Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute

687 views

Published on

Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute founded by the Movement for Israeli Urbanism - www.miu.org.il
Safed, June 2010

Published in: Design, Technology, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute

 1. 1. ‫שיתוף‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫למה זה חשוב ?‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫למה זה לא עובד ?‬ ‫ואיך משתפים בכל זאת?‬ ‫עירית סולסי‬
 2. 2. ‫האם נעשו תכניות עירוניות‬ ‫טובות ללא שיתוף בעלי עניין‬ ‫וציבור ?‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 3. 3. ‫האם נעשו תכניות עירוניות‬ ‫טובות ללא שיתוף בעלי עניין‬ ‫וציבור ?‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 4. 4. ‫האם נעשו תכניות עירוניות‬ ‫טובות ללא שיתוף בעלי עניין‬ ‫וציבור ?‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 5. 5. ‫האם היום בישראל ניתן לתכנן,‬ ‫תכנון נבון,‬ ‫ללא בעלי עניין ו/או ציבור?‬ ‫רוב התכנון בתוך הישוב – אינטרסים שונים‬ ‫1.‬ ‫מצב בסיסי של אי אמון בין כל הגורמים‬ ‫2.‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫ללא שיתוף = התנגדויות, ערערים ובתי משפט‬ ‫3.‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫מעודד דרך שלילית בלבד = כולם מתנגדים לכולם‬ ‫•‬ ‫זמן ממושך לא ברור מתי הסוף‬ ‫•‬ ‫החלטות לא מתאימות למטרות התכנית‬ ‫•‬ ‫פשרות– הגרועות לכל הצדדים‬ ‫•‬ ‫תכניות נגנזות‬ ‫•‬ ‫עירית סולסי‬
 6. 6. ‫בנוסף‬ ‫הציבור רוצה להיות מעורב‬ ‫4.‬ ‫בתכנון.‬ ‫הרפורמה מעבירה את‬ ‫5.‬ ‫האחריות לרשות המקומית‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫נבחרת ע"י הציבור.‬ ‫צפת‬ ‫מידע רב נגיש ופתוח – אין‬ ‫6.‬ ‫יוני 0102‬ ‫שליטה על הידע‬ ‫הסיבה האמיתית‬ ‫כל אחד, מבעלי העניין,‬ ‫יש לו ידע חלקי בלבד‬ ‫עירית סולסי‬
 7. 7. ‫שיטות לשיתוף‬ ‫ידוע באתר‬ ‫‪‬‬ ‫במפגש תושבים‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫תחקירים ושאלונים‬ ‫‪‬‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫מפגשי בית‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫קבוצות מיקוד‬ ‫‪‬‬ ‫סדנאות יומיות‬ ‫‪‬‬ ‫‪Open Space‬‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 8. 8. ‫היתרונות‬ ‫הכרה שהציבור הוא חלק בתהליך‬ ‫1.‬ ‫המתכננים נפגשים ושומעים הלכי‬ ‫2.‬ ‫הרוח של הציבור‬ ‫סדנת‬ ‫הציבור פוגש את המתכננים וזוכה‬ ‫3.‬ ‫ביכורים‬ ‫לשמוע את דרך חשיבה שלהם‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫נותנים מענה לחלק מהדרישות‬ ‫4.‬ ‫והציפיות‬ ‫הציבור לומד "מה קורה" ויכול‬ ‫5.‬ ‫להתחיל לפעול‬ ‫היזמים לומדים "מה קורה" ויכול‬ ‫6.‬ ‫להתחיל לפעול‬ ‫עירית סולסי‬
 9. 9. ‫מה קורה בהרבה מיקרים‬ ‫נפגשים ליום שיתוף‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬המתכננים משקיעים "מאמצים מיוחדים"‬ ‫‪ ‬מגיעים יחסית מעט אנשים אכזבה " הציבור אדיש!"‬ ‫סדנת‬ ‫‪ ‬מתלוננים אכזבה למתכננים: " מה הקשר?"‬ ‫ביכורים‬ ‫‪ ‬בסוף מגיעים לנושא "לא הספקנו להגיד..." אכזבה‬ ‫צפת‬ ‫לציבור‬ ‫יוני 0102‬ ‫התוצאה – כמה אכזבות אבל אופטימיים‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 10. 10. ‫המתכננים לוקחים את‬ ‫"המילים והאופטימיות" אליהם למשרד‬ ‫מתרגמים את ה"מילים" לתוכניות פיזיות‬ ‫‪‬‬ ‫עובדים בדרך הרגילה‬ ‫‪‬‬ ‫רחוק מהציבור וממקום התכנון‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫תהליך תכנון טורי וארוך יועץ אחרי יועץ (לפחות חודשיים)‬ ‫‪‬‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫הזמן עובר..... ה"מילים" קצת הולכות לאיבוד, עובדות‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫חדשות צצות, בעלי עניין חדשים מצטרפים, ....