Scieeduigeretapril

490 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
166
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Scieeduigeretapril

 1. 1. ‫אשכולות‬ ‫מפגש‬‫שותפים‬ ‫אשכול‬‫תלמידים‬–2‫באפריל‬2014 ‫מורים‬ ‫אשכול‬–7‫באפריל‬2014 ‫המשותפת‬ ‫היוזמה‬ ‫והטכנולוגי‬ ‫המדעי‬ ‫בחינוך‬ ‫למצוינות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
 2. 2. 12:00-12:45 ‫מליאה‬:‫לעבודה‬ ‫והכנה‬ ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ ‫בקבוצות‬ •‫שותפות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ •‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫מודל‬ 13:00-15:00 ‫בנושאים‬ ‫בקבוצות‬ ‫דיון‬: ‫בחירה‬,‫וסיום‬ ‫התמדה‬,‫והצטיינות‬ •‫זיהוי‬‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫קיים‬ ‫בהן‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫לפעולה‬ ‫מובהק‬ •‫פיתוח‬‫אסטרטגיות‬ ‫לקידום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫והבניית‬ ‫במסגרת‬ ‫הפעולה‬‫הקבוצה‬ 15:00-15:30 ‫הפסקה‬ 15:30-16:00 ‫מליאה‬:‫הנבחרים‬ ‫הפעולה‬ ‫כיווני‬ ‫הצגת‬ 16:00-16:45 ‫דיון‬:‫לעבודת‬ ‫משותפים‬ ‫מכנים‬ ‫זיהוי‬ ‫מנחים‬ ‫וקווים‬ ‫כולו‬ ‫האשכול‬‫לפעולתו‬ 16:45-17:00 ‫הבאים‬ ‫והצעדים‬ ‫סיכום‬ ‫המפגש‬ ‫יום‬ ‫סדר‬
 3. 3. Collective ImpactIsolated Impact      
 4. 4. ‫מקצועות‬‫מדעיים‬: ‫מתמטיקה‬,‫פיסיקה‬,‫כימיה‬(‫בשלב‬‫ב‬'‫היוזמה‬ ‫תתמקד‬‫גם‬‫בביולוגיה‬) ‫מקצועות‬‫טכנולוגיים‬: ‫חמשת‬‫מגמות‬‫העילית‬:‫ביוטכנולוגיה‬,‫הנדסת‬ ‫אלקטרוניקה‬‫ומחשבים‬,‫הנדסת‬‫מכונות‬,‫הנדסת‬ ‫תכנה‬,‫מדעית‬–‫הנדסית‬ ‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫גבולות‬ ‫היוזמה‬‫הביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫בגילאי‬ ‫תתמקד‬‫ותיכון‬ ‫היוזמה‬‫מכירה‬‫בחשיבות‬‫של‬‫עידוד‬‫מצוינות‬‫בגילאים‬ ‫צעירים‬‫יותר‬‫ובכיתות‬‫סוף‬‫בית‬‫הספר‬‫היסודי‬‫כנקודת‬ ‫זמן‬‫קריטית‬‫נוספת‬.(‫בשלב‬‫ב‬'‫היוזמה‬‫תתמקד‬‫גם‬ ‫בגילאים‬‫אלה‬) ‫הגילאים‬ ‫טווח‬ ‫מדעי‬ ‫המקצועות‬ ‫קשת‬-‫טכנולוגי‬
 5. 5. ‫תכניות‬‫גדולות‬ ‫באמצעות‬‫גדול‬ ‫כוח‬ ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫יתרונות‬ ‫הדדית‬ ‫העשרה‬‫מעגל‬ ‫הרחבת‬ ‫ההשפעה‬–IMPACT
 6. 6. ‫פרקטיקות‬‫משותפת‬ ‫לעבודה‬ ‫שותפות‬ ‫רמות‬ ‫ממוקד‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬Collaboration ‫מתמשך‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬Partnership ‫ליבה‬ ‫שותפות‬Core/Strategic Partnership ‫שיתוף‬Sharing ‫הובלה‬/‫השתתפות‬Participation
 7. 7. ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫להצלחת‬ ‫מפתחות‬ ‫ואמון‬ ‫היכרות‬‫יתרונות‬ ‫הבנת‬ ‫היוזמה‬ ‫אדומים‬ ‫קווים‬‫בחינת‬: •‫מה‬‫אנו‬‫מהשותפות‬ ‫מקבלים‬ •‫לשותפות‬ ‫לתת‬ ‫מוכנים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ •‫מציאותית‬ ‫היא‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ובדיקת‬. 1234
