוכחות של אנשים שונים, בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר.
נוכחותם של אנשים רבים ושונים ברחוב ברוב שעות היממה מגבירה את הבטחון האישי. שימושים
מעורבים מאפשרים הקטנת כמות הנסיעות וצמצום התלות ברכב. לכן, יש להימנע מלחלק את העיר
לאזורים בעלי מאפיינים אחידים כגון: אזור תעשיה או קריית חינוך.
.3 עירוב אוכלוסיות הגיוון האנושי הוא חלק מעוצמתה של העיר. כל מתחם בעיר יתוכנן כך שיתאים
לכולם - דיור מגוון מאוד באופני בינוי, באדריכלות ובגודל הדירות הינו הכרחי למשיכת אוכלוסיה מגוונת.
דיור בר-השגה צריך להיות חלק אינטגרלי מכל אזור בעיר. מתחמים לאוכלוסיות הומוגניות לא מאפשרים
את מגוון ההזדמנויות ההכרחי לקיומה של עיר טובה. מתחמים הומוגניים המוקמים ביחד מזדקנים
ומתנוונים בבת אחת.
.4 נגישות מירבית רשת רציפה וצפופה של רחובות כאשר המרחק הממוצע בין צמתים הוא בין 60-150
מ' מאפשרת נגישות נוחה ומגוון של אפשרויות תנועה מנקודה לנקודה ויוצרת חשיפה גדולה יותר של
רחובות, עסקים והזדמנויות לאנשים. רשת כזאת מקטינה את הגודש ברחובות הראשיים, תורמת
לבטיחות בדרכים. בשום מקרה אל תתכנן רשת רחובות הירארכית ומרחקים גדולים בין צמתים.
.5 צפיפות ושימוש יעיל בקרקע צפיפות עירונית )מספר התושבים של העיר לחלק לשטחה( היא מרכיב
הכרחי של עירוניות טובה. מתחת לצפיפות מינימאלית לא יכולה להתקיים עיר. יש להימנע מהפיתוי של
הרחבת העיר כדי לתת מענה לביקושים למגורים ותעסוקה ולמצוא דרכים לנצל קרקע קיימת שאיננה
בשימוש יעיל בתוך העיר. צפיפות ציבורית )מספר התושבים לחלק לסה"כ השטח הציבורי( משפיעה אף
יותר על איכות המרחב הציבורי. יש לתכנן את מימדיו של כל מרחב ציבורי )רחוב או פארק( בהתאם
למספר האנשים העשויים לעבור בו במקרה.
.6 מגוון אפשרויות של תחבורה נגישות לשירותים ותעסוקה היא מר

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,609
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Movement for Israeli Urbanism ten principles for Good Urbanism

