Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

öZel öğretim yöntemleri dersleri2

8,779 views

Published on

ozel ogretim yöntemleri

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

öZel öğretim yöntemleri dersleri2

 1. 1. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSLERİ<br />
 2. 2. Eğitim fakülteleri, bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde özel öğretim yöntemleri dersleri 3. sınıfta, 5. ve 6. yarıyılda 1 ve 2 olarak verilmektedir.<br />
 3. 3. Özel öğretim yöntemleri derslerinden şu kazanımlar hedeflenmektedir;<br />Alana ait öğretim programlarını bilmek.<br />Genel ve alana özgü, öğretmen yeteneklerini bilmek.<br />Genel ve alana özgü mevzuatı (atama, görev ve çalışma esasları vb.) bilmek.<br />Alana özgü, öğretim materyallerni bilmek ve tasarlamak.<br />Alana özgü, öğretim yöntemlerni bilmek ve planlamak.<br />
 4. 4. Özel Öğretim Yöntemleri I Programı<br />Özel öğretim yöntemleri I dersi, BÖTE programında, 3. sınıf/5. yarıyılda, haftalık 2 saat kuramsal ders anlatımı ve 2 saat uygulama içeren 3 kredilik bir ders olarak yer almaktadır.<br />
 5. 5. Özel öğretim yöntemleri I dersinin izlencesi aşağıda sıralanmıştır.<br />I. Hafta: dersin tanımı ve giriş<br />Konular:<br />- Özel öğretim yöntemleri derslerinin incelenmesi (amaç ve kapsam).<br />- Milli Eğitim temel yasasının incelenmesi ve bilişim teknolojileri eğitimi açısından tartışılması<br />- Mevzuat bilişim teknolojileri öğretiminin incelenmesi.<br /> - Bilişim Teknolojileri öğretiminin genel amaçlarının incelenmesi. <br />
 6. 6. Kitap Bölümü:<br />Bölüm 1 Özel Öğretim Yöntemleri Dersleri I – II<br />Bölüm 2 Bilişim Teknolojileri Öğretimi Mevzuatı<br />
 7. 7. 2. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretiminde öğrenci özellikleri: Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Konular:<br />Cinsiyet<br />Bilişsel Gelişim <br />Ön bilgi <br />Düşünme Stilleri<br />Bilgisayar nesli<br />
 8. 8. Tartışma:<br />İş ortamında, mesai arkadaşlarınızın alan bağımlısı mı olmasını istersiniz, yoksa alan bağımsız olmasını mı isterdiniz? Neden?<br />Düşünme stilleri hakkında bilgi sahibi olmanın öğretmenlik mesleğinde sizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?<br />Kendi yaşıtlarnızla ilköğretime yeni başlayanlar arasındaki farklılıkları (teknoloji kullanımı açısından) yazınız, sınıf arkadaşlarnızla tartışınız.<br />
 9. 9. Riding ve Cheema düşünme stilinin boyutlarını bilişim teknolojileri öğretimi açısından inceleyiniz.<br />Aşağıdaki gelişim evrelerini algoritma ve programlamaya başlangıç konularına uygunluk açısından tartışınız.<br />Algı- MotorEvre<br />İşlem Öncesi Evre <br />Somut İşlemler Evresi<br />Soyut İşlemler Evresi <br />
 10. 10. Kitap Bölümü: <br />Bölüm 3 Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Öğrenci Özellikleri: Öğrenci uygulama çalışmalarnın sunumu.<br />
 11. 11. Uygulama: <br />Dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Kütüphane ve İnternet kaynaklarını tarayarak düşünme stillerini araştırınız. Bulduğunuz düşünme stillerini açıklayan bir sunu ve birbirleri ile ilişkilerini gösteren bir kavram haritası hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız, bilişim teknolojileri öğretimi açısından önemini tartışınız. <br />
 12. 12. 4. Hafta: Bilişim Teknolojileri öğretim programı: öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Konular: <br />İlköğretim programı <br />Orta öğretim programı<br />
 13. 13. Tartışma:<br />İlköğretim bilişim teknolojisi öğretim programı diğer ilköğretim derslerine ait öğretim programları içerisine yedirilmiş olarak verilebilr mi? Neden? Nasıl? Sonuçları neler olabilir? Sınıfça münazara tartışma tekniğini kullanarak tartışınız.<br />Kitap Bölümü:<br />Bölüm 5 Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri<br />
 14. 14. 5. Hafta: Bilişim Teknolojileri öğretim programı: öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu.<br />Uygulama: <br />İlköğretim seçmeli bilgisayar (1-8) dersi öğretim programı, ortaöğretim kurumları bilgi ve iletişim teknolojisi dersi öğretim programı.<br />Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimi lisans programı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özel Alan Yeterlliklerini inceleyelim. Programlar ve özel aln yeterlilikleri arasındaki ilişkileri gösteren bir harita hazırlyarak düşüncelerimizi sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.<br />
 15. 15. 6. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretim yöntemleri: öğretim elemanı sunusu be sınıf tartışması.<br />Konular: <br />Anlatım Yöntemi<br />Soru Cevap Yöntemi<br />Gösteri Yaptırma Yöntemi <br />Drama (yaratıcı drama) Yöntemi<br />Örnek Olay Öğretim Yöntemi<br />