‬ ‫התוכניות מעולות ובשלות – המתכננים מרוצים‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 11. 11. ‫חוזרים אחרי כמה חודשים עם‬ ‫תוכניות יפות‬ ‫"לאן נעלמתם כל כך הרבה זמן?"‬ ‫‪‬‬ ‫אכזבה לציבור‬ ‫מתחילים מהתחלה בלהתלונן –‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫אכזבה למתכננים‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫הציבור לא מיומן בקריאת תוכניות –‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫אכזבה למתכננים‬ ‫הציבור אומר "לא הבנתם מה רצינו !"‬ ‫‪‬‬ ‫אכזבה לציבור‬ ‫"נוספו נתונים חדשים" אכזבה לציבור‬ ‫‪‬‬ ‫פירוש המילים שונה, מדברים בשפות‬ ‫‪‬‬ ‫שונות – קשה לכולם !‬ ‫המתכננים אשר עבדו קשה, העמיקו,‬ ‫‪‬‬ ‫עמדו בדרישות ובתוך כמה דקות יש‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ביקורת – אכזבה למתכננים‬
 12. 12. ‫התוצאה - "הציבור לא מבין " +‬ ‫"המתכננים לא מבינים"‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 13. 13. ‫להתייאש? חס ושלום‬ ‫ללמוד מה נעשה בעולם ב 03 השנים האחרונות‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫‪www.iap2.org‬‬ ‫עירית סולסי‬
 14. 14. ‫‪CHARRETTE‬‬ ‫תכנון משתף שאררט‬ ‫ָ ֶ‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫‪ ‬דרך טובה לפתרון קונפליקטים תכנוניים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫‪ ‬תהליך מוביל בתכנון עירוני בעשורים‬ ‫האחרונים בארה"ב קנדה ובריטניה‬ ‫‪ ‬הצלחות רבות בעיקר בתכניות בתוך מרקם‬ ‫עירוני‬ ‫עירית סולסי‬
 15. 15. ‫סדנת‬ ‫פרויקטים בתהליך שאררט בארץ‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫לפרוייקטים לחץ כאן‬ ‫עירית סולסי‬ ‫‪www.iritdror.co.il/projects.php?met=char‬‬
 16. 16. ‫עקרונות השאררט‬ ‫1. תכנון, עם צוות תכנון מלא, באתר‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫2. עבודה בלוח זמנים מצומצם : 5-3 ימים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫3. מערב ומשתף את כל בעלי העניין.‬ ‫4. עבודה במעגלי משוב קצרים‬ ‫5. תוצרי השאררט רב תחומיים פרטים ומכלול.‬ ‫6. הפקת תכנית מוסכמת בעלת סיכוי לביצוע‬ ‫עירית סולסי‬
 17. 17. ‫ה-שאררט איך זה עובד ?‬ ‫ָ ֶ‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 18. 18. ‫ההכנות‬ ‫לימוד, איתור בעלי עניין, הקמת צוות‬ ‫הקמת צוותי תכנון.‬ ‫‪‬‬ ‫הגדרת פרויקט ומטרות‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫איתור והכנסת בעלי העניין לתמונה.‬ ‫‪‬‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫איסוף כל המידע הקשור לתכנית.‬ ‫‪‬‬ ‫לימוד ייתכנות.‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 19. 19. ‫שותפות שותפות שותפות‬ ‫עיריית קריית שמונה – על כל המחלקות‬ ‫‪‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪‬‬ ‫ארגונים וולונטריים הפועלים בעיר‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫קרנות וולונטריות בינלאומיות וארציות הפועלות בעיר‬ ‫‪‬‬ ‫ביכורים‬ ‫חברי מועצה‬ ‫‪‬‬ ‫צפת‬ ‫סוחרים, נותני שירותים בעיר‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫משתמשים, תושבים‬ ‫‪‬‬ ‫גופים כלכליים הפועלים בעיר‬ ‫‪‬‬ ‫בתי ספר, נוער, סטודנטים מתל חי‬ ‫‪‬‬ ‫הצוות המקצועי‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 20. 20. ‫פרסום‬ ‫פרסום לציבור על התהליך‬ ‫‪‬‬ ‫בניית אמון ומניעת שמועות לא רצויות‬ ‫‪‬‬ ‫מתן אינפורמציה ראשונית למשתתפים‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫פרסום בתקשורת המקומית‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫יחסי ציבור לפרויקט ולתהליך‬ ‫‪‬‬ ‫בניית אתר המדווח על התקדמות‬ ‫‪‬‬ ‫התהליך‬ ‫עירית סולסי‬
