Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

55594435 nota-percuma-teknik-photoshop-oleh-adhadi-mohd

2,178 views

Published on

Published in: Art & Photos, Technology

55594435 nota-percuma-teknik-photoshop-oleh-adhadi-mohd

 1. 1. Nota Percuma Teknik Photoshop Ditulis dan dicetak oleh Adhadi Mohd Hakcipta terpelihara. Adhadi Mohd, 2006.Untuk lebih banyak tips tips, tutorial fotografi & photoshop, sila layari http://www.adhadimohd.com 1
 2. 2. Isi Kandungan 1. Pengenalan kepada Adobe Bridge 2. Memotong gambar (Cropping) 3. Menukar Gambar Warna Menjadi Hitam Putih 4. Proses Pembetulan Warna 5. Menukar focus melalui kaedah menukar warna 6. Teknik menukar latarbelakang 7. Menambahkan tektur pada latarbelakang 8. Menambah bingkai pada gambar 9. Menambah focus pada imej 10. Menambah kesan Vignette pada gambar 11. Menambah kesan Glow pada gambar landscape 12. Membuang parut, jerawat dan menambah kesan filter pelembut (Softening) 13. Menambah kesan khas CineFilter 2
 3. 3. 1. Pengenalan Kepada Adobe BridgeAdobe bridge adalah perisian untuk memaparkan dan menguruskan imej digital.Anda boleh membuka Adobe bridge dari senarai program ataupun dari Adobe photoshopdengan memilih File > Browser.Menukar saiz thumbnail pada bridge:Tarik slider saiz ke kiri untuk mengecilkan thumbnail. Tarik ke kanan untukmembesarkan thumbnail. 3
 4. 4. Untuk menukar mod paparan kepada filmstrip seperti diatas, Pilih menu View > AsFilmStrip.Untuk membuka imej di dalam photoshop, dwi klik pada pada yang ingin dibuka.Antara kegunaan Adobe bridge yang lain adalah: - memusingkan orientasi pelbagai gambar dalam satu masa. - Melakukan pembetulan dan pengeditan imej RAW (Adobe DNG) melalui Adobe Camera Raw Program. - Membuat Contact Sheets secara automatic - Membuat Web Gallery secara automatic - Menjalankan batch processing seperti sharpening. Filetype conversion kepada pelbagai gambar secara automatic. 4
 5. 5. 2. Memotong gambar (Cropping)Langkah-langkah:Buka fail gambar yang ingindipotongKlik Cropping tool dari toolboxKlik dan tahan, pilih kawasanpemotongan 5
 6. 6. Putarkan sedikit orientasipemotongan.Tekan EnterAndajuga boleh melakukan pemotongan dengan menggunakan marquee untuk memilihkawasan yang hendak dipotong dan memilih menu Image > Crop.Untuk memotong dengan mengikut ratio seperti 4R, 8R dan 10R, anda boleh menukarsetting pada option bar. 6
 7. 7. 3. Menukar Gambar Warna Menjadi Hitam PutihBuka gambar yang hendak di edit.Pilih menu Image > Adjustment >Brightness & ContrastNaikkan Brightness +10.Contrast +10 untuk menaikkan kecerahangambar sedikit.Klik Ok. 7
 8. 8. Klik Image > adjustment > desaturate.Tekan CTRL+M.Setkan curve seperti dibawah dan tekan ok. 8
 9. 9. 4. Proses Pembetulan WarnaSebelum melakukan proses pembetulan warna, sila lakukan 2 langkah dibawah. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan ketepatan warna.Buka sebarang fail gambar.Tekan CTRL+MDwi klik pada Set White Point.Masukkan nilai:R=240,G=240,B=240Tekan OK.Dwi klik pada Set Gray Point.Masukkan nilai:R=133,G=133,B=133Tekan OK.Dwi klik pada Set Black Point.Masukkan nilai:R=20,G=20,B=20Tekan OK. 9
 10. 10. Pilih Eyedropper tool dari Toolbox.Tukar sample size kepada 3 by 3average.Pembetulan warna, seterusnya:Buka fail gambar yang ingin dibetulkanwarnanya. 10
 11. 11. Tekan TAB, F, F untuk mengemaskanpaparan.Tekan CTRL+M untuk memaparkantetingkap Curve.Klik ikon Set Black Point dan klik padakawasan yang sepatutnya berwarna hitamdidalam gambar.Klik ikon Set White Point dan klik padakawasan yang sepaturnya berwarna Putihdalam gambar. 11
 12. 12. Naikkan garis curve seperti di dalamgambar untuk mendapatkan warna dancontrast yang lebih baik.Hasil pembetulan warna:Sebelum & SelepasNota:Selepas proses pembetulan warna, anda mungkin perlu menukar kembali Eyedroppertools sample size kepada Point sample. 12
