Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הבנק והעסק

274 views

Published on

צריך מהבנק אשראי לעסק? תתחיל להתנהל נכון מהיום הראשון של העסק...ואז יהיה לך הרבה יותר קל לקבל אשראי מהבנק.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הבנק והעסק

 1. 1. ‫נשר‬ ‫שרונה‬ ‫של‬ ‫בבעלותה‬ ‫הנן‬ ‫המצורפות‬ ‫המצגות‬-‫רו‬"‫ח‬,‫והשימוש‬‫בהן‬‫הוא‬‫בכתב‬ ‫באישור‬ ‫רק‬‫נשר‬ ‫שרונה‬ ‫של‬–‫רו‬"‫ח‬.‫איסור‬ ‫חל‬‫להעתיק‬,‫לשכפל‬,‫למסור‬,‫בכתב‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫המצורפות‬ ‫המצגות‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬‫נשר‬ ‫שרונה‬ ‫של‬.‫המלצה‬ ‫בגדר‬ ‫הם‬ ‫במצגות‬ ‫הנתונים‬.‫בגין‬ ‫אחריות‬ ‫בכל‬ ‫תישא‬ ‫לא‬ ‫נשר‬ ‫שרונה‬‫עקיף‬ ‫או‬ ‫ישיר‬ ‫נזק‬ ‫כל‬,‫בגין‬‫השימוש‬‫במצגות‬ ‫המוצג‬ ‫ובמידע‬ ‫בהמלצות‬‫המצורפות‬.‫נשר‬ ‫שרונה‬,‫רו‬"‫ח‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________4999773-054nesher.finance@gmail.com
 2. 2. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________054-4999773‫והעסק‬ ‫הבנק‬‫שרונה‬‫נשר‬,‫רו‬“‫ח‬‫נשר‬-‫ניהול‬‫כספים‬‫בעסק‬ ‫נכונות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ניהוליים‬ ‫כלים‬ ‫מתן‬‫טל‬:077-2170100‫נייד‬054-4999773
 3. 3. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫הבנק‬ ‫מול‬ ‫נכונה‬ ‫התנהלות‬‫המטרה‬:
 4. 4. ‫הבנק‬ ‫בבחירת‬ ‫שיקולים‬‫מושגים‬‫בבנקאות‬‫סוגי‬‫אשראי‬‫ומימון‬‫אשראי‬ ‫בקשת‬‫חשובים‬ ‫טיפים‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________
 5. 5. http://www.sonalikagroup.com/‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________
 6. 6. ‫נפרד‬ ‫חשבון‬?‫בנק‬ ‫באיזה‬?‫עסקי‬ ‫סניף‬?‫עסקית‬ ‫פגישה‬?‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________
 7. 7. ‫קרן‬-‫ההלוואה‬ ‫של‬ ‫המקורי‬ ‫הסכום‬‫תקופה‬-‫הרגע‬ ‫ועד‬ ‫הקרן‬ ‫קבלת‬ ‫מרגע‬ ‫הזמן‬ ‫תקופת‬‫האחרון‬ ‫הפירעון‬‫ריבית‬-‫בכסף‬ ‫השימוש‬ ‫מחיר‬(‫נומינלית‬,‫אפקטיבית‬,‫ריאלית‬)‫הצמדה‬-‫עליית‬ ‫לשיעור‬ ‫בהתאם‬ ‫הכסף‬ ‫ערך‬ ‫שמירת‬‫המדד‬(‫האינפלציה‬)‫זר‬ ‫מטבע‬ ‫או‬.‫מאפשר‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫בו‬ ‫פיננסית‬ ‫עסקה‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ ‫הלוואה‬‫בכסף‬ ‫שימוש‬(‫קרן‬)‫השני‬ ‫לצד‬,‫מראש‬ ‫שנקבעת‬ ‫לתקופה‬,‫הריבית‬ ‫שהיא‬ ‫עתידית‬ ‫הכנסה‬ ‫תמורת‬.‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫האשראי‬ ‫בעולם‬ ‫מושגים‬
