Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bogrim2

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bogrim2

 1. 1. ‫תכנית בוגרים 3102‬ ‫פיתוח צוות בכיר‬ ‫לילך דורה‬
 2. 2. ‫מה התפקיד של הצוות הבכיר?‬ ‫1. ה ‪ Holding‬של הארגון.‬ ‫2. כל אחד מחברי הצוות בעל ערך מוסף ייחודי משלו לתחום שבניהולו ולצוות כמכלול.‬ ‫3. הצוות הוא גוף מקבל החלטות ברמה כלל ארגונית סביב סוגיות מהותיות .‬ ‫4. הצוות מוביל את הארגון להשגת מטרותיו:‬ ‫‪‬‬ ‫אסטרטגיה, מדיניות , נהלים והסדרה‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור ביצועים – תהליכי עבודה, שיטות עבודה, תפיסות וכיווני פעולה‬ ‫‪‬‬ ‫פתרון בעיות מערכתיות- חשיבה, תכנון, פיצוח ועיצוב פתרונות‬ ‫‪‬‬ ‫חיבור בין הפנים החוצה וההפך.‬ ‫‪‬‬ ‫חיבור בין הממשקים ובין היחידות של הארגון לכדי מכלול אחד‬ ‫‪‬‬ ‫תרבות ונורמות עבודה של הארגון‬
 3. 3. ‫להיות מנהל בכיר בארגון –משמעותי!‬ ‫ציפיות ממנהל בכיר:‬ ‫‪ ‬אחריות גבוהה על כל הנעשה בארגון‬ ‫‪ ‬קבלת החלטות‬ ‫‪ ‬חלוקת סמכויות‬ ‫‪ ‬אחריות ניהולית כלפי כל המעגלים הרלוונטיים לארגון‬ ‫‪ ‬תקשורת פנים ארגונית‬ ‫‪ ‬ידע והעברת ידע‬ ‫‪ ‬בנייה ופיתוח תשתיות‬
 4. 4. ‫מה בין הנהלה שכירה למנהלים בכירים‬ ‫כובע ארגוני‬ ‫כובע כמנהל תכנית/כספים/אחר‬ ‫האם יש לי אוסף של מנהלים בכירים או הנהלה ?‬ ‫תפקידי הנהלה שכירה – אחריות כוללת על הארגון‬ ‫‪ ‬האם הדיון הוא דיון הנהלה או דיון של מנהלי תכניות?‬ ‫‪ ‬מאיזה כובע כל אחד בוחר לדבר?‬ ‫‪ ‬האם כל אחד עסוק בסוגיה הארגונית או בהשלכות שלה על האינטרס המקומי‬ ‫שלו?‬ ‫‪ ‬האם כל אחד מצליח לתת ערך מוסף ייחודי ומשמעותי לשיח ולהשפיע על‬ ‫ההחלטות?‬
 5. 5. ‫שיקולים בבניית צוות הנהלה שכירה‬ ‫הרכב הצוות הבכיר מבטא את כלל המבנה הארגוני וקובע את הדיונים שנעשים‬ ‫בארגון, את צוותי קבלת ההחלטות ואת אופי החיבורים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבנה קלאסי מורכב מאנשי ליבה ו"תומכי ליבה".‬ ‫הצוות הניהולי הבכיר יבטא את החשיבות שרוצים לתת לכל יחידה.‬ ‫הצוות כולל את מי שהארגון מחשיב כרלוונטיים ארגונית וחשובים מערכתית‬ ‫צוות ניהולי איכותי הוא צוות שיהיה בו מי שצריך להיות בו ולא יהיה מי שלא צריך.‬