 1. 1.
 2. 2. רחובות לאנשים <br />אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />
 3. 3. אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />רחובות לאנשים <br />
 4. 4. רחובות לאנשים <br />אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />
 5. 5. רחובות לאנשים <br />אנשים נמשכים אל העיר כמקום להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות, הרחוב הוא המרחב העקרי ליצירתם. <br />
 6. 6. 2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br />
 7. 7. 2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br />
 8. 8. 2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br />. <br />
 9. 9. 2. שימושים מעורבים<br />מעודד נוכחות של אנשים בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר. מגביר בטחון ומקטין תלות ברכב. <br />. <br />
 10. 10. עירוב אוכלוסיות<br />רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />.<br />.<br />
 11. 11. רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />עירוב אוכלוסיות<br />
 12. 12. רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />עירוב אוכלוסיות<br />
 13. 13. עירוב אוכלוסיות<br />רבגוניות אנושית יוצרת עוצמה עירונית, מעודדת מגוון, חדשנות, יזמות ומונעת התנוונות.<br />
 14. 14. נגישות מירבית<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />
 15. 15. תכנית עץ <br />רשת הירארכית<br />950 מ'<br />
 16. 16. 0.85 ק"מ<br />בלפור 25<br />500 מ'<br />1.2ק"מ<br />1.0 ק"מ<br />בה<br />בה<br />2 אפשרויות בלבד 1 ק"מ מינימום<br />
 17. 17. נגישות מירבית<br />1.6 ק"מ<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />130צמתים– 80% T<br />
 18. 18. נגישות מירבית<br />1.6 ק"מ<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />90צמתים – 90% T<br />
 19. 19. 0.7 ק"מ<br />0.55 ק"מ<br />0.60 ק"מ<br />500 מ'<br />Mount St.<br />15 אפשרויות – 700 מ' הליכה<br />
 20. 20. רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />90צמתים – 90% T<br />נגישות מירבית<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />130צמתים – 90% T<br />נגישות מירבית<br />1.6 ק"מ<br />423צמתים 90% +<br />
 24. 24. נגישות מירבית<br />רשת רציפה וצפופה של רחובות מאפשרת נגישות נוחה לכל, חשיפה גדולה לעסקים ומקטינה את הגודש ברחובות.<br />423 צמתים – 90% +<br />130 צמתים – 80% T<br />
 25. 25. 5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />מתחת לצפיפות מינימלית לא יכולה להתקיים עיר.<br />
 26. 26. ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />גבעת שמואל 21,000 תושבים <br />בצפיפות עירונית 8,055 ת/קמ"ר <br />צפיפות בשכונות החדשות 17,000 ת/קמ"ר<br />שכונות צמודי קרקע 11,000 תושבים לקמ"ר <br />צפיפות עירונית 2000- 3000 ת/קמ"ר<br />
 27. 27. 5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />Eixample, Barcelona262,000 תושבים <br />צפיפות 35,000 ת/קמ"ר<br />
 28. 28. 5. צפיפות ושימוש יעיל בקרקע<br />ריכוז של אנשים ועסקים הינו מרכיב הכרחי לשגשוג ופריחה, בלעדיהם לא יכולה להתקיים עיר.<br />35,185תושבים לקמ"ר<br />8,055תושבים לקמ"ר<br />
 29. 29. מגוון אפשרויות של תחבורה<br />מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוהה. <br />
 30. 30. מגוון אפשרויות של תחבורה<br />מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוהה. <br />
 31. 31. מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוהה. <br />מגוון אפשרויות של תחבורה<br />
 32. 32. מגוון אפשרויות של תחבורה<br />מבחר של אמצעי תחבורה זמינים ונוחים מאפשרת צפיפויות, שימושים מעורבים באיכות חיים עירונית גבוהה. <br />
 33. 33. מבני ציבור פארקים וגנים בוני עיר<br />מהוים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי מגוון, מורכב ומובלט. חייבים להיות מוקפים במספר רב של תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם.<br />
 34. 34. קנה המידה האנושי הוא קטן. אנו רגישים לחלוקה קטנה ולצבעוניות. צמחיה רבגונית ואדריכלות איכותית מעניקים את הרגעים המיוחדים בעיר של יופי. <br />מחויבות לאיכות ויופי <br />
 35. 35. מהוים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי מגוון, מורכב ומובלט. חייבים להיות מוקפים במספר רב של תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם.<br />מבני ציבור פארקים וגנים בוני עיר<br />
 36. 36. מבני ציבור פארקים וגנים בוני עיר<br />מהוים חלק חשוב מהעיר ומהרחוב וראויים לתכנון איכותי מגוון, מורכב ומובלט. חייבים להיות מוקפים במספר רב של תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם.<br />
 37. 37. תהליכי תכנון משתפים<br />שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של הקהילה בפיתוח הישוב.<br />
 38. 38. שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של הקהילה בפיתוח הישוב.<br />תהליכי תכנון משתפים<br />
 39. 39. שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של הקהילה בפיתוח הישוב.<br />תהליכי תכנון משתפים<br />
 40. 40. תהליכי תכנון משתפים<br />שיתוף הציבור ובעלי העניין בתכנון יתרום להתאמת העיר לתושביה, יעודד שיתוף פעולה, מעורבות ואחריות של הקהילה בפיתוח הישוב.<br />
 41. 41. חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
 42. 42. חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
 43. 43. חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
 44. 44. חיזוק מרכז העיר <br />שיקום המרכז הוא המפתח להתחדשות העיר כולה, תורם לחיי כל תושבי העיר וסביבתה ויוצר גאווה מקומית.<br />
 45. 45. מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
 46. 46. מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
 47. 47. מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
 48. 48. מורשת וזהות מקומית <br />המורשת הטבעית והבנויה של העיר היא נכס יקר,<br />שמירתה וטיפוחה יבנה את הזהות והיחודיות שלה.<br />
 49. 49.
 50. 50. THANK U !!!<br />

×