‫פרק ‪ - III‬עירוב שימושים ואוכלוסיות‬                      ‫בת ים‬               ‫בת ל...
‫פרק ‪III‬‬           ‫עירוב שימושים‬            ‫ואוכלוסיות‬‫דיור‬           ‫בת ים‬   ...
‫רח ירושלים‬                                                       ‫...
‫פרק ‪III‬‬                                                   ‫עירוב שי...
‫פרק ‪III‬‬                                   ‫עירוב שימושים‬             ...
‫6‬     ‫5‬                           ‫2‬  ‫1‬                 ‫4‬    ...
‫פרק ‪III‬‬  ‫6‬    ‫5‬                       ‫2‬  ‫1‬                    ...
‫פרק ‪III‬‬                                   ‫עירוב שימושים‬              ...
‫מורשת‬   ‫חיזוק‬           ‫מבני‬          ‫שיתוף‬           ‫מגוון‬        ‫נג...
‫פרק ‪III‬‬               ‫עירוב שימושים‬                ‫ואוכלוסיות‬‫מסחר ושירותים‬    ...
‫רח ירושלים‬                                                  ‫פרק ‪III‬...
‫מורשת‬     ‫חיזוק‬              ‫מבני‬             ‫שיתוף‬             ‫מגוון‬ ...
‫פרק ‪III‬‬                ‫עירוב שימושים‬                 ‫ואוכלוסיות‬‫משרדים ותעסוקה‬  ...
‫11 דק‬                  ‫007 מ‬                                    ...
‫מורשת‬     ‫חיזוק‬              ‫מבני‬             ‫שיתוף‬              ‫מגוון...
‫פרק ‪III‬‬           ‫עירוב שימושים‬            ‫ואוכלוסיות‬‫שצ"פ‬           ‫בת ים‬   ...
‫רח ירושלים‬                                        ‫פרק ‪III‬‬          ...
‫רח ירושלים‬                                                     ‫פרק ...
‫רח ירושלים‬                                                     ‫פרק...
‫יוני 0102‬‫מרבית הפעילות מתרחשת‬                              ‫פרק ‪III‬‬          ...
‫פרק ‪III‬‬                                ‫עירוב שימושים‬                 ...
‫פרק ‪III‬‬                                   ‫עירוב שימושים‬             ...
‫מורשת‬  ‫חיזוק‬       ‫מבני‬         ‫שיתוף‬        ‫מגוון‬     ‫נגישות‬   ‫עירוב‬   ‫ש...
‫תרגיל בפארק - גן רבין‬              ‫פרק ‪III‬‬             ‫עירוב שימושים‬          ...
‫?‬  ‫תרגיל בפארק - גן רבין - פארק עירוני‬                       ‫פרק ‪III‬‬           ...
‫?‬‫תרגיל בפארק - גן רבין - 3 גינות‬                   ‫פרק ‪III‬‬                  ‫ע...
‫?‬‫תרגיל בפארק - גן רבין - מגרש לבנק בינוי - פינוי‬                           ‫פרק ‪III‬‬   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bat-Yam North Vatikim ch3 Mixed Use and Populations 18Jan2011

2,241 views

Published on

Merhav - the Movement for Israeli Urbanism (www.miu.org.il)
Presented as part of the Urban Empowerment Lab that seeks to develop tools for the transformation of aging and decaying Israeli public housing complexes - built in the 1950s-1970s - into places with a high quality of life.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bat-Yam North Vatikim ch3 Mixed Use and Populations 18Jan2011

