Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים - מחזור ו'‬

‫נובמבר 3102‬

‫על קצה המזלג...‬

‫חברה אזרחית ומגזר שלישי‬
‫עדית שדה, מנהלת ...
‫החברה האזרחית היא סך כל‬
‫הארגונים האזרחיים והחברתיים, או‬
‫המוסדות,‬
‫המעצבים דמוקרטיה מתפקדת.‬
‫קבוצות, הפועלות במסגרת ...
‫מהו המגזר השלישי ?‬
‫חברה בעלת שלושה מגזרים‬

‫(1) המגזר הציבורי‬

‫(2) המגזר העסקי – השוק‬

‫(3) המגזר השלישי‬
‫המגזר השלישי – מס' ארגונים‬
‫נרשמו - 619,94‬

‫רשומים היום -‬
‫89343‬
‫פעילים מעל ל-‬
‫000,02‬
‫בעלי אישור‬
‫לניהול תקין‬...
‫ארגוני המגזר השלישי‬
‫• ארגונים חברתיים‬
‫• עמותות‬

‫סנגור %5‬

‫• חברות לתועלת הציבור‬

‫שירותים %96‬
‫מימון %71‬

‫חבר...
‫תחומי הפעילות של המגזר השלישי בישראל‬
‫חינוך ומחקר,‬
‫%52‬

‫איכות הסביבה,‬
‫%1‬
‫תרבות ופנאי,‬
‫%32‬

‫איגודים‬
‫מקצועיי...
‫המגזר השלישי הישראלי‬

‫(לימור, 1102)‬

‫המגזר השלישי הישראלי אינו בין המדינות המובילות ב:‬
‫בתרומה הפרטית המקומית – של פ...
‫תהליכים היסטוריים ותמורות‬
‫חוק העמותות – 0891 – חוק רזה‬
‫צרכים ופערים חברתיים הולכים וגדלים בחברה בישראל‬
‫צמצום מדינת ...
‫עובדות ומספרים‬
‫המגזר השלישי הישראלי נחשב בין הגדולים בעולם מבחינת מספר‬
‫הארגונים ביחס אוכלוסייה, היקף הפעילות הכספי, מ...
‫פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים- מחזור ו'‬

‫נובמבר 3102‬

‫על קצה המזלג...‬

‫חברה אזרחית ומגזר שלישי‬
‫עדית שדה, מנהלת ת...
Doc 261113 136911
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doc 261113 136911

