Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לבנות על האיכויות האמיתיות‬
   ‫בישובים הערבים‬
         ‫עירית סולסי‬
         ‫אפריל 0102‬
‫מרחב‬
‫התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל‬
  ‫שיפור איכות החיים העירונית בישראל‬
     ‫פיתוח סביבה עירונית‬
     ‫ה...
‫האנשים של מרחב‬
‫מתכנני-ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף,‬   ‫‪‬‬
   ‫מהנדסי תנועה ומהנדסי תשתיות,‬
       ‫כלכלנים...
‫האתגר‬
‫מרבית אוכלוסיית מדינת ישראל חיה בסביבה עירונית‬
        ‫‪ ‬נגועה בהזנחה של מרכזי הערים‬
        ...
‫החזון‬
‫מרחב מקדמת איכות חיים עירונית‬
      ‫סביבה עירונית קומפקטית‬
        ‫סביבה רבת שימושים‬
    ‫מב...
‫העיר היא הסביבה המספקת לאנשים הזדמנויות למימוש‬
       ‫הפוטנציאל הגלום בהם.‬
               ‫עי...
‫פרוייקטים‬
 ‫פיתוח מודלים בהתחדשות עירונית במרכזי ערים ובשכונות הותיקות‬   ‫‪‬‬
                   ...
‫כנסים‬
 ‫‪ ‬באר שבע דצמבר 5002 "רנסאנס עירוני בישראל"‬
       ‫‪ ‬חיפה נובמבר 6002 "מעשה עירוני"‬
       ...
‫כנס סח'נין‬
‫לחדשנות תכנונית‬
      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫הזדמנויות הצפונות בחדשנות‬
         ‫שיפור איכות החיים‬  ‫‪‬‬

          ‫יצירת הזדמנויות‬  ‫‪‬‬

...
‫הסכנות הטמונות בחדשנות‬
    ‫חשיבה על כמות ומהירות בלבד‬   ‫‪‬‬

       ‫איבוד קנה המידה האנושי‬   ‫‪‬‬
...
‫חשיבה על כמות ומהירות בלבד‬

        ‫עירית סולסי‬
        ‫אפריל 0102‬
‫.‬  ‫איבוד קנה המידה האנושי‬
          ‫עירית סולסי‬
          ‫אפריל 0102‬
‫איבוד העירוניות‬
      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫פיצול והפרדת שימושים‬
                ‫תלות בלתי נמנעת ברכב לחוסר‬
                   ‫ע...
‫התפשטות הפרברים‬           ‫בית שמש‬
    ‫עירית סולסי‬  ‫ראש העין‬
    ‫אפריל 0102‬
‫תלות בלתי נמנעת ברכב‬
       ‫עירית סולסי‬
       ‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫רחובות רחבים המיועדים רק לרכב, שוממים מאנשים‬
   ‫לוהטים בשמש ביום ומרתיעים בלילה‬
              ‫עיר...
‫הזנחה וניוון של מרכזי ערים‬
‫רחובות - רחוב הרצל‬
   ‫חיפה- מרכז העסקים הוותיק‬   ‫עירית סולסי‬
       ...
‫נטישת השכונות הותיקות‬
 ‫איבוד הזהות והשייכות‬
       ‫עירית סולסי‬
       ‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬
    ‫עירית סולסי‬
    ‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬
    ‫עירית סולסי‬
    ‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬
 ‫עירית סולסי‬
 ‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬


  ‫עירית סולסי‬
  ‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬
    ‫עירית סולסי‬
    ‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬

    ‫עירית סולסי‬
    ‫אפריל 0102‬
‫טבריה 6491‬
    ‫עירית סולסי‬
    ‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫חדשנות :‬
‫כבישים מהירים יותר‬
      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫חדשנות:‬
‫מגדלים על מגרשי חניה‬
       ‫עירית סולסי‬
       ‫אפריל 0102‬
‫חדשנות: הרבה שטחים פתוחים‬

         ‫עירית סולסי‬
         ‫אפריל 0102‬
‫פארק שממה‬      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫חדשנות עם מיתוג דובאי‬
     ‫עירית סולסי‬
     ‫אפריל 0102‬
‫חדשנות עם מיתוג אירופאי‬
‫חדשנות עם מיתוג ישראלי‬

       ‫עירית סולסי‬
       ‫אפריל 0102‬
‫דקה לפני שמתיישבים לעבוד‬

        ‫עירית סולסי‬
        ‫אפריל 0102‬
‫האיכויות‬
      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫האיכויות‬
 ‫עירית סולסי‬
 ‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫ללמוד מירושלים‬