 8. 8. ‫פריים‬-‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבעת‬ ‫ריבית‬‫באופן‬ ‫בנק‬ ‫כל‬‫עם‬ ‫בעסקאות‬ ‫לחישוב‬ ‫בסיסית‬ ‫כריבית‬ ‫עצמאי‬‫לקוחותיהם‬,‫בנק‬ ‫שקובע‬ ‫בפריים‬ ‫להשתמש‬ ‫נהוג‬ ‫אך‬‫ישראל‬‫סילוקין‬ ‫לוח‬-‫של‬ ‫ההחזר‬ ‫שלבי‬ ‫את‬ ‫המציגה‬ ‫טבלה‬‫בתשלומים‬ ‫הנפרעת‬ ‫הלוואה‬,‫תקופת‬ ‫שבסיום‬ ‫כך‬‫והריבית‬ ‫הקרן‬ ‫במלואם‬ ‫יוחזרו‬ ‫ההלוואה‬.‫חשבון‬ ‫על‬ ‫קבוע‬ ‫החזר‬‫הקרן‬-‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫פורע‬ ‫הלווה‬‫הריבית‬ ‫מלוא‬ ‫ואת‬ ‫הקרן‬ ‫מן‬ ‫קבוע‬ ‫חלק‬‫התקופתית‬.‫לוח‬‫שפיצר‬-‫שההחזר‬ ‫כך‬ ‫מראש‬ ‫מחושב‬ ‫הפירעון‬‫בגובהו‬ ‫אחיד‬ ‫יהיה‬ ‫התקופתי‬.‫הלוואת‬‫בלון‬/‫גשר‬/‫גרייס‬–‫שלה‬ ‫שההחזר‬ ‫הלוואה‬‫בסוף‬ ‫אחד‬ ‫בתשלום‬ ‫מתבצע‬‫התקופה‬.‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫האשראי‬ ‫בעולם‬ ‫מושגים‬
 9. 9. http://cartoonistsatish.blogspot.com‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________
 10. 10. ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫מימון‬:‫ספקים‬–‫שוטף‬ ‫אשראי‬,‫שת‬"‫פ‬.‫לקוחות‬–‫מקדמות‬ ‫תשלום‬‫פקטורינג‬–‫חשבוניות‬ ‫של‬ ‫ניכיון‬‫לטווח‬ ‫מימון‬‫ארוך‬:‫מימון‬ ‫חברות‬–‫חברות‬‫ליסינג‬‫קרנות‬-‫מסובסדים‬ ‫בתנאים‬ ‫יעודים‬ ‫לקהלים‬ ‫קרנות‬‫חברות‬‫ביטוח‬–‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫הלוואות‬‫עצמי‬ ‫הון‬–‫שותף‬ ‫הכנסת‬,‫משקיע‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫ואשראי‬ ‫מימון‬?‫מהבנק‬ ‫רק‬ ‫לא‬...
 11. 11. ‫העסק‬ ‫של‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫למימון‬:‫מלאי‬ ‫רכישת‬‫לקוחות‬ ‫אשראי‬‫חוזר‬ ‫הון‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫מימון‬(‫אשראי‬ ‫מסגרת‬,‫נכיון‬‫שקים‬,‫עד‬ ‫הלוואה‬‫שנה‬)‫כדאי‬ ‫מתי‬?
 12. 12. ‫אשראי‬ ‫הקצאת‬ ‫עמלת‬–‫לרבעון‬ ‫אחת‬‫המנוצלת‬ ‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫ריבית‬–‫לרבעון‬ ‫אחת‬‫ניהול‬ ‫דמי‬–‫שורה‬ ‫עמלת‬‫חריגה‬ ‫ריבית‬–‫מהמסגרת‬ ‫חריגה‬ ‫על‬‫ניכיון‬ ‫עמלת‬–‫ניכיון‬ ‫פר‬ ‫נגבית‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫אשראי‬ ‫של‬ ‫עלויות‬
 13. 13. ‫העסק‬ ‫של‬ ‫השקעה‬ ‫פעילות‬ ‫למימון‬:‫רכב‬ ‫וכלי‬ ‫ציוד‬ ‫רכישת‬‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫פרויקט‬‫בנדל‬ ‫השקעה‬"‫ן‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫מימון‬(‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫הלוואות‬,‫ליסינג‬)‫כדאי‬ ‫מתי‬?
