Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo

223,289 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual

Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo

 1. 1. Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
 2. 2. Mga Matutunan <ul><li>Kahalagahan ng kaisipang Tsino sa pagtatag ng China; </li></ul><ul><li>Ang pinagmulan ng emperador ng Japan at Korea ; </li></ul><ul><li>3. Ang mitong pinagmulan ng sinaunang kaisipan sa TSA </li></ul><ul><li>4.Ang mga kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan; </li></ul>
 3. 3. <ul><li>5. </li></ul><ul><li>Ang mga katangiang dapat taglayin ng mga pinuno ng bansa </li></ul><ul><li>6. </li></ul><ul><li>Ang mga kaisipang Asyano na patuloy na gumagabay sa mga pinuno . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ang mga Asyanong kaisipan: </li></ul><ul><li>∞ pundasyon ng pagkabuo ng mga sinaunang kabihasnan </li></ul><ul><li>∞ uminog sa relihiyon at uri ng pamumuno. </li></ul>
 5. 5. ANG CHINA BILANG GITNANG KAHARIAN
 6. 6. Ayon sa mga Tsino <ul><ul><ul><li>Ang kanlang nasyon ay maipagmamalaki. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ang kabihasnan nila ay umusbong sa Huang ho. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ang kabihasnan nila ang pinakamatanda sa mundo turo ni Confucius. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Bunga ng ‘di matatawarang ambag sa larangan ng pilosopiya, kaisipan, at imbensyon may mataas silang paningin sa sarili. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Zhongguo </li></ul><ul><li>Middle Kingdom o Gitnang Kaharian </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Sibilisado ֶ tumanggap ng impluwensyang Tsino at yumakap ng Confucianism </li></ul><ul><li>Barbaro ֶ ang hindi nabibiyayaan ng kanilang kabihasnan </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kapuri-puri ang mga Tsino dahil sa hindi nila ipinagkait ang kanilang kultura sa hindi kalahi. </li></ul><ul><li>tulad ng mga karatig bansang Japan, Korea at Vietnam. </li></ul><ul><li>ang pagiging sibilisado ay hindi usapin sa lahi kung hindi sa pagtanggap ng Confucianism </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Nang dumating ang mga Europeo sa China, sila’y tiningnan ng mga Tsino bilang barbarong may katayuan sa daigdig. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kowtow </li></ul><ul><li>ang pagyuko sa emperador ng 3 beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento </li></ul>
 13. 13. ﻬ Sino ة ginagamit upang tukuyin ang mga Tsino ﻬ Sinocentrism ة ang pananaw na sila ang superior sa lahat
 14. 14. <ul><li>Anak ng Langit ۰ emperador ng mga Tsino ۰ namumuno dahil sa basbas ng Langit ۰ may taglay ng virtue (birtud o kabutihan). </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Palatandaan sa kalikasan na hindi na nasisiyahan ang kalangitan sa nakaupong emperador: </li></ul><ul><li>Lindol </li></ul><ul><li>bagyo </li></ul><ul><li>tagtuyot </li></ul><ul><li>peste </li></ul><ul><li>digmaan </li></ul><ul><li>kaguluhan </li></ul>
 16. 16. ANG BANAL NA PINAGMULAN NG EMPERADOR NG JAPAN AT KOREA
 17. 17. <ul><li>Ayon sa paniniwala ng mga hapones: </li></ul><ul><li>Amaterasu </li></ul><ul><ul><li>anak ni Izanagi (diyos) at Izanami (diyosa) </li></ul></ul><ul><ul><li>dahilan sa pagiging banal o sagrado ang emperador ng mga hapones </li></ul></ul><ul><ul><li>diyosa ng araw </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Ninigi-no-Mikoto </li></ul><ul><li>apo ni Amaterasu </li></ul><ul><li>ipinadalang upang pamunuan ang kalupaan ng Kyushu, Japan </li></ul><ul><li>nagdala ng espada, alahas at salamin sa isla na kinilalang banal na sagisag </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Jimmu Tenno </li></ul><ul><li>kaapu-apuhan ni Ninigi </li></ul><ul><li>kinikilalang unang emperador ng mga hapones. </li></ul>
