תמחיר מעודכן.Pptx

2,060 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,556
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • נדבר בהרחבה במפגש הבא
 • תמחיר מעודכן.Pptx

  1. 1. ‫ניהול חברתי זה מקצוע!‬ ‫תכנון והקמת פרויקט‬‫יום רביעי | 31.3.31 | ב בניסן, תשע"ג‬
  2. 2. ‫כמה זמן לוקח להקים פרויקט חדש?‬‫2‬
  3. 3. ‫יישומים‬ ‫‪ ‬שירותים קיימים - בחינה של בתמהיל השירותים הקיימים כדי לקבוע את צירוף‬ ‫השירותים שישיג את התרומה האיכותית המירבית לעלויות‬ ‫‪ ‬תרומה כלכלית - ניתוח פיננסי (ארוך טווח) לתכנון הכנסות, הוצאות ותרומה‬ ‫של השירותים‬ ‫‪ ‬שרשרת הפעולות - תכנון רצף אירועים כדי למטב וליעל תהליכים ולצמצם‬ ‫צוארי -בקבוק‬ ‫‪ ‬הקצאת משאבים - בחינת המשאבים הנדרשים כוח-האדם, החומרים, ציוד‬ ‫ומשאבים אחרים הדרושים להשלמת הפרויקטים‬‫3‬
  4. 4. ‫הפרויקט כחלק מהפעילות הארגונית...‬ ‫הפרויקט‬ ‫הארגון‬‫4‬
  5. 5. ‫ביצוע - תכולה אופטימלית של פרויקט‬ ‫‪ ‬בניית תכנית העבודה - תכנית העבודה לאורך חיי הפרויקט‬ ‫‪ ‬תכנון פריסה ונהנים - מספר הנהנים שישתתפו באזורים השונים‬ ‫‪ ‬תכנון שיתופי פעולה - משתפי הפעולה לפי קבוצות של ארגונים, עסקים‬ ‫וממשלתי ורשויות‬ ‫‪ ‬תכנון כח אדם - תכנון מפורט של כח האדם שדרוש לביצוע הפרויקט‬ ‫‪ ‬תקציב/תמחיר - תכנון מפורט של התקציב הדרוש לביצוע הפרויקט וייחוס‬ ‫כל ההוצאות הרלוונטיות ומקורות ההכנסה המגוונות‬ ‫‪ ‬מדדי הצלחה - קביעת מטרות ומדדים לבחינת ההצלחות‬‫5‬
  6. 6. ‫תכנית עבודה‬ ‫אחראי ביצוע‬ ‫עלות‬ ‫תאריך סיום‬ ‫תאריך התחלה‬ ‫שלבים‬ ‫תכנון‬ ‫פיתוח‬ ‫הרצה‬ ‫מומלץ לבחון‬ ‫האם הזמן שהוקצה לכל פעולה הגיוני?‬ ‫‪‬‬ ‫האם קיימות תשתיות ארגוניות שיתמכו בתכנית העבודה (כח אדם, ידע, טכנולוגיה וכו)?‬ ‫‪‬‬‫6‬
  7. 7. ‫תכנון, פריסה ונהנים‬ ‫האם מדובר‬ ‫מועד סיום‬ ‫מועד תחילת‬ ‫מספר נעזרים‬ ‫מספר נעזרים‬ ‫בהרחבת פרויקט,‬ ‫עיר אתר בו מיושם‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫עקיפים‬ ‫ישירים‬ ‫או בפרויקט חדש‬ ‫הפרויקט‬ ‫31.21.03‬ ‫31.10.10‬ ‫0051‬ ‫24‬ ‫הרחבת פרויקט‬ ‫חיפה ק.אליעזר‬ ‫31.21.03‬ ‫31.40.10‬ ‫008‬ ‫23‬ ‫הקמת פרויקט חדש‬ ‫חיפה כללי‬ ‫31.21.03‬ ‫31.10.10‬ ‫007‬ ‫62‬ ‫הרחבת פרויקט‬ ‫חיפה ק.חיים‬ ‫0003‬ ‫001‬ ‫סה"כ‬ ‫מומלץ לבחון‬ ‫האם קיים שירות דומה עבור אוכלוסיה דומה באזורים השונים?‬ ‫‪‬‬ ‫האם תכולת השירות דומה באזורים השונים? אם לא, מדוע?‬ ‫‪‬‬‫7‬
  8. 8. ‫תכנון שיתופי פעולה‬ ‫תיאור שיתופי פעולה של הארגון‬ ‫סוג שותפות:‬ ‫מימון, יידע או‬ ‫מיקום:‬ ‫תיאור קצר של השותפות‬ ‫‪inkind‬‬ ‫ארצי או מקומי‬ ‫גורם שותף שם הגורם‬ ‫תיכנון פעולות ותקציב, סיוע ארגוני‬ ‫מימון, ידע‬ ‫קרן פעמי תקווה‬ ‫ארגונים‬ ‫מימון‬ ‫קרן עזבונות‬ ‫מימון‬ ‫הקרן לחיפה‬ ‫אין‬ ‫עסקים‬ ‫מימון‬ ‫משרד קליטת העליה‬ ‫ממשלתי‬ ‫מימון‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פרויקטים משותפים, ערבי התרמה, מחנה קיץ משוטף‬ ‫מימון, ידע‬ ‫עיריית חיפה‬ ‫מומלץ לבחון‬ ‫האם תמהיל שיתופי הפעולה מתאימים למדיניות הארגון?‬ ‫‪‬‬ ‫האם לארגון ניסיון עם שיתופי פעולה? אם לא, כיצד יתמודד עם סיכונים?‬ ‫‪‬‬‫8‬