 16. 16. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi<br />Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği<br />Altı Şapkalı Düşünme Tekniği<br />Balık Kılçığı Düşünme Tekniği<br />Münazara Tartışma Tekniği<br />Philips 66 Tartışma Tekniği<br />Eğitsen Oyunlar – Bilgisayar Oyunları <br />
 17. 17. Tartışma: <br />Sizce, ilköğretim bilişim teknolojileri öğretim programında yer alan hangi kazanımlar Eğitsel Oyunlar ile anlatılabilir? <br />Kitap Bölümü: <br />Bölüm 5 Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri<br />
 18. 18. 7. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretim yöntemleri: Öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu. <br />Uygulama: <br />“Bilgisayardaki görevleri gerçekleştirmenin birden fazla yolu olduğunu fark eder” kazanımına yönelik bir örnek etkinlik hazırlayınız.<br />
 19. 19. 8. Hafta: Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi: Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Konular: <br />Sorgulayıcı Öğrenme<br />Bağlı Öğretim <br />Eleştirel Düşünce<br />Yansıtıcı Öğrenme<br />Ağ Araştırması<br />Mobil Öğrenme<br />
 20. 20. 9. Hafta:Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi: Öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu.<br />Uygulama:<br />4’er kişilik gruplar oluşturunuz. İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri ders programında yer alan konulardan bir tanesini seçerek öğretimde yeni yaklaşımlardan bir tanesi ile nasıl öğretilebileceğine dair bir öğretim planı hazırlayınız. Çalışmanızı sınıf arkadalşarınız ile paylaşınız.<br />
 21. 21. 10. Hafta: Web 2.0 ve bilişim teknolojileri öğretimi: öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Konular:<br />Sosyal Ağlar <br />Podcastlar <br />Vikiler<br />Web Günlükleri<br />
 22. 22. 11. Hafta:Web 2.0 ve bilişim teknolojileri öğretimi: öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu.<br />Uygulama:<br />İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri ders programında yer alan konulardan bir tanesini seçerek seçtiğiniz bir Web 2.0 uygulaması üzerinden ders olarak işleyiniz.<br />
 23. 23. 12. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretiminde materyal kullanma: Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Konular: <br />Yazılı Materyaller<br />Görsel Materyaller<br />Görsel İşitsel Materyaller<br />Etkileşimli Materyaller<br />
 24. 24. 13. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretiminde materyal kullanma : Öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu.<br />Uygulama:<br />4’er kişilik küçük gruplara bölünerek bilişim teknolojileri ders müfredatından belirleyeceğiniz bir konu ile ilgili iki farklı materyal geliştiriniz. Bu materyalleri sınıfta sunarak sınıf arkadaşlarınızın görüşlerini alınız.<br />
 25. 25. 14. Hafta: Dönem değerlendirmesi...<br />
 26. 26. Özel Öğretim Yöntemleri II. Programı<br />Özel Öğretim Yöntemleri I. Dersi BÖTE programında 3. sınıf/6. Yarıyılda, haftalık 2 saat kuramsal ders anlatımı ve 2 saat uygulama içeren 3 kredilik bir ders olarak yer almaktadır. <br />
 27. 27. 1. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretim ortamları: öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Bilişim teknolojisi sınıfı nedir?<br />Bilişim teknolojisi sınıflarının fiziksel özellikleri<br />Bilişim teknolojisi sınıflarının yerleşim özellikleri<br />-klasik sınıf yerleşim düzeni<br />-u tipi yerleşim düzeni <br />-küme yerleşim düzeni<br />Bilgisayar masası koltuğu ve oturma özellikleri<br />Standart bir bilişim teknolojisi sınıfının özellikleri<br />Bilişim teknolojisi sınıflarının teknolojik özellikleri<br />Bilişim teknolojisi sınıflarının kullanımı<br />
 28. 28. 2. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretim ortamları öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu.<br />Uygulama:<br />Çevremizdeki bir ilköğretim veya öğretim okulunu ziyaret edelim. Okul yöneticisin onayını alarak istakli bir Bilişim Teknolojileri Formatör öğretmeni ile BT sınıflarının düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı hakkında bir görüşme gerçekleştirerek bilişim teknolojisi öğretmeninin yaşadıkları sorunları belirlemeye çalışalm.<br />
 29. 29. 3. Hafta: Ölçme ve değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi: öğretim elemanı sunumu ve sınıf tartışması.<br /><ul><li>Temel kavrankar
 30. 30. öçme
 31. 31. Ölçme türleri
 32. 32. Ölçmede hata
 33. 33. Değerlendirme</li></ul>Geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri<br /><ul><li>Yazılı sınavlar
 34. 34. Kısa yanıtlı sınavlar
 35. 35. Eleştirme maddeleri