 20. 20. Ayon sa alamat ng mga Korean: <ul><li>Prinsipe Hwanung </li></ul><ul><ul><li>nagmula ang kanilang pinuno. </li></ul></ul><ul><ul><li>anak ng diyos ng kalangitan na si Hwanin. </li></ul></ul><ul><ul><li>bumaba sa kalupaan at itinatag ang lungsod ng diyos. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>nagtalaga sa tagapangalaga ng hangin, ulam, at ulap. </li></ul></ul><ul><ul><li>nagturo sa iba’t-ibang kaalaman sa agrikultura, medisina, pangingisda at iba pa. </li></ul></ul><ul><ul><li>pagkaloob ng batas at nagturo ng tama at mali. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Danjun Wanggeom </li></ul><ul><li>anak ni Prinsipe Hwanung at asawa ng isang oso na naging magandang dilag. </li></ul><ul><li>tangun na nagtatag ng Gojoseon o Lumang Joseon (unang kaharian ng Korea) </li></ul>
 23. 23. MITO NG PINAGMULAN AT SINAUNANG KAISIPAN NG TIMOG SILANGANG ASYA
 24. 24. <ul><li>Ang mga hari ng mga imperyo sa Timog Silangang Asya ay nangunguna sa mga ritwal at pag-aalay sa mga diyos </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Animismo (Aminism) </li></ul><ul><li>naniniwala sila na ang kapaligiran ay pinanahanan ng mga espiritu o diyos na maaring mabait o masama. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Mon </li></ul><ul><li>isang grupong etnolinggwisto sa Myanmar </li></ul><ul><li>ang kanilang hari ay nangunguna sa mga ritwal </li></ul><ul><li>ang kanilang hari namatay na, tutungo ito sa daigdig ng mga espiritu at magiging diyos </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Habang nabubuhay ang Hari, ito’y may dalawang mahalagang katungkulan. </li></ul><ul><li>Siya ay tagapamagitan ng mga diyos at mga tao upang pigilan ang mga kalamidad sa kalikasan bunga ng maling pag-aalay sa mga diyos o espiritu ng kalikasan. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>2 . Ang hari rin ang tagapamagitan sa iba’t-ibang pamayanan at mga mapayapang uganayan nila sa isa’t-isa na kailangan upang patuloy ang kasaganaan sa lipunan. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Ang sagradong tahanan ng mga diyos o espiritu ay nasa mataas na lugar tulad ng bundok. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Imperyo ng Pagan (900-1300 C.E.) </li></ul><ul><li>sa Myanmar </li></ul><ul><li>ang banal na bundok at sagradong tirahan ng mga diyos ay ang Mount Popa . </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Sinaunang Cambodia </li></ul><ul><li>ang banal na bundok ay ang Ba Phnom na malapit sa Mc-kong River sa hangganan ng Vietnam . </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Imperyong Sukhothai </li></ul><ul><li>sa Thailand </li></ul><ul><li>ang kanilang espiritu, si Phra Kapung ay nananahanan sa isang burol sa tabi ng batis. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Pilipinas </li></ul><ul><ul><li>ang Bundok Apo, Banahaw, Arayat, at Pulag ay tahanan ng mga diyos at espiritu </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>Borobudur </li></ul><ul><li>pinakadakilang monumentong Buddhist na itinayo sa Central Sava, Indonesia. </li></ul><ul><li>nagmula sa wikang Sanskrit na Buhmian Bhara Budhara (mountain of accumulation of merits of the states) </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Buddhism </li></ul><ul><li>mahalaga ang pagkamal ng kabutihan upang malinis ang sarili at maging karapat-dapat na makamtan ang nirvana o estado ng pagkawala ng paghihirap at pagtatapos ng siklo ng kapanganakan at kamatayan </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Lac Long Quan </li></ul><ul><li>tungkol sa kanya ang isang kwento sa Vietnam. </li></ul><ul><li>isang panginoong Dragon </li></ul><ul><li>ang kanyang pakikipag-isang dibdib sa isang reyna, si Ao Co, ay naging simula sa pagkakaroon ng unang hari sa Vietnam na namuno sa may lugar ng Red River </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Kaharian ng Sukhothai (ika-14 at ika-15 siglo) </li></ul><ul><li>pinaniniwalaang kapag ang hari ay sumamba at nagkaloob ng tamang ritwal at pag-aalay sa kanilang espiritu, bibiyayaan nito ang kaharian ng kasaganaan at katatagan. </li></ul><ul><li>kapag mali, hindi poprotektahan ng espiritu ang kaharian at maaaring mauwi ito sa kaguluhan. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>O.W. Wolters </li></ul><ul><li>isang historyador ng Timog Silangang Asya na nagsasabing men of prowess ang sinaunang pinuno. </li></ul><ul><li>Men of Prowess </li></ul><ul><li>lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, katalinuhan. </li></ul><ul><li>Sa Pilipinas, maaaring ikategorya ang mga sinaunang datu bilang men of prowess sa dahilang pinili sila sa kanilang barangay bunga ng kanilang katapangan, katalinuhan o kagalingan </li></ul>
