CompVision מצגת אבי ניר- מנכ"ל

1,155 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CompVision מצגת אבי ניר- מנכ"ל

 1. 1. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות תגמול בכירים לאור תיקון 02‬ ‫מורה נבוכים‬ ‫אבי ניר‬ ‫‪CompVision‬‬ ‫דצמבר 2102‬ ‫1‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 2. 2. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫תוכן – על מה נדבר היום?‬ ‫תגמול בכירים – על מה צריך להסתכל?‬ ‫•‬ ‫מדיניות תגמול בתכלס‬ ‫•‬ ‫קשר בין ביצועים לתגמול - מהחוק לפרקטיקה -‬ ‫•‬ ‫דוגמאות מהחיים‬ ‫המטרה שלי – לעשות קצת סדר ולהקל את תהליך העיכול‬ ‫2‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 3. 3. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫תגמול בכירים – על מה צריך להסתכל?‬ ‫- לוי אשכול‬ ‫"אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה"‬ ‫3‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 4. 4. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫חבילת השכר והתגמול לבכירים‬ ‫הטבות ותנאים נלווים‬ ‫רכיבי שכר משתנים‬ ‫רכיבי שכר קבועים‬ ‫• סוציאליות‬ ‫• בונוסים‬ ‫• קרן השתלמות‬ ‫• שכר קבוע‬ ‫• (עמלות)‬ ‫• רכב‬ ‫• תגמול הוני‬ ‫• חופשה‬ ‫• הבראה, מחלה‬ ‫רכיבי שכר מיוחדים‬ ‫• ביטוחים‬ ‫• מענקי חתימה‬ ‫• ארוחות‬ ‫• תנאי פרישה‬ ‫• תקשורת, עיתון‬ ‫(כולל אי תחרות)‬ ‫• נסיעות וביגוד‬ ‫תחרות בשוק‬ ‫עלויות‬ ‫חוק ורגולציה‬ ‫מדיניות תגמול‬ ‫4‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 5. 5. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות תגמול = אומנות האיזונים‬ ‫על אילו איזונים יש להקפיד?‬ ‫5‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 6. 6. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות התגמול בתכלס‬ ‫כאן דרוש סדר‬ ‫6‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 7. 7. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות ותכנית – קצת סדר‬ ‫מדיניות תגמול – קביעות והנחיות ברורות למבנה וגובה התגמול,‬ ‫•‬ ‫לתהליכים (לדוגמה: עדכוני שכר), לתכניות (לדוגמה: תכנית בונוס, תכנית‬ ‫תגמול הוני) ולהסדרים (לדוגמה: הסדר פרישה).‬‫תכנית תגמול (רכיב בחבילת התגמול) – כל תכנית ספציפית במזומן או‬ ‫•‬‫בהון המניות - בד"כ מדובר תכנית מענקים (בונוס), אופציות/מניות, פאנטום‬ ‫וכיוצ"ב.‬ ‫7‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 8. 8. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫בניית מדיניות התגמול – הצק ליסט של התהליך‬ ‫כל מה שצריך זה לענות בצורה מפורטת על 7 שאלות?‬ ‫מהן מטרות מדיניות התגמול?‬ ‫•‬ ‫מהם עקרונות היסוד של המדיניות?‬ ‫•‬ ‫מהם (וכמה) רכיבי חבילת התגמול?‬ ‫•‬ ‫כיצד נגדיר ונמדוד את ההצלחה?‬ ‫•‬ ‫מהם יחסי שכר (פנימה והחוצה) הראויים?‬ ‫•‬ ‫מה עושים ביחס לתנאים הקיימים בחברה כיום?‬ ‫•‬ ‫מה עושים ביחס לחריגים?‬ ‫•‬ ‫8‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 9. 9. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫"להפוך את הפשוט למסובך זה רגיל.‬ ‫להפוך את המסובך לפשוט, ממש פשוט, זו יצירתיות" - צארלי מינגוס‬ ‫קשר בין ביצועים לתגמול‬ ‫מהחוק לפרקטיקה‬ ‫דוגמאות מהחיים‬ ‫(לפעמים זה גם פשוט, זה תמיד צריך להיות ברור!!)‬ ‫9‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 10. 10. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫תוכנית בונוס על שקף אחד‬ ‫עמידת החברה‬ ‫בסט של מדדים ויעדים‬ ‫שלב‬ ‫ראשון‬ ‫תקציב הבונוס‬ ‫לחלוקה‬‫פקטור‬ ‫חלוקת הבונוס‬ ‫לפי עמידה‬ ‫ביעדים‬ ‫שלב‬ ‫שני‬ ‫יעדי‬ ‫הערכת‬ ‫היחידה‬ ‫יעדי חברה‬ ‫מנהל‬ ‫הארגונית‬ ‫%04‬ ‫%02 ?‬ ‫%04‬ ‫01‬ ‫אין להעתיק, לשכפל 03 סודישימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬ ‫01‬ ‫או דצמבר 21‬ ‫לעשות‬