 21. 21. ‫הקניית ידע‬ ‫‪‬הרצאות לציבור בתהליכי תכנון.‬ ‫‪‬הקניית כלים לקבוצות בעלי העניין‬ ‫סדנת‬ ‫ולכלל המשתתפים.‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫‪‬הנחיית הצוות המקצועי ותיאום‬ ‫יוני 0102‬ ‫ציפיות לקראת ה- שאררט‬ ‫ָ ֶ‬ ‫עירית סולסי‬
 22. 22. ‫לוגיסטיקה‬ ‫בחירת מקום‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬מתנ"ס, בית-ספר,‬ ‫סדנת‬ ‫מבנה קרוב לאתר.‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫קביעת לוחות זמנים ותקציב‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫התארגנות לשהייה‬ ‫‪‬‬ ‫מתנדבים וחסויות‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 23. 23. ‫לוח זמנים מפורט‬ ‫6 ‪DEC‬‬ ‫5 ‪DEC‬‬ ‫4 ‪DEC‬‬ ‫3 ‪DEC‬‬ ‫2 ‪DEC‬‬ ‫ב‬ ‫יום ה‬ ‫יום ד‬ ‫יום ג‬ ‫יום ב‬ ‫יום א‬ ‫ארוחת בוקר‬ ‫03:70‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:80‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫03:90‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫האלטרנטיבות‬ ‫הכלליות‬ ‫נסיעה‬ ‫00:01‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫צוות עובד על‬ ‫פיתוח אלטרנטיבות‬ ‫בוקר‬ ‫האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫בהתאם למשוב פירוט של שטח‬ ‫סדנת‬ ‫הגשה‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות עבודה נבחר‬ ‫ראשונות‬ ‫00:11‬ ‫ביכורים‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם ועדות‬ ‫התארגנות‬ ‫צפת‬ ‫התכנון מחוזית‬ ‫הצוות בסדנת‬ ‫00:21‬ ‫וכו‬ ‫העבודה‬ ‫יוני 0102‬ ‫ארוחת צהריים‬ ‫00:31‬ ‫גמר תכנון‬ ‫ישיבת פתיחה‬ ‫פגישות‬ ‫והתחלת‬ ‫עם שותפים‬ ‫עבודה על‬ ‫עבודה עם צוות א עובד על‬ ‫ובעלי עניין‬ ‫00:41‬ ‫הגשה‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫בעלי עניין פירוט ועידון‬ ‫פיתוח‬ ‫עקריים‬ ‫צוות עובד על‬ ‫גלריה פתוחה‬ ‫אלטרנטיבו עפ"י נושאים האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫צהריים‬ ‫הגשה‬ ‫להצגת‬ ‫00:51‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות 03:51 ת ראשונות‬ ‫פגישות עבודה ההתקדמות‬ ‫סיורים‬ ‫עבודה עפ"י‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם בעלי עניין‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים לברר‬ ‫00:61‬ ‫י נושאים‬ ‫עפ"‬ ‫בשטח‬ ‫עם מי‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה לפגישה הכנה להצגה‬ ‫00:71‬ ‫ארוחת ערב‬ ‫00:81‬ ‫מפגש סיכום‬ ‫פגישת פתיחה‬ ‫00:91‬ ‫הצגת הפרוייקט בצוות‬ ‫הצגת פירוט ופיתוח‬ ‫אלטרנטיבות לציבור -‬ ‫00:02‬ ‫להצגת מוצרי‬ ‫עם כל הציבור‬ ‫ערב‬ ‫ואדריכלים אורחים מוזמנים‬ ‫האלטרנטיבות לציבור‬ ‫עבודה בקבוצות‬ ‫השאררט‬ ‫ובעלי העניין‬ ‫00:12‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:12‬
 24. 24. ‫ה-שאררט מרכזו של תהליך‬ ‫ָ ֶ‬ ‫התכנון‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫‪CHARRETTE‬‬ ‫עירית סולסי‬
 25. 25. ‫6 ‪DEC‬‬ ‫5 ‪DEC‬‬ ‫4 ‪DEC‬‬ ‫3 ‪DEC‬‬ ‫2 ‪DEC‬‬ ‫ב‬ ‫יום ה‬ ‫יום ד‬ ‫יום ג‬ ‫יום ב‬ ‫יום א‬ ‫ארוחת בוקר‬ ‫03:70‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:80‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫03:90‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫האלטרנטיבות‬ ‫הכלליות‬ ‫נסיעה‬ ‫00:01‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫צוות עובד על‬ ‫פיתוח אלטרנטיבות‬ ‫בוקר‬ ‫האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫בהתאם למשוב פירוט של שטח‬ ‫הגשה‬ ‫ראשונות‬ ‫סדנת‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות עבודה נבחר‬ ‫00:11‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם ועדות‬ ‫ביכורים‬ ‫התכנון מחוזית‬ ‫התארגנות‬ ‫הצוות בסדנת‬ ‫00:21‬ ‫צפת‬ ‫וכו‬ ‫העבודה‬ ‫יוני 0102‬ ‫ארוחת צהריים‬ ‫00:31‬ ‫גמר תכנון‬ ‫ישיבת פתיחה‬ ‫פגישות‬ ‫והתחלת‬ ‫עם שותפים‬ ‫עבודה על‬ ‫עבודה עם צוות א עובד על‬ ‫ובעלי עניין‬ ‫00:41‬ ‫הגשה‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫בעלי עניין פירוט ועידון‬ ‫פיתוח‬ ‫עקריים‬ ‫צוות עובד על‬ ‫גלריה פתוחה‬ ‫אלטרנטיבו עפ"י נושאים האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫צהריים‬ ‫הגשה‬ ‫להצגת‬ ‫00:51‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות 03:51 ת ראשונות‬ ‫פגישות עבודה ההתקדמות‬ ‫סיורים‬ ‫עבודה עפ"י‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם בעלי עניין‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים לברר‬ ‫00:61‬ ‫עפ" י נושאים‬ ‫בשטח‬ ‫עם מי‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה לפגישה הכנה להצגה‬ ‫00:71‬ ‫ארוחת ערב‬ ‫00:81‬ ‫מפגש סיכום‬ ‫פגישת פתיחה‬ ‫00:91‬ ‫הצגת הפרוייקט בצוות‬ ‫הצגת פירוט ופיתוח‬ ‫אלטרנטיבות לציבור -‬ ‫00:02‬ ‫להצגת מוצרי‬ ‫עם כל הציבור‬ ‫ערב‬ ‫ואדריכלים אורחים מוזמנים‬ ‫האלטרנטיבות לציבור‬ ‫עבודה בקבוצות‬ ‫השאררט‬ ‫ובעלי העניין‬ ‫00:12‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:12‬
 26. 26. ‫היום הראשון‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫הצוות מתארגן‬
 27. 27. ‫היום הראשון‬ ‫הצוות מתארגן במתנ"ס‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 28. 28. ‫היום הראשון‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 29. 29. ‫ערב היום‬ ‫ראשון‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 30. 30. ‫ערב היום הראשון‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫עבודה בקבוצות‬
 31. 31. ‫היום הראשון‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫עבודה בקבוצות‬
 32. 32. ‫היום הראשון‬ ‫אתגרים וחלומות‬
 33. 33. ‫6 ‪DEC‬‬ ‫5 ‪DEC‬‬ ‫4 ‪DEC‬‬ ‫3 ‪DEC‬‬ ‫2 ‪DEC‬‬ ‫ב‬ ‫יום ה‬ ‫יום ד‬ ‫יום ג‬ ‫יום ב‬ ‫יום א‬ ‫ארוחת בוקר‬ ‫03:70‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:80‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫03:90‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫האלטרנטיבות‬ ‫הכלליות‬ ‫נסיעה‬ ‫00:01‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫צוות עובד על‬ ‫פיתוח אלטרנטיבות‬ ‫בוקר‬ ‫האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫בהתאם למשוב פירוט של שטח‬ ‫הגשה‬ ‫ראשונות‬ ‫סדנת‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות עבודה נבחר‬ ‫00:11‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם ועדות‬ ‫ביכורים‬ ‫התכנון מחוזית‬ ‫התארגנות‬ ‫הצוות בסדנת‬ ‫00:21‬ ‫צפת‬ ‫וכו‬ ‫העבודה‬ ‫יוני 0102‬ ‫ארוחת צהריים‬ ‫00:31‬ ‫גמר תכנון‬ ‫ישיבת פתיחה‬ ‫פגישות‬ ‫והתחלת‬ ‫עם שותפים‬ ‫עבודה על‬ ‫עבודה עם צוות א עובד על‬ ‫ובעלי עניין‬ ‫00:41‬ ‫הגשה‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫בעלי עניין פירוט ועידון‬ ‫פיתוח‬ ‫עקריים‬ ‫צוות עובד על‬ ‫גלריה פתוחה‬ ‫אלטרנטיבו עפ"י נושאים האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫צהריים‬ ‫הגשה‬ ‫להצגת‬ ‫00:51‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות 03:51 ת ראשונות‬ ‫פגישות עבודה ההתקדמות‬ ‫סיורים‬ ‫עבודה עפ"י‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם בעלי עניין‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים לברר‬ ‫00:61‬ ‫עפ" י נושאים‬ ‫בשטח‬ ‫עם מי‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה לפגישה הכנה להצגה‬ ‫00:71‬ ‫ארוחת ערב‬ ‫00:81‬ ‫מפגש סיכום‬ ‫פגישת פתיחה‬ ‫00:91‬ ‫הצגת הפרוייקט בצוות‬ ‫הצגת פירוט ופיתוח‬ ‫אלטרנטיבות לציבור -‬ ‫00:02‬ ‫להצגת מוצרי‬ ‫עם כל הציבור‬ ‫ערב‬ ‫ואדריכלים אורחים מוזמנים‬ ‫האלטרנטיבות לציבור‬ ‫עבודה בקבוצות‬ ‫השאררט‬ ‫ובעלי העניין‬ ‫00:12‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:12‬
