Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KPT 5033 <br />TEKNOLOGI & INOVASI DALAM PENDIDIKAN<br />PENSYARAH:<br />CIK AMILY SHAFILA BINTI SHARIFF<br />NAMA AHLI KU...
MPG
Bermaksud Motion Pictures Expert Group. Format yang digunakan adalah untuk penghasilan VCD.
AVI (Audio Video Interleave )
Bermaksud Video for Windows. Ianya diperkenalkan oleh Microsft pada tahun 1992. AVI membolehkan audio dan video dimainkan...
 teknologi instruksional.2. TEKS
sistem yang membolehkan capaian informasi 3. ANIMASI
dilakukan secara tidak linear4. VIDEO</li></ul>MULTIMEDIA<br />CIRI PERISIAN PENGURUSAN (PP) & PERISIAN PERSEMBAHAN (PS)<b...
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Tugasan Kumpulan Teknology
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tugasan Kumpulan Teknology

13,836 views

Published on

Published in: Technology, Business, Travel
 • thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks for sharing your valuable information...
  I am sharing you one best multimedia service provider compay...
  DM Dhronaaz is targeted to generate fully fledged experts with the abilities and assurance to build a effective profession for their upcoming.
  Multimedia training courses provides hands-on knowledge to make and manage pictures, to generate computer animations, to make executive walkthroughs, to style entertaining websites and to make multi-media demonstrations. In Industry multi-media have extended its potential development possibilities in game playing and in entertaining interaction businesses. Mobile game playing is an unique application that combines visible skillfulness and selection techniques. Know more visit www.dmdhronaaz.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tugasan Kumpulan Teknology

 1. 1. KPT 5033 <br />TEKNOLOGI & INOVASI DALAM PENDIDIKAN<br />PENSYARAH:<br />CIK AMILY SHAFILA BINTI SHARIFF<br />NAMA AHLI KUMPULAN:<br />AZNIAH BINTI JALI L20092003647<br />ANNAMERI A/P DEVANESAN L20092003637<br />AZMARIAH BINTI CHE MAT L20092003658<br />DASHTIE RIANA BINTI DAUD L20092003653<br />FITRIAH BINTI MANSOR L20092003618<br />SAIDATUL AKMAL BT ABDUL KARIM L20092003666<br />SITI RAHMAH BINTI MAT IDRIS L20092003661<br />SHARINA BINTI SHAMUDDIN L20092003686<br />PUGUNESWARI A/P VASUDEVAN L20092003684<br />PUGANESHWARY A/P SANTHARASAGAVAN L20092003680<br />TUGASAN BERKUMPULAN<br /><ul><li>HURAIKAN DEFINISI MULTIMEDIA</li></ul>Definisi media<br />Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich et al, 1981)<br />Peralatan dan bahan yang dibina, dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup, 2000, 2001)<br />“From the user perspective – multimedia enables computer information to be represented through audio, video, text, images, graphics and animation.” <br />“Multimedia is defined as an interactive computer-mediated presentation that included at least two of the following elements; text, sound, still graphics images, motion graphics and animation.<br />Definisi multimedia<br />Multimedia adalah salah satu daripada media yang terangkum dalam teknologi instruksional. Ia merupakan satu pukal pembelajaran kendiri yang interaktif yang dikawal oleh komputer sepenuhnya yang menggabungkan teks, grafik, audio, visual (gerak dan kaku) dan imej animasi untuk menghasilkan bahan P & P. Multimedia adalah gabungan bunyi, imej statik, hiperteks dan video yang digunakan selaras dengan teknologi komputer.<br />Selain itu, definisi multimedia juga bermaksud bermacam-macam, pelbagai atau berjenis-jenis. Makna media pula sesetengah memberi maksud ialah alat yang digunakan sebagai saluran untuk berkomunikasi seperti akhbar, radio, TV dan sebagainya.<br />Waterworth (1992) pula memdefinasikan multimedia sebagai persepaduan bunyi muzik animasi, teks, suara, video dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer.<br />Ron White (1996) multimedia adalah maklumat yang boleh berkomunikasi dengan bantuan beberapa alat tambahan. <br />Multimedia merupakan suatu sistem yang membolehkan capaian informasi dilakukan secara tidak linear(non-linear navigation)<br />Secara etimologis multimedia berasal dari kata multi (Bahasa Latin, nouns) yang berarti banyak, bermacam-macam, dan medium (Bahasa Latin) yang bererti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary (1991) juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi (Rachmat dan Alphone, 2005/2006).<br />Dapatlah dirumus di sini, multimedia adalah hasil daripada pelbagai media, yang biasanya merujuk kepada gabungan unsure-unsur seperti, gambar, imej, warna, bunyi, animasi dan video. Impaknya dapat dilihat menerusi penggunaan elemen-elemen tersebut dalam merealisasikan sesuatu penerbitan multimedia seperti dalam satu taklimat atau penyampaian sesuatu bahan yang berpaksikan computer. Keupayaan multimedia telah dapat ditingkatkan dengan unsure-unsur berteknologi tinggi serta sistem komunikasi yang canggih.