 13. 13. 5. Menukar focus melalui kaedah menukar warnaTeknik menukar warna merupakan teknik yang selalu digunakan oleh majalah ataujurugambar professional untuk menarik focus kepada satu bahagian tertentu dalamgambar.Langkah-langkah menukar warnaBuka gambar yang ingin diedit.Pilih Eliptical Marquee Tool dan pilih imej belon.Untuk memusingkan pilihan, klik pada menuSelect > Transform Selection dan tukarkanorientasi pilihan sehingga menepati kawasan belonsahaja.Tekan enter.Terbalikkan pilihan dengan menekan CTRL +SHIFT + IAtau dari menu Select > InverseKlik pada Layer Background Image. Klik padaikon Create New Fill or Adjustment Layer danpilih Hue/ Saturation 13
 14. 14. Tarik slider saturation ke kiri sehingga tamat.Tekan Enter atau klik OK. 14
 15. 15. 6. Teknik menukar latarbelakangBuka gambar yang hendak dieditPilih Menu Filter > ExtractTukar saiz berus kepada 15.Klik pada Smart highlightingKlik pada Textured ImageKlik pada brush tool.Perlahan-lahan lukiskan garisan pemilihpada bucu badan subject sehingga penuh.Klik pada paint tool, klik pada bahagiandalam pilihan.Klik preview. Sekiranya pilihan tidak ok,Tekan CTRL+Z, edit pilihan andasehingga anda berpuas hati. 15
 16. 16. Klik ok.Klik Pada butang New Layer danletakkan Layer 1 dibahagian palingbawah.Klik pada gradient tool. (1)Tukarkan warna foreground kepada birutua. Warna background kepada birumuda. (2)Klik pada circular gradient tool. (3)Klik pada Inverse (4) 16
 17. 17. Klik dan tarik, dari kawasan bernomborsatu hingga kawasan bernombor 2.Sekiranya hasilnya tidak memuaskan,tekan CTRL+Z dan cuba semula.Hasil akhir.Simpan sebagai fail parrot.psd7. Menambahkan tektur pada latarbelakangBuka fail parrot.psd 17
 18. 18. Tambah layer baru dan letakkandiatas background layer.Gunakan fill tool dan isikan layer 3dengan warna biru tua.Pilih menu Filter > Render > CloudPilih menu Filter > Pixellite >Crystallize 18
 19. 19. Klik pada Filter > Texture > StainedGlassClick OK.Tukar Layer blend mode kepadaMultiply.Hasil akhir setelah ditambah denganteks dan di potong (cropping).Simpan fail ini sebagai Parrot-akhir.jpg dengan kualiti 12.8. Menambah bingkai pada gambarBuka fail Parrot-akhir.jpg 19
 20. 20. Buat layer baru.Dwiklik pada background layer dantekan ok.Pindahkan layer 1 kebawah layer 0.Klik pada menu Image > CanvasSize.Isikan setting seperti di sebelah.Klik Ok. 20
 21. 21. Klik pada Fill, isikan layer 1dengan warna hitam.Klik pada Layer 0.Klik pada Blending option ikondan pilih stroke.Isikan setting seperti di sebelahHasil akhir. 21
 22. 22. 9. Menambah Focus pada gambarBuka gambar yang hendak diedit.Tekan CTRL+J untuk membuat salinanlayer seperti no. 1.Pilih Menu Filter>Blur>Gaussian Blur.Isikan radius=6.Tekan ok.Gunakan elliptical marquee tool, pilihkawasan muka subject.Pilih menu Select > Feather.Isikan 50 sebagai radius.Tekan Enter. 22
 23. 23. Tekan backspace sebanyak 2 kali.Sebelum & selepas: 23
 24. 24. 10.Menambah kesan Vignette pada gambarBuka fail yang hendak diedit.Klik pada butang New Layer.Fill dengan warna hitam.Gunakan rectangular marquee tool danpilih bahagian yang ingin dipaparkan.Pilih menu Select > FeatherIsikan 20 dalam kotak radius.Tekan kekunci backspace sebanyak 2 kali.Anda juga boleh mencuba dengan ellipticalmarquee dan menambah teks. 24
 25. 25. 11. Menambah kesan Glow pada gambar landscapeBuka gambar yang hendak dieditTekan CTRL+J untuk membuat salinanlayer.Pilih menu Filter > Blur > Gausian BlurIsikan 8.8 pada kotak radius.Tekan enter.Kurangkan opacity layer kepada 50%. 25
 26. 26. 12. Membuang parut, jerawat dan menambah kesan filter pelembut (Softening)Buka fail imej yang hendak dieditKlik pada Healing tool.Tukar saiz berus kepada 10.Klik pada bahagian yang hendakdihilangkan.Klik 2 atau 3 kali sehingga andaberpuas hati.Ulang pada bahagian lain.Tekan CTRL+J untuk membuatsalinan layer. 26
 27. 27. Pilih menu Filter > Blur > GaussianBlurMasukkan nilai 10 dalam kotakradius.Tekan Ok.Tukar opacity kepada 40%.Sebelum & selepas : 27
 28. 28. 13. Menambah kesan khas CineFilterKesan khas cinefilter adalah kesan khas yang sering digunakan didalam filem untukmenambah mood didalam gambar.Cinefilter biru adalah untuk menambah mood romantic didalam gambar.Buka fail gambar yang hendak di edit.Klik pada Image > Adjustment > Color balancePada bahagian midtones, setkanBlue +100Red -40 28
 29. 29. Pada bahagian highlight, setkanRed – 10, Blue +10Klik Ok.Sebelum dan selepas. 29

×