 36. 36. Çoktan seçmeli testler
 37. 37. Doğru – Yanlış soruları</li></li></ul><li>Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri<br /><ul><li>Performans ödevleri
 38. 38. Proje
 39. 39. Gelişim dosyası (Portfolyo)
 40. 40. Dereceli planlama anahtarı (Rubrik)
 41. 41. Konrtol listeleri
 42. 42. Öz değerlendirme
 43. 43. Akran değerlendirme
 44. 44. Grup değerlendirmesi
 45. 45. Kavram haritası</li></li></ul><li>4. Hafta: Ölçme ve değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi: Öğretim uygulama çalışmalarının sunumu.<br />Uygulama: Dört kişilik proje grupları oluşturunuz. Sekiz kademeden oluşmakta olan, ilköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretim programından seçeceğiniz bir kademeye yönelik bir çölçme aracı geliştiriniz ve bir öğrenci grubuna uygulayınız.<br />
 46. 46. 5. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretmenleri teknoloji liderliği : Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Yenilikçi okul ortamı<br /><ul><li>İşbirliği
 47. 47. Okul liderliği
 48. 48. Ortak liderlik ve ortak değerler
 49. 49. Sınıf ortamı
 50. 50. Öğrencilerin öğrenmesi
 51. 51. değerlendirme</li></ul>Konular:<br />Yenilik ve değişim <br />Eğitimde yenilik <br />Kişisel ilerleme<br />Pedagojik inanışlar<br />Yeniliği sürdürmek<br />Teknoloji liderliği<br />
 52. 52. 6. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretmenleri teknoloji liderliği öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu<br />Uygulama:<br />Bölüm 11’de verilen senaryo kapsamında aşağıda yer alan sorulara cevap aranması ve bir rapor halinde sınıfta paylaşılması<br />
 53. 53. 7. Hafta: Bilişim etiği ve öğretimi: Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması<br />Konular:<br />Etik<br /><ul><li>Betimleyici etik
 54. 54. Normatif etik</li></ul>Bilgisayar etiği <br />Etik çalışmalarının nedenleri<br />Bilgisayar etiği eğitimi<br />Bilgisayar etiği dersinin amacı <br />Bilişim mesleği ahlak ilkeleri belgesi<br />
 55. 55. 8. Hafta: Bilişim etiği ve öğretimi öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu <br />Uygulama:<br />Bir bilişim teknolojileri formatör öğretmeni ile iletişime geçerek okullarda yaşanan bilişim teknolojileri kullanımına dair okullarda yaşanılan sorunlar nelerdir, deneyim ve görüşlerini alınız, sonuçları bir rapor halinde sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız.<br />
 56. 56. 9. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretmenliği mesleki gelişim: Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması.<br />Konular:<br />Mesleki gelişimin önemi<br />Hizmetiçi eğitimler<br />Lisans üstü öğrenim <br />Kurs ve sertifikalar<br />BÖTE kitapları<br />Magazinler ve Web siteleri<br />Dernek ve birlikler<br />Kurultay, sempozyum ve konferanslar<br />BÖTE site ve formları<br />
 57. 57. 10. Hafta: Bölüm 15 Mikro Öğretim<br />11. Hafta: Mikro Öğretim Uygulamaları<br />
 58. 58. BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI<br />Bu kısımda BÖTE mezunlarının öğretmenlik ve diğer çalışma alanları kısaca sıralanmıştır. Bunlar;<br />Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği <br />Eğitim Teknolojileri Uzmanı <br />E-Öğrenme Uzmanı<br />Web Tasarımcısı<br />Donanım Uzmanı<br />Akademik Çalışma<br />
 59. 59. Ağ Yöneticisi<br />Öğretim Tasarımcısı<br />Grafik Tasarımcısı<br />Öğretim Yönerim Sistemi (ÖYS) Uzmanı<br />Eğitim Yazılımı Geliştirici<br />Uzaktan Öğrenme Uzmanı <br />Bu kavramları inceleyecek olursak;<br />
 60. 60. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği:<br />mezun oldukları bölümlere göre bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dağılımı<br />
 61. 61. Eğitim Teknolojileri Uzmanı<br />Bilgisatyar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinden mezun olan lisans öğrencileri eğitim teknolojisi uzmanı olurlar.<br />E-Öğrenme Uzmanı<br />E-Öğrenme elektronik ortamlar üzerinden yapılan öğrerimdir. E-Öğrenme, İnternet yada bir yerel ağ üzerinden, bilgiye ulaşmada zaman ve mekan sınırı olmadan, eş- zamanlı yada eş-zamansız olarak diğer öğrenciler ve öğretmenlerle iletişim kurulabilir<br />
 62. 62. Web Tasarımcısı<br />Web tasarımcısı web sistemlerinin ve sayfalarının belirlenen hedef kitleye, içeriğe ve kurulum amacına en uygun şekilde tasarımını sağlar.<br />Donanım Uzmanı<br />Donanum uzmanları bilgisayarın donanımsal arızalarıyla ilgilenen, donanum konusunda uzman olmuş kişilerdir.<br />
 63. 63. Akademik Çalışma<br />BÖTE mezunları lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı ve araştırma elemanı olarak görev alabilirler.<br />Ağ Yöneticisi<br />Ağ yöneticisi ağ yönetimi hakkında bilgi sahibi olan ve ağı yöneten kişidir. <br />

×