 1. 1. ‫פרק ‪ - III‬עירוב שימושים ואוכלוסיות‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 2. 2. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬‫דיור‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 3. 3. ‫רח ירושלים‬ ‫פרק ‪IV‬‬ ‫‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫רח דניאל‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מספר יח"ד‬ ‫במתחם‬ ‫‪ ‬סוגי דיור‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫‪ ‬גודל דירות‬ ‫‪ ‬מס יח"ד‬ ‫במבנה‬ ‫‪ ‬מס קומות‬ ‫‪ ‬גודל המגרש‬ ‫רח אנילביץ / עוזיאל‬ ‫‪ ‬תכסית‬ ‫ע"פ נתוני הלמ"ס במתחם קיימות 0063 יח"ד המשמשות למגורים‬ ‫‪ ‬סוגי מבנים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫מס החדרים‬ ‫נוספים‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫ביח"ד‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫%2‬ ‫%8‬ ‫%63‬ ‫%74‬ ‫%7‬ ‫אחוז מסך‬ ‫גובלים‬ ‫היח"ד במתחם‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬‫031-021 מ"ר‬ ‫021-001 מ"ר‬ ‫001-08 מ"ר‬ ‫07-05 מ"ר‬ ‫05-03‬ ‫גודל הדירות‬ ‫מ"ר‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 4. 4. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מספר יח"ד‬ ‫במתחם‬ ‫‪ ‬סוגי דיור‬ ‫רח בית וגן‬ ‫רח הגדוד העברי‬ ‫רח ירושלים‬ ‫‪ ‬גודל דירות‬ ‫‪ ‬מס יח"ד‬ ‫6 5 7‬ ‫5 4‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫במבנה‬ ‫‪ ‬מס קומות‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫8‬ ‫5‬ ‫11‬ ‫92‬ ‫מס יח"ד‬ ‫‪ ‬גודל המגרש‬‫07 מ"ר‬ ‫07 מ"ר‬ ‫66 מ"ר‬ ‫29‬ ‫611 מ"ר‬ ‫86 מ"ר‬ ‫06 מ"ר‬ ‫שטח‬ ‫‪ ‬תכסית‬ ‫מ"ר‬ ‫הדירות‬ ‫‪ ‬סוגי מבנים‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫מס קומות‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫079‬ ‫008 מ"ר‬ ‫505 מ"ר‬ ‫505‬ ‫505 מ"ר‬ ‫056 מ"ר‬ ‫097 מ"ר‬ ‫שטח‬ ‫נוספים‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מגרש‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫025‬ ‫064 מ"ר‬ ‫062‬ ‫522‬ ‫082 מ"ר‬ ‫052 מ"ר‬ ‫555 מ"ר‬ ‫תכסית‬ ‫גובלים‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫%35‬ ‫%75‬ ‫%15‬ ‫%44‬ ‫%55‬ ‫%83‬ ‫%07‬ ‫אחוז‬ ‫תכסית‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 5. 5. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מספר יח"ד‬ ‫במתחם‬ ‫‪ ‬סוגי דיור‬ ‫רח בית וגן‬ ‫רח הגדוד העברי‬ ‫רח ירושלים‬ ‫‪ ‬גודל דירות‬ ‫‪ ‬מס יח"ד‬‫6 5 7‬ ‫5 4‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫במבנה‬ ‫‪ ‬מס קומות‬ ‫‪ ‬גודל המגרש‬ ‫‪ ‬תכסית‬ ‫‪ ‬סוגי מבנים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫נוספים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 6. 6. ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫רח אתרוג‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫רח כנרת‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מספר יח"ד‬ ‫רח כנרת‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫במתחם‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫‪ ‬סוגי דיור‬ ‫‪ ‬גודל דירות‬ ‫‪ ‬מס יח"ד‬‫42‬ ‫21‬ ‫21‬ ‫51‬ ‫21‬ ‫93‬ ‫מס יח"ד‬ ‫במבנה‬‫46‬ ‫06‬ ‫06‬ ‫06‬ ‫38‬ ‫36‬ ‫שטח‬ ‫‪ ‬מס קומות‬‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫הדירות‬ ‫‪ ‬גודל המגרש‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫מס‬ ‫‪ ‬תכסית‬ ‫קומות‬ ‫‪ ‬סוגי מבנים‬‫0801‬ ‫055‬ ‫5101 מ"ר‬ ‫556 מ"ר‬ ‫065 מ"ר‬ ‫0621‬ ‫שטח‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מגרש‬ ‫נוספים‬‫555‬ ‫582‬ ‫055 מ"ר‬ ‫543 מ"ר‬ ‫082 מ"ר‬ ‫085‬ ‫תכסית‬ ‫‪ ‬שימושים‬‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫מ"ר‬ ‫גובלים‬‫%15‬ ‫%15‬ ‫%45‬ ‫%25‬ ‫%05‬ ‫%64‬ ‫אחוז‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫תכסית‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 7. 