 14. 14. ‫מימוני‬ ‫ליסינג‬–‫תקופה‬ ‫במשך‬ ‫חכירה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬‫העסק‬ ‫לבעלות‬ ‫עובר‬ ‫הנכס‬ ‫בסופה‬ ‫אשר‬ ‫שנקבעת‬‫מראש‬ ‫שנקבע‬ ‫מחיר‬ ‫תמורת‬.‫תפעולי‬ ‫ליסינג‬–‫תקופה‬ ‫במשך‬ ‫שכירות‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬‫מראש‬ ‫שנקבעת‬,‫לחברת‬ ‫מוחזר‬ ‫הנכס‬ ‫בסופה‬ ‫אשר‬‫המימון‬.‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫ליסינג‬(‫חכירה‬)–‫עבור‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫רוכשת‬ ‫המימון‬ ‫חברת‬‫העסק‬,‫שכירות‬ ‫דמי‬ ‫משלם‬ ‫והעסק‬/‫חכירה‬‫השימוש‬ ‫עבור‬ ‫חודשיים‬
 15. 15. ‫בטוחה‬–‫למימוש‬ ‫להעמיד‬ ‫יכול‬ ‫שהבנק‬ ‫נכס‬ ‫כל‬‫פירעון‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬.‫הבטוחה‬ ‫אם‬ ‫קובע‬ ‫הבנק‬‫מהיר‬ ‫מימוש‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫הנכס‬ ‫ערך‬ ‫ואת‬ ‫לו‬ ‫מספיקה‬.‫משכנתא‬–‫לבנק‬ ‫כבטוחה‬ ‫מבנה‬ ‫או‬ ‫קרקע‬ ‫העמדת‬.‫משכון‬–‫נכסים‬ ‫לשעבוד‬ ‫כללי‬ ‫שם‬.‫בטחון‬ ‫מקדם‬–‫ב‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫הבנק‬100%‫של‬ ‫השווי‬‫הנכס‬,‫הביטחון‬ ‫מקדם‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫מפחית‬ ‫אלא‬.‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫ומשכונות‬ ‫בטחונות‬
 16. 16. ‫בטחון‬ ‫מקדם‬–‫ב‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫הבנק‬100%‫של‬ ‫השווי‬‫הנכס‬,‫הביטחון‬ ‫מקדם‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫מפחית‬ ‫אלא‬.√‫תוכנית‬‫חיסכון‬–90%-100%√‫פיקדונות‬‫שקליים‬–100%√‫מניות‬ ‫תיק‬–‫עד‬50%√‫רכב‬–‫כ‬-50%-80%‫לפי‬‫השנתון‬√‫נכס‬–‫כ‬-50%‫מהערכת‬‫שמאי‬√‫קבוע‬ ‫ציוד‬–‫שמאי‬ ‫הערכת‬ ‫לפי‬√‫סולו‬–‫ביטחונות‬ ‫ללא‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫ומשכונות‬ ‫בטחונות‬
 17. 17. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫ספציפי‬ ‫שעבוד‬–‫שוטף‬ ‫שעבוד‬‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫לזהות‬ ‫שניתן‬ ‫נכסים‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬‫ספיציפי‬(‫נדל‬"‫ן‬,‫רכב‬ ‫כלי‬,‫ציוד‬,‫חובות‬‫ספיציפיים‬)‫צף‬ ‫שעבוד‬‫הקיימים‬ ‫החברה‬ ‫נכסי‬ ‫כל‬ ‫שיעבוד‬‫בשעבוד‬ ‫משועבדים‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫והעתידיים‬‫ספיציפי‬(‫מלאי‬,‫לקוחות‬ ‫חובות‬,‫פיקדונות‬‫והשקעות‬,‫בקופה‬ ‫שקים‬,‫מוניטין‬,IP)
 18. 18. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫בעלים‬ ‫ערבות‬‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ערבות‬‫החברה‬ ‫לחובות‬ ‫חברה‬-‫בד‬"‫בעלים‬ ‫בערבות‬ ‫אשראי‬ ‫כל‬ ‫מתנה‬ ‫הבנק‬ ‫כ‬-
 19. 19. credit/-http://mews.myers.ca/en/car‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________
 20. 20. ‫הבנק‬:‫עסקית‬ ‫כדאיות‬‫הלקוח‬:‫עסקית‬ ‫תוכנית‬ ‫הצגת‬‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫של‬ ‫ותחזית‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫לאשראי‬ ‫בקשה‬ ‫בוחן‬ ‫הבנק‬ ‫כיצד‬?
 21. 21. ‫האשראי‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫מבקש‬ ‫הבנק‬‫הלקוח‬:‫העסק‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫ומציג‬ ‫מגדיר‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫לאשראי‬ ‫בקשה‬ ‫בוחן‬ ‫הבנק‬ ‫כיצד‬?‫העסק‬ ‫צרכי‬‫מענה‬‫מתאים‬ ‫אשראי‬‫בנדל‬ ‫השקעה‬ ‫מימון‬"‫ן‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫מימון‬(‫משכנתא‬)‫וברכב‬ ‫בציוד‬ ‫השקעה‬ ‫מימון‬‫בינוני‬ ‫לטווח‬ ‫מימון‬‫חוזר‬ ‫הון‬ ‫מימון‬‫לטווח‬ ‫מימון‬‫קצר‬‫בנקאיות‬ ‫ערבויות‬‫מימון‬‫הערבות‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬‫בינלאומי‬ ‫סחר‬ ‫מימון‬‫אשראי‬ ‫מכתבי‬(LC)
 22. 22. ‫הבנק‬:‫העסק‬ ‫של‬ ‫הפירעון‬ ‫כושר‬ ‫מהו‬‫הלקוח‬:‫החודשית‬ ‫הפירעון‬ ‫יכולת‬ ‫בדיקת‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫לאשראי‬ ‫בקשה‬ ‫בוחן‬ ‫הבנק‬ ‫כיצד‬?
