Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫פורום שיתופים למנכ"לים – מחזור ו' - ינואר 4102‬

‫ניהול חברתי‬
‫ותפיסות עולם כלפי החברה‬
‫לילך דורה, יועצת ארגונית לניהול...
‫תפקיד המנהל החברתי ותפיסות עולם חברתיות‬

‫•‬

‫החברה משפיעה על תהליכים שונים המתרחשים בתוכה‬
‫ומושפעת מהם.‬

‫•‬

‫אדם ש...
‫דרכי החשיבה שלנו:‬

‫ערכים, תפיסת החברה, הארגון, העצמי והאחר,‬
‫אינטרסים ..‬
‫תפיסת המציאות והמרחב לפעולה:‬
‫מתרגמים את ה...
‫הנחת עבודה בסיסית בתפקיד כמנכ"ל וכאדם‬
‫הישרדות-‬
‫תפקיד המנכ"ל לדאוג לקיומו המתמשך של הארגון- יצירת משאבים שיאפשרו לארגו...
‫הרחבה של הנחות העבודה‬
‫שלנו, ארגון מחדש של דרכי‬
‫ההתבוננות שלנו על המצב/‬
‫הבעיה / הארגון/ החברה‬

‫תרגום שונה או‬
‫אחר...
‫דמות ורקע-‬
‫במידה ומוקד העניין הוא במרכז,‬
‫נראה אגרטל‬

‫ושאר התמונה תהווה לו רקע,‬
‫אך אם מוקד העניין הוא‬
‫בצידי התמו...
‫דמות ורקע‬
‫•‬

‫היכולת לשקלל בתהליך קבלת החלטות את ההשפעה שלי לא רק על הדמות, אלא גם‬

‫על מה שנראה כרגע כרקע להחלטה /לפ...
‫ארגון חברתי בבסיס פעולתו‬
‫נועד לקדם את החברה בישראל‬
‫בהיבטים מסוימים.‬

‫תפיסת עולם כלפי החברה‬

‫ארגון חברתי משפיע‬

‫...
‫מפת התפיסה של השפעה על מערכות בחברה והחברה‬
‫עיר/ רשות‬

‫המדינה‬

‫החברה‬
‫בישראל‬
‫האדם‬

‫קהל יעד‬
‫משפחה‬

‫ארגון‬
‫ח...
‫תפיסות עולם כלפי החברה‬
‫מנהל מפעל של 005 עובדים עסק‬
‫בשאלה האם לתת שכר מינימום‬
‫לעובדים או יותר? לתפיסתו שכר‬
‫מינימום...
‫תפיסות עולם כלפי החברה‬
‫מנהל ארגון חברתי שמקדם פעילות‬
‫חינוכית בתוך בתי ספר, כשמטרתו‬
‫לחזק את התלמיד. בעיון מעמיק‬
‫בפ...
‫תפיסות עולם כלפי החברה‬
‫ארגון שהיה עם רעיון חדשני לקידום‬
‫הפריפריה זכה במכרז ממשלתי גדול‬
‫שהוביל להרחבה ניכרת בפעילותו...
‫מתח בתפקיד – בין חברה לבין ארגון‬
‫הארגון‬

‫החברה בישראל‬

‫‪‬מטרות הארגון‬

‫‪ ‬ערכים דמוקרטיים‬

‫‪‬גודל הארגון‬

‫...
‫המנהל עלול להיקלע למצב שבו טובת הארגון אינה טובת החברה,‬
‫ועליו לפעול לכך שפעולותיו ישרתו את טובת הארגון וטובת‬
‫החברה.‬
‫קבלת ההחלטות של מנכ"ל ארגון חברתי מושפעת מאינטגרציה בין מספר השיקולים‬
‫מקורות‬
‫למשאבים‬
‫לחצים של‬
‫בעלי עניין‬

‫ממשלה...
‫תפיסה כלפי החברה וקבלת החלטות ניהוליות‬
‫בחינת המתח אצלי כמנכ"ל ובארגון בין החברה לארגון – סביב סוגיות בוערות, סביב הנחות...
‫"מלבד השאלה האם אנחנו עושים נכון את‬
‫הדברים, עולה שאלה בסיסית יותר:‬
‫האם אנחנו עושים את הדברים הנכונים?"‬

‫בהצלחה בקיד...
‫פורום שיתופים למנכ"לים – מחזור ו' - ינואר 4102‬

‫ניהול חברתי‬
‫ותפיסות עולם כלפי החברה‬
‫לילך דורה, יועצת ארגונית לניהול...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doc 280114 109791