 34. 34. ‫היום השני‬ ‫חלופות קונספטואליות‬
 35. 35. ‫היום השני‬ ‫חלופות קונספטואליות‬
 36. 36. ‫היום השני‬ ‫חלופות קונספטואליות‬
 37. 37. ‫היום השני‬ ‫חלופות קונספטואליות‬
 38. 38. ‫היום השני‬ ‫חלופות קונספטואליות‬
 39. 39. ‫חלופות קונספטואליות‬
 40. 40. ‫ערב היום השני‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 41. 41. ‫חלופות קונספטואליות‬
 42. 42. ‫הצגת חלופות קונספט‬
 43. 43. ‫הצגת חלופות קונספט‬
 44. 44. ‫הצגת חלופות קונספט‬
 45. 45. ‫הצגת חלופות קונספט‬
 46. 46. ‫היום השני‬ ‫חלופות-עבודה בקבוצות‬
 47. 47. ‫היום השני‬ ‫חלופות-עבודה בקבוצות‬
 48. 48. ‫היום השני‬ ‫חלופות-עבודה בקבוצות‬
 49. 49. ‫6 ‪DEC‬‬ ‫5 ‪DEC‬‬ ‫4 ‪DEC‬‬ ‫3 ‪DEC‬‬ ‫2 ‪DEC‬‬ ‫ב‬ ‫יום ה‬ ‫יום ד‬ ‫יום ג‬ ‫יום ב‬ ‫יום א‬ ‫ארוחת בוקר‬ ‫03:70‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:80‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫03:90‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫האלטרנטיבות‬ ‫הכלליות‬ ‫נסיעה‬ ‫00:01‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫צוות עובד על‬ ‫פיתוח אלטרנטיבות‬ ‫בוקר‬ ‫האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫בהתאם למשוב פירוט של שטח‬ ‫הגשה‬ ‫ראשונות‬ ‫סדנת‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות עבודה נבחר‬ ‫00:11‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם ועדות‬ ‫ביכורים‬ ‫התכנון מחוזית‬ ‫התארגנות‬ ‫הצוות בסדנת‬ ‫00:21‬ ‫צפת‬ ‫וכו‬ ‫העבודה‬ ‫יוני 0102‬ ‫ארוחת צהריים‬ ‫00:31‬ ‫גמר תכנון‬ ‫ישיבת פתיחה‬ ‫פגישות‬ ‫והתחלת‬ ‫עם שותפים‬ ‫עבודה על‬ ‫עבודה עם צוות א עובד על‬ ‫ובעלי עניין‬ ‫00:41‬ ‫הגשה‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫בעלי עניין פירוט ועידון‬ ‫פיתוח‬ ‫עקריים‬ ‫צוות עובד על‬ ‫גלריה פתוחה‬ ‫אלטרנטיבו עפ"י נושאים האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫צהריים‬ ‫הגשה‬ ‫להצגת‬ ‫00:51‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות 03:51 ת ראשונות‬ ‫פגישות עבודה ההתקדמות‬ ‫סיורים‬ ‫עבודה עפ"י‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם בעלי עניין‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים לברר‬ ‫00:61‬ ‫עפ" י נושאים‬ ‫בשטח‬ ‫עם מי‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה לפגישה הכנה להצגה‬ ‫00:71‬ ‫ארוחת ערב‬ ‫00:81‬ ‫מפגש סיכום‬ ‫פגישת פתיחה‬ ‫00:91‬ ‫הצגת הפרוייקט בצוות‬ ‫הצגת פירוט ופיתוח‬ ‫אלטרנטיבות לציבור -‬ ‫00:02‬ ‫להצגת מוצרי‬ ‫עם כל הציבור‬ ‫ערב‬ ‫ואדריכלים אורחים מוזמנים‬ ‫האלטרנטיבות לציבור‬ ‫עבודה בקבוצות‬ ‫השאררט‬ ‫ובעלי העניין‬ ‫00:12‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:12‬
 50. 50. ‫היום השלישי‬ ‫ישיבת בוקר‬
 51. 51. ‫היום השלישי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבות‬
 52. 52. ‫היום השלישי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבות‬
 53. 53. ‫היום השלישי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבות‬