 23. 23. ‫הבנק‬:‫וטיבם‬ ‫הביטחונות‬ ‫מבנה‬ ‫מה‬‫הלקוח‬:‫בטחונות‬ ‫רשימת‬ ‫הכנת‬‫הבנק‬ ‫לשימוש‬ ‫אופציונאליים‬-‫להתחייבויות‬ ‫ביחס‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬-‫נזילים‬ ‫בטחונות‬(‫פקדונות‬,‫ני‬"‫ע‬,‫חסכונות‬)-‫נדל‬"‫למגורים‬ ‫שאינו‬ ‫ן‬-‫מלקוחות‬ ‫דחויים‬ ‫שקים‬-‫גדולים‬ ‫חוזים‬ ‫בגין‬ ‫זכויות‬ ‫המחאת‬-‫וציוד‬ ‫רכבים‬ ‫שעבוד‬-‫הבעלים‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫ערבות‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫לאשראי‬ ‫בקשה‬ ‫בוחן‬ ‫הבנק‬ ‫כיצד‬?
 24. 24. •‫לספקים‬ ‫שקים‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ‫היסטוריה‬‫קבע‬ ‫הוראות‬ ‫וביטול‬•‫לספקים‬ ‫תשלומים‬ ‫דחיית‬•‫המס‬ ‫למוסדות‬ ‫תשלומים‬ ‫דחיית‬•‫שקים‬ ‫גלגול‬•‫אשראי‬ ‫ממסגרת‬ ‫חריגה‬•‫לבנק‬ ‫הדיווח‬ ‫בקצב‬ ‫ירידה‬•‫הפעילות‬ ‫במחזור‬ ‫ירידה‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫מודאג‬ ‫להיות‬ ‫מתחיל‬ ‫הבנק‬ ‫מתי‬?
 25. 25. •‫מנוהל‬ ‫שלכם‬ ‫שהעסק‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫לבנקאי‬ ‫תנו‬‫את‬ ‫מכירים‬ ‫ושאתם‬ ‫וביעילות‬ ‫מלאה‬ ‫שליטה‬ ‫תוך‬‫בו‬ ‫פועלים‬ ‫שאתם‬ ‫השוק‬.•‫המתאים‬ ‫המימון‬ ‫בבחירת‬ ‫הבנקאי‬ ‫של‬ ‫בידע‬ ‫תעזרו‬•‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫ופוגש‬ ‫רבים‬ ‫שווקים‬ ‫מכיר‬ ‫הבנקאי‬‫לב‬ ‫בתשומת‬ ‫לו‬ ‫להקשיב‬ ‫כדאי‬ ‫ולכן‬ ‫רבים‬•‫מו‬ ‫לנהל‬ ‫תמיד‬"‫והריביות‬ ‫העמלות‬ ‫על‬ ‫הבנק‬ ‫עם‬ ‫מ‬•‫בהתאם‬ ‫שהם‬ ‫ולוודא‬ ‫הבנק‬ ‫חיובי‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬‫להסכמים‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________‫מאד‬ ‫חשוב‬...
 26. 26. ‫לסיכום‬‫השת‬"‫פ‬‫העסק‬ ‫להצלחת‬ ‫קריטי‬ ‫הוא‬ ‫הבנק‬ ‫עם‬:.1‫הבנקאי‬ ‫עם‬ ‫תקופתיות‬ ‫פגישות‬ ‫על‬ ‫הקפידו‬..2‫הבנק‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬ ‫מוכנים‬ ‫תגיעו‬..3‫תחזיות‬ ‫תנהלו‬‫תזרימיות‬‫את‬ ‫לנהל‬ ‫תוכלו‬ ‫וכך‬‫אתכם‬ ‫ינהל‬ ‫לא‬ ‫והחשבון‬ ‫החשבון‬..4‫העסק‬ ‫ובפעילות‬ ‫בתחזיות‬ ‫הבנק‬ ‫את‬ ‫תשתפו‬.‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________
 27. 27. ‫רבה‬ ‫תודה‬‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬__________________________________________________________________

×