644 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doc 280114 109791

 1. 1. ‫פורום שיתופים למנכ"לים – מחזור ו' - ינואר 4102‬ ‫ניהול חברתי‬ ‫ותפיסות עולם כלפי החברה‬ ‫לילך דורה, יועצת ארגונית לניהול חברתי‬
 2. 2. ‫תפקיד המנהל החברתי ותפיסות עולם חברתיות‬ ‫•‬ ‫החברה משפיעה על תהליכים שונים המתרחשים בתוכה‬ ‫ומושפעת מהם.‬ ‫•‬ ‫אדם שהתפיסות עולם כלפי החברה מהוות חלק מחשיבתו‬ ‫ופעולתו, יבחן את המציאות בגווניה הרבים.‬ ‫•‬ ‫תפקיד המנהל חברתי מבוסס על הנחות עבודה חברתיות‬ ‫והיותו חלק ממרכיב משפיע על החברה בפעולותיו בתוך הארגון‬ ‫ומחוצה לו.‬
 3. 3. ‫דרכי החשיבה שלנו:‬ ‫ערכים, תפיסת החברה, הארגון, העצמי והאחר,‬ ‫אינטרסים ..‬ ‫תפיסת המציאות והמרחב לפעולה:‬ ‫מתרגמים את המציאות , מתרגמים את הבעיות,‬ ‫מתרגמים התנהגויות‬ ‫שיקולים בקבלת החלטות‬ ‫החלטות‬ ‫פעולות, התנהגויות שלנו ושל הארגון שלנו‬
 4. 4. ‫הנחת עבודה בסיסית בתפקיד כמנכ"ל וכאדם‬ ‫הישרדות-‬ ‫תפקיד המנכ"ל לדאוג לקיומו המתמשך של הארגון- יצירת משאבים שיאפשרו לארגון לפעול‬ ‫לאורך זמן, המטרה היא לשרוד.‬ ‫ארגון שורד משמעו הצלחה.‬ ‫השפעה-‬ ‫תפקיד המנכ"ל לייצר השפעה חברתית רחבה- השפעה על הסביבה שמחוץ לארגון, על‬ ‫מערכות, על הציבור וכדו'.‬ ‫ארגון שמשפיע מחוץ לגבולותיו משמעו הצלחה.‬
 5. 5. ‫הרחבה של הנחות העבודה‬ ‫שלנו, ארגון מחדש של דרכי‬ ‫ההתבוננות שלנו על המצב/‬ ‫הבעיה / הארגון/ החברה‬ ‫תרגום שונה או‬ ‫אחר, רחב, מורכב‬ ‫מערך שיקולים גדול‬ ‫יותר, עשיר יותר,‬ ‫ודורש מענים שונים‬ ‫ומורכבים‬ ‫דרכי החשיבה שלנו:‬ ‫ערכים, תפיסת החברה, הארגון, העצמי‬ ‫והאחר, אינטרסים ..‬ ‫תפיסת המציאות והמרחב לפעולה:‬ ‫מתרגמים את המציאות , מתרגמים את הבעיות,‬ ‫מתרגמים התנהגויות‬ ‫שיקולים בקבלת החלטות‬ ‫החלטות‬ ‫פעולות והתנהגויות אחרות אוהארגון שלנו‬ ‫פעולות, התנהגויות שלנו ושל‬ ‫נוספות‬
 6. 6. ‫דמות ורקע-‬ ‫במידה ומוקד העניין הוא במרכז,‬ ‫נראה אגרטל‬ ‫ושאר התמונה תהווה לו רקע,‬ ‫אך אם מוקד העניין הוא‬ ‫בצידי התמונה,‬ ‫נראה שתי דמויות בפרופיל.‬
 7. 7. ‫דמות ורקע‬ ‫•‬ ‫היכולת לשקלל בתהליך קבלת החלטות את ההשפעה שלי לא רק על הדמות, אלא גם‬ ‫על מה שנראה כרגע כרקע להחלטה /לפעולה.‬ ‫•‬ ‫היכולת לעסוק, לחשוב ולאתר במה התהליך עלול לפגוע? מה המחירים שמערכות מחוצה‬ ‫לי עלולות לשלם על המהלך?‬ ‫• היכולת לנהל על כך שיח בקרב מנהלים בארגון ובמחוצה לו – שיח מעבר לארגון שלי,‬ ‫לאינטרסים שלנו ולמוטיבציות הפנימיות אלא שיח ניהולי אמיץ על סיכונים וניהולם לגבי‬ ‫מערכות אחרות בתוך ומחוץ לארגון.‬