<br />Definisi multimedia<br />1. Huraikan 3 definisi multimedia.<br />Perkataan multimedia adalah berdasarkan kepada dua perkataan utama iaitu yang pertama multi bermaksud banyak ataupun pelbagai. Manakala, medium pula bermaksud alat yang digunakan untuk menyampaikan atau membuat sesuatu, perantaraan, alat pengantar, suatu dan suatu bentuk mass komunikasi seperti surat khabar, majalah atau televisyen. Multimedia juga didefinisikan sebagai persembahan aplikasi komputer yang interaktif di mana ia mengabungkan elemen teks, audio, video, grafik dan animasi. <br />According to Roy Rada (1995), author of Interactive Media, the term refers to any synchronized media streams. One example is that of moving images synchronized with sound (such as a television broadcast or a modern film). (Timothy D. Green & Abbie Brown: 2002) pg 2. According to Heinich, Molenda, Russel and Smaldino (1999), the authors of Instructional Media and Technologies for learning, the “term “refers to any combination of two or more media formats that are integrated to form an informational or instructional program”. (Pg 2). Multimedia is used any time one medium of communication is coordinated with another medium to transmit information in some unified manner.<br />2. kaedah tutorial<br />Kaedah tutorial boleh disampaikan oleh guru atau tutor, computer atau bahan cetak. Dalam kaedah ini, tutor akan mempersembahkan maklumat, mengemukakan soalan atau masalah, meminta tindak balas daripada pelajar, menganalisis maklum balas, memberi maklum yang sesuai dan menyediakan latihan sehingga pelajar dapat menunjukkan suatu peringkat penguasaan yang telah ditetapkan. Kaedah ini biasanya digunakan secara bersemuka satu dengan satu untuk mengajar kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Walau bagaimanapun, ia boleh digunakan untuk mengajar pengetahuan aras tinggi.<br />Terdapat 3 cara menggunakan kaedah ini. Pertama, pengajar dengan pelajar (contoh: dialog), pelajar dengan pelajar (contoh: tutorial terancang), komputer dengan pelajar (contoh: Pembelajaran berbantu komputer) dan bahan cetak dengan pelajar (contoh: pembelajaran berbantu komputer) dan bahan cetak dengan pelajar (contoh: pengajaran terancang seperti modul instruksional.(Yusuf Hashim dan Rozmah Man: 2005). Kaedah tutorial pula terbahagi kepada dua iaitu tutorial terancang dan tutorial kecerdasan. Tutorial terancang adalah lebih mudah diprogram dan tidak memerlukan bahasa pengatucaraan yang kompleks. Maklum balas adalah mudah dan tidak berlaku secara berterusan. Manakala dalam kaedah tutorial kecerdasan pula, dialog berlaku secara berterusan antara komputer dan pelajar. Komputer dan pelajar boleh menyoal atau memberi respons kepada soalan. Ini bermakna berlaku komunikasi dua hala antara komputer dan pelajar.<br />3. Kaedah Perbincangan<br />Kaedah ini melibatkan interaksi dua hala antara pelajar dengan pelajar atau pelajar dengan pensyarah dalam proses pembelajaran. Kaedah ini berpusatkan kepada pelajar iaitu pelajar berbincang antara satu dengan lain, berkongsi maklumat dan memberi dan menerima pendapat untuk mendapatkan satu persetujuan bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan. Dalam perbincangan, pelajar diberi peluang menggunakan prinsip, konsep dan prosedur yang telah mereka pelajari. Ini menggalakkan mereka menilai dan membuat keputusan. Perbincangan juga memberi maklumbalas secara pantas kepada guru tentang kebolehan dan kesediaan pelajar dalam pelajaran yang mereka ikuti. Perbincangan boleh dijadikan sebagai alat untuk mengukur atau menilai pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar. Perbincangan boleh mengeratkan hubungan antara pengajar dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar dan menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif. Dengan menggunakan kaedah ini, dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah, membina pengetahuan baru dan melatih pelajar berfikiran kritis, kreatif dan analitis, menjadikan pelajaran lebih aktif dan bermakna serta boleh mengubah sikap dan perilaku pelajar. <br />Senaraikan 5 elemen multi media dan sertakan contoh bersesuian<br />1.Audio <br />Walaupun elemen audio ini tidak beberapa dititikberatkan selalu, namun ia boleh dianggap sebagai satu aspek yang penting dalam pengajaran multimedia kerana tanpanya persembahan mungkin kurang menjadi dan menarik. Dalam aplikasi multimedia, penggunaan muzik boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu muzik latar belakang, kesan bunyi dan juga narasi iaiti penceritaan.