 54. 54. ‫ערב היום השלישי‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 55. 55. ‫ערב היום השלישי‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 56. 56. ‫ערב היום השלישי‬ ‫תמונת שדרות תל חי‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 57. 57. ‫ערב היום השלישי‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 58. 58. ‫ערב היום השלישי‬ ‫תיאור המרחב בתמונות‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 59. 59. ‫רחוב ארלוזורוב הוא רחוב " 01" בין קניון שמונה‬ ‫באמצע- רחוב פעיל בשימושים מעורבים בין הקניון למתחם‬ ‫אגד.‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 60. 60. ‫תנועה סביב המרכז לגישה וחניה.‬ ‫טבעת‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 61. 61. ‫קווים מנחים‬ ‫להתחדשות‬ ‫ירוקה‬ ‫הצגת אלטרנטיבות‬
 62. 62. ‫היום השלישי‬ ‫עבודה בקבוצות‬
 63. 63. ‫היום השלישי‬ ‫עבודה בקבוצות‬
 64. 64. ‫היום השלישי‬ ‫עבודה בקבוצות‬
 65. 65. ‫היום השלישי‬ ‫עבודה בקבוצות‬
 66. 66. ‫6 ‪DEC‬‬ ‫5 ‪DEC‬‬ ‫4 ‪DEC‬‬ ‫3 ‪DEC‬‬ ‫2 ‪DEC‬‬ ‫ב‬ ‫יום ה‬ ‫יום ד‬ ‫יום ג‬ ‫יום ב‬ ‫יום א‬ ‫ארוחת בוקר‬ ‫03:70‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:80‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫03:90‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות א עובד על‬ ‫האלטרנטיבות‬ ‫הכלליות‬ ‫נסיעה‬ ‫00:01‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫פירוט ועידון‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫צוות עובד על‬ ‫פיתוח אלטרנטיבות‬ ‫בוקר‬ ‫האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫בהתאם למשוב פירוט של שטח‬ ‫הגשה‬ ‫ראשונות‬ ‫סדנת‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות עבודה נבחר‬ ‫00:11‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם ועדות‬ ‫ביכורים‬ ‫התכנון מחוזית‬ ‫התארגנות‬ ‫הצוות בסדנת‬ ‫00:21‬ ‫צפת‬ ‫וכו‬ ‫העבודה‬ ‫יוני 0102‬ ‫ארוחת צהריים‬ ‫00:31‬ ‫גמר תכנון‬ ‫ישיבת פתיחה‬ ‫פגישות‬ ‫והתחלת‬ ‫עם שותפים‬ ‫עבודה על‬ ‫עבודה עם צוות א עובד על‬ ‫ובעלי עניין‬ ‫00:41‬ ‫הגשה‬ ‫צוות ב עובד על‬ ‫בעלי עניין פירוט ועידון‬ ‫פיתוח‬ ‫עקריים‬ ‫צוות עובד על‬ ‫גלריה פתוחה‬ ‫אלטרנטיבו עפ"י נושאים האלטרנטיבות פירוט של שטח‬ ‫צהריים‬ ‫הגשה‬ ‫להצגת‬ ‫00:51‬ ‫נבחר‬ ‫הכלליות‬ ‫פגישות 03:51 ת ראשונות‬ ‫פגישות עבודה ההתקדמות‬ ‫סיורים‬ ‫עבודה עפ"י‬ ‫בהתאם למשוב‬ ‫עם בעלי עניין‬ ‫נוספים‬ ‫נושאים לברר‬ ‫00:61‬ ‫עפ" י נושאים‬ ‫בשטח‬ ‫עם מי‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה להצגה‬ ‫הכנה לפגישה הכנה להצגה‬ ‫00:71‬ ‫ארוחת ערב‬ ‫00:81‬ ‫מפגש סיכום‬ ‫פגישת פתיחה‬ ‫00:91‬ ‫הצגת הפרוייקט בצוות‬ ‫הצגת פירוט ופיתוח‬ ‫אלטרנטיבות לציבור -‬ ‫00:02‬ ‫להצגת מוצרי‬ ‫עם כל הציבור‬ ‫ערב‬ ‫ואדריכלים אורחים מוזמנים‬ ‫האלטרנטיבות לציבור‬ ‫עבודה בקבוצות‬ ‫השאררט‬ ‫ובעלי העניין‬ ‫00:12‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫ישיבת צוות‬ ‫03:12‬
 67. 67. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבה נבחרת‬
 68. 68. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבה נבחרת‬
 69. 69. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבה נבחרת‬
 70. 70. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש אלטרנטיבה נבחרת‬
 71. 71. ‫היום הרביעי‬ ‫והצוות ממשיך לעבוד‬
 72. 72. ‫היום הרביעי‬ ‫והצוות ממשיך לעבוד‬
 73. 73. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש "התכנית"‬
 74. 74. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש "התכנית"‬
 75. 75. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש "התכנית"‬
 76. 76. ‫היום הרביעי‬ ‫גיבוש "התכנית"‬
 77. 77. ‫יום חמישי בבוקר‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 78. 78. ‫יום חמישי בבוקר‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 79. 79. ‫יום חמישי בבוקר‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 80. 80. ‫יום חמישי בערב‬