  9. 9. ‫כח אדם‬ ‫כח אדם‬ ‫מתנדבים (ללא מלגות)‬ ‫מתנדבים (עם מלגות)‬ ‫עובדים שכירים‬ ‫שווי ערך‬ ‫עלות כוללת‬ ‫עלות כוללת‬ ‫פירוט תפקידים‬ ‫כח אדם מנהלתי‬ ‫000,21‬ ‫005,7‬ ‫מנהל הפרויקט‬ ‫000,3‬ ‫005,4‬ ‫מזכירה‬ ‫000,5‬ ‫000,5‬ ‫אחר (כח אדם מנהלי)‬ ‫כח אדם מקצועי‬ ‫000,53‬ ‫004,68‬ ‫מאמן‬ ‫000,54‬ ‫006,33‬ ‫מדריך‬ ‫000,01‬ ‫004,41‬ ‫מנכה‬ ‫000011‬ ‫004,151‬ ‫סה"כ עלות‬ ‫מומלץ לבחון‬ ‫האם היחס בין עלות השכר לעובד לבין דרישות התפקיד הגיוניות?‬ ‫‪‬‬ ‫האם עלויות השכר מתאימים לתקציב?‬ ‫‪‬‬‫9‬
  10. 10. ‫תקציב ותמחיר‬ ‫תכולה‬ ‫‪ ‬בניה מדויקת של מרכזי הרווח (לדוגמה סוגי נהנים, אזורים גאוגרפים וכו)‬ ‫‪ ‬שיוך הוצאות עקיפות לכל מרכז רווח‬ ‫‪ ‬שיוך הכנסות ייעודיות לפעילות מסוימת לפי: פילנתרופיה, ממשלתי‬ ‫ורשויות, השתתפות לקוחות והכנסות עצמיות‬ ‫מומלץ לבחון‬ ‫‪ ‬האם היחס בין סה"כ עלות הפרויקט למספר הנהנים הגיוני?‬ ‫‪ ‬האם תמהיל ההכנסות וההוצאות מתאימות לתמהיל הכללי של הארגון?‬‫01‬
  11. 11. ‫תקציב שנתי לארגון ‪X‬‬ ‫הארגון (ללא הפרויקט)‬ ‫הפרויקט‬ ‫תכנון תקציב לשנת ‪X‬‬ ‫תקציב מבוקש לשנה ‪X‬‬ ‫בצוע שנה קודמת‬ ‫הכנסות‬ ‫561‬ ‫505‬ ‫704‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫002‬ ‫09‬ ‫76‬ ‫ממשלה ורשויות‬ ‫011‬ ‫52‬ ‫35‬ ‫השתתפות לקוחות‬ ‫701‬ ‫51‬ ‫021‬ ‫הכנסות מפרויקטים‬ ‫09‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫שווי עבודת המתנדבים‬ ‫276‬ ‫527‬ ‫727‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תכנון תקציב לשנת ‪X‬‬ ‫תקציב מבוקש לשנה ‪X‬‬ ‫בצוע שנה קודמת‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה‬ ‫611‬ ‫151‬ ‫6.141‬ ‫שכר‬ ‫861‬ ‫991‬ ‫5.882‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫צורכי משרד, הדפסות, דואר, טלפון‬ ‫42‬ ‫81‬ ‫תקשורת‬ ‫05‬ ‫74‬ ‫05‬ ‫שכר דירה ואחזקת מבנים‬ ‫33‬ ‫54‬ ‫5.02‬ ‫אש"ל, כיבודים ונסיעות‬ ‫56‬ ‫94‬ ‫2.52‬ ‫חומרים מתכלים‬ ‫09‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫שווי עבודת המתנדבים‬ ‫92‬ ‫6‬ ‫3‬ ‫אחר‬ ‫575‬ ‫506‬ ‫8.806‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫03‬ ‫42‬ ‫2.22‬ ‫שכר‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫2.4‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫צורכי משרד, הדפסות, דואר, טלפון‬ ‫42‬ ‫21‬ ‫8.11‬ ‫תקשורת‬ ‫21‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫אש"ל, כיבודים ונסיעות‬ ‫31‬ ‫8‬ ‫02‬ ‫מיסים ואגרות‬ ‫3.21‬ ‫07‬ ‫45‬ ‫אחר‬ ‫79‬ ‫021‬ ‫2.811‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫276‬ ‫527‬ ‫727‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫עודף/ גירעון‬‫11‬