<br />Muzik latar belakang memainkan peranan yang penting dalam persembahan multi media. Hal ini adalah kerana, muzik ini boleh mewujudkan “mood” dalam Sesutu persembahan itu sekaligus menceriakan lagi persekitaran itu. Jadi ia amat perlu dalam pengaplikasian pembelajaran yang dijalankan. Contohnya, seseorang guru Sejarah yang ingin menceritakan tentang Zaman Kesultanan Melayu melalui persembahan multimedia boleh menggunakan muzik latar belakang yang berlandaskan alat muzik tradisional supaya pelajar lebih menghayati dan seronak dalam pembelajaran yang di jalankan oleh guru.<br />Kesan bunyi pula lebih kepada mewakili sesuatu bunyi. Aspek ini boleh digunakan untuk sentiasa memastikan pelajar peka terhadap persembahan multimedia yang kita lakukan. Contohnya, bunyi-bunyi seperti “Ding” atau “Dong” yang dengar apabila butang diklik semasa persembahan dapat memastikan pelajar sentiasa mengikutnya pembelajaran kita. Walaupun kesan bunyi sebegini mungkin kecil dari segi saiz tetapi kesannya amat kuat terhadap aktiviti pembelajaran yang di jalankan.<br />Aspek narration tidak banyak digunakan dalam sesuatu persembahan kerana ia sedikit sebanyak mengganggu persembahan tersebut. Narasi dibina dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan melalui muzik latar belakang dengan sokongan pembesar suara. Kaedah pembejaran seperti ini boleh digunakan sekali sekala dalam aktiviti pembelajaran yang dilakukan supaya pelajar tidak akan berasa bosan.<br />2. Teks<br />Teks merupakan elemen yang paling asas serta luas penggunaannya. Contoh-contoh teks:<br />Typeface <br /> Huruf Besar/ Kecil <br />Gabungan huruf besar dan huruf kecil adalah lebih mudah dibaca daripada semuanya dalam huruf besar Case sensitive – selalunya dalam penggunaan password di mana dipertikaikan penggunaan huruf besar atau huruf kecil <br />Penggunaan Teks Dalam Multimedia<br />Gunakan teks untuk tajuk (apa yang hendak disampaikan) untuk menu (ke mana hendak di tuju) dan untuk kandungan (apa yang dilihat bila ke sana) Jika mesej yang ingin disampaikan adalah dalam bentuk " user-driven" , lebih bercirikan interaktif, bolehlah menggunakan teks Mestilah sesuai : terlalu sikit teks dalam satu helaian membosankan pengguna di mana pengguna terpaksa menjelajah dari satu helaian kepada helaian lain dengan hanya membaca 2-3 baris ayat sahaja : jika terlalu banyak teks pada satu-satu helaian akan membuatkan helaian tersebut padat dan tidak menarik Jika mesej yang disampaikan adalah berbentuk kegunaan awam, gunakan saiz besar dan kurang teks Beberapa petunjuk teks <br />ASCII ( American Standard Code For Information Interchange) <br />o       Merupakan format perwakilan aksara yang menggunakan 8 bit ( 1byte)<br />o       Merupakan piawai umum perwakilan teks<br />o       32 aksara yang pertaama dikhaskan sebagai kod kawalan tentng cara pengendalian data tersebut.<br />o       Aksara disimpan dalam 2 julat , dari 65 ke 90 untuk huruf besar " A" hingga" Z" dan dari 97 ke 122 bagi huruf kecil " a" hingga " z" .<br /> 3. Animasi/ Grafik<br />Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi boleh dalan bentuk dua dimensi, tiga dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas. Walaupun apa jua bentuk animasi yang digunakan, ia mampu menghasilkan kelainan dalam program yang didokongnya kerana sememangnya jiwa manusia sukakan sesuatu yang dinamik dan bukannya statik. <br /> Animasi Cel<br />v     Diperkenalkan oleh Disney di mana menggunakan beberapa siri daripada grafik berlainan pada setip kerangka frame<br />v     Satu minit animasi akan memainkan 1,440 kerangka<br />v     Cel berasal daripada kertas celluloid yang digunakan untuk lukisan pada setiap kerangka tetapi sekarang telah digantikan dengan plastik<br /> <br /> Animasi Komputer<br />v     Mengamalkan konsep yang sama seperti animasi cel :menggunakan layer, keyframe, tweening<br />v     Menggunakan nilai piksel RGB, mengenalpasti bucu-bucu sesuatu objek dan bercampuran warna supaya dapat menghasilkan transparencies, inversion dan effect<br /> <br />Morphing<br />v     Kesan yang popular di mana satu imej akan bertukar menjadi imej lain<br />v     Boleh gunakan ke atas objek statik ataupun objek yang bergerak<br />4. Video<br /> Memasukkan unsur video di dalam sesbuah persembahan multimedia merupakan salah satu cara yang berkesan bagi menyampaikan maklumat. Pelbagai teknik, kaedah serta teknologi boleh digunakan.  Antaranya ialah seperti yang berikut:ü      Secara terus dengan menggunakan video digitalü      Tetingkap video digunakan untuk menayangkan video dari cakera  laser atau pemain pita video.ü      Tetingkap video menayangkan siaran TV secara terus dengan  bantuan kad pendigital video yang sesuai.     Bentuk video1.      