Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslag Den Haag Sharing City

Samantha van den Bos en Matthijs van Nederveen delen graag hun slides van de meeting over Den Haag Sharing City: hier vind je de belangrijkste uitkomsten.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Verslag Den Haag Sharing City

  1. 1. Den Haag Sharing City, samen op verkenning z Wat is nu de deeleconomie eigenlijk? En wat gebeurt er al in Den Haag? Waar liggen de uitdagingen en ook de kansen? Wat is de agenda van de stad? Wie vult welke rol in? Hoe maken we er samen iets moois van? Een gemêleerde groep kwam voor het eerst bij elkaar om dit thema verder te verkennen bij de New World Campus. Onder de aanwezigen: Mensen… - met de voeten in de klei, die dagelijks deeleconomie in de praktijk brengen, zoals op vlak van ruimte delen, onderbenut talent inzetten, tot het delen van campers… - van de Gemeente met een frisse blik die ieder vanuit hun achtergrond en passie onderzoeken hoe ze nieuwe ontwikkelingen zoals de deeleconomie kunnen inzetten in de stad en in hun vakgebied… - die vanuit hun werkzaamheden stedelijke ontwikkeling tot uitvoer brengen en die zich mede laten inspireren door de deeleconomie en de kansen en uitdagingen voor de stad Den Haag.. 5 oktober, 9.00, New World Campus Den Haag - die enthousiast zijn over het fenomeen van nieuwe business modellen en kennis en praktijk aan elkaar willen koppelen… - die kritisch durven te denken en zich uit te spreken. Ze volgen nauwgezet de verschillende stromingen van de deeleconomie en andere ontwikkelingen zoals de Stadsmakers beweging, en weten hierover ook te filosoferen met een blik naar de toekomst… - met een bagage in deeleconomie, die stads-en grensoverschrijdende kennis en voorbeelden meebrengen om samen met het lokale netwerk de deeleconomie te verkennen…
  2. 2. Deelnemers: Martijn Peeters, Camptoo Rolien Blanken, Haagse Hogeschool Danielle Petit, oud-ANWB Tom Zonneveld Schilizzi, Tygers Sjoerd van der Zande, Gemeente Den Haag Jeroen Boon, Kiemkracht Joyce Baarh, Stichting Drijfkracht, Made in Laak Yvonne Hogt, Stichting Drijfkracht, Made in Laak Tom Egyedi, Publieke Versnellers Walter Dresscher, De Natuurlijke Stad Anna Schilizzi, RVO Samantha van den Bos, shareNL Harmen van Sprang, shareNL Ger Kwakkel, Gemeente Den Haag Elske van Gent, New World Campus
  3. 3. De bijeenkomst werd georganiseerd door shareNL in samenwerking met de Gemeente Den Haag en de NWC. 15 mensen werden uitgenodigd vanwege hun vakgebied, inzichten of ervaring met de deeleconomie. Deze multidisciplinaire groep is het startpunt en de mobilisator voor de verdere verkenning Den Haag Sharing City, die in de aankomende weken en maanden vorm zal krijgen. De dag begon met een korte introductie over de New World Campus, de Haagse broedplaats voor innovatie. Ger Kwakkel, kwartiermaker Circulaire Economie bij de Gemeente Den Haag nam het stokje over. In zijn presentatie licht hij het begrip ‘circulaire economie’ toe en onze huidige (noodzakelijke) systeemverandering. Hij vertelt meer over de Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio en gaat in op de 5 sporen voor de Haagse transitie. De Gemeente wil in kaart brengen wat er al is en kijken waarbij ondersteuning de bestaande initiatieven kan verder helpen. Een eerste aanzet tot het Haagse Ecosysteem werd gegeven door Ger met een overzicht met meer dan 70 initiatieven. Anderzijds wordt ook gekeken naar ontwikkelingen elders, en aansluiten bij bestaande programma’s. Daarnaast zijn ook coalities en verbindingen in de stad noodzakelijk, want we moeten het samen doen. Ger brengt een icoonproject naar voren, de Binckhorst als werkplaats van de circulaire economie, en mogelijke banenmoter. De Gemeente ziet een rol als facilitator, en platform en onderzoekt op welke projecten ingezet kan worden om de doelstellingen van de SDG te bereiken en de toekomst van de stad te verzekeren. Ook deeleconomie kan gezien worden als een vorm van circulaire economie. Waar bij het ene vooral naar materiële circulariteit wordt gekeken, gaat de deeleconomie breder in op het benutten van onderbenutte capaciteit op het gebied van ruimte, kennis, eten, spullen, diensten, zorg, geld, mobiliteit, logistiek en energie. Deze 10 markten werden geïdentificeerd en gebruikt als basis van het deeleconomie ecosysteem, geplaatst in verhouding tot de reguliere economie. Harmen van Sprang, co-founder van shareNL, licht het ecosysteem in zijn presentatie toe en geeft voorbeelden van platformen actief in Nederland en daarbuiten. Hij geeft ook het breder kader mee van de deeleconomie, de economische waarde in cijfers en een blik op de recente internationale ontwikkelingen. shareNL is de aanjager van een netwerk van Sharing Cities en begeleid en inspireert steden in Europa en wereldwijd door het delen van kennis en best practices van Amsterdam Sharing City en deze verschillende steden. In het huidige partnership met de Gemeente Den Haag brengen we het hele speelveld bij elkaar en gaan we samen onderzoeken waar de kansen en uitdagingen liggen voor Den Haag. Het geheel is groter dan de som der delen.
  4. 4. Na de presentaties, een koffiebreak, en tijdens het rondetafel gesprek deelden mensen hun - soms ook erg persoonlijke - verhaal wat hun drijfveren zijn en hun link naar de deeleconomie. Iedereen komt aan het woord. Er wordt gediscussieerd over de soms nog te kapitalistische basis van de deeleconomie die bij sommige platformen diepere wortels heeft dan bij andere. Tegelijk wordt ook het potentieel erkend en zijn er al enkele mooie deeleconomie projecten en platformen aanwezig in de groep. Deze verkenning met de Gemeente en shareNL heeft als doel het lokale netwerk samen te brengen, en een broedplaats te vormen waar inspiratie kan leiden tot deeleconomie-acties voor de toekomst van de stad. Dit was alvast een eerste kennismaking. Aangenaam! De groep van nu nog 15 mensen zal zich nog uitbreiden en iedereen kan meedoen. Haagse projecten en deeleconomie platformen krijgen een plek op het landelijke Sharing City platform via de sharingcity.nl website, waar de Gemeente Den Haag een eigen pagina heeft. En ondertussen kunnen we het gesprek ook digitaal verder zetten. Laten we vooral samen blijven delen! Bij een volgende bijeenkomst zullen we het ecosysteem van Den Haag met jullie samen in kaart brengen. De datum hiervoor wordt volgende week bekend gemaakt, dus houd je mailbox in de gaten!
  5. 5. Dank dat je erbij was op 5 oktober en dank voor je waardevolle inbreng. Het grondwerk voor een Den Haag Sharing City is gelegd en je bent van harte welkom voor wat er nog allemaal op de planning staat! Doe en bouw mee aan Den Haag van morgen. Hopelijk tot binnenkort! - namens Ger, Elske, Harmen en Samantha Nog vragen? Neem gerust contact op. Samantha van den Bos samantha@shareNL.nl @share_NL

×