Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan program perkhemahan unit beruniform 2014

6,362 views

Published on

  • Be the first to comment

Laporan program perkhemahan unit beruniform 2014

  1. 1. 1 SEKOLAH KEBANGSAAN ………….. LAPORAN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM 2014 Pada7dan8November 2014 yang lalu,Sekolah Kebangsaan …………..telahmenganjurkanPerkhemahanUnit Beruniform yang juga merupakan acara tahunanyangdijalankandisekolahini.Aktivitiperkhemahantelahdisertaioleh murid-murid dari Tahun 5 danTtahun6 iaituseramai 58 orang muridyangterdiridaripada25orangmuridlelakidan33 orangmuridperempuan. UnitberuniformyangterlibatadalahPengakapdanPuteriIslam.Program ini bermula pada hari Jumaat iaitu pada pukul 3.00 petang, di mana murid-murid dikehendaki mendaftardanmendengartaklimatserta pembahagiankumpulandijalankan. Pada malamtersebut,aktiviti yangdijalankanadalahsepertiSolatMaghrib,KuliahMaghribdan SolatIsyak.Selepasitudijalankan Aktiviti1yang dikendalikanolehEn.Yunus. Pesertaperkhemahandiarahkan tidur pada jam11.00 malam. Pada hari Sabtu,murid-murid dikejutkan seawal jam5.30 pagi untukmenyediakandiri untukSolat SubuhdanKuliahSubuh. Selepas itu,senaman pagi dimulakan. Aktiviti ini dikendalikanolehPn.Aisyah danEn.Yunus. Pada jam8.30pagi,para peserta perkhemahan bersarapan. Selepasitu,pada jam9.00 pagi diadakanpula acara Senamrobik. Aktiviti seterusnya adalahpermainanbolajaring danbolasepakyang diadakan pada pukul10.00pagi. Selepasitu,Majlis PerasmianPenutupdisempurnakankanpadapukul12.30tengahhariolehTuanGuruBesar SekolahKebangsaan…………….iaituEn.AzizanbinOthman. Sebelumbersurai,pesertaperkhemahandihidangkandengan makantengahhari. ProgramPerkhemahanUnitBeruniformberakhirpadapukul1.30petang. Sekian,terimaKasih. Disediakanoleh, ………………………………… ………….. Bin…………… AJKDokumentasi ProrgamPerkhemahanUnitBeruniform,SK…………
  2. 2. 2 JAWATANKUASA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SEK.KEB. ……………… 2014 Penasihat : En.AzizanbinOthman(GuruBesar) Pengerusi : Pn.Fuziahbt Kassim(PKHEM) NaibPengerusi : En. Mohamad NasirbinRejab(PKKurikulum) Setiausaha : Pn Sanariahbt Kassim Bendahari : Pn.Mazlinabt Bahari Kemkomandan : En. Fauzi binAbdullah Pen.KemKomandan : Pn.ZulaikhabtHamzah Peralatan : En. Shafril Khairiri bindin : En. Yuzaidee binShapie Makan/Minum : Pn.Mazlinabt Bahari : Pn.Malina bt Manja : Pn.Sanariahbt Kassim : Pn.Fazirahbt Che Mustafa Kerohanian : En. Mohd AzuperbinAwang : En. Saiful azharbinAbdullah : Pn.Zaharah bt Jawawi Keselamatan/Kecemasan : En. Khairul MuzamirbinHashim : Pn.Ruwaidabt Ibrahim : Pn.Noranzurawati btIdris Siaraya : En. Yuzaidee binShapie Dokumentasi : En. SharidanbinHassan Aktiviti : En. YunusbinMohamad Bahari : En. Saiful AzharbinAbdullah : En. Shafril Khairi binDin : Pn.Siti Nurbayabt Arzmi : Pn.Siti AisyahbtAbdul Hamid Hadiah/ sijil : Pn.Asmani bt AbuBakar : Pn.Suzana bt Sulaiman
  3. 3. 3 PersiapanTempat(P) : Pn.Suzana bt Sulaiman : Pn.Shakirahbt Ahmad PersiapanTempat(L) : En. Fauzi binAbdullah : Pn.ZulaikhabtHamzah TENTATIF PROGRAM JUMAAT (7/11/2014) 3.00 ptg : Pendaftaran 3.30 ptg : TaklimatPerkhemahan(Fauzi) 4.00 ptg : Mendirikan/MemasangKhemah(SemuaMuridLelaki +Fauzi+Zulaikha+Shafril) 5.00 ptg : SolatAsar : Makan Malam : SolatMaghrib,KuliahMaghrib,SolatIsyak 9.00 mlm : Aktiviti 1(Yunus) 11.00 mlm : Tidur(Siti Nurbaya+ Aisyah) SABTU (8/11/2014) 5.30 pg : PersiapanDiri : Solatsubuh,KuliahSubuh 7.30 pg : SenamanPagi (Aisyah+Yunus) 8.30 pg : Sarapan Pagi 9.00 pg : Senamrobik 10.00 pg : Aktiviti 2(PermainanBolaJaring –Suzana + Fazirah) : Aktiviti 3(BolaSepak – Khairul muzamir+ Ridzuwan) 12.30 tgh : MajlisPenutup 1.00 ptg : Makan Tengahari 1.30 ptg : Bersurai
  4. 4. 4 AKTIVITI PERKHEMAHAN SK …………. 2014 Pendaftaran peserta Pembahagian kumpulan Peserta bergerak ke tapak perkhemahan Mula memasang khemah Mendirikan khemah Khemah siap dipasang
  5. 5. 5 Aktiviti riadah Riadah berkumpulan Aktiviti riadah Menabur belerang di tapak perkhemahan Aktiviti 1 bersama En.Yunus Aktiviti 1 bersama En. Yunus
  6. 6. 6 Mendengar taklimat sebelum tidur Peserta masuk ke khemah Bersedia untuk tidur Senamrobik Aktiviti 2 : Permainan Meruntuhkan khemah
  7. 7. 7 Membasuh khemah Menjemur khemah Berkumpul untuk perasmian penutup Guru Besar SK …………. merasmikan penutupan perkhemahan 2014 BERSURAI

×