Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tungalagtuya shand1 1

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tungalagtuya shand1 1

  1. 1. <ul>Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ЕБ-ын нэгдүгээр сургуулийн багш Я. Тунгалагтуяа </ul>
  2. 2. <ul>Хайр </ul><ul>Хайр, итгэл хоёрыг салгашгүй. Аль нэгэнгүйгээр нөгөө нь оршин тогтнох боломжгүй юм. </ul>
  3. 3. <ul>Хүүхдүүддээ хайр, энэрэл, нинжин сэтгэл, тэсвэр тэвчээр, хүндэтгэлийг биеэрээ үлгэрлэ. Тэр бусадтай мөн тэгэж харьцах болно. </ul><ul>Хайр </ul>
  4. 4. <ul>Хайр бол сайхан бүхний охь, гайхамшигт бүхний цаана байдаг хүч юм. </ul><ul>Хайр </ul>
  5. 5. <ul>Хүнийг хайрладаг хүн бол хайр татсан хүн мөн. </ul><ul>Хайр </ul>
  6. 6. <ul>Хайр </ul><ul>Амьдрал бол сургууль. Хүмүүсийг хайрлаж, тэдэнд тусламжийн гараа сунгаж сурсан хүн тэр сургуулийг улаан дипломтой төгсдөг. </ul>

×