  12. 12. ‫למה חשוב לתמחר?‬ ‫ידיעת העלות המלאה (כולל שווי ערך)‬ ‫דיוק בגביית הכספים מהגורמים המממנים‬ ‫ניתוח כדאיות/ עלות תועלת בין השירותים‬ ‫השוואה לארגונים המספקים שירות דומה‬ ‫בחינת אפשרויות לחיסכון והתייעלות‬ ‫בניית תקציב‬‫21‬
  13. 13. ‫ידיעת העלות המלאה – סוגי עלויות‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫ישירה‬ ‫עקיפה‬ ‫הפעלה‬ ‫עקיפה‬ ‫ארגוניות‬ ‫לפעילות‬‫31‬
  14. 14. ‫ידיעת העלות המלאה – סוגי עלויות (המשך)‬ ‫‪ ‬עלות ישירה – העלות הישירה המשויכת לפעילות כגון: שעת מדריך‬ ‫לקבוצה, חומרים לפעילות וכו‬ ‫‪ ‬עלות עקיפה –‬ ‫‪ ‬עלות עקיפה לפעילות- הוצאה עקיפה שניתן לשייך לפעילות מסוימת‬ ‫לפי מפתח (מקדם העמסה) כגון: שכר למרכז של כמה קבוצות,‬ ‫הוצאה לשכירות המבנה שבו יש מספר פעילויות וכו‬ ‫‪ ‬עלויות הפעלה ארגוניות- חלק מההוצאות הארגוניות שניתן לשייך‬ ‫לפעילות מסוימת לפי מקדם העמסה כגון: עלות שרותי מזכירות‬ ‫כלליים, עלות התקשורת עבור השירותים, עלויות הכשרה כלל‬ ‫ארגוניים וכד‬ ‫‪ ‬עלויות הנהלה וכלליות – חלק ההוצאה שלא ניתן לשייך לפעילות כגון:‬ ‫שכר מנכ"ל, מזכירתו, מנהל כספים, שכירות ואחזקת המשרדים‬ ‫המשמשים אותם וכד‬‫41‬
  15. 15. ‫ידיעת העלות המלאה – סוגי עלויות (המשך)‬ ‫כל אחת מהעלויות שהוזכרו לעיל מוצגת בחלוקה להוצאות קבועות והוצאות‬ ‫משתנות:‬ ‫‪ ‬הוצאות קבועות - הן הוצאות שלא מושפעות מהיקף הפעילות ויבוצעו‬ ‫בכל מקרה. לדוגמה: שכר של מנהל יחידת ההכשרה, דמי שכירות של‬ ‫המבנה שבו מתקיימת הפעילות, ניקיון ואחזקה של המבנה ועוד.‬ ‫‪ ‬הוצאות משתנות - תלויות בהיקף הפעילות. לדוגמה: שכר מנחים, עלות‬ ‫השימוש בחשמל להפעלת המזגנים, הסעות של המשתתפים לצורך‬ ‫הפעילות, חומרים מתכלים לפעילות ועוד.‬ ‫ככל שההוצאות המשתנות גבוהות יותר הסיכוי לגמישות בתקציב גבוהה יותר‬‫51‬
  16. 16. ‫סוגי עלויות - דוגמה‬ ‫‪ ‬ארגון א - ארגון המעביר סדנאות במועדוניות לנוער בסיכון בשעות אחה"צ.‬ ‫הארגון מביא את המשתתפים בהסעה מבית הספר למועדונית. המנחים‬ ‫מפעילים מספר קבוצות הנחיה.‬ ‫‪ ‬ארגון ב - ארגון המבצע סדנאות לנוער בסיכון בבתי ספר. לכל אזור יש רכז‬ ‫המכין את הפעילות ויושב במבנה המנהלה. חלק מהסדנאות מועברות על‬ ‫ידי המנכ"ל בעצמו.‬‫61‬