 6. 6. ‫שיקולים בבניית צוות‬ ‫‪ ‬מבנה הצוות צריך להיות נגזרת של האסטרטגיה הארגונית ללא‬ ‫תלות פרסונאלית.‬ ‫‪ ‬הצוות צריך להיות בגודל המאפשר עמידה במטרות המיוחסות‬ ‫להנהלה‬ ‫‪ ‬מנהל יכול לנהל עד 01 איש.‬ ‫‪ ‬הערכה כי ניתן לנהל דיון אפקטיבי בקבוצה של עד 7 איש.‬ ‫לאחר בניית צוות יש צורך להסדיר חלוקת תפקידים וצורת עבודה:‬ ‫‪ ‬הסדרה של תהליכי העבודה עם הצוות –‬ ‫‪ ‬על מה מדברים?, איך מדברים?‬
 7. 7. ‫חלוקת כוח ומשאבים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫איך מתנהל תהליך חלוקת הכוח והמשאבים בארגון?‬ ‫האם יש מדיניות ברורה לחלוקת משאבים?‬ ‫האם מי שקרוב לצלחת - אוכל?‬ ‫האם מי שיודע הכי טוב למשוך ממך משאבים מצליח?‬ ‫האם לכל מנהל בכיר יש דרגות חופש בתחום המשאבים?‬ ‫‪ ‬חלוקת כוח ומשאבים צריכה להיות מותאמת לדרג הניהולי, לצוות הבכיר מתוך‬ ‫מדיניות ותפיסה של קריטריונים איך נכון שיחולק הכוח/ העוצמה בארגון ואיך לא.‬ ‫עיוות: מנהל כספים‬ ‫יותר חזק ממנכ"ל‬ ‫עיוות: המזכירה /‬ ‫מתאמת שולטת‬ ‫במשאבים - ‪Buffer‬‬ ‫עיוות: אין חלוקת‬ ‫משאבים וכוח,‬ ‫"חוקי הג'ונגל"‬ ‫פועלים!‬
 8. 8. ‫מערכת יחסים‬ ‫מנכ"ל ומנהל בכיר‬
 9. 9. ‫מינוי וניהול מספר 2‬ ‫‪ ‬בחירה של מספר 2 לפי התחום המקצועי מעידה על התפיסה מה הכי חשוב למנכ"ל.‬ ‫‪ ‬הארגון פועל לפי המנגנון שמכתיב מספר 2 .‬ ‫‪ ‬להיזהר שהוא לא הופך להיות המסננת של רב המידע הארגוני.‬ ‫‪ ‬התנהלות מספר 2 מול שאר הגורמים במערכת.‬ ‫‪ ‬ערך מוסף גדול בניהול סינרגטי של הזנה הדדית להבדיל מ‪. Yes Man‬‬ ‫‪ ‬יכולת לחלוקת עבודה ברורה בין מספר 1 לבין מספר 2 .‬ ‫‪ ‬מתי הכמיהה של מספר 2 להחליף את מספר 1?‬ ‫‪ ‬שם של בעל התפקיד – מורכבות של השם סגן ועוזר –יצירת בהירות של‬ ‫משמעות התפקיד בשם המיוחס לו.‬
 10. 10. ‫מערכת יחסים – מנכ"ל ומנהל בכיר‬ ‫‪ ‬מערכת היחסים בין מנכ"ל למנהל בכיר מכתיבה היבטים רבים בהתנהלות הארגונית.‬ ‫‪ ‬היכולת של המנכ"ל לתת ערך מוסף משמעותי למנהל הבכיר וההפך.‬ ‫‪ ‬מרכיבים בקשר:‬ ‫‪ ‬מקום למורכבות וקושי מחד עם התגייסות וחתירה משותפת למטרה מאידך.‬ ‫‪ ‬כלים ליישום ולמידה‬ ‫‪ ‬עיסוק במנהיגות וניהול מעבר למשימה‬ ‫‪ ‬יצירת מרחב לעיון מעמיק ומשמעותי בנושאים‬ ‫‪ ‬מקום לאתגור המנכ"ל ולשינוי דרכי פעולה בעקבות פידבק מהשטח‬ ‫‪ ‬דיווח, עדכון, הבנה משמעותית עם מה שקורה בפועל- תיווך ענייני ומשמעותי‬ ‫המאפשר לגשר על פערים , לזהות נורות אדומות ולתת מענה לפתרון בעיות מקומי‬ ‫ואסטרטגי.‬
 11. 11. ‫הנהלה שכירה אפקטיבית ומוצלחת‬ ‫וקשרי ניהול איכותיים ביניכם למנהלי הארגון‬ ‫במטה ובשטח‬

×