Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie Tekelenburg, Autodelen buiten de stad

214 views

Published on

shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie Tekelenburg, Autodelen buiten de stad

Published in: Automotive
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

shareNL symposium autodelen 2016, Flip Oude Weernink, Eiso Vaandrager, Tonnie Tekelenburg, Autodelen buiten de stad

 1. 1. S Y M P O S I U M A U T O D E L E N 2 0 1 6 Autodelen buiten de stad S Y M P O S I U M A U T O D E L E N 2 0 1 6
 2. 2. Elektrisch deelauto pla1orm voor werkgevers en werknemers
 3. 3. •  100% elektrische deelauto pla1orm voor werkgevers en werknemers •  Mul;modaal: e-car + e-bike + s;mulering OV •  Geïni;eerd en uitgevoerd door S;ch;ng Limburg Elektrisch, ontwikkeld door/met FIER Automo;ve •  Gestart in Limburg na haalbaarheids- studie en succesvolle pilot •  Aantonen dat delen elektrische auto’s OVERAL haalbaar is Wie zijn wij? 26 11 +750 40 v.a. €0,22/km (bij 25.000km / jaar) 3t CO2/auto (bij 25.000km / 150gr/km) Een ini&a&ef van STICHTING LIMBURG ELEKTRISCH, ontwikkeld door & met FIER AUTOMOTIVE. Gerealiseerd met steun van de Gemeente SiHard-Geleen en Provincie Limburg
 4. 4. Het concept Een ini&a&ef van STICHTING LIMBURG ELEKTRISCH, ontwikkeld door & met FIER AUTOMOTIVE. Gerealiseerd met steun van de Gemeente SiHard-Geleen en Provincie Limburg
 5. 5. Efficiënte inzet Een turn-key mobiliteits- & deelpla1orm voor zowel zakelijke- als privé mobiliteit: voertuigen + laadinfra + systeem + dienstverlening + s;mulering MVO Oplossing voor het verduurzamen van (bedrijfsvloten) door inzet van 100% elektrisch voertuigen en meer beweging voor medewerkers Business case Kostenbesparing door een lagere prijs per kilometer voor mobiliteit + wegnemen van administra;eve kosten en zorgen Ontwikkeling Con;nuerende ontwikkeling waarbij de laatste innova;es beschikbaar komen (zoals langere range van voertuigen, beter user experience van de systemen) Het concept Een ini&a&ef van STICHTING LIMBURG ELEKTRISCH, ontwikkeld door & met FIER AUTOMOTIVE. Gerealiseerd met steun van de Gemeente SiHard-Geleen en Provincie Limburg
 6. 6. •  (e-) car sharing is een bewezen concept in de sterk stedelijk omgeving, maar daarbuiten blij` verdere uitrol nog achter; •  Doorbraak en accepta;e van e-mobility in minder dichtbevolkte gebieden realiseren door nieuwe, laagdrempelige mobiliteitsconcepten; •  Nieuwe OV concessie zorgt voor verdere isola;e van buitengebieden; Waarom Limburg? •  Guns;ge typologie voor EV’s: Ø  Drie urbane regio’s in landelijk gebied Ø  Veel woon/werk- & zakelijk verkeer Ø  Gemiddelde enkele reis 16,5km Ø  Rela;ef hoog autobezit ü  CO2 reduc8e doelstellingen, parkeer- & verkeersintensiteit ü  vervangingspoten8eel ü  geen ‘range anxiety’ ü  vervangingspoten8eel Een ini&a&ef van STICHTING LIMBURG ELEKTRISCH, ontwikkeld door & met FIER AUTOMOTIVE. Gerealiseerd met steun van de Gemeente SiHard-Geleen en Provincie Limburg