  17. 17. ‫סוגי עלויות - דוגמה‬ ‫ארגון ב‬ ‫ארגון א‬ ‫ההוצאה סעיף משנה‬ ‫אין‬ ‫ישיר‬ ‫נסיעות נהנים‬ ‫ישיר‬ ‫עקיף‬ ‫נסיעות מנחים‬ ‫עקיף‬ ‫אין‬ ‫נסיעות נסיעות מרכז‬ ‫ישיר* או הנהלה וכלליות‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫נסיעות מנכ"ל‬ ‫אין‬ ‫עקיף‬ ‫המועדונית‬ ‫הפעלה ארגוניות‬ ‫הפעלה ארגוניות‬ ‫חדר מנחים/רכז‬ ‫שכירות‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫מבנה הנהלה‬ ‫ישיר‬ ‫ישיר‬ ‫מנחה‬ ‫עקיף‬ ‫אין‬ ‫רכז‬ ‫שכר‬ ‫מנכ"ל מנחה- ישיר *‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫מנכ"ל‬ ‫מנכ"ל מנהל- הנהלה וכלליות‬ ‫* יבחן במסגרת הגשת בקשה לוועדת חריגים בחשכ"ל‬‫71‬
  18. 18. ‫חלוקת הנטל בין‬ ‫תזכירי לי‬ ‫הפרויקטים, עלויות‬ ‫למה חשוב‬ ‫הפעלה ארגוניות‬ ‫להעמיס‬ ‫והוצאות הנהלה‬ ‫עלויות?‬ ‫וכלליות‬‫81‬
  19. 19. ‫העמסת הוצאות – מקדמי העמסה‬ ‫‪ ‬שטחים – השטח בו מופעל השירות מתוך סך שטחי הארגון‬ ‫‪ ‬היקף תקציבי - ההוצאה לשירות מתוך סך ההוצאות לפעילויות‬ ‫‪ ‬מספר נהנים - מספר הנהנים בשירות מתוך סך הנהנים בפעילויות‬ ‫‪ ‬כמות שעות עבודה - מספר השעות בשירות מתוך סך השעות‬ ‫שהושקעו בפעילויות/ בארגון‬ ‫‪ ‬עלויות שכר - עלויות שכר בשירות מתוך סך עלויות שכר‬ ‫בפעילויות/ בארגון‬ ‫‪ ‬כמות עובדים - מספר העובדים שעבדו בשירות מתוך סך העובדים‬ ‫בפעילויות/ בארגון‬‫91‬
  20. 20. ‫העמסת שכר ואחרות – טבלת העמסה*‬ ‫תכנית ג‬ ‫תכנית ב‬ ‫תכנית א‬ ‫עלות שנתית‬ ‫הוצאה‬ ‫אחוז יחוס סכום ליחוס אחוז יחוס סכום ליחוס אחוז יחוס סכום ליחוס‬ ‫כח אדם מקצועי‬ ‫עובד א‬ ‫עובד ב‬ ‫סה"כ כח אדם מקצועי‬ ‫כח אדם מנהלתי‬ ‫מנהל הפרויקט‬ ‫אחר (נא לפרט)‬ ‫סה"כ עובדים מנהלתיים‬ ‫הכשרה והדרכה‬ ‫הדרכה קבוצתית‬ ‫הדרכה פרטנית‬ ‫סה"כ הדרכה והכשרה‬ ‫סה"כ‬ ‫*כנגזרת של השעות הנדרשות לכל פעולה בכל תכנית‬‫02‬
  21. 21. ‫העמסת הוצאות - דוגמה‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫שעות הדרכה אחרות‬ ‫סיורים‬ ‫פעילות חוץ‬ ‫עלות שנתית שעות הדרכה בבתי ספר‬ ‫עובדים/ פעילויות‬ ‫סכום‬ ‫אחוז‬ ‫סכום‬ ‫אחוז‬ ‫סכום‬ ‫אחוז‬ ‫סכום‬ ‫אחוז‬ ‫סכום ליחוס‬ ‫אחוז יחוס‬ ‫ליחוס‬ ‫יחוס‬ ‫ליחוס‬ ‫יחוס‬ ‫ליחוס‬ ‫יחוס‬ ‫ליחוס‬ ‫יחוס‬ ‫‪A*H‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪I=A*H‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G=A*F‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E=A*D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C=A*B‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫נתונים פיזיים‬ ‫הפעלה ארגוניות‬ ‫831,462‬ ‫%08‬ ‫710,33‬ ‫%01‬ ‫702,31‬ ‫%4‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫018,91‬ ‫%6‬ ‫271,033‬ ‫שכר מנכ"ל‬ ‫003,11‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫0‬ ‫003,11‬ ‫שכר מ. כספים‬ ‫368,07‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫0‬ ‫368,07‬ ‫שכר מרכזת תורמים‬ ‫934,27‬ ‫%09‬ ‫446‬ ‫%1‬ ‫508‬ ‫%1‬ ‫365‬ ‫%1‬ ‫730,6‬ ‫%8‬ ‫784,08‬ ‫שכר מנה"ח‬ ‫092,44‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫092,44‬ ‫הוצאות שכ"ד‬ ‫950,6‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫950,6‬ ‫הוצאות חשמל‬ ‫467,74‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫467,74‬ ‫הוצאות נסיעה חו"ל‬ ‫875,13‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫875,13‬ ‫רכב עמותה‬ ‫582,301‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫582,301‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫070,74‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫070,74‬ ‫תקשורת‬ ‫111,04‬ ‫%001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫111,04‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫698,837‬ ‫166,33‬ ‫210,41‬ ‫365‬ ‫748,52‬ ‫979,218‬ ‫סה"כ‬ ‫עלויות עקיפות לפעילות‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫174,7‬ ‫%4‬ ‫342,31‬ ‫%8‬ ‫550,21‬ ‫%7‬ ‫910,731‬ ‫%18‬ ‫887,961‬ ‫רכז הדרכה‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫464,82‬ ‫%51‬ ‫464,82‬ ‫%51‬ ‫934,74‬ ‫%52‬ ‫193,58‬ ‫%54‬ ‫757,981‬ ‫מגייסת א‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫315,02‬ ‫%31‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫182,731‬ ‫%78‬ ‫497,751‬ ‫מגייסת ב‬ ‫702,02‬ ‫%53‬ ‫505,7‬ ‫%31‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫200,3‬ ‫%5‬ ‫910,72‬ ‫%74‬ ‫437,75‬ ‫רכזת ת. לימוד‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫968,1‬ ‫%5‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫055,3‬ ‫%01‬ ‫259,13‬ ‫%68‬ ‫073,73‬ ‫כותבת ת.לימוד‬ ‫702,02‬ ‫344,216‬ ‫סה"כ‬‫12‬
  22. 22. ‫שווי ערך‬ ‫לא לשכוח להוסיף שווי‬ ‫ערך מתנדבים או‬ ‫תרומות בשווי ערך‬ ‫בנפרד‬‫22‬
  23. 23. ‫שלבי הכימות והרישום‬ ‫‪ ‬חישוב "עלות שכר" של עובד בתפקיד דומה‬ ‫‪ ‬מעקב שוטף אחר שעות פעילות המתנדב‬ ‫‪ ‬הכפלת עלות השכר התיאורטי במספר שעות פעילות המתנדב‬ ‫‪ ‬ניכוי מהתוצאה את העלויות הכרוכות בהפעלת המתנדב‬ ‫‪ ‬רישום כהכנסה והוצאה‬ ‫הערה: לפי הנחיות החשב הכללי, שווי עבודת מתנדבים תוערך בהתבסס על שכר מינימום.‬ ‫אנו סבורים כי יש להיצמד להנחיה זו רק בהקשר לדוח המיוחד שעמותה נתמכת נדרשת‬ ‫להגיש לחשב הכללי. (נספחים לטפסים שמגישים בעת הגשת מועמדות למכרז)‬‫32‬
  24. 24. ‫דוגמה לחישוב שווי מתנדבים ארגון 87‬ ‫סה"כ עלות שכר מתנדבים לשנת 2102‬ ‫בממוצע, כל מתנדב נפגש עם החניך שלו לפחות פעם בשבוע למשך שעתיים‬ ‫מינימום השעות של כל מתנדב לחודש הינו 8 שעות‬ ‫ממוצע השעות של כל מתנדב לשנת 2102 הינו 69 שעות‬ ‫00.22₪‬ ‫עלות שעת התנדבות היא שכר המינימום לשעה =‬ ‫עלות השעות‬ ‫סה"כ שעות‬ ‫מספר שעות בשנה‬ ‫מספר מתנדבים‬ ‫סניף‬ ‫008,613₪‬ ‫004,41‬ ‫69‬ ‫051‬ ‫א‬ ‫006,501₪‬ ‫008,4‬ ‫69‬ ‫05‬ ‫ב‬ ‫069,861₪‬ ‫086,7‬ ‫69‬ ‫08‬ ‫ג‬ ‫063,195₪‬ ‫088,62‬ ‫082‬ ‫סה"כ‬‫42‬
