Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

עצמאות פיננסית בארגוני המגזר השלישי

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

עצמאות פיננסית בארגוני המגזר השלישי

 1. 1. קיץ תשע " א - 2011
 2. 2. מטרות קמרון יצירת מודעות ומתן לגיטימציה - לחשיבות ההשקעה ובניית תשתית ניהולית בארגוני החברה האזרחית . קידום תהליכים מערכתיים - לחיזוק תשתיות ניהוליות ופיננסיות ומערך פיתוח משאבים למימוש יעדי הארגון ברמה רב שנתית . פיתוח ויישום מודלים חדשים - בתחומים ניהוליים , פיתוח וגוון מקורות הכנסה והיבטים פיננסיים . תבונה - חיזוק תשתיות פיננסיות בעמותות . פיתוח יידע - מאגר נתונים ל - Benchmark מגזרי , מודלים של עבודה במגוון סוגיות ניהוליות וניירות עמדה למימוש יעדי הארגונים והחברה האזרחית . חיזוק התשתיות הניהוליות ליצירת תשתית למינוף העמותות והחל " צים .
 3. 3. " עצמאות פיננסית - אפשרות לצמיחה ומוכנות להשקעה " מדדי איתנות פיננסית - ארגונית הבנת המפה הפיננסית תשתיות ניהוליות - פיננסיות איכותיות
 4. 4. השאיפה לעצמאות פיננסית של עמותות רגולציה שינויים מהותיים ברגולציה לכל הגורמים : על מנת לאפשר מימוש מקורות הכנסה חדשים , יכולת השקעה מיטבית ותנאי אשראי / פיננסים נאותים . המטרה : חיזוק פעילות החברה האזרחית , כחלק מהמדיניות הממשלתית ליצירת חברה חזקה ובריאה יותר . הלקוחות מקבלי השירותים ( משלמים ) ארגונים חברתיים מקורות מימון / רוכשי שירותים גורמים פיננסים
 5. 5. הבנת המפה הפיננסית מקורות מימון מגוונים סוגי מימון מגוונים מטרות מימון מגוונות ציפיות משתנות של המשקיעים נכונות להשקיע בתשתיות / יידע
 6. 6. מדדי איתנות פיננסית - ארגונית 5 קבוצות מרכזיות למדדי איתנות דוגמאות : יחסי נזילות : יכולת החזר הלוואות . הון וגרעון : רזרבה ארגונית . תמהיל הכנסות : גיוון , אי - תלות , אורך זמן . יעילות תפעולית : צמיחה ארגונית , תשתיות , ידע . מדדים ארגוניים : מימוש יעדי הארגון .
 7. 7. תשתיות ניהוליות - פיננסיות איכותיות לעצמאות פיננסית עמידה בדרישות וציפיות המשקיעים ... הערכה ומדידה - תיעוד וניתוח מידע ארגוני , כמותי ואיכותי ! מעקב ובקרה - דו " חות ניהוליים / פיננסיים שוטפים ! מומחיות ומקצועיות - צוות , תהליכי עבודה , מודל עבודה מוכח ! תוכנית כלכלית רב שנתית , תקציב לפי מרכזי רווח ! תמחור מדויק של שירותים / פעילויות , לרבות תשתיות ! גיוון מקורות המימון על פי תוכנית מובנית ! תועלת עתידית מהשקעות בתשתיות / יידע / פיתוח !
 8. 8. מיועד ל : ארגון הקיים לפחות שנתיים ; תקציב מעל חצי מיליון ש " ח ; 50 נהנים ומעלה . תבונה - מיזם משותף של משרד רוה " מ , ארגון שיתופים ויד הנדיב הזדמנות פז לעמותות לחיזוק תשתיות פיננסיות - ניהוליות ! לייצר תשתית פיננסית אמינה לפיתוח משאבים ! להכין תזרים מזומנים ריאלי ! לתכנן בקרה תקציבית שוטפת טובה ! לדעת כמה באמת עולה פרויקט ! לשפר כלים פיננסיים לעמידה בתנאי מכרזים ממשלתיים !
 9. 9. תודה על ההקשבה ! בהצלחה במימוש ייעודנו החברתי !!
 • tuli13

  Oct. 25, 2011

Views

Total views

1,035

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

150

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×