 81. 81. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 82. 82. ‫תחומי התערבות‬ ‫פיתוח כלכלי חברתי‬ ‫1.‬ ‫סדנת‬ ‫תחבורה ותנועה‬ ‫2.‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫נוף וסביבה‬ ‫3.‬ ‫יוני 0102‬ ‫בינוי ופיתוח‬ ‫4.‬ ‫מתחם אגד‬ ‫5.‬ ‫פיתוח בר קיימא – בנייה ירוקה‬ ‫6.‬ ‫פרוייקט לביצוע‬ ‫7.‬ ‫עירית סולסי‬
 83. 83. ‫פיתוח כלכלי – תכנית פעולה‬ ‫הנתונים :‬ ‫033 תאי עסק במרכז העיר- מתוכם 382‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫פעילים‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫09 תאי עסק במרכז העיר הוותיק-‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫37מתוכם פעילים‬ ‫%6 בלבד מסל התצרוכת של תושבי‬ ‫‪‬‬ ‫ק.שמונה נקנה במרכז העיר הוותיק.‬ ‫כ- 000,03 איש עוברים ביממה בשד'‬ ‫‪‬‬ ‫תל-חי‬ ‫עירית סולסי‬
 84. 84. ‫פיתוח כלכלי – תכנית פעולה‬ ‫הפעילות :‬ ‫הקמת גוף מנהל ("ועד בית משותף" של המרכז)‬ ‫‪‬‬ ‫חתימת "אמנה" בין הגוף המנהל, העסקים והעירייה‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫הקצאת משאבים כספיים ואנושיים‬ ‫‪‬‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫שיתוף משטרת ישראל לחיזוק תחושת הביטחון ומניעת‬ ‫‪‬‬ ‫ונדליזם.‬ ‫מיתוג המרכז (שם, לוגו, סלוגן)‬ ‫‪‬‬ ‫שיווק (עיתון, מפה, כרטיסי חבר, פעילויות ייחודיות)‬ ‫‪‬‬ ‫תפעול ונהלים לתחזוקה שוטפת‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מנגנון לשיפור ושידרוג העסקים עצמם‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 85. 85. ‫מערכת התחבורה והתנועה‬ ‫הפיכת שדירות תל-חי מדרך מהירה לדרך‬ ‫‪‬‬ ‫עירונית.‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫שיפור מערך התנועה בתוך מרכז העיר.‬ ‫‪‬‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫הקצאת חניות חדשות לטובת המתחם‬ ‫‪‬‬ ‫הציבורי/מסחרי.‬ ‫פיתוח שבילי הולכי רגל מקשרים בין כל חלקי‬ ‫‪‬‬ ‫המרכז והעיר.‬ ‫עירית סולסי‬
 86. 86. ‫יום חמישי בערב‬ ‫תוצרים‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 87. 87. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 88. 88. ‫עקרונות לתכנון נוף וסביבה‬ ‫קישור ברור ומזמין אל פארק נחל זהב.‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח "שערי המרכז" כאלמנט ייחודי על שדרות תל חי היוצר‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫תחושה של הגעה למרכז העיר, ויכוון אל פארק הזהב.‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫שמירת מבטים אל הנוף הסובב הרחוק.‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫טיפול בנושאי אקלים ע"י: עצי צל, פרגולות, הגנה מרוחות.‬ ‫‪‬‬ ‫גינון באמצעות צמחיה ארץ ישראלית, אופיינית לסובב הטבעי.‬ ‫‪‬‬ ‫פתיחת מתחם הכיכרות אל שדרות תל חי.‬ ‫‪‬‬ ‫נטיעת עצים במרחב בין רח' ארלוזורוב החדש לבין המרכז,‬ ‫‪‬‬ ‫ליצירת סביבה ירוקה, להפוגה מרעשי העיר וכהגנה מרוחות.‬ ‫שדרות תל חי -בקטע המרכזי - מיתון תנועה באמצעות מעגלי‬ ‫‪‬‬ ‫תנועה מטופחים, ושדירת עצים לאפיון ייחודי.‬ ‫עירית סולסי‬
 89. 89. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 90. 90. ‫יום חמישי 6 לדצמבר שעה 21‬ ‫בלילה נפרדנו‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 91. 91. ‫חודש אחרי נפגשנו שוב‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 92. 92. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 93. 93. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫כיכר צהל – מבט לבניין העירייה‬
