Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urok3 year1

1,167 views

Published on

2 grade, Bulgarian school Leiden

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Urok3 year1

  1. 1. редът и времето автор: Радостина Шаренкова
  2. 2. минало настояще бъдеще вчера днес утре преди сега след това Времето има начало, но няма край. Линия на времето
  3. 3. времето като окръжност денонощие и календарен цикъл сутрин пролет обед лято вечер есен нощ зима
  4. 4. детство зрялост старост раждане смърт цикъл на живота
  5. 7. седмици дни месеци години астрономически календар слънчево-лунен календар
  6. 12. История на България Създаване на българската държава 681 Второ българско царство 1185 1396 Завладяване на България от османските турци 1878 Трето българско царство 1885 Съединение на България 1908 Независимост на България 1948 1989 Народна Република България Република България

×