Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

penghantaran elektrik

2,604 views

Published on

Nak download?mintak kt fb..
add sye di fb https://www.facebook.com/shapwiweck?ref=tn_tnmn

Published in: Education

penghantaran elektrik

  1. 1. KOLEJ VOKASIONAL TEMERLOHTAJUK:POWER TRANSMISSION SYSTEMNAMA PELAJAR:MUHAMMAD SHAZWANZAFRAN BIN ABDUL KHAINAMA KURSUS:TEKNOLOGI ELETRIKSEMESTER:SATUTARIKH HANTAR:NAMA PENSYARAH:PUAN NORBAININGADENAN
  2. 2. PENDAHULUAN• Merupakan proses penyebaran tenaga elektrik yang bermula dari janakuasa elektrik hinggalah ke punca pencawang voltan tinggi.Sesebuah stesen janakuasa elektrik akan menghasilkan voltan janaan 11kV. Kemudian voltan janaan ini ditingkatkan dengan menggunakan penggubah peninggi ke nilai 66kV, 132kV, 275kV dan 400kV. Tujuan meninggikan voltan janaan adalah ;• a) Untuk mendapatkan nilai voltan bekalan yang stabil kepada pengguna, walaupun• telah berlaku susut voltan yang banyak .• b) Untuk mengurangkan kos perbelanjaan (saiz pengalir yang kecil).• Tenaga elektrik dibawa secara pukal melalui kabel-kabel bawah tanah atau melalui taliantalian atas di sepanjang jarak yang jauh. Talian penghantaran ini mempunyai ciri-ciri mekanikal : i. Kekuatan penyokong ii. Lendutan iii. Tegangan Keupayaan penghantaran pada masa kini adalah 66kV, 132kV dan 275kV. Stesen-stesen yang menggunakan sistem grid kebangsaan adalah ; i. Stesen diesel ii. Stesen Tempatan iii. Luar bandar iv. Stesen Hidro.
  3. 3. Tiang PenghantaranWaist -Type Tower Double Circuit Tower Guyed-V-Tower
  4. 4. Sistem GelangDengan menyambungkan semua pengubahpeninggi dalam bentuk gelang. Sambungangelang hanya dibuat pada bahagian lilitanprimer pengubah, manakala lilitan sekunderdisambungkan ke pengubah penurun.
  5. 5. Sistem Bus TiesDenganmenyambungkanlilitan primer dansekunder secaragelang
  6. 6. Kaedah sambungan dalam sistem penghantaran SISTEM JEJARI Dengan menyambungkan pengubah (Transformer) peninggi secara jejari seperti Rajah Lazimnya digunakan pada suatu kawasan yang memerlukan bekalan tenaga elektrik yang rendah.
  7. 7. Sistem RangkaianDengan menyambungkanlilitan primer secara jejaridan lilitan sekundersecara gelang.Kedua-dua lilitan adalahdari pengubah peninggi.
  8. 8. Sistem GridKebaikan dan Keburukan Sistem Grida). Kebaikani. Bekalan sentiasa mencukupi walaupun salah satu janakuasa elektrikyang lainmenghadapi masalah.ii. Perubahan frekuensi sentiasa stabil.iii. Stesen janakuasa elekrik yang kecil dapat dikurangkan.b). Keburukani. Memerlukan kos perbelanjaan yang banyak.ii. Memerlukan penjagaan yang rapi.iii. Mengambil masa yang lama untuk menyiapkannya.
  9. 9. RUJUKANhttp://www.slideshare.net%2Farkam_slideshare%2Ftopik2-penghantaran-presentation&h=iAQEGN3tl
  10. 10. RUMUSANKesimpulannya,Sistem penghantaran merupakansatu sistem yang besar menghubungkan stesenpenjanaan kepada pengguna melalui sistempengagihan. Jika sistem penghantaranmembekalkan jumlah tenaga yang besar daripadastesen jana kuasa ke pusat-pusat beban.Sistem pengagihan pula akan membekalkantenaga daripada sistem penghantarandan mengagihkannya kepada pencawang-pencawang utama dan pencawang kecil kepadapelbagai pengguna.

×