      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫ללמוד מירושלים‬

      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫ללמוד מעכו‬
     ‫עירית סולסי‬
     ‫אפריל 0102‬
‫ללמוד מרומא‬

     ‫עירית סולסי‬
     ‫אפריל 0102‬
‫ללמוד מאירופה‬
      ‫עירית סולסי‬
      ‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫עירית סולסי‬
‫אפריל 0102‬
‫דרך צלחה‬
    ‫עירית סולסי‬
    ‫אפריל 0102‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Building on the Real Qualities of Arab Towns in Israel

885 views

Published on

www.miu.org.il
A presentation by Irit Solzi during the Sachnin Conference 2010
כנס סח'נין לחדשנות תכנונית
לבנות על האיכויות האמיתיות
בישובים הערבים

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Building on the Real Qualities of Arab Towns in Israel

 1. 1. ‫לבנות על האיכויות האמיתיות‬ ‫בישובים הערבים‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 2. 2. ‫מרחב‬ ‫התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל‬ ‫שיפור איכות החיים העירונית בישראל‬ ‫פיתוח סביבה עירונית‬ ‫הומאנית משגשגת‬ ‫ובת-קיימא‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 3. 3. ‫האנשים של מרחב‬ ‫מתכנני-ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף,‬ ‫‪‬‬ ‫מהנדסי תנועה ומהנדסי תשתיות,‬ ‫כלכלנים, שמאים,עורכי-דין‬ ‫סוציולוגים,מגשרים חברתיים, פעילי‬ ‫‪‬‬ ‫סביבה "ירוקים"‬ ‫אנשי אקדמיה- הפקולטות‬ ‫‪‬‬ ‫לארכיטקטורה, תכנון אורבני‬ ‫וגיאוגרפיה בתל אביב, חיפה, ירושלים‬ ‫עובדי ממשלה – משרד השיכון,משרד‬ ‫‪‬‬ ‫הפנים, ועדות מחוזיות, משרד‬ ‫התחבורה, נ.ת.ע, יפה נוף ועוד‬ ‫מהנדסי ערים ועובדי רשויות מקומיות‬ ‫‪‬‬ ‫אנשי עסקים, יזמים‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 4. 4. ‫האתגר‬ ‫מרבית אוכלוסיית מדינת ישראל חיה בסביבה עירונית‬ ‫‪ ‬נגועה בהזנחה של מרכזי הערים‬ ‫‪ ‬פרבור מיותר‬ ‫‪ ‬תכנון המוביל לקיטוב כלכלי וחברתי‬ ‫‪ ‬בזבוז משאבים ופגיעה בערכי טבע.‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 5. 5. ‫החזון‬ ‫מרחב מקדמת איכות חיים עירונית‬ ‫סביבה עירונית קומפקטית‬ ‫סביבה רבת שימושים‬ ‫מבוססת על תחבורה ציבורית‬ ‫מאפשרת גישה נוחה לצרכי היום יום‬ ‫שימוש יעיל בקרקע תשתיות ובניינים‬ ‫כבוד לקהילה, לתרבות, לאקלים ולנוף‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 6. 6. ‫העיר היא הסביבה המספקת לאנשים הזדמנויות למימוש‬ ‫הפוטנציאל הגלום בהם.‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 7. 7. ‫פרוייקטים‬ ‫פיתוח מודלים בהתחדשות עירונית במרכזי ערים ובשכונות הותיקות‬ ‫‪‬‬ ‫בתהליך משתף‬ ‫מכון ראשי ערים לעירוניות - שתי סדנאות 0102‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 31 ‬במאי מפגש עם ‪ John Norquist‬בתל אביב‬ ‫המעבדה להעצמה עירונית‬ ‫‪‬‬ ‫קריית שמונה: התחדשות המרכז הוותיק בעיר נבחר ע"י משרד הבינוי‬ ‫‪‬‬ ‫והשיכון כפרוייקט כמחולל שינוי משרד הפנים ומשרד התחבורה‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 8. 8. ‫כנסים‬ ‫‪ ‬באר שבע דצמבר 5002 "רנסאנס עירוני בישראל"‬ ‫‪ ‬חיפה נובמבר 6002 "מעשה עירוני"‬ ‫‪ ‬בת ים 8002 "בשבחי הצפיפות"‬ ‫‪ ‬היום - סח'נין 0102‬ ‫"עירוניות בישוב הערבי"‬ ‫‪ ‬ירושלים 1102 "חזרה למרכז העיר"‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 9. 9. ‫כנס סח'נין‬ ‫לחדשנות תכנונית‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 10. 10. ‫הזדמנויות הצפונות בחדשנות‬ ‫שיפור איכות החיים‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת הזדמנויות‬ ‫‪‬‬ ‫עידוד יזמות‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח כלכלי מקומי‬ ‫‪‬‬ ‫צמצום פערים חברתיים‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח תרבותי‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת איכות סביבה‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 11. 11. ‫הסכנות הטמונות בחדשנות‬ ‫חשיבה על כמות ומהירות בלבד‬ ‫‪‬‬ ‫איבוד קנה המידה האנושי‬ ‫‪‬‬ ‫איבוד העירוניות‬ ‫‪‬‬ ‫פיצול והפרדת שימושים‬ ‫‪‬‬ ‫תלות בלתי נמנעת ברכב‬ ‫‪‬‬ ‫הזנחה וניוון של מרכזי ערים‬ ‫‪‬‬ ‫איבוד הזהות והשייכות‬ ‫‪‬‬ ‫הכל נראה אותו דבר‬ ‫‪‬‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 12. 12. ‫חשיבה על כמות ומהירות בלבד‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 13. 13. ‫.‬ ‫איבוד קנה המידה האנושי‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 14. 14. ‫איבוד העירוניות‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 15. 15. ‫פיצול והפרדת שימושים‬ ‫תלות בלתי נמנעת ברכב לחוסר‬ ‫עצמאות של ילדים, נוער,‬ ‫צפת‬ ‫מגורים‬ ‫ואוכלוסיה מבוגרת.‬ ‫פרברים ושכונות מגורים‬ ‫מרוחקות ונטושות במשך היום.‬ ‫אזורי תעסוקה מרוחקים מהעיר‬ ‫והנטושים בצורה מרתיעה‬ ‫במשך הערב.‬ ‫שפיים געש‬ ‫מסחר‬ ‫מבני ציבור ריקים וללא פעילות‬ ‫בשעות אחה"צ והערב.‬ ‫נתניה‬ ‫קריית חינוך‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 16. 16. ‫התפשטות הפרברים‬ ‫בית שמש‬ ‫עירית סולסי‬ ‫ראש העין‬ ‫אפריל 0102‬