 39. 39. ANG DEVARAJA AT CAKRAVARTIN SA INDIA AT SA TIMOG SILANGANG ASYA
 40. 40. <ul><li>Devaraja </li></ul><ul><li>Ang deva ay nangangahulugang diyos at ang raja naman ay hari. </li></ul><ul><li>Tinitingala siya na mataas at walang kapantay. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Manu </li></ul><ul><ul><ul><li>Unang hari sa alamat ng India </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nabuo sa pamamagitan ng pagsamasama ng mga mga bahagi na sinisimbolo ng iba’t-ibang diyos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nagsisimbolo ng buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. </li></ul></ul></ul>
 42. 42. <ul><li>Cakravartin </li></ul><ul><li>Ang haring nakaupo sa trono </li></ul><ul><li>Kinikilalang hari ng mundo. </li></ul><ul><li>Nangangako sa pamumuno na makatwiran at mapagkalinga sa mamamayan at relihiyon. </li></ul><ul><li>Namumuno sa pagsasagawa ng mga ritwal tulad ng Spring Festival at Rain Festival. </li></ul>
 43. 43. <ul><ul><li>Ang simbolo ay puting payong at royal elephant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Halimbawa ay si Haring Asoka na naghari noong 273 hanggang 232 B.C.E. at tumalikod sa kaharasan ng pakikipagdigma na nagsuporta at yumakap sa Buddhism. </li></ul></ul>
 44. 44. <ul><li>Shiva </li></ul><ul><li>Diyos ng Hinduism. </li></ul><ul><li>Kinikilalang diyos ng pag-aanak at sinisimbolo ang isang linga , isang baton a korteng bahagi ari ng lalaki. </li></ul><ul><li>Sinisimba sa Imperyong Khmer sa Angkor ng Cambodia. </li></ul><ul><li>Nangangalaga naman sa mga haring Khmer bilang hari ng kalupaan. </li></ul>
 45. 45. ANG ISLAMIKONG KAISIPAN UKOL SA PAMUMUNO SA KANLURANG ASYA.
 46. 46. <ul><li>Muhammad </li></ul><ul><li>Naging tagapagtatag ng relihiyon </li></ul><ul><li>Pinaniniwalaang seal of the prophets o huling propeta na magpapanayag ng mensahe ni Alla sa sanlibutan. </li></ul><ul><li>Namatay na walang naatasang kapalit. </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Caliph </li></ul><ul><li>Unang naging caliph si Abu Bakr na tagapayo ni Muhammad. </li></ul><ul><li>Sila ang kinatawan ni Muhammad sa kalupaan. </li></ul><ul><li>Pinuning panrelihiyon at pamahalaan. </li></ul><ul><li>Nakasaad ang katungkulan sa Qu’ran o Koran. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Mga anino ni Allah sa kalupaan. </li></ul><ul><li>Dapat sundin ng lahat ng muslim dahil intasan ni Allah </li></ul><ul><li>Dapat sundin ang lahat ng Muslim dahil inatasan ni Allah . </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Katungkulan ng Caliph: </li></ul><ul><li>Dapat niyang panatilihin ang Islam sa tunay nitong anyo nang ito’y itinatag. </li></ul><ul><li>Dapat na siya ang magbigay ng makatwiran at legal na paghuhusga upang matapos ang di-pagkakaunawaan. </li></ul><ul><li>Dapat niyang protektahan ang nasasakupan ng imperyo at lahat ng sagrado nito. </li></ul>
 50. 50. <ul><li>4. Dapat siyang mangulekta ng buwis sa mga nasasakupan ayon sa mga nasasakupan ayon sa batas. </li></ul><ul><li>5. Dapat niyang pamahalaan ang mga nasasakupan upang maayos ang pagpapatakbo ng imperyo at mapangalagaan niya ang relihiyon. </li></ul>
 51. 51. II-Mendel: <ul><li>Made by: </li></ul><ul><li>Shoshannim Lolo </li></ul><ul><li>Charisse Gem Kuizon </li></ul><ul><li>Vanessa Camille Labial </li></ul><ul><li>Quennie Jumuad </li></ul><ul><li>Aileen Dawn Ledesma </li></ul><ul><li>Joshua Robert Dalapag </li></ul><ul><li>Darrel Jims Domingo </li></ul>

×