Analog<br /> Video analog bukannya seuatu bentuk data yang dikenli oleh komputer – ianya merupakan rakaman maklumat yang boleh dilihat sebagai suatu turutan kerangka yang dikodkan sebagai isyarat elektronik yang berterusan secara kadar yang tetap iaiut kadar kerangka pada pita rakaman video  (pita bermagnet)  <br />2.      DigitalVideo digital juga melibatkan turutan kerangka yang berbentuk imej digital yang mungkin di mampatkan<br />PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN PERSEMBAHAN<br /><ul><li>PERISIAN PENGARANGANPERISIAN PERSEMBAHANPerisian pengarangan multimedia adalah perisian yang digunakan untuk mengintegrasikan elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi, audio dan video dalam menghasilkan sebuah produksi multimedia yang interaktif.Perisian persembahan adalah perisian yang digunakan untuk menggabungkan teks, grafik, bunyi, video dan animasi dalam menghasilakan sebuah produksi multimedia secara interaktif.Membolehkan pengguna mewujudkan dan memanipulasi teks, - Microsoft Word Membolehkan pengguna memasukkan teks, tulisan tangan, lukisan atau lakaran dimana-mana dalam skrin Membolehkan pengguna mewujudkan alat pandang dengar untuk persembahanKemudahan pemprosesan meliputi auto correct, auto format, columns, grammar checker, reading layout, tables, templeTPersembahan ini kadang-kadang dipanggil slide showContoh kegunaan perisian persembahan:-Untuk menjadikan aktiviti lebih berkesan Membantu dalam projek grafik dan multimediaMembantu tugas peribadi dan pendidikan Memudahkan komunikasi PerniagaanPeribadiPendidikanContoh kegunaan perisian persembahan :- Membuat pembentangan kertas kerja. Sebagai alat bantu untuk menghasilkan pakej pembelajaran. Membuat persembahan produk yang ingin dijual. Sebagai bahan alat bantu mengajar guru di sekolah. Menarik minat penonton atau audien dengan kelebihan yang ada pada perisian  persembahan Menghasilkan persembahan yang profesional dan menarikContoh-contoh perisian pengarangan:MS WordLotus AMI ProStar OfficeWordPerfectAlat Pengarangan Authorware DirectorFlashComil Contoh-contoh perisian persembahan:Microsoft PowerpointLotus Freelance Harvard Graphic </li></ul>ADOBE PHOTOSHOP<br />Adobe Phothoshop adalah sebuah sofware yang bertindak mengedit grafik popular yang banyak digunakan oleh para pereka grafik diseluruh dunia.adobe photoshop telah dibagunkan dan diterbitkan oleh Adobe Sistem. Adobe Photoshop yang mudah difahami, dan banyak kelengkapan yang ditawarkan, serta kemudahan memperoleh kemudahan pendukung dari berbagai sumber menjadikan Adobe photoshop paling handal bagi para pereka grafik.<br />CIRI-CIRI ADOBE PHOTOSHOP<br />Adobe photoshop mempunyai ikatan yang kuat dengan perisian adobe yang lain seperti penyunting media, animasi, dan penerbitan. PSD (photoshop dokumen), photoshop merupakan format semula jadi yang menyimpan image dengan memberi sokongan penuh terhadap pemilihan gambaran yang terdapat di dalam adobe photoshop. Hal ini termasuk color spaces, ICC profiles, transparency, text, alpha channels dan spot colors, clipping paths, dan duotone settings. Selain itu, ia mempunyai pelbagai hubungkait dengan file format yang lain seperti EPS or .GIF<br />Photoshop's popularity merupakan penggunaan format PSD secara meluas dan memberi sokongan terhadap had kebanyakan pesaing perisian. PSD file format boleh diapslikasi melalui Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, dan After Effects, untuk membuat professional standard DVDs dan menyediakan non-linear editing dan kemudahan kesan bunyi khas seperti latar belakang, struktur, dan lain-lain. Untuk television pula seperti filem dan web. Adobe photoshop boleh mempelbagaikan model warna seperti RGB, lab, CMYK, grayscale, binary bitmap, dan dwiwarna. Selain itu, adobe photoshop boleh membaca pelbagai format lain seperti .EPS, .PNG, .GIF, .JPEG, dan Fireworks.<br />ADOBE DREAMWEAVE<br />Adobe Dreamweave yang dahulunya dikenali sebagai Macromedia Dreamweave merupakan pembangunan aplikasi web yang direka oleh Macromedia dan kini telah dibangunkan oleh ADOBE SYSTEM. Dreamweave boleh didapati melalui kedua-duanya sekali iaitu Mac dan Windows operating systems.Versi yang terdahulu mempunyai sokongan untuk teknologi web seperti CSS, JavaScript dan server-side scripting languages dan frameworks termasuk ASP, ColdFusion, dan PHP.