 8. 8. ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫להצלחת‬ ‫מפתחות‬/‫המשך‬ ‫קבלת‬ ‫החלטות‬ ‫מעקב‬,‫סמכויות‬ ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫ושקיפות‬ ‫זמינות‬ ‫תוך‬ ‫שותפות‬ ‫שלבי‬ ‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫ועבודה‬ ‫עבודה‬ ‫חלוקת‬ ‫מציאותית‬ 5678 ‫אינטרסים‬ ‫אין‬=‫שותפות‬ ‫אין‬
 9. 9. ‫ציבורי‬ ‫מגזר‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬,‫מורים‬,‫תלמידים‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫צה‬"‫ל‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫עסקי‬ ‫מגזר‬ ‫ותעשייה‬ ‫עסקיות‬ ‫חברות‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫קרנות‬ ‫עמותות‬ ‫מדע‬ ‫מוזיאוני‬ ‫ומכללות‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ ‫השותפים‬ ‫רשת‬
 10. 10. ‫שותפים‬ ‫אשכול‬:3‫להשפעה‬ ‫בדרך‬ ‫פעילות‬ ‫דרגות‬‫קולקטיבית‬ ‫האשכול‬ ‫של‬ ‫שותפות‬ •‫לטווח‬ ‫משותפת‬ ‫מטרה‬ ‫הרחוק‬ •‫השדה‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ •‫מגזרית‬ ‫בין‬ •‫מובהק‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫שת‬"‫בין‬ ‫פ‬2-3‫ארגונים‬ ‫לקידום‬‫המשותף‬ ‫המצע‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫ארגונים‬ ‫בין‬ ‫לומד‬ ‫אשכול‬ •‫שיתוף‬‫בידע‬ •‫ולמידה‬ ‫מחקר‬ •‫ופיתוח‬ ‫חסמים‬ ‫ניתוח‬ ‫משותף‬ ‫פתרונות‬ •‫מדידה‬‫משותפת‬
 11. 11. ‫הגדלת‬‫מספר‬‫התלמידים‬‫ב‬-5‫יחידות‬ ‫מתמטיקה‬,‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫הגדלת‬‫מספר‬‫התלמידים‬‫המוכיחים‬ ‫כישורים‬‫גבוהים‬‫במיומנויות‬‫חקר‬ ‫ולמידה‬‫התואמים‬‫למאה‬‫ה‬–21 ‫במתמטיקה‬,‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫הגדלת‬‫מספר‬‫התלמידים‬‫מאוכלוסיות‬ ‫היעד‬:‫פריפריה‬,‫תלמידות‬,‫המגזר‬‫הלא‬ ‫יהודי‬,‫והמגזר‬‫החרדי‬-‫ב‬–5‫יחידות‬ ‫מתמטיקה‬,‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫תלמידים‬ ‫אשכול‬-‫יעדים‬ ‫בחירה‬ ‫התמדה‬ ‫וסיום‬ ‫הצטיינות‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬
 12. 12. ‫הגדלת‬‫מספר‬‫המורים‬‫הבוחרים‬ ‫ומתמידים‬‫בלימוד‬‫הוראת‬‫מתמטיקה‬ ‫ומדעים‬ ‫הגדלת‬‫מספר‬‫המורים‬‫למתמטיקה‬, ‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬,‫שהינם‬‫בעלי‬ ‫הכשרה‬‫ומיומנויות‬‫להוראה‬‫איכותית‬ ‫ורלוונטית‬. ‫הגדלת‬‫מספר‬‫המורים‬‫והמורות‬‫מקרב‬ ‫אוכלוסיות‬‫היעד‬–‫פריפריה‬,‫המגזר‬ ‫הלא‬‫יהודי‬‫ומהמגזר‬‫החרדי‬. ‫מורים‬ ‫אשכול‬-‫יעדים‬ ‫גיוס‬ ‫ליווי‬ ‫ותמיכה‬ ‫הכשרה‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מעמד‬ ‫וקריירה‬
 13. 13. ‫רבה‬ ‫תודה‬!

×