  25. 25. ‫כיצד‬ ‫מודדים?‬ ‫למה‬ ‫מודדים?‬ ‫את מי‬ ‫מודדים?‬ ‫מהי‬ ‫מדידה?‬ ‫את מה‬ ‫מודדים?‬ ‫מהי‬ ‫הערכה ?‬ ‫מתי‬ ‫בעבור מי‬ ‫מודדים?‬ ‫מודדים?‬‫52‬
  26. 26. ‫מה מודדים?‬ ‫אנשים‬ ‫כסף‬ ‫יעילות ארגונית‬ ‫(תשומת כח האדם)‬ ‫שיפור באיכות החיים‬ ‫לקוחות/נהנים (כמותי)‬‫62‬
  27. 27. ‫מדידה והערכה‬ ‫חלק מהתרבות הארגונית‬ ‫של הארגון‪DNA‬המוטמע ב-‬‫72‬
  28. 28. ‫כלים שונים למדידה...‬ ‫כלים למדידה ניהולית-פיננסית‬ ‫‪‬‬ ‫המודל הלוגי‬ ‫‪‬‬ ‫הצהרת ההצלחה האולטימטיבית‬ ‫‪‬‬ ‫‪SROI‬‬ ‫‪‬‬ ‫ועוד...‬ ‫‪‬‬ ‫82‬‫82‬
  29. 29. ‫דוגמה להצהרת הצלחה בארגון חינוכי‬ ‫סקירה – החזון:‬ ‫צמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים‬ ‫ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית‬ ‫והגאוגרפית של ישראל.‬ ‫המודל החינוכי שלנו למצוינות כולל :‬ ‫שיפור הישגים לימודיים כבסיס להשכלה אקדמית‬ ‫‪‬‬ ‫חינוך לערכים‬ ‫‪‬‬ ‫אחראיות חברתית ומעורבות קהילתית‬ ‫‪‬‬ ‫העשרה תרבותית‬ ‫‪‬‬ ‫העצמה אישית‬ ‫‪‬‬‫92‬
  30. 30. ‫הצהרת ההצלחה האולטימטיבית – דוג ישומית‬ ‫הצהרת ההצלחה:‬ ‫בוגרינו יגדלו להיות אנשים ונשים בעלי סקרנות אינטלקטואלית‬ ‫וחווית מסוגלות, ישרתו בשירות צבאי או לאומי משמעותי,‬ ‫ירכשו השכלה גבוהה, ישתלבו במעגל העבודה‬ ‫בעמדות אשר יאפשרו להם לממש את עצמם, להשפיע חברתית‬ ‫ולחיות ברווחה כלכלית ויהיו אזרחים מעורבים ותורמים.‬ ‫המטרות המרכזיות:‬ ‫אזרחות‬ ‫גלובלית-‬ ‫אזרחות‬ ‫רכישת‬ ‫מיומנויות‬ ‫מעורבת ופעילה‬ ‫השכלה גבוהה‬ ‫העתיד‬‫03‬
  31. 31. ‫מדדי תוצאה למטרות המרכזיות‬ ‫רכישת השכלה גבוהה:‬ ‫‪ 100% ‬מילדינו ילמדו בתיכונים עיוניים וימשיכו להצטיין שם.‬ ‫%001 מילדינו יהיו זכאים לתעודת בגרות.‬ ‫‪‬‬ ‫%07 מילדינו יבחנו בארבע מקצועות לפחות ברמת 5 יחידות‬ ‫‪‬‬ ‫וציוניהם יהיו מעל 08.‬ ‫אזרחות מעורבת ופעילה:‬ ‫‪ 80% ‬מבוגרינו ישרתו שירות צבאי ולאומי משמעותי.‬ ‫‪ 100% ‬מילדינו יהיו מעורבים בפעילות למען הקהילה.‬ ‫‪ 80% ‬מבוגרינו יקחו חלק בפעילות ציבורית וחברתית בחייהם‬‫13‬ ‫הבוגרים.‬
  32. 32. ‫מדדי תוצאה למטרות המרכזיות‬ ‫אזרחות גלובלית – מיומנויות העתיד:‬ ‫%05 מפעילותנו תיעשה באמצעים דיגיטליים.‬ ‫‪‬‬ ‫%05 מילדינו יהיו בקשר עם ילדים "מעבר לים".‬ ‫‪‬‬ ‫%001 מילדינו יחשפו לסל תרבות.‬ ‫‪‬‬‫23‬
  33. 33. ‫‪ – SROI‬דוגמה יישומית‬ ‫קידום‬ ‫תעסוקת נשים‬‫33‬
  34. 34. ‫דוגמה למדידת השפעה חברתית‬ ‫מטרת הפרויקט הנה קידום תעסוקתי של הנשים‬ ‫תשומה: הכשרה (08 שעות)‬ ‫תוצאה‬ ‫תוצאה‬ ‫למדינה‬ ‫לפרט‬ ‫צמצום‬ ‫גידול‬ ‫תשלומי‬ ‫בתשלומי‬ ‫אבטלה‬ ‫עליה בשכר‬ ‫מסים בשנה‬ ‫והשלמת‬ ‫הכנסה‬‫43‬