<br />CIRI-CIRI<br />Dreamweaver WYSIWYG mode boleh menyembunyikan kod HTML secara teliti dari laman pengguna dan membina laman web tanpa kod keselamatan. Satu kritikan terhadap penerimaan ini ialah potensi untuk menghasilkan laman HTML, di mana saiz file dan amaun untuk HTML kod adalah sangat besar berbanding dengan lamam optimum hand-coded. Sehubungan dengan itu pencarian laman web tidak boleh dipersembahkan dengan baik. Dreamweaver juga membawa pengguna untuk melihat laman web locally-installed dalam pencarian laman web. Hal ini termasuk dalam pengurusan peralatan seperti FTP/SFTP dan WebDAV pemindahan file dan cirri-ciri penyelarasan. Kebolehan untuk mencari dan mengantikan garisan teks atau kod melalui tema pencarian dan memasuki laman web.Selain itu, dreamweaver boleh mengedit local file, kemudian memasukan file yang telah diedit untuk pengguna yang menggunakan pencarian laman FTP, SFTP, or WebDAV. Dreamweaver CS4 boleh menyokong Subversion (SVN) iaitu pengawalan system.<br />Adobe Flash<br />Adobe Flash sebelum ini dikenali sebagai Macromedia Flash yang merupakan sebagai pentas multimedia yang sebenar bagi memperolehi macromedia dan pembangunan yang berlaku pada masa ini telah menyebabkan penyebaran oleh adobe system. Adobe Flash diperkenalkan pada tahun 1996.Flash menjadi popular apabila digunakan untuk penambahan animasi dan interaktif dalam laman web. Flash biasanya digunakan untuk membina animasi, pengiklanan dan pelbagai bahagian laman web, bagi mencantumkan video dalam laman web dan baru-baru ini lebih banyak pembangunan dalam aplikasi internet<br />Flash boleh memanupulasi vector dan raster graphics dan memberi sokongan satu hala dalam streaming audio dan video. Selain itu, kandungan scripting language dikenali sebagai ActionScript. Beberapa perisian produk, system dan peralatan mampu untuk membina atau menunjukkan kandungan Flash, termasuk Adobe Flash Player. Ia boleh didapati secara percuma dalam pencarian laman web, sesetengah telefon bimbit dan lain-lain peralatan elektronik. (untuk kegunaan Flash Lite). Penerbit profesional multimedia Adobe Flash program menggunakan isi kandungan dalam membina Adobe Engagement Platform, pencarian web aplikasi, permainan java dan filem, kandungan dalam telefon bimbit dan lain-lain peralatan. <br />File dalam format SWF, sebelumnya dikenali sebagai " ShockWave Flash" filem , " Flash movies" atau " Flash games" , biasanya ada swf file extension dan kemungkinannya objek dalam laman web. Seterusnya penggunaan dalam standalone Flash Player atau bekerjasama dalam Projector, self-executing Flash movie (dengan .exe extension in Microsoft Windows atau Macintosh). File Flash Video ada .flv file extension dan penggunaan di dalam .swf files atau played through a flv-aware player, seperti VLC atau Quick Time dan Windows Media Player dengan penambahan external codecs.<br />Power Points<br />Perisian Power Points atau keynote adalah perisian yang banyak digunakan terutama dalam persembahan oleh bahagian korporat atau syarikat komersial,pembentangan kertas kerja dalam seminar atau persidangan, kuliah atau tutorial di institusi pengajian tinggi dan pengajaran dalam bilik darjah.<br />Pada masa ini, power points bukan sahaja mempunyai kelebihan untuk membuat persembahan pasif atau satu hala malahan mempunyai kelebihan untuk menjadikan persembahan lebih interaktif. Dengan lain perkataan power point boleh berfungsi sebagai alat pengarang untuk mengatur cara dan membina bahan Instruksi Berbantu Komputer (IBK) yang berkesan.<br />Ciri-Ciri<br />Mempunyai ciri media seperti animasi, visual, audio dan grafik yang dapat menarik minat penonton secara sepontan.<br />Boleh digunakan sebagai alat persembahan atau alat bantuan instruksi.<br />Boleh digunakan untuk kumpulan yang besar seperti kuliah, kumpulan kecil seperti kumpulan perbincangan atau individu.<br />Boleh kurang, pinda, tambah atau bina slaid baru semasa persembahan dijalankan. <br />Boleh menyediakan nota penyampai atau speaker note dibahagian bawah slaid yang diedit. Ini akan membantu penyampai untuk menjelaskan lagi isi utama.<br />Boleh menyediakan salinan utama untuk membuat bahan tayangan transperansi.<br />Mempunyai ciri custom animation untuk memilih kesan animasi seperti disolvein,appear, flashbulb, swivel dan sebagainya.Kesan animasi yang digunakan secara bijaksana akan dapat menjelas atau mengkonkritkan konsep yang abstrak.<br />Mempunyai ciri special effect atau slide transition seperti Box in, wipe Out dan sebagainya yang membolehkan slaid ditukar ganti dengan cara yang paling menarik.<br />Mempunyai ciri lain seperti design template,background colour, slide sorter,hyperlink atau pautan yang boleh menghubungkan antara satu nod dengan nod yang lain serta adanya action buttons yang menggerakkan slaid kehadapan atau kebelakang.<br />Mempunyai ciri grafik yang boleh menyediakan pelbagai jenis graf dan carta. <br />VIDEO<br /><ul><li>Format file yang biasa dan sedia ada bagi video ialah MPG, AVI dan MOV
 2. 2. MPG
 3. 3. Bermaksud Motion Pictures Expert Group. Format yang digunakan adalah untuk penghasilan VCD.