 8. 8. ‫ארגון חברתי בבסיס פעולתו‬ ‫נועד לקדם את החברה בישראל‬ ‫בהיבטים מסוימים.‬ ‫תפיסת עולם כלפי החברה‬ ‫ארגון חברתי משפיע‬ ‫החברה בישראל‬ ‫ומושפע מהחברה בישראל‬ ‫ארגון‬ ‫חברתי‬ ‫מבוסס על היכולת לראות את‬ ‫כל החברה ומערכות‬ ‫נוספות בתוכה כחלק‬ ‫ממערך השיקולים בארגון וניהולו‬ ‫חוסר ראיית החברה והמערכות בה‬ ‫במסגרת פעילות העמותה עלול לייצר‬ ‫באופן פרדוקסאלי פעולות המזיקות‬ ‫לחברה בכללותה‬
 9. 9. ‫מפת התפיסה של השפעה על מערכות בחברה והחברה‬ ‫עיר/ רשות‬ ‫המדינה‬ ‫החברה‬ ‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫קהל יעד‬ ‫משפחה‬ ‫ארגון‬ ‫חברתי‬ ‫גופים עסקיים‬ ‫מערכת הבריאות‬ ‫ממשל‬ ‫מערכת החינוך‬ ‫האזרח‬
 10. 10. ‫תפיסות עולם כלפי החברה‬ ‫מנהל מפעל של 005 עובדים עסק‬ ‫בשאלה האם לתת שכר מינימום‬ ‫לעובדים או יותר? לתפיסתו שכר‬ ‫מינימום לא מעניק איכות חיים‬ ‫מספקת לאדם. יש ברשותו היכולת‬ ‫לתת יותר לעובדי הייצור, אלא‬ ‫שתכתיבי השוק הוא שכר מינימום‬ ‫לעובד ייצור ואינטרס ליעילות‬ ‫פיננסית מקדם זאת.‬ ‫תפיסת עולם כלפי החברה :‬ ‫היכולת של האדם להתבונן ולעסוק‬ ‫בסוגיה לפתחו מתוך זווית ראיה‬ ‫חברתית . תוך שילוב מגוון רחב של‬ ‫השלכות חברתיות , מערכתיות על‬ ‫תהליכים המשפיעים על הסוגיה או‬ ‫מושפעים ממנה, מעבר לאינטרס‬ ‫הנקודתי /הארגוני / הניהולי‬ ‫הקונקרטי.‬
 11. 11. ‫תפיסות עולם כלפי החברה‬ ‫מנהל ארגון חברתי שמקדם פעילות‬ ‫חינוכית בתוך בתי ספר, כשמטרתו‬ ‫לחזק את התלמיד. בעיון מעמיק‬ ‫בפעילותו הוא זיהה שהוא תופס את‬ ‫בית הספר כחלש, קל ולא מוערך‬ ‫בעיניו ובעיני הארגון והתעוררה‬ ‫שאלה חברתית: האם הארגון‬ ‫מחליש את בית הספר או מחזק‬ ‫אותו דרך ההתערבות בו?‬ ‫מנהל המשלב בניהול תפיסות עולם‬ ‫כלפי החברה בוחן את המציאות,‬ ‫ההחלטות ודרכי הפעולה שלו לאור‬ ‫ההשלכות שלהן על החברה בכלל‬ ‫ועל מגזרים ומערכות בתוכה, מעבר‬ ‫לארגון שלו.‬
 12. 12. ‫תפיסות עולם כלפי החברה‬ ‫ארגון שהיה עם רעיון חדשני לקידום‬ ‫הפריפריה זכה במכרז ממשלתי גדול‬ ‫שהוביל להרחבה ניכרת בפעילותו.‬ ‫המנהל, למרות הגדילה ואולי בגללה‬ ‫המשיך בייזום פרויקטים חדשים לארגון,‬ ‫אף שהארגון לא הצליח להתבסס‬ ‫מקצועיות באופן מוסדר ומוכח. מצב זה‬ ‫יצר ארגון שפעילותו ענפה אך הרמה‬ ‫המקצועית נמוכה. כמות מול איכות‬ ‫שואל שאלה של אחריות כלפי החברה‬ ‫בכלל וקהל היעד בפרט.‬ ‫מנהל המשלב בניהול תפיסות עולם‬ ‫כלפי החברה מסוגל לבחון האם‬ ‫הנטיות הטבעיות שלו מתאימות‬ ‫לצורך ולבחור אחרת. פעילות כלפי‬ ‫החברה היא גם פעילות פנים‬ ‫ארגונית- כלפי העובדים, המתנדבים‬ ‫וקהל היעד.‬
