Araling panlipunan

10,192 views

Published on

Published in: Education, Sports

Araling panlipunan

 1. 1. “AralingPanlipunan”<br />Pangunahingmgaproblema at solusyonngbarangay<br />
 2. 2. “BARANGAY OFFICIALS”<br />PunongBarngay- Jose “Joey” O. De Guzman<br />Kagawad-Dante E. Quevedo<br /> Ronald Espulgar<br />Valeriano REY S. Bartolay<br /> Carmelo Culvera<br /> Jimmy Quiambao<br />SK Chairman-John Hansell De Guzman<br />
 3. 3. Mgaproblemangbarangay<br />
 4. 4. Implematationngbasura at diwastongpagtataponngbasura<br />
 5. 5. solusyon<br />Pagtatakdangiskedyulngpagkolektangmgabasurananabubulok at di-nabubulok.<br />
 6. 6. Peace and Order<br />
 7. 7. solusyon<br />Gabihangpag-iikotngmgatanod at pulissabawatkalyengbarangay.<br />
 8. 8. Hindi paguwingmgakabataansakanilangmgatirahansatamangoras<br />
 9. 9. solusyon<br />labor law for teens (curfew) [up to 10:00] paguwingmgakabataansakanilangmgatirahannggabi.<br />
 10. 10. Kakulanganngespasyoparasapalaruan at palakasanngkabataan<br />
 11. 11. solusyon<br />laanggugulinngmgapondosabagbilinglupanamagagamitsapalaruan at palakasanngmgakabataan.<br />
 12. 12. Hindi pagsunodngmga may-aringmgagusalisatamangpag park ngmgasasakyan<br />
 13. 13. solusyon<br />Implemantasyonng building code.<br />Paglaanngtamang parking lot parasamgasasakyan.<br />
 14. 14. Sarilingobserbasyon/opinyon<br />Angbarangay captain at mgakagawad ay may mgamagagandangsolusyonsabawatsuliraninngmgabarangay.<br />Naisnilangmapaunladangbarangay kung kaya’tsila ay nagtutulunganupangmapaunladangbarangay.<br />
 15. 15. Konklusyon<br />Kung may kooperation.pagtutulungan at disiplina ay mabilisnamareresulbaangmgasuliranin at problemangbarangay.<br />Kailangamagkasundo at magkaayosangmgaopisyalupangmadali at maasyosnamaipatupadangbawatsulosyonnakanilangnaisipatupad.<br />
 16. 16. Mgalarawanngpakikipanayamsabarangay captain.<br />

×