734 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doc 261113 136911

 1. 1. ‫פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים - מחזור ו'‬ ‫נובמבר 3102‬ ‫על קצה המזלג...‬ ‫חברה אזרחית ומגזר שלישי‬ ‫עדית שדה, מנהלת תחום ניהול חברתי, שיתופים.‬ ‫לילך דורה, יועצת ארגונית לניהול חברתי, שיתופים‬
 2. 2. ‫החברה האזרחית היא סך כל‬ ‫הארגונים האזרחיים והחברתיים, או‬ ‫המוסדות,‬ ‫המעצבים דמוקרטיה מתפקדת.‬ ‫קבוצות, הפועלות במסגרת החברה‬ ‫האזרחית, תומכות ופועלות בעיקר‬ ‫עבור התפתחות חברתית ושמירה על‬ ‫אינטרס ציבורי.‬
 3. 3. ‫מהו המגזר השלישי ?‬ ‫חברה בעלת שלושה מגזרים‬ ‫(1) המגזר הציבורי‬ ‫(2) המגזר העסקי – השוק‬ ‫(3) המגזר השלישי‬
 4. 4. ‫המגזר השלישי – מס' ארגונים‬ ‫נרשמו - 619,94‬ ‫רשומים היום -‬ ‫89343‬ ‫פעילים מעל ל-‬ ‫000,02‬ ‫בעלי אישור‬ ‫לניהול תקין‬ ‫000,01‬ ‫בעלי 64א‬ ‫082,4‬ ‫גיידסטאר ישראל – שנתון 2102‬
 5. 5. ‫ארגוני המגזר השלישי‬ ‫• ארגונים חברתיים‬ ‫• עמותות‬ ‫סנגור %5‬ ‫• חברות לתועלת הציבור‬ ‫שירותים %96‬ ‫מימון %71‬ ‫חברים‬ ‫ארגוני גג‬ ‫ארגוני תשתית‬
 6. 6. ‫תחומי הפעילות של המגזר השלישי בישראל‬ ‫חינוך ומחקר,‬ ‫%52‬ ‫איכות הסביבה,‬ ‫%1‬ ‫תרבות ופנאי,‬ ‫%32‬ ‫איגודים‬ ‫מקצועיים,‬ ‫%4‬ ‫שיכון ופיתוח,‬ ‫%4‬ ‫פילנתרופיה,‬ ‫%6‬ ‫הנצחה,‬ ‫%2‬ ‫רווחה, %91‬ ‫דת, %33‬ ‫ארגונים‬ ‫בינלאומיים, %1‬ ‫ארגוני‬ ‫אזרחים, %8‬ ‫גיידסטאר ישראל – שנתון 2102‬
 7. 7. ‫המגזר השלישי הישראלי‬ ‫(לימור, 1102)‬ ‫המגזר השלישי הישראלי אינו בין המדינות המובילות ב:‬ ‫בתרומה הפרטית המקומית – של פרטים ושל עסקים, הן‬ ‫בשיעור התרומה והן ביחס לרווחיות העסקים ולהון הפרטי.‬ ‫במתנדבים – באופן מוחלט, ביחס לאוכלוסייה בכללותה‬ ‫ולמספר השכירים במגזר.‬ ‫המדיניות הממשלתית הננקטת כלפי המגזר השלישי:‬ ‫ממעיטה בעידוד הפילנתרופיה ובהטבות הניתנות לתורמים.‬ ‫מכבידה במיסוי המוטל על ארגוני המגזר השלישי.‬
 8. 8. ‫תהליכים היסטוריים ותמורות‬ ‫חוק העמותות – 0891 – חוק רזה‬ ‫צרכים ופערים חברתיים הולכים וגדלים בחברה בישראל‬ ‫צמצום מדינת הרווחה – הפרטה וצמצום קצבאות‬ ‫ישראל כחברה רב תרבותית – לגיטימיות לקבוצות לחץ‬ ‫כניסת תורמים מגוונים עם צרכים שונים‬ ‫צמיחת ארגוני מגזר שלישי וחברה אזרחית‬ ‫התגברות מעורבות הציבור‬
 9. 9. ‫עובדות ומספרים‬ ‫המגזר השלישי הישראלי נחשב בין הגדולים בעולם מבחינת מספר‬ ‫הארגונים ביחס אוכלוסייה, היקף הפעילות הכספי, מספר המועסקים‬ ‫והתרומה לתוצר.‬ ‫מספר המלכ"רים הרשומים בישראל הוא כ-000,03 (הערכה), בקצב‬ ‫גידול של כ-%7 בשנה (007,1 ארגונים חדשים).‬ ‫מועסקים בו כ- %01, מכוח האדם במשק הישראלי, כ- 000,963 משרות‬ ‫שכיר. היקף כל שעות עבודת מתנדבים שווה ל- 000,53 משרות מלאות.‬ ‫ממוצע המשכורות הגבוהות – 005,21 ₪, ממוצע חמש המשכורות‬ ‫הגבוהות – 777,8 ₪.‬ ‫%06מהארגונים חדלים להתקיים במהלך 01 השנים הראשונות‬ ‫תוצר המגזר %9.5 מהתמ"ג (9002).‬ ‫בשנים האחרונות חל גידול בארגוני רווחה, סיוע חומרי וארגוני חינוך.‬ ‫(מקורות: ‪ICTR‬מסד הנתונים, 7002; ניסן לימור, 1102; החשכ"ל, הלמ"ס, 0102)‬
 10. 10. ‫פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים- מחזור ו'‬ ‫נובמבר 3102‬ ‫על קצה המזלג...‬ ‫חברה אזרחית ומגזר שלישי‬ ‫עדית שדה, מנהלת תחום ניהול חברתי, שיתופים‬ ‫לילך דורה, יועצת ארגונית לניהול חברתי, שיתופים‬

×