 7. 7. 2015 ü  Succesvolle afronding pilot project ü  Regionale opschaling tot 20 voertuigen ü  Onderzoek naar verdere ontwikkeling reservering- & backoffice systeem 2016 ü  Financiering voor brede opschaling •  Van regionaal naar provinciale dekking •  Ontwikkeling en integra;e nieuw reservering- & backoffice systeem •  Verdere uitrol laadinfrastructuur 2017 •  Introduc;e & test 100% duurzame energie voor elektrische deelauto (lokaal opgewekte zonne- energie) •  Verdere opschaling wagenpark •  Verdere uitrol laadinfrastructuur 2018 •  Integra;e V2G technologie •  Verdere opschaling wagenpark op na;onaal niveau •  In kaart brengen markt adop;e na 2020 •  Economisch haalbaar concept door voldoende schaalgrote ü 20 > 80 > 100 > 200 Doorkijk naar toekomst Een ini&a&ef van STICHTING LIMBURG ELEKTRISCH, ontwikkeld door & met FIER AUTOMOTIVE. Gerealiseerd met steun van de Gemeente SiHard-Geleen en Provincie Limburg
 8. 8. Inves&ng in the sharing economy, a case study. Confiden'al; © e3partners 2016 1 Presentation for:
 9. 9. Confidential; © e3partners 2016 2 Funds managed or advised: € 350m Fund Vintage Size Type Status Manager / Advisor 2014 € 90m Project finance, Friesland, Clean Energy Active 2013 € 45m Project finance, Amsterdam, Clean Energy Active Green Gateway Fund 2012 € 110m Private Equity, Europe, Growth Stage Resource Efficiency Active 1997 first 2007 last € 100m Private Equity, Eastern Europe, Growth Stage Closed 2007 € 9m Family & Friends, Netherlands, Early-stage Clean Technology Closed * ewic is one of the partners of e3 Partners and most team members have worked with ewic before Eagle Russia Fund LP Quarterly Report For the Period 1 October 2007 to 31 December 2007 1 March 2008
 10. 10. Confidential; © e3partners 2016 3 Transactions in the last 3 years: € 70m invested in 25 deals ! Mobility Materials, Bio & Heat PV/Wind
 11. 11. Confiden'al; © e3partners 2016 4 A car sharing ini&a&ve on Terschelling
 12. 12. Most emissions are now from Emerging Markets 5 Summary Confiden'al; © e3partners 2016   65 Nissan Leaf’s (100% electric)   35 charging points   5 partners - Haaima Auto (manager) - FSFE (funding) - Cupido (garage on the island) - Hans Werner (entrepreneur on island) - WeGo (backend system) Terschelling -  Ca. 4750 inhabitants -  400.000 tourists per year -  123km of road   Users -  0,49 euro per minute (ex VAT) or 35 euro (ex VAT) per day -  Average use: ~7-12 min -  Average use ~3-4x per car per day (and growing)
 13. 13. Most emissions are now from Emerging Markets 6 Opera&ons Confiden'al; © e3partners 2016   All reservations through App.   Passive distribution of cars (except for certain area’s)   Marketing (Online, Doekse, Campaign teams)   Currently only cars on 1 island   CC integration next summer   Minimal issues with speeding, etc   Some issues with small damage
 14. 14. Most emissions are now from Emerging Markets 7 Examples Confiden'al; © e3partners 2016 Similar
 15. 15. 8 Contact Eiso@e3partners.nl Confiden'al; © e3partners 2016
 16. 16. elektrisch deelauto rijden in de gemeente Lochem 27 september 2016 Tonnie Tekelenburg Elektrip---
 17. 17. Stand van zaken LochemEnergie •  735 betalende leden •  330 klanten wederverkoop energie •  7 bestuursleden, 4 deel>jd betaalde krachten •  + 35 vrijwilligers •  100 PV-zon achter de meter •  55 zon-PV huurders woningbouwcorpora>e •  100 huurders in 4x collec>eve zon •  onderzoek/ontwikkelingsprojecten
 18. 18. IPIN Project •  Proe8uin Innova<eprogramma Intelligente Ne>en (Min. Van EZ) 2011-2014 •  Ac<eve betrokkenheid burgers IN4 energy IN4 energy