 4. 4. AVI (Audio Video Interleave )
 5. 5. Bermaksud Video for Windows. Ianya diperkenalkan oleh Microsft pada tahun 1992. AVI membolehkan audio dan video dimainkan secara serentak bagi sesebuah file video digital.</li></ul>MOV<br />Merupakan format video untuk perisian Quicktime. Telah dibangunkan oleh Apple Computer Company.<br />Format file video yang lain juga adalah seperti MP4, 3GP, WMV, FLV dan SWF<br />AUDIO <br />Audio/ bunyi-bunyian, teknologi yang membolehkan sistem omputer mengeluarkan muzik, suara latar, kesan bunyi dan juga bunyian sebenar. Berfungsi untuk membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara latar atau kesan audio istimewa. Membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan dan juga menimbulkan suasana yang lebih menarik dan menghasilkan tumpuan terhadap apa yang ingin dipersembahkan. Audio boleh digunakan bagi membantu proses penyampaian persembahan agar ianya lebih mantap dan berkesan dan tumpuan terhadap sesuatu isi persembahan.<br />Kebiasaanya format file yang digunakan adalah seperti:<br />AIFF dan AIF/ (Audio Interchange File Format)<br />format ini sering digunakan pada sistem komputer jenis machintosh, IBM dan yang serasi dengannya. Ianya boleh menyimpan sehingga 32 bit.<br />MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)<br /><ul><li>Merupakan satu format pemampatan data audio yang paling popular. Fail MP3 adalah bersaiz 1/10 daripada saiz asal audio tetapi mempunyai kualiti yang baik sehingga mencapai kualiti CD asal.</li></ul>MID, MIDI, MFF (Musical Instrument Digital Interface) <br />Format yang boleh diterima pakai diseluruh dunia bertujuan menyimpan audio dari jenis MIDI.<br />SND/Sound<br />Format fail yangtelah diperkenalkan oleh Apple dan hanya sesuai digunakan bagi audio yang bersaiz sehingga 8 bit.<br />WAVE/ WAV<br />Format fail yang paling meluas digunakan yang disokong oleh sistem operasi windows. Mampu menampung saiz dari 8 bit sehingga 16 bit.<br />SUN AUDIO/ AU<br /><ul><li>Boleh digunakan oleh komputer jenis stesyen kerja Sun Microsystem.merupakan format audio 16 bit.</li></ul>MPEG (Moving Picture Experts Group)<br />Format file yang makin popular digunakan untuk tujuan penyaluran muzik melalui talian internet. Kumpulan MPEG telah bekerjasama dengan Organization for Standardization (ISO) untuk membangunkan satu standard bagi pemampatan data audio dan video berbentuk digital bagi penggunaan seluruh dunia.<br />Format file lain yang digunakan seperti WMA, AAC, MMF, AMR, M4A, OGG dan MP2<br />GRAFIK<br />Format file yang perlu untuk menggunakan grafik ini ialah:<br />GIF (Grafics Interchange Format)<br />Piawai untuk imej pemindahan secara “on-line”, pemadatan imej 8 bit digunakan dan saiz imej yg kecil. Format imej yang meluas digunakan bagi WWW. Ia hanya menggunakan 256 warna (8 bit) atau kurang yang mana sangat sesuai untuk imej yang dijana melalui komputer. Saiz fail GIF boleh dikecilkan bergantung kepada jumlah warna yang digunakan. Format GIF digunakan untuk grafik yang dihasilkan sendiri melalui komputer, contohnya seperti butang (button), bunting (banner), dan juga animasi. GIF boleh menghasilkan imej yang bersaiz kecil dan berkualiti tinggi. Sebab itu ia sangat sesuai untuk membuat ikon, logo, butang dan sebagainya. Format GIF seperti logo, butang, animasi GIF, transparent dan icon.<br />JPEG (Joint Photographic Expert Group)<br />Format JPEG pula sesuai untuk jenis grafik yang diimbas dari pengimbas atau kamera digital. Fail JPEG pula boleh mengandungi lebih dari 16.7 juta warna (24 bit). Merupakan kaedah yang digunakan untuk memadatkan imej, amat sesuai untuk gambar, foto dan potret, tetapi kurang sesuai untuk huruf atau aksara. Dalam format JPEG, penggunaan imej atau foto tersebut banyak menggunakan bayang-bayang yang boleh mengurangkan saiz fail. Bagaimanapun, sekiranya imej tersebut menggunakan jumlah palet warna yang sedikit, saiznya akan bertambah. <br />WMF (Windows Metafile Format)<br /> Digunakan untuk OS windows. Sering digunakan untuk menyimpan imej vektor clipart.<br />BMP (Windows bitmap)<br />Format imej paling lama, imej tidak dipadatkan, saiz yg besar, mudah diterima. Format piawaian yang disediakan oleh kebanyakan perisian imej.