 13. 13. ‫מתח בתפקיד – בין חברה לבין ארגון‬ ‫הארגון‬ ‫החברה בישראל‬ ‫‪‬מטרות הארגון‬ ‫‪ ‬ערכים דמוקרטיים‬ ‫‪‬גודל הארגון‬ ‫‪ ‬מדינה‬ ‫‪‬כוח של הארגון‬ ‫‪‬משאבים לארגון‬ ‫‪‬קהל יעד/ מוטבים‬ ‫מה נכון‬ ‫לחברה‬ ‫בישראל?‬ ‫‪ ‬רמה ואופי ההתנהלות‬ ‫‪ ‬קבוצות אוכלוסיה שונות‬ ‫‪ ‬מוסדות – חינוך , בריאות, רווחה‬ ‫‪‬מודל חברתי של הארגון‬ ‫‪ ‬האזרח‬ ‫‪‬עובדים ומתנדבים‬ ‫‪ ‬התושב‬ ‫‪‬מיצוב הארגון/ נראות שלו‬ ‫‪ ‬התודעה הציבורית‬ ‫‪‬מונופול/ מתחרים/ שותפויות‬ ‫טובת החברה קודמת לטובת הארגון‬
 14. 14. ‫המנהל עלול להיקלע למצב שבו טובת הארגון אינה טובת החברה,‬ ‫ועליו לפעול לכך שפעולותיו ישרתו את טובת הארגון וטובת‬ ‫החברה.‬
 15. 15. ‫קבלת ההחלטות של מנכ"ל ארגון חברתי מושפעת מאינטגרציה בין מספר השיקולים‬ ‫מקורות‬ ‫למשאבים‬ ‫לחצים של‬ ‫בעלי עניין‬ ‫ממשלה‬ ‫ורשויות‬ ‫הכוח‬ ‫הפוליטי‬ ‫שותפויות‬ ‫לחצים‬ ‫ואילוצים‬ ‫ועד מנהל‬ ‫מערך‬ ‫השיקולים‬ ‫של מנכ"ל‬ ‫ארגון חברתי‬ ‫רמת‬ ‫ה"צעקה"‬ ‫והעוצמה‬ ‫של קהל‬ ‫היעד‬ ‫הנהלה‬ ‫שכירה‬ ‫משאבי‬ ‫הארגון:‬ ‫מה‬ ‫אפשר?‬ ‫תפיסת‬ ‫עולם‬ ‫מה נכון?‬ ‫תקשורת‬
 16. 16. ‫תפיסה כלפי החברה וקבלת החלטות ניהוליות‬ ‫בחינת המתח אצלי כמנכ"ל ובארגון בין החברה לארגון – סביב סוגיות בוערות, סביב הנחות יסוד של‬ ‫הפעילות, סביב פעילות מול מערכת זו או אחרת.‬ ‫א. לראות את מערכת ההשפעות הרחבה יותר של פעולותיי- הרקע לדמות,‬ ‫המערכות האחרות שבתוכן אני פועל ויסודות חברתיים כמו האזרח, האדם, המדינה וההתנהלות‬ ‫ב. לחשוב – לשלב בתהליך החשיבה אופציות נוספות, סיכונים ומחירים כלפי מערכות נוספות כחלק‬ ‫מהשיקולים לקבלת החלטות לטווח קצר וארוך.‬ ‫ב. לשלב בשיח הניהולי – היכולת לעסוק בתהליך קבלת החלטות בשיח מדובר על מורכבויות ומתחים.‬ ‫בין החברה לארגון כחלק משיחה שבה משקללים מחירים ורווחים להחלטה‬ ‫ג. לבחון את הפעולות בפועל והשפעותיהן על הדמות ועל הרקע ולאורן לבחון עוד דרכי פעולה‬ ‫והתמודדות.‬ ‫(ד. לתקף את ההשפעה על מערכות נוספות במידת האפשר )‬
 17. 17. ‫"מלבד השאלה האם אנחנו עושים נכון את‬ ‫הדברים, עולה שאלה בסיסית יותר:‬ ‫האם אנחנו עושים את הדברים הנכונים?"‬ ‫בהצלחה בקידום עשייה נכונה כלפי הארגון והחברה כולה‬
 18. 18. ‫פורום שיתופים למנכ"לים – מחזור ו' - ינואר 4102‬ ‫ניהול חברתי‬ ‫ותפיסות עולם כלפי החברה‬ ‫לילך דורה, יועצת ארגונית לניהול חברתי‬ ‫‪lilach@sheatufim.org.il‬‬

×