 19. 19. EV experimenten •  Simuleren EV gebruik van de toekomst •  Wat is het effect op elektriciteitsnetwerk? •  Doel: zoveel mogelijk laden in de wijk! •  Prak<sch: EV auto’s zoveel mogelijk gebruiken
 20. 20. Stress test
 21. 21. CAR2GO EERSTE 100% ELEKTRISCHE VLOOT IN AMSTERDAM 300 smarts op 1 miljoen inwoners Vloot in Lochem: 10x = 3500 inwoners per auto
 22. 22. € 0,31 / min Max. € 14,90 / uur Max. € 69 / dag € 19,- / registratiekosten CAR2GO Amsterdam
 23. 23. West vs Oost Randstad Achterhoek-Salland-Twente Doel: Verbetering luchtkwaliteit Doel duurzame lokale economie Publieke oplaadplaatsen Privé en publiek parkeren/laden geen probleem. Korte afstanden Langere afstanden Individueel Naoberschap / samendoen /DELEN Geen auto of 1 auto 1 of 2 a 3 eigen auto’s Goed publiek transport Afnemend publiek transport (in transi>e)
 24. 24. Elektrisch vervoer centrum (EVC) Lochem Bijdragen aan de energietransi<e en de versnelling van volledig elektrisch vervoer door een professionele organisa<e te bouwen in de regio Lochem die duurzaam en winstgevend elektrische deelauto’s in rurale gebieden aanbiedt. Visie - Missie:
 25. 25. Groei van de vloot •  4x Smart in IPIN Pilot (tot juli 2015) •  Groot succes + 2x overheden •  Doorgroei naar vloot van 12 •  Veel reuring en publiciteit •  Stad en drie dorpen •  Hoge dichtheid (5x 22kW) laadpalen (van 10 naar 30 in 2016)
 26. 26. Volop in ontwikkeling •  Reserveren via website LE; straks met smartphone •  Eerst 2 persoons, nu ook 4 persoons •  Nu sleutels ophalen, later pasje? •  Eerst losse verhuur, nu ook slim delen
 27. 27. 2-sporen beleid •  Een groep van 5-7 huishoudens, bedrijf of instelling •  Adopteren van een auto voor 4 jaar •  Verwacht gebruik: 75% •  25% vrije verhuur Adop<e Vrije verhuur + abonnementen •  Voor alle leden toegankelijk •  EVC reserveringssysteem
 28. 28. Deelauto startaanbod: losse verhuur •  € 14,95 per dagdeel en € 19,95 per dag •  € 29,95 per weekend •  Inclusief verzekering en volle accu •  Beste 36 uur van te voren reserveren
 29. 29. Abonnementen •  Flexibel abonnement of Vaste dag(-en) abonnement (vanaf € 60,00) •  Weekend arrangement (VVV Lochem) •  Maatwerk
 30. 30. Charge & G Project 2016-2020: Doorgroei naar 50 auto’s Allego: laadpaal systemen Casemastersolu<ons: reserverings- en betalingsso8ware LochemEnergie: deelauto concepten
 31. 31. Elektrisch Vervoer Centrum Samenwerken Klimaat en energie doelen Onderzoek en innova<e Promo<e ac<viteiten Test centrum Laad oplossingen Ontzorgen andere organisa<es Electrische deelauto concepten ontwikkelen SmartGrid, Vehicle- to-Home, Domo<ca Training en educa<e Int oog springend Laadplein/systeem Expert service Landbouw toepassingen Unieke regio en Specifieke behoe8e
 32. 32. Uitnodiging workshop •  Workshop Delen van elektrische auto’s door burger coöpera<es in Nederland en Vlaanderen •  Lochem, December 2016 •  Doelen: –  Informa<e en visie uitwisseling beste prak<jk –  Formuleren van een experimentele agenda –  Projecoormulering –  Organisa<e koepel elektrische deelauto’s door burger coöpera<es in Nederland en Europa •  Geef email adres door aan: –  Tonnie.Tekelenburg@lochemenergie.net
 33. 33. S Y M P O S I U M A U T O D E L E N 2 0 1 6 Drive Change S Y M P O S I U M A U T O D E L E N 2 0 1 6

×