 94. 94. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫מבט לרחוב סיני משד' תל חי‬
 95. 95. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫המשביר לצרכן והכיכר‬
 96. 96. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫מעבר בין הכיכרות‬
 97. 97. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬ ‫כיכר העץ‬
 98. 98. ‫מערכת התחבורה והתנועה‬ ‫בטווח המיידי :‬ ‫הוצאת תנועת רכב והחניות מהכיכרות הקטנות בתוך המתחם המסחרי לטובת הולכי‬ ‫1.‬ ‫רגל ופיתוח פעילות חברתי מסחרית.‬ ‫חיבור רח' ארלוזורוב עם שדירות תל חי, ויצירת טבעת לשחרור פקק התנועה‬ ‫2.‬ ‫במרכז.‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫3.‬ ‫איתור והוספת חניות לטובת המרכז המסחרי.‬ ‫צפת‬ ‫4.הוספת מעברי חציה על שדרות תל חי, לטובת חיבור בין המרכז והחלק המזרחי של‬ ‫יוני 0102‬ ‫העיר.‬ ‫שינוי סדרי תנועה בצומת אגד הדרומי.‬ ‫5.‬ ‫בטווח הרחוק:‬ ‫שינוי רמת דרך מס' 09 מדרך ראשית לדרך עירונית, ע"י הצרת הדרך, הוספת מעגלי‬ ‫1.‬ ‫תנועה, ומעברי חציה.‬ ‫הרחבת המדרכות, שילוב שביל אופניים בדופן המערבית, והוספת ריהוט רחוב ייחודי.‬‫2.‬ ‫3.הוספת חניות לאורך שדירות תל חי משני צידיו.‬ ‫עירית סולסי‬
 99. 99. ‫בנין עיריית קרית שמונה‬ ‫הצעה רעיונית לבנין ירוק‬
 100. 100. ‫מוקדי פיתוח תרבותי חברתי‬ ‫יצירת מתחם תרבות, אמנות עירוני :‬ ‫‪‬‬ ‫מרכז אומנויות הבמה: תיאטרון מראה, היכל התרבות‬ ‫‪‬‬ ‫סדנת‬ ‫ומרכז לחוגי אומנות הבמה.‬ ‫‪‬‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫פיתוח מרכז לאומנויות פלסטיות ואומנות חוצות‬ ‫‪‬‬ ‫יוני 0102‬ ‫בכיכרות‬ ‫הצפוניות.‬ ‫‪‬‬ ‫הפיכת מרכז אדלשטיין למרכז קהילתי המתמקד‬ ‫‪‬‬ ‫בפעילויות לנוער, סטודנטים וקשישים.‬ ‫פיתוח מתחם לפעילויות ספורט ופנאי מערבית‬ ‫‪‬‬ ‫לבנין העירייה הישן.‬ ‫עירית סולסי‬
 101. 101. ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 102. 102. ‫ביקשנו מהציבור לבחור מה‬ ‫יהיה בשלב א' ?‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬
 103. 103. ‫אז מה נבחר כשלב א'‬ ‫1. פתיחת רחוב ארלזורוב- ליצירת נגישות נוחה‬ ‫וחניות‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫2. הקמת גוף מנהל מטעם הסוחרים בהליך‬ ‫צפת‬ ‫בחירות‬ ‫יוני 0102‬ ‫3. בניית מערך העצמה חברתית של סוחרים‬ ‫ומשתמשים סביב המרכז‬ ‫4. פיתוח ושיקום מתחם הככרות הצפוניות‬ ‫עירית סולסי‬
 104. 104. ‫מה סופו של הסיפור‬ ‫הוקם ועד מקומי של סוחרים – שאספו כסף‬ ‫‪‬‬ ‫לארועים‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫ארועים מקומיים מסחריים חברתיים‬ ‫‪‬‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫נערך שאררט נוסף לככרות‬ ‫‪‬‬ ‫נאספו כספים נוספים‬ ‫‪‬‬ ‫נבחר להיות פרוייקט מחולל שינוי ע"י משרד‬ ‫‪‬‬ ‫השיכון ומשרד הפנים‬ ‫יוצא לדרך בשיתוף הסוחרים והארגונים המקומיים‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬
 105. 105. ‫יתרונות שָ אררט‬ ‫ֶ‬ ‫על תהליכי תכנון אחרים‬ ‫מערב את כל בעלי העניין בתכנית, בתהליך תכנוני מונחה‬ ‫1.‬ ‫קולו של כל אחד נשמע בצורה שווה, בכמה הזדמנויות‬ ‫2.‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫ובאופנים שונים.‬ ‫צפת‬ ‫הצוות עובד ביחד במהלך כמה ימים- איכות תכנון גבוהה‬ ‫3.‬ ‫יוני 0102‬ ‫במאמץ מרוכז ובזמן קצר נוצרת תכנית ברת ביצוע.‬ ‫4.‬ ‫יצירת אמון הדדי בעזרת תכנון בתהליכי משוב קצרים‬ ‫5.‬ ‫ושקופים.‬ ‫שימוש בתכנון (לא במילים) ככלי להשגת חזון משותף‬ ‫6.‬ ‫ופתרונות הוליסטיים.‬ ‫בונה תחושת שייכות, אחריות וגאווה מקומית.‬ ‫7.‬ ‫מביא את כולם למקום אחד מחזק ומגבש קהילה.‬ ‫8.‬ ‫עירית סולסי‬ ‫מקטין את מספר ההתנגדויות לתכנית בשלבי אישורה.‬ ‫9.‬
 106. 106. ‫תודה רבה !!‬ ‫סדנת‬ ‫ביכורים‬ ‫צפת‬ ‫יוני 0102‬ ‫עירית סולסי‬

×