  35. 35. ‫כימות ההשפעה‬ ‫נק מבט של המדינה‬ ‫נק מבט של הפרט‬ ‫(ביחס ל-8421 נשים בשנה)‬ ‫לחודש‬ ‫270,055,5 ש"ח‬ ‫264,5 ש"ח‬ ‫(צמצום תשלומי אבטלה והשלמת הכנסה בשנה)‬ ‫(שכר ממוצע חודשי אחרי הקורס)‬ ‫+‬ ‫264,460,2 ש"ח‬ ‫-‬ ‫(גידול בתשלומי מסים בשנה)‬ ‫001,4 ש"ח‬ ‫-‬ ‫(שכר מינימום חודשי במשק אוג 1102)‬ ‫503,074,1 ש"ח‬ ‫(הוצאות הפעלה של התכנית בשנה)‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫922,441,6 ש"ח‬ ‫263,1 ש"ח‬‫53‬ ‫מינוף ההשקעה של המדינה והעמותה בשנה‬ ‫שיפור‬ ‫שיפור בממוצע, המהווה %33‬
  36. 36. ‫האם הגענו לתוצאות הרצויות?‬‫63‬
  37. 37. ‫ניתוח כדאיות עלות/תועלת‬ ‫‪ ‬השוואה בין שירותים‬ ‫ההשוואה של עלות השירות פר נהנה ו/או כל מדד אחר, תהיה כלל‬ ‫ארגונית בין כלל השירותים הקיימים בארגון.‬ ‫‪ ‬השוואה בין סניפים‬ ‫ההשוואה של עלות השירות פר נהנה ו/או כל מדד אחר, תיעשה בין‬ ‫שירותים זהים בסניפים או באזורים שונים.‬‫73‬
  38. 38. ‫השוואה לארגונים המספקים שירות דומה‬ ‫אילו נתונים עשויים להשפיע על ההשוואה?‬ ‫‪ ‬תכולת השירות‬ ‫‪ ‬גודל הארגון‬ ‫‪ ‬פיזור גאוגרפי‬ ‫‪ ‬ותק במתן השירות‬ ‫‪ ‬מיקום השירות במכלול השירותים שהארגון נותן‬‫83‬
  39. 39. ‫השוואה בין ארגונים‬ ‫תמחיר מועדון לנוער בסיכון לחודש‬ ‫69‬ ‫72‬ ‫96‬ ‫הארגון‬ ‫2‬ ‫5.1‬ ‫3‬ ‫מחזור הכנסות לשנת 0102 (במיליונים)‬ ‫002‬ ‫021‬ ‫0051‬ ‫מספר נהנים בשנה‬ ‫עלויות:‬ ‫370,4‬ ‫017,9‬ ‫979,7‬ ‫משכורות‬ ‫088‬ ‫989‬ ‫442,1‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫315‬ ‫פעילות קיץ ייחודית‬ ‫965,2‬ ‫557,1‬ ‫מזון‬ ‫611‬ ‫884‬ ‫ציוד‬ ‫236,1‬ ‫מהרשות*‬ ‫מהרשות*‬ ‫שכירות‬ ‫451,9‬ ‫075,21‬ ‫422,01‬ ‫סה"כ ישיר‬ ‫056,6‬ ‫299,9‬ ‫625,8‬ ‫עקיפות - בעיקר שכר‬ ‫507,81‬ ‫753,4‬ ‫567,4‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫905,43‬ ‫919,62‬ ‫515,32‬ ‫סה"כ לחודש למועדון‬ ‫04‬ ‫65‬ ‫84‬ ‫שעות חודשיות‬ ‫368‬ ‫184‬ ‫094‬ ‫עלות לשעה‬ ‫06‬ ‫81‬ ‫51‬ ‫מספר נהנים בשעה‬ ‫41‬ ‫72‬ ‫33‬ ‫עלות לנהנה בשעה‬ ‫*לא הצליחו לכמת‬ ‫האם ההשפעה על חיי הנהנה מצדיקה את העלויות בארגון 96?‬‫93‬
  40. 40. ‫מה בין תמחיר שירות לתקציב שירות?‬ ‫אז לא בדיוק‬ ‫ישנם שני‬ ‫הבנתי מה‬ ‫הבדלים‬ ‫ההבדל בין‬ ‫משמעותיים...‬ ‫תקציב‬ ‫לתמחיר?‬‫04‬
  41. 41. ‫הבדלים קיימים בין תמחיר לתקציב‬ ‫‪ ‬מבנה‬ ‫‪ ‬תמחיר- כולל עלויות ישירות, עלויות עקיפות, עלויות ארגוניות‬ ‫לפעילות והוצאות הנהלה וכלליות - העמסה של כל העלויות‬ ‫לפי מקדמי העמסה רלוונטיים‬ ‫‪ ‬תקציב - כולל עלויות ישירות, ורצוי גם עלויות עקיפות ועלויות‬ ‫ארגוניות לפעילות ואינו כולל הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫‪ ‬תדירות העדכון‬ ‫‪ ‬תמחיר- פעמיים בשנה / בעת הקמת מרכז רווח חדש‬‫14‬ ‫‪ ‬תקציב- לפחות אחת לרבעון‬