 11. 11. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫משקולות לפי רמות מדידה‬ ‫רמת יחידה‬ ‫הערכת‬ ‫רמת‬ ‫סה"כ‬ ‫עסקית /‬ ‫קבוצות מנהלים‬ ‫מנהל‬ ‫החברה‬ ‫מקצועית‬ ‫%53‬ ‫%001‬ ‫---‬ ‫%56‬ ‫מנכ"ל‬ ‫(דירקטוריון)‬ ‫%001‬ ‫%52‬ ‫%05‬ ‫%52‬ ‫עסקי‬ ‫%001‬ ‫%53‬ ‫%03‬ ‫%53‬ ‫מטה‬ ‫לכל מנהל ייקבעו מדדים אישיים בהתאם לתפקידו בחברה.‬ ‫•‬ ‫המשקלות לרכיבים יקבעו בהתאם למידת החשיבות ולמידת‬ ‫•‬ ‫ההשפעה של המנהל על הביצועים.‬ ‫11‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 12. 12. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫חבילת ותכנית הבונוס‬ ‫•סף התשואה יקבע מידי שנה ע"י הדירקטוריון‬ ‫על בסיס מחיר ההון.‬ ‫רכיבי שכר הבכירים‬ ‫•הבונוס יינתן כאחוז מהרווח שמעל מחיר ההון‬ ‫•מנגנון של קנס (בונוס שלילי) על אי עמידה‬ ‫ביעדי הבנק.‬ ‫תגמול‬ ‫3‬ ‫•תשלום הבונוס ייפרס על פני מספר שנים‬ ‫הוני‬ ‫•לדירקטוריון שיקול דעת לגבי היקף התקציב‬ ‫(%01±).‬ ‫בונוס‬ ‫• מוגדרת תקרת הבונוס במונחי מספר‬ ‫מבוסס‬ ‫2‬ ‫משכורות‬ ‫ביצועים‬ ‫•חלוקת המענק למנהלים תתבצע על פי‬ ‫תוצאות כלל הבנק, ‪ KPI’s‬והערכת הממונה.‬ ‫שכר‬ ‫1‬ ‫קבוע‬ ‫21‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 13. 13. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫קביעת ציון החברה לחישוב הבונוס‬ ‫היעד‬ ‫טווח‬ ‫לשנת‬ ‫משקל‬ ‫השפעת המדד‬ ‫מדד‬ ‫הביצוע‬ ‫2102‬ ‫%02‬ ‫רווחיות‬ ‫תשואה על ההון‬ ‫‪ CR‬ביטוח כללי יחס תביעות‬ ‫%5.7‬ ‫רווחיות‬ ‫לפרמיות בביטוח הכללי‬ ‫נקודת מינימום‬ ‫שעור ביטולים בחא"ט - ביטוח‬ ‫שמתחתיה לא‬ ‫%5.21‬ ‫רווחיות‬ ‫ופנסיה‬ ‫הושג ביצוע‬ ‫%02‬ ‫‪E.V‬‬ ‫‪ N.B.V‬חא"ט‬ ‫המזכה בבונוס,‬ ‫%5‬ ‫‪E.V‬‬ ‫‪ N.B.V‬ביטוח בריאות‬ ‫ונקודת מקסימום‬ ‫שמעבר אליה לא‬ ‫%5‬ ‫רווחיות‬ ‫פרמיות ביטוח כללי‬ ‫ניתן תגמול נוסף‬ ‫%51‬ ‫רווחיות‬ ‫עמידה בתקציב הוצאות‬ ‫הוצאות, מותג, תרבות‬ ‫%01‬ ‫מדד שירות הקבוצה‬ ‫ארגונית‬ ‫%5‬ ‫תרבות ארגונית, מותג‬ ‫חדשנות‬ ‫%001‬ ‫סה"כ משקל‬ ‫31‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 14. 14. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫משקולות מדדי החברה לקביעת תקציב הבונוס‬ ‫תקציב הבונוס ייגזר ממידת העמידה של החברה במדדים המפורטים‬ ‫•‬ ‫בטבלה. בעמידה ב-%001 מהיעדים ישתחרר %001 מהתקציב ובעמידה‬ ‫מעל היעדים ישתחרר תקציב נוסף בהתאם לקו התשלום‬ ‫יעד/הערות‬ ‫משקל‬ ‫שם המדד‬ ‫‪XXXX‬‬ ‫%03‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪YYYY‬‬ ‫%03‬ ‫מחזור המכירות‬ ‫מדד ת"א 001 – קבוצה מוגדרת של‬ ‫ביצועי המניה בשוק ביחס למדדים‬ ‫%01‬ ‫6 חברות ייחוס‬ ‫רלבנטיים‬ ‫שיקול דעת ‪ BOD‬בנוגע לביצועי‬ ‫%03‬ ‫החברה באופן כללי בשנת‬ ‫העבודה הרלבנטית‬ ‫%001‬ ‫סה"כ‬ ‫41‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 15. 15. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫קו התשלום – נוסחת הבונוס (1)‬ ‫%571‬ ‫%051‬ ‫אחוז מסך הבונוס‬ ‫%521‬ ‫%5.2‬ ‫%001‬ ‫%57‬ ‫%05‬ ‫%52‬ ‫%0‬ ‫%09‬ ‫%001‬ ‫%011‬ ‫%021‬ ‫%031‬ ‫%041‬ ‫%051‬ ‫אחוז עמידה ביעד‬ ‫51‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 16. 16. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫קו התשלום – נוסחת הבונוס (2)‬ ‫סכום הבונוס שיחולק בפועל ייקבע בהתאם לאחוז העמידה ביעדי החברה:‬ ‫%002‬ ‫חסם עליון‬ ‫%571‬ ‫%051‬ ‫אחוז מסך הסל‬ ‫%521‬ ‫%7.1‬ ‫%001‬ ‫%57‬ ‫%05‬ ‫%5.2‬ ‫%52‬ ‫%0‬ ‫%07‬ ‫%08‬ ‫%09‬ ‫%001‬ ‫%011‬ ‫%021‬ ‫%031‬ ‫%041‬ ‫%051‬ ‫אחוז עמידה ביעד‬ ‫סף תחתון‬ ‫* קו התשלום מתייחס לציון המשוקלל של כל מדדי החברה‬ ‫61‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 17. 17. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫ראיה ארוכת טווח - קביעת תקציב הבונוס‬ ‫סל הבונוס ייגזר מהרווח המאוחד* לפני מס של החברה.‬ ‫•‬ ‫יעד הרווח לפני מס לשנת 2102 - ‪ X‬מיליון ₪.‬ ‫•‬ ‫המדידה תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל נע על פני שלוש שנים‬ ‫•‬ ‫בהתאם לטבלה הבאה:‬ ‫משקל‬ ‫שנה‬ ‫%05‬ ‫2102 - השנה בגינה משולם הבונוס‬ ‫%03‬ ‫1102‬ ‫%02‬ ‫0102‬ ‫71‬ ‫* רווח מאוחד לפני מס ובונוס (רווח כולל) בנטרול אירועים חריגים‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 18. 18. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫פריסת התשלום על פני שנים‬ ‫הבונוס השנתי יופקד בחשבון בונוסים רעיוני.‬ ‫•‬ ‫המנהלים ימשכו מידי שנה מיד לאחר ההפקדה של הבונוס השנתי %05‬ ‫•‬ ‫מהיתרה בחשבון הבונוסים.‬ ‫היתרה בחשבון הבונוסים צמודה למדד.‬ ‫•‬ ‫במידה ויחושב בונוס שלילי הוא יקזז יתרה חיובית בחשבון הבונוסים‬ ‫•‬ ‫(עד יתרה שלילית של 3 משכורות בחשבון הבונוסים).‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫דוגמה להמחשה:‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫531‬ ‫52-‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫בונוס‬ ‫061‬ ‫05‬ ‫051‬ ‫001‬ ‫יתרה לאחר הפקדה‬ ‫08‬ ‫52‬ ‫57‬ ‫05‬ ‫משיכה %05‬ ‫08‬ ‫52‬ ‫57‬ ‫05‬ ‫יתרה לאחר משיכה‬ ‫81‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 19. 19. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫ועל ניהול סיכונים כבר דיברנו?‬ ‫91‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 20. 20. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫כמה משפטים במקום סיכום‬‫מי מכיר אדם שחושב שמשלמים לו יותר מידי?? בלרצות עוד אין פסול, העניין‬ ‫•‬ ‫הוא לקבוע, מהו תשלום ראוי (ה"כמה") ומהי הדרך הראויה לקבלו (ה"איך")‬ ‫נושא התגמול החומרי של מנהלים מקיף סוגיות של ערכים, תפיסות עולם,‬ ‫•‬ ‫הערכה עצמית, ציפיות, מקומי ביחס לסביבה, תחושת ההתקדמות ועוד.‬ ‫כסף עם רגשות כבר אמרנו?‬ ‫תיקון 02 בהחלט מסבך את הדברים (אולי קצת יותר מידי?) ויחד עם זאת,‬ ‫•‬‫יוצר הזדמנות לחיזוק עקרונות של ממשל תאגידי, קריטריונים ברורים להגדרת‬ ‫הצלחה ותגמול בגינה, הוגנות, איזון אינטרסים ועוד כמה דברים טובים.‬ ‫ואולי הכי חשוב – מחזק את השימוש בתגמול ככלי ניהולי!‬ ‫•‬ ‫הרעיון – להוסיף לרגש גם קצת היגיון‬ ‫02‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 21. 21. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫בהצלחה‬ ‫ותודה על ההקשבה‬ ‫תשמרו על קשר‬ ‫אבי ניר‬ ‫‪avi@compvision.co.il‬‬ ‫"אם אתה עובד רק בשביל המשכורת שלך, לא משנה כמה אפסים‬ ‫יש בה, אתה עדיין בתחתית סולם ההגשמה העצמית" (גק ניקולסון)‬ ‫12‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬

×