<br />Lain-lain format file yang digunakan untuk grafik adalah seperti TIFF (Tagged Image File Format), PICT ,TGA (Targa) dan EPS (Encapsulated PostScript)<br />ANIMASI<br />Animasi merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya bersifat statik. Ia membolehkan sesuatu yang sukar untuk diterangkan dengan menggunakan perkataan atau imej-imej statik untuk diisampaikan dengan lebih mudah dan berkesan. Penggunaan animasi boleh menceriakan proses penyampaian, disamping mampu memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan. Format penghasilan animasi yang biasa digunakan ialah gif animated dan swf, AutoDesk 3D Studio dan Animator (.FLI, .FLC) dan Macromedia Director (.DIR). Format fail animasi tambahan adalah seperti format fail Quick Time (mov) atau Video for Windows (avi). <br />TEXT<br /> File Format yang biasa digunakan :<br />●txt- TXT is a common file format used to store plain ASCH text with no special formatting. It’s often used because it can be read or opened in many different programs. This file format cannot include any graphics or other multimedia. The file size is very small. Files with the extension TXT can be opend in nay word-processing or text editing program such as Microsoft Word, Corel WordPerfect, Microsoft Notepad and wordpad or macintosh simple text.<br />●RTF- The Rich Text Format (RTF) is similar to the TXT file format except that file can contain more formattng. This of course increases the file size but does allow formatting from one program to be translated into another. Files with the extension RTF can opened with most new word-processing programs such as Mocrosoft word or Corel WordPerfect.<br />●PDF- The Portable Document Format (PDF) is a hybrid format based on PostScript that can contain raster and vector information. It provides a highly compatible exchange of document across practically all platforms. The PDF format is common method of accessing large document to someones in a noneditible format, thereby protecting your original. To view files with the PDF extension, the Adobe Acrobat Reader application is required, which is free product from adobe, the creator of the PDF format.<br />●HTML- The Hyper Text Markup Language (HTML) file format is the text language designed for creating Wep pages viewable in an Internet browser. The file contains plain ASCII text in the form of varios commands to control the display of information on a Web page. Any Web browser today should be able to display a file with the extension HTML or HTM, such as Microsoft Windows Explorer, Netscape Browser, Mozilla Firefox, and Apple Safari.<br />●DOC- The DOC file format is the format developed and used by Microsoft Word. This format has envolved over the years along with the different versions of Word. Currently, the files are cided in an XML format that can be opened reliably only by Microsoft Word. Some other programs offer converters that will attempt to read the DOC format into their native format. <br />TIGA SOALAN TAMBAHAN<br />Synchronous<br />Proses komunikasi atau sistem pembelajaran akan berlaku secara serentak pada masa yang sama dengan menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat.<br />-Contoh: audio dan video conferencing tools<br />Asynchronous<br />Penggunaan kaedah komunikasi di mana data untuk dihantar adalah secara teratur dan bersela melalui pembuatan dan penggunaan alat komunikasi yang biasa digunakan seperti telefon, e-mail dan sebagainya. Proses komunikasi ini akan berlaku tanpa batasan, di mana-manasahaja di antara kedua belah pihak.<br />-Contoh: newsgroup<br />PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (E-LEARNING)<br />Pembelajaran Berasaskan Web/ ‘Web-based learning’ (WBL)<br />Pelajar-pelajar akan menggunakan komputer dan perisian aplikasi yang sesuai sebagai satu alat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah dan memahami isi pelajaran dalam P&P. Proses pembelajaran dapat dijimatkan dan mudah dikendalikan. <br />-Contoh: Penggunaan mel eletronik dan forum perbincangan. internet relay chat dan juga mencari rujukan jurnal di perpustakaan.<br />Arahan Berasaskan Web/ ‘Web-based instruction’ (WBI)<br />Menggunakan hypermedia dalam program pembelajaran dengan menggunakan sumber di world wide web. Untuk daftar dengan menggunakan “search Engine” dan mendapatkan alamat atau keyword dalam mencari bahan dalam web.<br />-Contoh: portal myguru, menerima arahan ataupun maklumat dari pengajar melalui portal.