  42. 42. ‫מה בין תקציב לתמחיר – דוגמה א‬ ‫תמחיר לעומת תקציב ארגון לדוגמה 3102‬ ‫פעילות ד הנהלה וכלליות סה"כ‬ ‫פעילות ג‬ ‫פעילות ב‬ ‫פעילות א‬ ‫הכנסות‬ ‫661,971‬ ‫661,971‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫631,181‬ ‫631,181‬ ‫ממשלה ורשויות‬ ‫051,882‬ ‫051,33‬ ‫000,042‬ ‫000,51‬ ‫השתתפות לקוחות‬ ‫254,846‬ ‫203,063‬ ‫051,33‬ ‫0‬ ‫000,042‬ ‫000,51‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫לרכישת‬ ‫000,24‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫000,01‬ ‫000,62‬ ‫000,61‬ ‫שכר יוצרים (ללא חזרות שחקנים)‬‫ציוד קבוע‬ ‫005,651‬ ‫0‬ ‫005,52‬ ‫008,42‬ ‫002,32‬ ‫008,701‬ ‫שכר מבצעים‬ ‫056,881‬ ‫0‬ ‫056,7‬ ‫000,61‬ ‫000,401‬ ‫000,77‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫468,81‬ ‫468,81‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫הפעלה כלליות‬ ‫201,611‬ ‫201,611‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫611,225‬ ‫669,431‬ ‫051,33‬ ‫008,05‬ ‫002,351‬ ‫008,002‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫633,621‬ ‫633,522‬ ‫0‬ ‫008,05-‬ ‫008,68‬ ‫008,581-‬ ‫עודף/ גירעון‬ ‫תכנית‬ ‫887,8‬ ‫764,31‬ ‫416,04‬ ‫332,35‬ ‫העמסת הנהלה וכלליות‬ ‫שאמורה‬ ‫לכסות את‬ ‫839,14‬ ‫762,46‬ ‫418,391‬ ‫330,452‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫עצמה‬ ‫887,8-‬ ‫762,46-‬ ‫681,64‬ ‫330,932-‬ ‫עודף/גירעון לתמחיר‬‫24‬
  43. 43. ‫מה בין תקציב לתמחיר – דוגמה ב‬ ‫ארגון 72 לשנת 2102‬ ‫תוכנית בוגרים ב‬ ‫תוכנית שיבוץ‬ ‫אחרי העמסה‬ ‫לפני העמסה‬ ‫אחרי העמסה‬ ‫לפני העמסה‬ ‫הכנסות יעודיות‬ ‫004,02‬ ‫004,02‬ ‫השתתפות לקוחות‬ ‫006,15‬ ‫006,15‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫000,801‬ ‫000,801‬ ‫ממשלתי ורשויות‬ ‫006,951‬ ‫006,951‬ ‫004,02‬ ‫004,02‬ ‫סך הכנסות‬ ‫עלויות ישירות‬ ‫002,7‬ ‫002,7‬ ‫מזון‬ ‫008,4‬ ‫008,4‬ ‫חומרים מתכלים‬ ‫008,67‬ ‫008,67‬ ‫080,76‬ ‫080,76‬ ‫שכר מנחה‬ ‫008,88‬ ‫008,88‬ ‫080,76‬ ‫080,76‬ ‫סה"כ ישירות‬ ‫000,63‬ ‫000,63‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫עקיפות‬ ‫409,11‬ ‫409,11‬ ‫הפעלה כלליות‬ ‫221,2‬ ‫217,41‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫628,831‬ ‫008,421‬ ‫696,39‬ ‫080,76‬ ‫סה"כ עלויות‬ ‫477,02‬ ‫008,43‬ ‫692,37-‬ ‫086,64-‬ ‫עודף (גירעון)‬ ‫נתוני משתתפים‬ ‫027‬ ‫027‬ ‫081‬ ‫081‬ ‫משתתפים‬ ‫391‬ ‫371‬ ‫125‬ ‫373‬ ‫עלות למשתתף‬ ‫העמסת הוצאות הפעלה כלליות וההנהלה וכלליות מגדיל את העלות למשתתף בתכנית שיבוץ ב %04‬‫34‬
  44. 44. ‫לסיכום...‬ ‫אז מה אני‬ ‫הפעולות שיש לבצע:‬ ‫עושה‬ ‫עכשיו???‬ ‫‪ ‬הגדרת תכולת השירות‬ ‫‪ ‬בניית תכנית עבודה מפורטת‬ ‫‪ ‬ייחוס מדויק של הוצאות‬ ‫‪ ‬הערכה ומדידה‬‫44‬
  45. 45. 45

  ×