7. ‫פרק ‪III‬‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫רח אתרוג‬ ‫‪ ‬מספר יח"ד‬ ‫רח כנרת‬ ‫במתחם‬ ‫‪ ‬סוגי דיור‬ ‫‪ ‬גודל דירות‬ ‫‪ ‬מס יח"ד‬ ‫במבנה‬ ‫רח כנרת‬ ‫רח כצנלסון‬‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫‪ ‬מס קומות‬ ‫‪ ‬גודל המגרש‬ ‫‪ ‬תכסית‬ ‫‪ ‬סוגי מבנים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫נוספים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 8. 8. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מספר יח"ד‬ ‫במתחם‬ ‫‪ ‬סוגי דיור‬ ‫₪‬ ‫‪ ‬גודל דירות‬ ‫‪ ‬מס יח"ד‬ ‫במבנה‬ ‫‪ ‬מס קומות‬ ‫‪ ‬גודל המגרש‬ ‫‪ ‬תכסית‬ ‫רק כ- %02 מן הבניינים בשכונה משמשים לפונקציות נוספות‬ ‫‪ ‬סוגי מבנים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫מלבד מגורים‬ ‫נוספים‬ ‫‪ ‬שימושים‬ ‫מבני חינוך.‬ ‫שימושים גובלים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬‫בנייה סטנדרטית של שנות ה-06 ברמת תחזוקה‬ ‫מצב התחזוקה – איכות‬ ‫בינונית ומטה.‬ ‫המבנים‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 9. 9. ‫מורשת‬ ‫חיזוק‬ ‫מבני‬ ‫שיתוף‬ ‫מגוון‬ ‫נגישות‬ ‫עירוב‬ ‫שימושים‬ ‫רחובות‬ ‫וזהות‬ ‫מרכז‬ ‫ציבור‬ ‫תחבורתי‬ ‫צפיפות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מעורבים‬‫מקומית‬ ‫העיר‬ ‫ציבור‬ ‫ופארקים‬ ‫מרבית‬ ‫לאנשים‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫חסר‬ ‫מומלץ‬ ‫קיים‬ ‫בנייה חדשה.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬מגוון בבינוי: בנייה חדשה לצד‬ ‫4-3 קומות.‬ ‫בינוי‬ ‫‪ ‬בנייה לגובה.‬ ‫ישנה, מגוון גבהים וטיפוסי בינוי‬ ‫3-2 דירות בקומה.‬‫‪ ‬דירות גן, פנטהאוזים, דופלקסים.‬ ‫(בנייה טורית, בנייה היקפית)‬ ‫בנייה של שנות ה-06.‬ ‫‪ ‬מעליות, מרפסות.‬ ‫‪ ‬מגוון סגנונות אדריכליים.‬ ‫חזיתות אחידות.‬ ‫ללא מרפסות.‬ ‫ללא מעליות.‬ ‫מגוון דירות בגדלים שונים -05‬ ‫כ-%09‬ ‫דיור‬ ‫דירות 1 חדר‬ ‫002 מ"ר ליצירת תמהיל‬ ‫מהדירות‬ ‫אוכלוסיה מכל שכבות הגיל‬ ‫3-2 חד‬ ‫דירות 4 חדרים‬ ‫ומעמד‬ ‫בממוצע‬ ‫הסוציו – אקונומי.‬ ‫56 מ"ר‬ ‫מאפשרות‬ ‫דירות 5 חדרים‬ ‫מגורים‬ ‫בעיקר‬ ‫דירות 6 חדרים‬ ‫למשפחות‬ ‫קטנות‬‫‪ ‬מסחר ותעסוקה בבניינים סמוכים.‬ ‫‪ ‬כ-%03 מכלל הבינוי ישמש‬ ‫‪‬כמעט ללא שימושים‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫‪‬מסחר ותעסוקה בקומות הקרקע.‬ ‫לשימושים מעורבים של‬ ‫מעורבים בקומות‬ ‫מעורבים‬ ‫תעסוקה, מסחר ושימושים‬ ‫הקרקע ובשאר קומות‬ ‫ציבוריים.‬ ‫הבניינים.‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 10. 10. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬‫מסחר ושירותים‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 11. 11. ‫רח ירושלים‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫רח דניאל‬ ‫דיור‬ ‫‪‬‬ ‫מסחר ושירותים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬מספר תאי‬ ‫₪‬ ‫עסק פעילים‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫ולא פעילים‬ ‫‪ ‬סוגי עסקים‬ ‫₪‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫משרדים ותעסוקה‬ ‫‪‬‬ ‫שצ"פ‬ ‫‪‬‬ ‫רח אנילביץ / עוזיאל‬ ‫₪‬‫תאי עסק‬ ‫בנק /‬ ‫מסעדה‬ ‫מרפאות‬ ‫מספרות/‬ ‫חנויות‬ ‫מסחר‬ ‫סגורים‬ ‫כספומט‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫גדולות‬ ‫זעיר‬ ‫21‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫01‬ ‫7‬ ‫2‬ ‫16‬ ‫סה"כ 69 תאי עסק – 052,5 מ"ר‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 12. 