 17. 17. ‫תלות בלתי נמנעת ברכב‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 18. 18. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 19. 19. ‫רחובות רחבים המיועדים רק לרכב, שוממים מאנשים‬ ‫לוהטים בשמש ביום ומרתיעים בלילה‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 20. 20. ‫הזנחה וניוון של מרכזי ערים‬ ‫רחובות - רחוב הרצל‬ ‫חיפה- מרכז העסקים הוותיק‬ ‫עירית סולסי‬ ‫רמלה – השוק‬ ‫אפריל 0102‬
 21. 21. ‫נטישת השכונות הותיקות‬ ‫איבוד הזהות והשייכות‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 22. 22. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 23. 23. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 24. 24. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 25. 25. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 26. 26. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 27. 27. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 28. 28. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 29. 29. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 30. 30. ‫טבריה 6491‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 31. 31. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 32. 32. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 33. 33. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 34. 34. ‫חדשנות :‬ ‫כבישים מהירים יותר‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 35. 35. ‫חדשנות:‬ ‫מגדלים על מגרשי חניה‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 36. 36. ‫חדשנות: הרבה שטחים פתוחים‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 37. 37. ‫פארק שממה‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 38. 38. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 39. 39. ‫חדשנות עם מיתוג דובאי‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 40. 40. ‫חדשנות עם מיתוג אירופאי‬
 41. 41. ‫חדשנות עם מיתוג ישראלי‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 42. 42. ‫דקה לפני שמתיישבים לעבוד‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 43. 43. ‫האיכויות‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 44. 44. ‫האיכויות‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 45. 45. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 46. 46. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 47. 47. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 48. 48. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 49. 49. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 50. 50. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 51. 51. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 52. 52. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 53. 53. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 54. 54. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 55. 55. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 56. 56. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 57. 57. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 58. 58. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 59. 59. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 60. 60. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 61. 61. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 62. 62. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 63. 63. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 64. 64. ‫ללמוד מירושלים‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 65. 65. ‫ללמוד מירושלים‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 66. 66. ‫ללמוד מעכו‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 67. 67. ‫ללמוד מרומא‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 68. 68. ‫ללמוד מאירופה‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 69. 69. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 70. 70. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 71. 71. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 72. 72. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 73. 73. ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬
 74. 74. ‫דרך צלחה‬ ‫עירית סולסי‬ ‫אפריל 0102‬

×