<br />Latihan Berasaskan Web/ ‘Web-based training’ (WBT)<br />Mendapatkan latihan tambahan dan rujukan daripada web-web yang sesuai dan berkaitan.ianya adalah pakej dalam website.<br />-Contoh: toturial, web development, web hosting dan lain-lain lagi.<br />Latihan Berasaskan Internet/ ‘Internet-based taraining (IBT)<br />Sumber latihan asas diperolehi dari internet, tetapi kebiasaan dan persoalan sekarang latihan berasaskan internet tidak ada kesahihan dan ketepatan maklumat. Carian yahoo.google adalah salah satu dari internet based training (IBT)<br />Distributed Learning (DL)<br />Pengagihan pembelajaran menggunakan internet.<br />-Contoh: Melalui web tertentu, menyampaikan komunikasi maklumat pembelajaran dengan menggunakan email dan attach file antara satu sama lain.<br />Advanced Distributed Learning (ADL)<br />Penggunaan perisian tertentu yang lebih canggih dan tepat dalam penghantaran maklumat bagi pengagihan pembelajaran.<br />Pendidikan Jarak Jauh/ ‘Distance learning’ (DL)<br />Jarak dan juga masa individu adalah faktor utama dalam proses pembelajaran, yang mana antara pelajar dan pengajar berbeza lokasi samada di rumah atau di mana-mana tempat mereka berada. Jadi mereka dapat berhubung dalam menyampaikan maklumat.<br />-Contoh: penggunaan alat telekomunikasi untuk mengajar, belajar dan berinteraksi antara satu sama lain. Namun, pelajar dikehendaki menghadiri toturial di pusat pembelajaran sekurang-kurangnya 3 kali sebulan ataupun hari minggu.<br />Pembelajaran Atas Talian/ ‘Online learning’ (OL), mobile learning (m-Learning) or nomadiac learning, remote learning.<br />Pelajar hanya perlu menggunakan sumber dari internet yang terdapat di laman web tertentu. Bahan kursus dapat diperolehi dengan mudah, cepat dan tepat tanpa mengira masa dan tempat.<br />STRATEGI INSTRUKSI DALAM PEMBELAJARAN – E<br />Persembahan/ Presentation<br />Menggunakan perisian dan tertentu semasa membuat persembahan yang mana ia mampu menarik minat pelajar untuk memahami apa yang dipelajari. Penggunaan teks, grafik, photo,animasi, power point.elemen-elemen yang digunakan tidak terlalu padat dan senang difahami. <br />Demostrasi<br />Cara yang dihasilkan untuk menunjukkan sesuatu atau fenomena terjadinya sesuatu dan berfungsi. menggunakan bahan-bahan tertentu yang dikawal urutan babaknya. Ianya bertujuan memudahkan individu memahami dengan lebih mendalam lagi.<br />-Contoh: 3D<br />Tutorial<br />Merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk forum, perbincancangan secara berkumpulan, Pembelajaran tutorial, dimana pelajar hanya menerima bahan pelajaran yang dikawal dan ditentukan oleh sistem. Tujuan toturial adalah untuk menyampaikan kandungan, soal jawab, permasalahan dan mendapat maklumbalas.<br />Contoh: melalui forum<br />Perbincangan<br />Perjumpaan antara pelajar-pelajar dan pengajar. Pelajar diberi peluang untuk menganalisis maklumat, berkongsi pandangan sesama mereka dan memberi pelbagai idea bersama-sama pengajar. Persedian awal diperlukan bagi menjayakan perbincangan yang diadakan di atas talian menjadi efektif.perbincangan ini adalah secara 2 hala.<br />Latih tubi<br />Pemulihan pelajar-pelajar yang lemah boleh dibuat dengan bantuan komputer dan cara perisian pendidikan yang sesuai. Murid boleh mengikuti perisian berulangkali sehinggalah memahami dan menguasai pengetahuan yang dikehendaki. Di samping itu, ia juga untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajar-pelajar.<br />-Contoh:laman web, Cd-Rom<br />Permainan<br />Pengajar akan memberikan kepada pelajar satu permainan untuk diselesaikan yang berkaitan dengan topik pembelajaran.<br />-Contohnya: menyelesaikan silang kata dan puzzle yang dsediakan.<br />PETA MINDA<br />DEFINISIELEMEN MULTIMEDIA<br /><ul><li>media yang terangkum dalam1. AUDIO
 6. 6. teknologi instruksional.2. TEKS
 7. 7. sistem yang membolehkan capaian informasi 3. ANIMASI
 8. 8. dilakukan secara tidak linear4. VIDEO</li></ul>MULTIMEDIA<br />CIRI PERISIAN PENGURUSAN (PP) & PERISIAN PERSEMBAHAN (PS)<br />PERBEZAAN PP & PS<br />1.ADOBE FLASHmemanipulasi teks, - Microsoft Word - mewujudkan alat pandang dengar untuk persembahan<br /><ul><li>2.ADOBE PHOTOSHOP Contoh perisian PP: Contoh Perisian PS</li></ul>MS Word Microsoft Powerpoint<br />Lotus AMI Pro Lotus Freelance<br />Star Office Harvard Graphic<br /> WordPerfect<br />3.DREAMWEAVE<br />4. POWER POINT<br />

×