12. ‫מורשת‬ ‫חיזוק‬ ‫מבני‬ ‫שיתוף‬ ‫מגוון‬ ‫נגישות‬ ‫עירוב‬ ‫שימושים‬ ‫רחובות‬ ‫וזהות‬ ‫מרכז‬ ‫ציבור‬ ‫תחבורתי‬ ‫צפיפות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מעורבים‬‫מקומית‬ ‫העיר‬ ‫ציבור‬ ‫ופארקים‬ ‫מרבית‬ ‫לאנשים‬‫מסחר קיים‬‫מסחר חדש‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫דניאל‬ ‫דניאל‬ ‫כצנלסון‬ ‫007 מ‬ ‫כצנלסון‬ ‫כצנלסון‬ ‫אנילביץ‬ ‫אנילביץ‬ ‫אנילביץ‬ ‫חסר‬ ‫מומלץ‬ ‫קיים‬ ‫‪ ‬ריכוז מינימלי של 52 בתי‬ ‫‪ 1 ‬מ"ר שטח מסחר שכונתי‬ ‫‪ 96 ‬בתי עסק מפוזרים‬ ‫עסק בקרבת בלפור ורוטשילד‬ ‫לתושב.‬ ‫בתוך המתחם.‬ ‫וברחובות הראשיים:‬ ‫‪ ‬ריכוז של לפחות 52 בתי‬ ‫‪ 12 ‬סגורים.‬ ‫‪ ‬אנילביץ, כצנלסון, ירושלים‬ ‫עסק במקום אחד ברחובות‬ ‫‪ ‬רחובות מסחריים:‬ ‫עצמאות ודניאל.‬ ‫ובצמתים חשובים.‬ ‫רוטשילד ובלפור במרחק‬ ‫‪ ‬חזית 4 מ.‬ ‫009-007 מ.‬ ‫050,3 מ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫‪8300 x‬‬ ‫מ"ר‬ ‫1‬ ‫052,5 מ"ר‬ ‫שטח מסחר‬ ‫שטח מסחר במתחם‬ ‫0038 מ"ר‬ ‫שטח מסחר‬ ‫בת ים‬‫חישוב שטח מסחר: 1 מ"ר לתושב‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 13. 13. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬‫משרדים ותעסוקה‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 14. 14. ‫11 דק‬ ‫007 מ‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫;‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪‬מספר‬ ‫משרדים‬ ‫פעילים ולא‬ ‫פעילים‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫זולת בניין המשרדים החדש‬ ‫ברח רוטשילד, ומספר זעום‬ ‫של משרדים הממוקמים‬ ‫בתוך בנייני המגורים ובקומות‬ ‫המסחר לא קיימים בעיר‬ ‫משרדים נוספים.‬ ‫בת ים‬‫חישוב זמני הליכה: 1 ק"מ = 51 דקות‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 15. 15. ‫מורשת‬ ‫חיזוק‬ ‫מבני‬ ‫שיתוף‬ ‫מגוון‬ ‫נגישות‬ ‫עירוב‬ ‫שימושים‬ ‫רחובות‬ ‫וזהות‬ ‫מרכז‬ ‫ציבור‬ ‫תחבורתי‬ ‫צפיפות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מעורבים‬‫מקומית‬ ‫העיר‬ ‫ציבור‬ ‫ופארקים‬ ‫מרבית‬ ‫לאנשים‬‫מסחר קיים‬‫מסחר חדש‬ ‫תעסוקה‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫‪ ‬משרדים ותעסוקה‬ ‫007 מ‬ ‫דניאל‬ ‫דניאל‬ ‫דניאל‬ ‫כצנלסון‬ ‫כצנלסון‬ ‫כצנלסון‬ ‫;‬ ‫אנילביץ‬ ‫אנילביץ‬ ‫אנילביץ‬ ‫חסר‬ ‫מומלץ‬ ‫קיים‬ ‫‪ ‬משרדים ותעסוקה בקרבת‬ ‫‪ 15 ‬מ"ר שטח תעסוקה‬ ‫‪ ‬בניין משרדים בודד‬ ‫רח בלפור ורוטשילד או בצמתי‬ ‫ליח"ד.‬ ‫ברח רוטשילד.‬ ‫הרחובות הראשיים: אנילביץ,‬ ‫‪ ‬ריכוז המשרדים ברחובות‬ ‫כצנלסון, ירושלים, דניאל‬ ‫ובצמתים הראשיים, מקומות‬ ‫ועצמאות.‬ ‫ציבוריים ובקרבת מסחר.‬ ‫007,52 מ"ר‬ ‫יח"ד‬ ‫‪3,600 x‬‬ ‫מ "ר‬ ‫51‬ ‫000,02 מ"ר‬ ‫שטח תעסוקה (משרדים)‬ ‫000,45 מ"ר‬ ‫+‬ ‫מקומות תעסוקה‬ ‫417,1‬ ‫שטח תעסוקה‬ ‫0038 מ"ר‬ ‫שטח מסחר רצוי‬ ‫מקומות תעסוקה‬ ‫336,9‬ ‫בת ים‬‫חישוב שטח תעסוקה: 51 מ"ר ליח"ד‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 16. 16. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬‫שצ"פ‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 17. 17. ‫רח ירושלים‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫רח דניאל‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫רח אנילביץ / עוזיאל‬ ‫שצ"פים‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גן רבין – השצ"פ המרכזי והגדול ביותר ממוקם במרכז המתחם.‬ ‫1.‬ ‫בשטח‬ ‫2. גן הרצוג – גן ציבורי הממוקם בחלקו הצפון מערבי של המתחם.‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫וניתוח‬‫שד העצמאות – שדרה ירוקה להולכי רגל הממוקמת במרכז כביש דו סיטרי‬ ‫3.‬ ‫ומהווה את הגבול המערבי של השכונה.‬ ‫חורשה ריקה – מופיעה בתשריט כמגרש פרטי.‬ ‫4.‬ ‫שביל הליכה ירוק.‬ ‫5.‬ ‫שטח ירוק המשמש כאי תנועה להסדרת חנייה.‬ ‫6.‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 18. 18. ‫רח ירושלים‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫רח דניאל‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גן הרצוג ממוקם בחלקו הצפון - מערבי של המתחם ומחובר לרשת הרחובות‬ ‫גובלים‬ ‫באמצעות 3 שבילים להולכי רגל ורחוב אחד.‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫רח אנילביץ / עוזיאל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫042,1 מ"ר‬ ‫גודל השטח‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬משחקייה לילדים‬ ‫שימושים בשטח‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫‪ ‬ניכר מחסור במקומות מוצלים עקב צמחייה דלילה ועצים‬ ‫וניתוח‬ ‫דקים.‬ ‫מגורים, חינוך ומסחר דליל.‬ ‫שימושים גובלים‬‫הן השבילים והן הגן עצמו מתוחזקים ומטופחים ברמה גבוהה.‬ ‫מצב תחזוקה‬ ‫ואיכות הפיתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 19. 19. ‫רח ירושלים‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫רח דניאל‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫רח כצנלסון‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫גן רבין ממוקם בלב המתחם ומחובר לרשת הרחבות ע"י 4 שבילים להולכי רגל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫ו-4 רחובות.‬ ‫גובלים‬ ‫007,51 מ"ר‬ ‫גודל השטח‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫רח אנילביץ / עוזיאל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫‪ ‬משחקייה לילדים.‬ ‫שימושים בשטח‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬מרבית הפעילות בגן מתרכזת בפינות המוצלות ואילו שאר‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫השטחים נותרים שוממים וללא שימוש.‬ ‫וניתוח‬ ‫‪ ‬בסמוך לגן ממוקם שטח ירוק גדול נוסף המשמש כאי‬ ‫תנועה וללא כל שימוש נוסף מצד תושבי המקום.‬ ‫מגורים, חינוך מתנ"ס ויד לבנים.‬ ‫שימושים גובלים‬‫הן השבילים והן הגן עצמו מתוחזקים ומטופחים ברמה גבוהה.‬ ‫מצב תחזוקה‬ ‫ואיכות הפיתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 20. 20. ‫יוני 0102‬‫מרבית הפעילות מתרחשת‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫בקצוות הפארק בעוד‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫המרכז נותר שומם ברוב‬ ‫מבוגרים עם‬ ‫משפחות עם‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫ילדים‬ ‫תינוקות‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫שעות היום.‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫צעירים‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫צעירים‬ ‫בשטח‬ ‫מבוגרים‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫משפחות‬ ‫וניתוח‬ ‫משפחות‬ ‫צעירות‬ ‫פיקניקים‬ ‫צעירות‬ ‫מבוגרים‬ ‫מבוגרים‬ ‫צעירים‬ ‫צעירים‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 21. 21. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬‫גינת רות - תל אביב‬ ‫גן רבין – בת ים‬ ‫אפשרות א‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫041,1 מ"ר‬ ‫007,51 מ"ר‬ ‫שטח הגן‬ ‫גובלים‬ ‫‪ 12,250 ‬תושבים‬ ‫000,9 תושבים‬ ‫כמות תושבים במרחק‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫הליכה 054 מ‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫מגורים‬ ‫מבנה ציבור.‬ ‫שימושים גובלים‬ ‫בשטח‬ ‫2 גני ילדים.‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫משחקייה‬ ‫2 משחקיות.‬ ‫שימושים‬ ‫וניתוח‬ ‫בית קפה‬ ‫גינה לכלבים‬ ‫מקלט סטודיו לאמנים.‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫מס שצ"פים זמינים‬ ‫במרחק הליכה 054 מ‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 22. 22. ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫גן מאיר תל אביב‬ ‫גן רבין – בת ים‬ ‫אפשרות ב‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫058,82 מ"ר‬ ‫007,51 מ"ר‬ ‫שטח הגן‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ 12,250 ‬תושבים‬ ‫000,9 תושבים‬ ‫כמות תושבים במרחק‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫הליכה 054 מ‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫בית ספר.‬ ‫גובלים‬ ‫שימושים גובלים‬ ‫בשטח‬‫2 רחובות מסחריים ראשיים:‬ ‫מבנה ציבור.‬ ‫קינג גורג וטשרניחובסקי.‬ ‫2 גני ילדים.‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫וניתוח‬ ‫3 מבני ציבור.‬ ‫2 משחקיות.‬ ‫שימושים‬ ‫משחקייות‬ ‫מגרש ספורט‬ ‫שולחנות פינג פונג‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫מס שצ"פים זמינים‬ ‫במרחק הליכה 054 מ‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 23. 23. ‫מורשת‬ ‫חיזוק‬ ‫מבני‬ ‫שיתוף‬ ‫מגוון‬ ‫נגישות‬ ‫עירוב‬ ‫שימושים‬ ‫רחובות‬ ‫וזהות‬ ‫מרכז‬ ‫ציבור‬ ‫תחבורתי‬ ‫צפיפות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מעורבים‬‫מקומית‬ ‫העיר‬ ‫ציבור‬ ‫ופארקים‬ ‫מרבית‬ ‫לאנשים‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫גינת רות – ת"א‬ ‫גן מאיר – ת"א‬ ‫גן רבין – בת ים‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ 4 ‬רחובות.‬ ‫‪ 9 ‬רחובות.‬ ‫‪ 4 ‬רחובות ללא‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫מוצא.‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫‪ 4 ‬שבילים להולכי‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫רגל.‬ ‫וניתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 24. 24. ‫תרגיל בפארק - גן רבין‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫וניתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 25. 25. ‫?‬ ‫תרגיל בפארק - גן רבין - פארק עירוני‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫וניתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 26. 26. ‫?‬‫תרגיל בפארק - גן רבין - 3 גינות‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫וניתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬
 27. 27. ‫?‬‫תרגיל בפארק - גן רבין - מגרש לבנק בינוי - פינוי‬ ‫פרק ‪III‬‬ ‫עירוב שימושים‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫‪ ‬דיור‬ ‫‪ ‬מסחר ושירותים‬ ‫‪‬משרדים ותעסוקה‬ ‫‪ ‬שצ"פ‬ ‫‪ ‬מיקום‬ ‫בנק‬ ‫בינוי פינוי‬ ‫‪ ‬גודל‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫גובלים‬ ‫‪ ‬מצב תחזוקה‬ ‫‪‬שימושים‬ ‫בשטח‬ ‫‪ ‬השוואה‬ ‫וניתוח‬ ‫בת ים‬ ‫בת לב – שיכון ותיקים צפון‬ ‫ים העיר‬

×